xchat-2.0.5pre1

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-09-15 00:13:53

Här är uppdateringen av xchat. Ta gärna en titt. Filen finns även pć
http://www.menthos.com/po/tp/xchat-2.0.5pre1.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for X-Chat.
 # Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002, 2003.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.13 2003/01/20 02:05:53 zed Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: xchat-2.0.3pre1\n"
G "POT-Creation-Date: 2003-06-19 15:06+1000\n"
G "PO-Revision-Date: 2003-07-10 15:38+0200\n"
N "Project-Id-Version: xchat-2.0.5pre1\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-09-14 17:36+1000\n"
N "PO-Revision-Date: 2003-09-15 00:06+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
G msgid "Client exiting"
G msgstr "Klienten avslutas"
 #: src/common/cfgfiles.c:603
N msgid "Leaving"
N msgstr "LĂ€mnar"
 
 
 #: src/common/outbound.c:2636
 msgid ""
 "IGNORE <mask> <types..> <options..>\n"
 "  mask - host mask to ignore, eg: *!*@*.aol.com\n"
 "  types - types of data to ignore, one or all of:\n"
G "      PRIV, CHAN, NOTI, CTCP, INVI, ALL\n"
N "      PRIV, CHAN, NOTI, CTCP, DCC, INVI, ALL\n"
 "  options - NOSAVE, QUIET"
 msgstr ""
 "IGNORE <mask> <typer..> <alternativ..>\n"
 "  mask - vÀrdmask att ignorera, exempelvis: *!*@*.aol.com\n"
 "  typer - datatyper att ignorera, en eller alla av:\n"
G "      PRIV, CHAN, NOTI, CTCP, INVI, ALL\n"
N "      PRIV, CHAN, NOTI, CTCP, DCC, INVI, ALL\n"
 "  alternativ - NOSAVE, QUIET"
 
 
 #: src/common/textevents.h:201
N msgid "$1$t$2"
N msgstr "$1$t$2"
N 
 #: src/common/textevents.h:204
 
 #: src/common/textevents.h:213
N msgid "%C08,02 Hostmask         PRIV NOTI CHAN CTCP DCC INVI UNIG %O"
N msgstr "%C08,02 VĂ€rdmask         PRIV NOTI KANA CTCP DCC INBJ AVIG %O"
N 
 #: src/common/textevents.h:216
 
 #: src/common/textevents.h:360
N msgid "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %O$2"
N msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %O$2"
N 
 #: src/common/textevents.h:363
N msgid "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %O$2 %C11$3%O"
N msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %O$2 %C11$3%O"
N 
 #: src/common/textevents.h:366
N msgid "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %Oreal user@host %C11$2%O, real IP %C11$3%O"
N msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %Overklig anvÀndare@vÀrd %C11$2%O, verklig IP %C11$3%O"
N 
 #: src/common/textevents.h:369
 
 #: src/common/text.c:437
 #, c-format
N msgid ""
N "* Can't open log file(s) for writing. Check the\n"
N " permissions on %s/xchatlogs"
N msgstr ""
N "* Kan inte öppna loggfiler för skrivande. Kontrollera\n"
N " rÀttigheterna pÄ %s/xchatlogs"
N 
 #: src/common/text.c:648
N msgid "Left message"
N msgstr "VĂ€nstermeddelande"
N 
 #: src/common/text.c:649
N msgid "Right message"
N msgstr "Högermeddelande"
N 
 #: src/common/text.c:653
 
 #: src/common/text.c:899 src/common/text.c:904 src/common/text.c:912
 #: src/common/text.c:1089
N msgid "Message"
N msgstr "Meddelande"
N 
 #: src/common/text.c:905
N msgid "Account"
N msgstr "Konto"
N 
 #: src/common/text.c:910
N msgid "Real user@host"
N msgstr "Verklig anvÀndare@vÀrd"
N 
 #: src/common/text.c:911
N msgid "Real IP"
N msgstr "Verklig IP"
N 
 #: src/common/text.c:916 src/common/text.c:925 src/common/text.c:931
 #: src/common/text.c:1112
 
G msgid "That file is not resumable"
G msgstr "Den filen kan inte Ă„terupptas"
 #: src/fe-gtk/dccgui.c:363
 #, c-format
N msgid ""
N "Cannot access file: %s\n"
N "%s.\n"
N "Resuming not possible."
N msgstr ""
N "Kan inte komma Ă„t fil: %s\n"
N "%s.\n"
N "Ăterupptagning inte möjlig."
N 
 #: src/fe-gtk/dccgui.c:370
N msgid "File in download directory is larger than file offered. Resuming not possible."
N msgstr ""
N "Filen i hÀmtningskatalogen Àr större Àn den fil som erbjudits. "
N "Ăterupptagning Ă€r inte möjlig."
N 
 #: src/fe-gtk/dccgui.c:374
N msgid "Cannot resume the same file from two people."
N msgstr "Kan inte Äteruppta samma fil frÄn tvÄ personer."
N 
 #: src/fe-gtk/dccgui.c:461
N msgid "MIME Type"
N msgstr "MIME-typ"
 
