Re: xchat-2.0.5pre1

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-09-15 12:57:38

mån 2003-09-15 klockan 12.31 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: src/common/textevents.h:201
> > N msgid "$1$t$2"
> > N msgstr "$1$t$2"
> 
> De här konstiga koderna, är det meningen att man skall förstå vad de
> betyder, och ge någon meningsfull översättning?  Det var flera sådana
> med.

Det är färgkodningar och dylikt. Xchat-författaren brukar markera sådant
för översättning; varför övergår mitt förstånd. Jag har påpekat det ett
flertal gånger utan att ens få svar.


> >   #: src/fe-gtk/dccgui.c:363
> >   #, c-format
> > N msgid ""
> > N "Cannot access file: %s\n"
> > N "%s.\n"
> > N "Resuming not possible."
> > N msgstr ""
> > N "Kan inte komma åt fil: %s\n"
> > N "%s.\n"
> > N "Ãterupptagning inte möjlig."
> > N 
> >   #: src/fe-gtk/dccgui.c:370
> > N msgid "File in download directory is larger than file offered. Resuming not possible."
> > N msgstr ""
> > N "Filen i hämtningskatalogen är större än den fil som erbjudits. "
> > N "Ãterupptagning är inte möjlig."
> 
> Var det min postklient som blev förvirrad av felkodningen, eller står
> det verkligen A-tilde?

Hos mig ser det ut att vara Å. Kan du kolla filen på nätet och se om du
ser samma problem?


Christian_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.