Gnome 2.2

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-09-22 12:06:34

På det stora hela tycker jag det var bra ändringar.  Ett par vill jag
kommentera?

> gedit	msgid  "_Body:"	msgstr "_Kropp:"	Brödtext

Vi har diskuterat ett liknande fall, jag minns inte om det var här.
Vad för slags "body" handlar det om?  Ifall det är i HTML-mening, så
är det inte bra med "brödtext".  Ett HTML-dokuments kropp behöver
strängt taget inte innehålla någon text alls.

> glib
> msgid  "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
> msgstr "Dokumentet tog oväntat slut efter ett öppningsklammer \"<\""
> msgstr "Dokumentet tog oväntat slut efter en påbörjande vinkelparentes \"<\""

Det där känns som som det bara blev tyngre.  Jag tror inte det
ursprungliga förslaget skapar någon tveksamhet.

> gnome-games
> msgid  """Zero is Player One, one is Player Two and two corresponds
> to players taking ""turns."
> msgstr """Noll är spelare ett, ett är spelare två och motsvarar att
> spelare tar drag."
> msgstr """Noll är spelare ett, ett är spelare två och två motsvarar
> att spelare tar drag."

Jag håller med om ändringen.  Och DESSUTOM vill jag ändra slutet till
"... motsvarar att spelare turas om."

> gnome-games
> msgid  "Random number seed"
> msgstr "Frö för slumptal"
> msgstr "Startvärde för slumptal"

Blev det bättre?  "Slumptalsfrö" säger man väl?


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.