 
G msgid ""
G "Options:\n"
G " -d, --cfgdir DIRECTORY  use a different config dir\n"
G " -a, --no-auto      don't auto connect\n"
G " -v, --version      show version information\n"
G "\n"
G "URL:\n"
G " irc://server:port/channel\n"
G "\n"
G msgstr ""
G "Flaggor:\n"
G "\n"
G " -d, --cfgdir KATALOG   anvÀnd en annan konfigurationskatalog\n"
G " -a, --noauto       anslut inte automatiskt\n"
G " -v, --version      visa versionsinformation\n"
G "\n"
G "URL:\n"
G " irc://server:port/kanal\n"
G "\n"
 #: src/fe-gtk/fe-gtk.c:143
N msgid "Options"
N msgstr "Alternativ"
N 
 #: src/fe-gtk/fe-gtk.c:144
N msgid "DIRECTORY"
N msgstr "KATALOG"
N 
 #: src/fe-gtk/fe-gtk.c:145
N msgid "use a different config dir"
N msgstr "anvÀnd en annan konfigurationskatalog"
N 
N msgid "Use a different config dir"
N msgstr "AnvÀnd en annan konfigurationskatalog"
N 
 #: src/fe-gtk/fe-gtk.c:146
N msgid "don't auto connect"
N msgstr "anslut inte automatiskt"
N 
N msgid "Don't auto connect"
N msgstr "Anslut inte automatiskt"
N 
 #: src/fe-gtk/fe-gtk.c:147
N msgid "don't auto load any plugins"
N msgstr "lÀs inte automatiskt in nÄgra insticksmoduler"
 
N msgid "Don't auto load any plugins"
N msgstr "LÀs inte automatiskt in nÄgra insticksmoduler"
N 
 #: src/fe-gtk/fe-gtk.c:148
N msgid "show version information"
N msgstr "visa versionsinformation"
N 
N msgid "Show version information"
N msgstr "Visa versionsinformation"
N 
 #: src/fe-gtk/fe-gtk.c:214
 #, c-format
 
 #: src/fe-gtk/ignoregui.c:179
N msgid "DCC"
N msgstr "DCC"
N 
 #: src/fe-gtk/ignoregui.c:180
 
 #: src/fe-gtk/ignoregui.c:380
N msgid "Delete All"
N msgstr "Ta bort alla"
N 
 #: src/fe-gtk/maingui.c:477
 #, c-format
 
G msgid "Move to tab"
G msgstr "Flytta till flik"
 #: src/fe-gtk/maingui.c:999
N msgid "Go to"
N msgstr "GĂ„ till"
 
 
 #: src/fe-gtk/setup.c:136
N msgid "Track away-status on channels smaller than:"
N msgstr "Följ frÄnvarostatus pÄ kanaler mindre Àn:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:142
 
 #: src/fe-gtk/setup.c:729
N msgid "Away User:"
N msgstr "FrÄnvaroanvÀndare:"
N 
 #: src/fe-gtk/setup.c:764
 
G msgid "%d operators, %d total"
G msgstr "%d operatörer, %d totalt"
 #~ msgid "Client exiting"
 #~ msgstr "Klienten avslutas"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Options:\n"
 #~ " -d, --cfgdir DIRECTORY  use a different config dir\n"
 #~ " -a, --no-auto      don't auto connect\n"
 #~ " -v, --version      show version information\n"
 #~ "\n"
 #~ "URL:\n"
 #~ " irc://server:port/channel\n"
 #~ "\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Flaggor:\n"
 #~ "\n"
 #~ " -d, --cfgdir KATALOG   anvÀnd en annan konfigurationskatalog\n"
 #~ " -a, --noauto       anslut inte automatiskt\n"
 #~ " -v, --version      visa versionsinformation\n"
 #~ "\n"
 #~ "URL:\n"
 #~ " irc://server:port/kanal\n"
 #~ "\n"
N 
 #~ msgid "Move to tab"
 #~ msgstr "Flytta till flik"
N 
 #~ msgid "X-Chat"
 #~ msgstr "X-Chat"
N 
 #~ msgid "That file is not resumable"
 #~ msgstr "Den filen kan inte Ă„terupptas"
N 
 #~ msgid "Show channel join/part messages by default"
 #~ msgstr "Visa meddelanden om ingÄng/lÀmnande som standard"
N 
 #~ msgid "%d operators, %d total"
 #~ msgstr "%d operatörer, %d totalt"

# Swedish messages for X-Chat.
# Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002, 2003.
#
# $Id: sv.po,v 1.13 2003/01/20 02:05:53 zed Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xchat-2.0.5pre1\n"
"POT-Creation-Date: 2003-09-14 17:36+1000\n"
"PO-Revision-Date: 2003-09-15 00:06+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/common/cfgfiles.c:312
msgid "Cannot create ~/.xchat2"
msgstr "Kan inte skapa ~/.xchat2"

#: src/common/cfgfiles.c:602
msgid "I'm busy"
msgstr "Jag Àr upptagen"

#: src/common/cfgfiles.c:603
msgid "Leaving"
msgstr "LĂ€mnar"

#: src/common/cfgfiles.c:646
msgid ""
"* Running IRC as root is stupid! You should\n"
" create a User Account and use that to login.\n"
msgstr ""
"* Att köra IRC som root Àr dumt! Du bör skapa ett\n"
" anvÀndarkonto och anvÀnda det för att logga in.\n"

#: src/common/dcc.c:56
msgid "Waiting"
msgstr "VĂ€ntar"

#: src/common/dcc.c:57
msgid "Active"
msgstr "Aktiv"

#: src/common/dcc.c:58
msgid "Failed"
msgstr "Misslyckades"

#: src/common/dcc.c:59
msgid "Done"
msgstr "Klar"

#: src/common/dcc.c:60
msgid "Connect"
msgstr "Anslut"

#: src/common/dcc.c:61
msgid "Aborted"
msgstr "Avbruten"

#: src/common/dcc.c:1240
#, c-format
msgid "Cannot access %s\n"
msgstr "Kan inte komma Ă„t %s\n"

#: src/common/dcc.c:1703
msgid "No active DCCs\n"
msgstr "Inga aktiva DCC:er\n"

#: src/common/ignore.c:120 src/common/ignore.c:124 src/common/ignore.c:128
#: src/common/ignore.c:132 src/common/ignore.c:136 src/common/ignore.c:140
#: src/common/ignore.c:144
msgid "YES "
msgstr "JA  "

#: src/common/ignore.c:122 src/common/ignore.c:126 src/common/ignore.c:130
#: src/common/ignore.c:134 src/common/ignore.c:138 src/common/ignore.c:142
#: src/common/ignore.c:146
msgid "NO  "
msgstr "NEJ "

#: src/common/notify.c:400
#, c-format
msgid " %-20s online\n"
msgstr " %-20s ansluten\n"

#: src/common/notify.c:402
#, c-format
msgid " %-20s offline\n"
msgstr " %-20s frÄnkopplad\n"

#: src/common/outbound.c:70
msgid "No channel joined. Try /join #<channel>\n"
msgstr "Gick inte in i nÄgon kanal. Prova /join #<kanal>\n"

#: src/common/outbound.c:76
msgid "Not connected. Try /server <host> [<port>]\n"
msgstr "Inte ansluten. Prova /server <vÀrd> [<port>]\n"

#: src/common/outbound.c:1353
msgid "I need /bin/sh to run!\n"
msgstr "Jag behöver /bin/sh för att kunna köra!\n"

#: src/common/outbound.c:1585
msgid ""
"\n"
"Commands Available:\n"
"\n"
" "
msgstr ""
"\n"
"TillgÀngliga kommandon:\n"
"\n"
" "

#: src/common/outbound.c:1620
msgid ""
"\n"
"\n"
"Type /HELP <command> for more information, or /HELP -l\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Skriv /HELP <kommando> för ytterligare information, eller /HELP -l\n"
"\n"

#: src/common/outbound.c:1621
msgid ""
"User defined commands:\n"
"\n"
" "
msgstr ""
"AnvÀndardefinierade kommandon:\n"
"\n"
" "

#: src/common/outbound.c:1713
#, c-format
msgid "Unknown arg '%s' ignored."
msgstr "Ignorerade okÀnda kommandot \"%s\"."

#: src/common/outbound.c:2423
msgid "No such plugin found.\n"
msgstr "Ingen sÄdan insticksmodul hittades.\n"

#: src/common/outbound.c:2428 src/fe-gtk/plugingui.c:182
msgid "That plugin is refusing to unload.\n"
msgstr "Den insticksmodulen vÀgrar att glömmas.\n"

#: src/common/outbound.c:2573
msgid "ADDBUTTON <name> <action>, adds a button under the user-list"
msgstr "ADDBUTTON <namn> <ÄtgÀrd>, lÀgger till en knapp under anvÀndarlistan"

#: src/common/outbound.c:2575
msgid "ALLCHAN <cmd>, sends a command to all channels you're in"
msgstr "ALLCHAN <kmdo>, skickar ett kommando till alla kanaler du Àr inne i"

#: src/common/outbound.c:2577
msgid "ALLSERV <cmd>, sends a command to all servers you're in"
msgstr "ALLSERV <kmdo>, skickar ett kommando till alla servrar du Àr ansluten till"

#: src/common/outbound.c:2578
msgid "AWAY [<reason>], sets you away"
msgstr "AWAY [<orsak>], anger att du Àr frÄnvarande"

#: src/common/outbound.c:2580
msgid "BAN <mask> [<bantype>], bans everyone matching the mask from the current channel. If they are already on the channel this doesn't kick them (needs chanop)"
msgstr "BAN <mask> [<bannlysningstyp>], bannlyser alla som matchar masken frÄn den aktuella kanalen. Om de redan Àr pÄ kanalen kommer detta inte att sparka ut dem (krÀver kanaloperatörsstatus)"

#: src/common/outbound.c:2582
msgid "CLEAR, Clears the current text window"
msgstr "CLEAR, tömmer det aktuella textfönstret"

#: src/common/outbound.c:2583
msgid "CLOSE, Closes the current window/tab"
msgstr "CLOSE, stÀnger det aktuella fönstret/fliken"

#: src/common/outbound.c:2586
msgid "COUNTRY <code>, finds a country code, eg: au = australia"
msgstr "COUNTRY <kod>, söker efter en landskod, exempelvis se = Sverige"

#: src/common/outbound.c:2588
msgid "CTCP <nick> <message>, send the CTCP message to nick, common messages are VERSION and USERINFO"
msgstr "CTCP <smeknamn> <meddelande>, skickar CTCP-meddelandet till smeknamn, vanliga meddelanden Àr VERSION och USERINFO"

#: src/common/outbound.c:2590
msgid "CYCLE, parts current channel and immediately rejoins"
msgstr "CYCLE, lÀmnar aktuell kanal och gÄr omedelbart in i den igen"

#: src/common/outbound.c:2592
msgid ""
"\n"
"DCC GET <nick>           - accept an offered file\n"
"DCC SEND [-maxcps=#] <nick> [file] - send a file to someone\n"
"DCC LIST              - show DCC list\n"
"DCC CHAT <nick>          - offer DCC CHAT to someone\n"
"DCC CLOSE <type> <nick> <file>     example:\n"
"     /dcc close send johnsmith file.tar.gz"
msgstr ""
"\n"
"DCC GET <smeknamn>           - ta emot en erbjuden fil\n"
"DCC SEND [-maxcps=#] <smeknamn> [fil] - skicka en fil till nÄgon\n"
"DCC LIST                - visa DCC-lista\n"
"DCC CHAT <smeknamn>          - erbjud nÄgon DCC-chatt\n"
"DCC CLOSE <typ> <smeknamn> <fil>      exempel:\n"
"     /dcc close send nisse fil.tar.gz"

#: src/common/outbound.c:2602
msgid "DEHOP <nick>, removes chanhalf-op status from the nick on the current channel (needs chanop)"
msgstr "DEHOP <smeknamn>, tar bort halvkanaloperatörsstatus frÄn smeknamnet pÄ den aktuella kanalen (krÀver kanaloperatörsstatus)"

#: src/common/outbound.c:2604
msgid "DELBUTTON <name>, deletes a button from under the user-list"
msgstr "DELBUTTON <namn>, tar bort en knapp under anvÀndarlistan"

#: src/common/outbound.c:2606
msgid "DEOP <nick>, removes chanop status from the nick on the current channel (needs chanop)"
msgstr "DEOP <smeknamn>, tar bort kanaloperatörsstatus frÄn smeknamnet pÄ den aktuella kanalen (krÀver kanaloperatörsstatus)"

#: src/common/outbound.c:2608
msgid "DEVOICE <nick>, removes voice status from the nick on the current channel (needs chanop)"
msgstr "DEVOICE <smeknamn>, tar bort röststatus frÄn smeknamnet pÄ den aktuella kanalen (krÀver kanaloperatörsstatus)"

#: src/common/outbound.c:2609
msgid "DISCON, Disconnects from server"
msgstr "DISCON, kopplar frÄn servern"

#: src/common/outbound.c:2610
msgid "DNS <nick|host|ip>, Finds a users IP number"
msgstr "DNS <smeknamn|vÀrd|ip>, söker en anvÀndares IP-nummer"

#: src/common/outbound.c:2611
msgid "ECHO <text>, Prints text locally"
msgstr "ECHO <text>, skriver ut text lokalt"

#: src/common/outbound.c:2614
msgid "EXEC [-o] <command>, runs the command. If -o flag is used then output is sent to current channel, else is printed to current text box"
msgstr "EXEC [-o] <kommando>, kör kommandot. Om flaggan -o anvÀnds skickas utdata till den aktuella kanalen, annars skrivs den ut i det aktuella textfÀltet"

#: src/common/outbound.c:2616
msgid "EXECCONT, sends the process SIGCONT"
msgstr "EXECCONT, skickar SIGCONT til processen"

#: src/common/outbound.c:2619
msgid "EXECKILL [-9], kills a running exec in the current session. If -9 is given the process is SIGKILL'ed"
msgstr "EXECKILL [-9], dödar en körande exekvering i den aktuella sessionen. Om -9 anges kommer processen att SIGKILL:as"

#: src/common/outbound.c:2621
msgid "EXECSTOP, sends the process SIGSTOP"
msgstr "EXECSTOP, skickar SIGSTOP till processen"

#: src/common/outbound.c:2622
msgid "EXECWRITE, sends data to the processes stdin"
msgstr "EXECWRITE, skickar data till processens standard in"

#: src/common/outbound.c:2626
msgid "FLUSHQ, flushes the current server's send queue"
msgstr "FLUSHQ, tömmer den aktuella serverns sÀndkö"

#: src/common/outbound.c:2628
msgid "GATE <host> [<port>], proxies through a host, port defaults to 23"
msgstr "GATE <vÀrd> [<port>], tunnlar genom en vÀrd, standardvÀrde pÄ port Àr 23"

#: src/common/outbound.c:2634
msgid "HOP <nick>, gives chanhalf-op status to the nick (needs chanop)"
msgstr "HOP <smeknamn>, ger halvkanaloperatörsstatus till smeknamn (krÀver kanaloperatörsstatus)"

#: src/common/outbound.c:2636
msgid ""
"IGNORE <mask> <types..> <options..>\n"
"  mask - host mask to ignore, eg: *!*@*.aol.com\n"
"  types - types of data to ignore, one or all of:\n"
"      PRIV, CHAN, NOTI, CTCP, DCC, INVI, ALL\n"
"  options - NOSAVE, QUIET"
msgstr ""
"IGNORE <mask> <typer..> <alternativ..>\n"
"  mask - vÀrdmask att ignorera, exempelvis: *!*@*.aol.com\n"
"  typer - datatyper att ignorera, en eller alla av:\n"
"      PRIV, CHAN, NOTI, CTCP, DCC, INVI, ALL\n"
"  alternativ - NOSAVE, QUIET"

#: src/common/outbound.c:2643
msgid "INVITE <nick> [<channel>], invites someone to a channel, by default the current channel (needs chanop)"
msgstr "INVITE <smeknamn> [<kanal>], bjuder in nÄgon till en kanal, standardalternativet Àr den aktuella kanalen (krÀver kanaloperatörsstatus)"

#: src/common/outbound.c:2644
msgid "JOIN <channel>, joins the channel"
msgstr "JOIN <kanal>, gÄr in i kanalen"

#: src/common/outbound.c:2646
msgid "KICK <nick>, kicks the nick from the current channel (needs chanop)"
msgstr "KICK <smeknamn>, sparkar ut smeknamn frÄn den aktuella kanalen (krÀver kanaloperatörsstatus)"

#: src/common/outbound.c:2648
msgid "KICKBAN <nick>, bans then kicks the nick from the current channel (needs chanop)"
msgstr "KICKBAN <smeknamn>, bannlyser och sparkar sedan ut smeknamn frÄn den aktuella kanalen (krÀver kanaloperatörsstatus)"

#: src/common/outbound.c:2651
msgid "LAGCHECK, forces a new lag check"
msgstr "LAGCHECK, tvingar fram en ny efterslÀpningskontroll"

#: src/common/outbound.c:2653
msgid "LASTLOG <string>, searches for a string in the buffer"
msgstr "LASTLOG <strÀng>, söker efter en strÀng i bufferten"

#: src/common/outbound.c:2655
msgid "LOAD <file>, loads a plugin or script"
msgstr "LOAD <fil>, lÀser in en insticksmodul eller ett skript"

#: src/common/outbound.c:2658
msgid "MDEHOP, Mass deop's all chanhalf-ops in the current channel (needs chanop)"
msgstr "MDEHOP, tar bort halvkanaloperatörsstatus frÄn alla halvkanaloperatörer i den aktuella kanalen (krÀver kanaloperatörsstatus)"

#: src/common/outbound.c:2660
msgid "MDEOP, Mass deop's all chanops in the current channel (needs chanop)"
msgstr "MDEOP, tar bort kanaloperatörsstatus frÄn alla kanaloperatörer i den aktuella kanalen (krÀver kanaloperatörsstatus)"

#: src/common/outbound.c:2662
msgid "ME <action>, sends the action to the current channel (actions are written in the 3rd person, like /me jumps)"
msgstr "ME <hÀndelse>, skickar hÀndelsen till den aktuella kanalen (hÀndelserna skrivs i tredje person, som exempelvis /me hoppar)"

#: src/common/outbound.c:2664
msgid "MKICK, Mass kicks everyone except you in the current channel (needs chanop)"
msgstr "MKICK, sparkar ut alla utom dig sjÀlv frÄn den aktuella kanalen (krÀver kanaloperatörsstatus)"

#: src/common/outbound.c:2666
msgid "MOP, Mass op's all users in the current channel (needs chanop)"
msgstr "MOP, ger kanaloperatörsstatus till alla anvÀndare i den aktuella kanalen (krÀver kanaloperatörsstatus)"

#: src/common/outbound.c:2667
msgid "MSG <nick> <message>, sends a private message"
msgstr "MSG <smeknamn> <meddelande>, skickar ett privat meddelande"

#: src/common/outbound.c:2670
msgid "NAMES, Lists the nicks on the current channel"
msgstr "NAMES, listar smeknamnen pÄ den aktuella kanalen"

#: src/common/outbound.c:2672
msgid "NCTCP <nick> <message>, Sends a CTCP notice"
msgstr "NCTCP <smeknamn> <meddelande>, skickar en CTCP-notis"

#: src/common/outbound.c:2673
msgid "NEWSERVER <hostname> [<port>]"
msgstr "NEWSERVER <vÀrdnamn> [<port>]"

#: src/common/outbound.c:2674
msgid "NICK <nickname>, sets your nick"
msgstr "NICK <smeknamn>, stÀller in ditt smeknamn"

#: src/common/outbound.c:2677
msgid "NOTICE <nick/channel> <message>, sends a notice. Notices are a type of message that should be auto reacted to"
msgstr "NOTICE <smeknamn/kanal> <meddelande>, skickar en notis. Notiser Àr en typ av meddelanden som bör reageras pÄ automatiskt"

#: src/common/outbound.c:2679
msgid "NOTIFY [<nick>], lists your notify list or adds someone to it"
msgstr "NOTIFY [<smeknamn>], visar din notifieringslista eller lÀgger till nÄgon till den"

#: src/common/outbound.c:2681
msgid "OP <nick>, gives chanop status to the nick (needs chanop)"
msgstr "OP <smeknamn>, ger kanaloperatörsstatus till smeknamn (krÀver kanaloperatörsstatus)"

#: src/common/outbound.c:2683
msgid "PART [<channel>] [<reason>], leaves the channel, by default the current one"
msgstr "PART [<kanal>] [<orsak>], lÀmnar kanalen, standardalternativet Àr den aktuella kanalen"

#: src/common/outbound.c:2685
msgid "PING <nick | channel>, CTCP pings nick or channel"
msgstr "PING <smeknamn | kanal>, CTCP-pingar smeknamn eller kanal"

#: src/common/outbound.c:2687
msgid "QUERY <nick>, opens up a new privmsg window to someone"
msgstr "QUERY <smeknamn>, öppnar ett nytt fönster för privata meddelanden till nÄgon"

#: src/common/outbound.c:2689
msgid "QUIT [<reason>], disconnects from the current server"
msgstr "QUIT [<orsak>], kopplar frÄn den aktuella servern"

#: src/common/outbound.c:2691
msgid "QUOTE <text>, sends the text in raw form to the server"
msgstr "QUOTE <text>, skickar texten i rÄ form till servern"

#: src/common/outbound.c:2694
msgid "RECONNECT [-ssl] [<host>] [<port>] [<password>], Can be called just as /RECONNECT to reconnect to the current server or with /RECONNECT ALL to reconnect to all the open servers"
msgstr "RECONNECT [-ssl] [<vÀrd>] [<port>] [<lösenord>], kan anropas bara som /RECONNECT för att Äteransluta till den aktuella servern eller med /RECONNECT ALL för att Äteransluta till alla de öppna servrarna"

#: src/common/outbound.c:2697
msgid "RECONNECT [<host>] [<port>] [<password>], Can be called just as /RECONNECT to reconnect to the current server or with /RECONNECT ALL to reconnect to all the open servers"
msgstr "RECONNECT [<vÀrd>] [<port>] [<lösenord>] [<ssl>] [<acceptera_ogiltigt_cert>], kan anropas bara som /RECONNECT för att Äteransluta till den aktuella servern eller med /RECONNECT ALL för att Äteransluta till alla de öppna servrarna"

#: src/common/outbound.c:2699
msgid "RECV <text>, send raw data to xchat, as if it was received from the irc server"
msgstr "RECV <text>, skicka rÄ data till xchat pÄ samma sÀtt som det tas emot frÄn irc-servern"

#: src/common/outbound.c:2702
msgid "SAY <text>, sends the text to the object in the current window"
msgstr "SAY <text>, skickar texten till objektet i det aktuella fönstret"

#: src/common/outbound.c:2705
msgid "SERVCHAN [-ssl] <host> <port> <channel>, connects and joins a channel"
msgstr "SERVCHAN [-ssl] <vÀrd> <port> <kanal>, ansluter och gÄr in i en kanal"

#: src/common/outbound.c:2708
msgid "SERVCHAN <host> <port> <channel>, connects and joins a channel"
msgstr "SERVCHAN <vÀrd> <port> <kanal>, ansluter och gÄr in i en kanal"

#: src/common/outbound.c:2712
msgid "SERVER [-ssl] <host> [<port>] [<password>], connects to a server, the default port is 6667 for normal connections, and 9999 for ssl connections"
msgstr "SERVER [-ssl] <vÀrd> [<port>] [<lösenord>], ansluter till en server, standardporten Àr 6667 för normala anslutningar, och 994 för ssl-anslutningar"

#: src/common/outbound.c:2715
msgid "SERVER <host> [<port>] [<password>], connects to a server, the default port is 6667"
msgstr "SERVER <vÀrd> [<port>] [<lösenord>], ansluter till en server, standardporten Àr 6667"

#: src/common/outbound.c:2717
msgid "SET <variable> [<value>]"
msgstr "SET <variabel> [<vÀrde>]"

#: src/common/outbound.c:2720
msgid "TOPIC [<topic>], sets the topic if one is given, else shows the current topic"
msgstr "TOPIC [<Àmne>], stÀller in Àmnet om nÄgot anges, annars visar det aktuellt Àmne"

#: src/common/outbound.c:2722
msgid "UNBAN <mask> [<mask>...], unbans the specified masks."
msgstr "UNBAN <mask> [<mask>...], tar bort bannlysning för angivna masker."

#: src/common/outbound.c:2723
msgid "UNIGNORE <mask> [QUIET]"
msgstr "UNIGNORE <mask> [QUIET]"

#: src/common/outbound.c:2724
msgid "UNLOAD <name>, unloads a plugin or script"
msgstr "UNLOAD <namn>, glömmer en insticksmodul eller ett skript"

#: src/common/outbound.c:2727
msgid "VOICE <nick>, gives voice status to someone (needs chanop)"
msgstr "VOICE <smeknamn>, ger röststatus till nÄgon (krÀver kanaloperatörsstatus)"

#: src/common/outbound.c:2729
msgid "WALLCHAN <message>, writes the message to all channels"
msgstr "WALLCHAN <meddelande>, skriver meddelandet i alla kanaler"

#: src/common/outbound.c:2731
msgid "WALLCHOP <message>, sends the message to all chanops on the current channel"
msgstr "WALLCHOP <meddelande>, skickar meddelandet till alla kanaloperatörer pÄ den aktuella kanalen"

#: src/common/outbound.c:2764
#, c-format
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "AnvÀndning: %s\n"

#: src/common/outbound.c:2769
msgid ""
"\n"
"No help available on that command.\n"
msgstr ""
"\n"
"Ingen hjÀlp tillgÀnglig för det kommandot.\n"

#: src/common/outbound.c:2775
msgid "No such command.\n"
msgstr "Det finns inget sÄdant kommando.\n"

#: src/common/outbound.c:3099
msgid "Bad arguments for user command.\n"
msgstr "Felaktiga argument i anvÀndarkommando.\n"

#: src/common/outbound.c:3263
msgid "Too many recursive usercommands, aborting."
msgstr "För mÄnga rekursiva anvÀndarkommandon, avbryter."

#: src/common/outbound.c:3336
msgid "Unknown Command. Try /help\n"
msgstr "OkÀnt kommando. Prova /help\n"

#: src/common/plugin.c:349 src/common/plugin.c:379
msgid "No xchat_plugin_init symbol; is this really an xchat plugin?"
msgstr "Ingen \"xchat_plugin_init\"-symbol; Àr detta verkligen en xchat-insticksmodul?"

#: src/common/server.c:887
#, c-format
msgid ""
"Cannot resolve hostname %s\n"
"Check your IP Settings!\n"
msgstr ""
"Kan inte slÄ upp vÀrdnamnet %s\n"
"Kontrollera dina IP-instÀllningar!\n"

#: src/common/server.c:892
msgid "Proxy traversal failed.\n"
msgstr "Proxytraversering misslyckades.\n"

#: src/common/textevents.h:6
msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 added to notify list."
msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 lades till notifieringslistan."

#: src/common/textevents.h:9
msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 Banlist: %C3$4 %C4$2 %C5$3%O"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 Bannlysningslista: %C3$4 %C4$2 %C5$3%O"

#: src/common/textevents.h:12
msgid "-%C10-%C11-%O$tCannot join%C11 %B$1 %O(You are banned)."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tKan inte gÄ in i%C11 %B$1 %O(Du Àr bannlyst)."

#: src/common/textevents.h:15
msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 is now known as $2"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 Àr nu kÀnd som $2"

#: src/common/textevents.h:18
msgid "%C13*%O$t$1 $2%O"
msgstr "%C13*%O$t$1 $2%O"

#: src/common/textevents.h:21
msgid "%C13*%O$t%C8%B$1%B%O $2%O"
msgstr "%C13*%O$t%C8%B$1%B%O $2%O"

#: src/common/textevents.h:24
msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 sets ban on $2"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 sÀtter bannlysning pÄ $2"

#: src/common/textevents.h:27
msgid "-%C10-%C11-%O$tChannel $1 created on $2"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tKanalen $1 skapad pÄ $2"

#: src/common/textevents.h:30
msgid "-%C10-%C11-%O$t%C11$1%O removes channel half-operator status from %C11$2"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C11$1%O tar bort halvkanaloperatörsstatusen frÄn %C11$2"

#: src/common/textevents.h:33
msgid "-%C10-%C11-%O$t%C11$1%O removes channel operator status from %C11$2"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C11$1%O tar bort kanaloperatörsstatus frÄn %C11$2"

#: src/common/textevents.h:36
msgid "-%C10-%C11-%O$t%C11$1%O removes voice from %C11$2"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C11$1%O tar bort röststatus frÄn %C11$2"

#: src/common/textevents.h:39
msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 sets exempt on $2"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 sÀtter undantag pÄ $2"

#: src/common/textevents.h:42
msgid "-%C10-%C11-%O$t%C11$1%O gives channel half-operator status to %C11$2"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C11$1%O ger halvkanaloperatörsstatus till %C11$2"

#: src/common/textevents.h:45
msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 sets invite on $2"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 sÀtter inbjudan pÄ $2"

#: src/common/textevents.h:48
msgid "%UChannel     Users  Topic%O"
msgstr "%UKanal      AnvĂ€ndare Ămne%O"

#: src/common/textevents.h:51 src/common/textevents.h:297
msgid "%C2<%O$1%C2>%O$t$2%O"
msgstr "%C2<%O$1%C2>%O$t$2%O"

#: src/common/textevents.h:54
msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 sets mode $2$3 $4"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 sÀtter lÀget $2$3 $4"

#: src/common/textevents.h:57
msgid "-%C10-%C11-%O$tChannel $1 modes: $2"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tKanallÀgen för $1: $2"

#: src/common/textevents.h:60
msgid "%C2<%C8%B$1%B%C2>%O$t$2%O"
msgstr "%C2<%C8%B$1%B%C2>%O$t$2%O"

#: src/common/textevents.h:63
msgid "%C12-%C13$1/$2%C12-%O$t$3%O"
msgstr "%C12-%C13$1/$2%C12-%O$t$3%O"

#: src/common/textevents.h:66
msgid "-%C10-%C11-%O$t%C11$1%O gives channel operator status to %C11$2"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C11$1%O ger kanaloperatörsstatus till %C11$2"

#: src/common/textevents.h:69
msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 removes exempt on $2"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 tar bort undantag pÄ $2"

#: src/common/textevents.h:72
msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 removes invite on $2"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 tar bort inbjudan pÄ $2"

#: src/common/textevents.h:75
msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 removes channel keyword"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 tar bort kanallösenordet"

#: src/common/textevents.h:78
msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 removes user limit"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 tar bort anvÀndargrÀns"

#: src/common/textevents.h:81
msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 sets channel keyword to $2"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 sÀtter kanallösenordet till $2"

#: src/common/textevents.h:84
msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 sets channel limit to $2"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 sÀtter kanalgrÀnsen till $2"

#: src/common/textevents.h:87
msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 removes ban on $2"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 tar bort bannlysning av $2"

#: src/common/textevents.h:90
msgid "-%C10-%C11-%O$t%C11$1%O gives voice to %C11$2"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C11$1%O ger röststatus till %C11$2"

#: src/common/textevents.h:93
msgid "-%C10-%C11-%O$tConnected. Now logging in.."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tAnsluten. Loggar nu in..."

#: src/common/textevents.h:96
msgid "-%C10-%C11-%O$tConnecting to %C11$1 %C14(%C11$2%C14)%C port %C11$3%C.."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tAnsluter till %C11$1 %C14(%C11$2%C14)%C port %C11$3%C..."

#: src/common/textevents.h:99
msgid "-%C10-%C11-%O$tConnection failed. Error: $1"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tAnslutningen misslyckades. Fel: $1"

#: src/common/textevents.h:102
msgid "-%C10-%C11-%O$tReceived a CTCP $1 from $2"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tMottog ett CTCP $1 frÄn $2"

#: src/common/textevents.h:105
msgid "-%C10-%C11-%O$tReceived a CTCP $1 from $2 (to $3)"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tMottog ett CTCP $1 frÄn $2 (till $3)"

#: src/common/textevents.h:108
msgid "%C3>%O$1%C3<%O$tCTCP $2%O"
msgstr "%C3>%O$1%C3<%O$tCTCP $2%O"

#: src/common/textevents.h:111
msgid "-%C10-%C11-%O$tReceived a CTCP Sound $1 from $2"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tMottog ett CTCP Sound $1 frÄn $2"

#: src/common/textevents.h:114
msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC CHAT to %C11$1%O aborted."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC CHAT till %C11$1%0 avbruten."

#: src/common/textevents.h:117
msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC CHAT connection established to %C11$1 %C14[%O$2%C14]%O"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC CHAT-anslutning etablerad till %C11$2 %C14[%O$3%C14]%O"

#: src/common/textevents.h:120
msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC CHAT to %C11$1%O lost. $4."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC CHAT till %C11$1%0 avbruten. $4."

#: src/common/textevents.h:123
msgid "-%C10-%C11-%O$tReceived a DCC CHAT offer from $1"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tMottog ett DCC CHAT-erbjudande frÄn $1"

#: src/common/textevents.h:126
msgid "-%C10-%C11-%O$tOffering DCC CHAT to $1"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tErbjuder DCC CHAT till $1"

#: src/common/textevents.h:129
msgid "-%C10-%C11-%O$tAlready offering CHAT to $1"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tErbjuder redan CHAT till $1"

#: src/common/textevents.h:132
msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC $1 connect attempt to %C11$2%O failed (err=$3)."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC $1-anslutningsförsök till %C11$2%O misslyckades (fel=$3)."

#: src/common/textevents.h:135
msgid "-%C10-%C11-%O$tReceived '$1%O' from $2"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tMottog \"$1%O\" frÄn $2"

#: src/common/textevents.h:138
msgid "%C8,2 Type To/From  Status Size  Pos   File   %O%010%B%C9----------------------------------------------------%O"
msgstr "%C8,2 Typ  Till/FrÄn Status Storlek Pos   Fil    %O%010%B%C9---------------------------------------------------%O"

#: src/common/textevents.h:141
msgid "-%C10-%C11-%O$tReceived a malformed DCC request from %C11$1%O.%010-%C10-%C11-%O$tContents of packet: $2"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tMottog en felaktigt utformad DCC-begÀran frÄn %C11$1%O.%010-%C10-%C11-%O$tInnehÄll i paketet: $2"

#: src/common/textevents.h:144
msgid "-%C10-%C11-%O$tOffering %C11$1 %Cto %C11$2%O"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tErbjuder %C11$1 %Ctill %C11$2%O"

#: src/common/textevents.h:147
msgid "-%C10-%C11-%O$tNo such DCC offer."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tDet finns inget sÄdant DCC-erbjudande."

#: src/common/textevents.h:150
msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV %C11$2%O to %C11$1%O aborted."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV %C11$2%0 till %C11$1%0 avbruten."

#: src/common/textevents.h:153
msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV %C11$1%O from %C11$3%O complete %C14[%C11$4%O cps%C14]%O."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV %C11$1%O frÄn %C11$3%O klar %C14[%C11$4%O cps%C14]%O."

#: src/common/textevents.h:156
msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV connection established to %C11$1 %C14[%O$2%C14]%O"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV-anslutning etablerad till %C11$1 %C14[%O$2%C14]%O"

#: src/common/textevents.h:159
msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV %C11$1%O from %C11$3%O failed. $4."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV %C11$1%O frÄn %C11$3%O misslyckades. $4."

#: src/common/textevents.h:162
msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV: Cannot open $1 for writing - aborting."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV: Kan inte öppna $1 för skrivning - avbryter."

#: src/common/textevents.h:165
msgid "-%C10-%C11-%O$tThe file %C11$1%C already exists, saving it as %C11$2%O instead."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tFilen %C11$1%C finns redan, sparar det som %C11$2%O istÀllet."

#: src/common/textevents.h:168
msgid "-%C10-%C11-%O$t%C11$1 %Chas requested to resume %C11$2 %Cfrom %C11$3%C."
msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C11$1 %Char begÀrt att Äteruppta %C11$2 %CfrÄn %C11$3%C."

#: src/common/textevents.h:171
msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC SEND %C11$2%O to %C11$1%O aborted."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC SEND %C11$2%0 till %C11$1%0 avbruten."

#: src/common/textevents.h:174
msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC SEND %C11$1%O to %C11$2%O complete %C14[%C11$3%O cps%C14]%O."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC SEND %C11$1%O till %C11$2%O klar %C14[%C11$3%O cps%C14]%O."

#: src/common/textevents.h:177
msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC SEND connection established to %C11$1 %C14[%O$2%C14]%O"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC SEND-anslutning etablerad till %C11$1 %C14[%O$2%C14]%O"

#: src/common/textevents.h:180
msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC SEND %C11$1%O to %C11$2%O failed. $3"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC SEND %C11$1%O till %C11$2%0 misslyckades. $3."

#: src/common/textevents.h:183
msgid "-%C10-%C11-%O$t%C11$1 %Chas offered %C11$2 %C(%C11$3 %Cbytes)"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C11$1 %Char erbjudit %C11$2 %C(%C11$3 %Cbyte)"

#: src/common/textevents.h:186
msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC $1 %C11$2 %Cto %C11$3 %Cstalled - aborting."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC $1 %C11$2 %Ctill %C11$3 %Cstannade - avbryter."

#: src/common/textevents.h:189
msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC $1 %C11$2 %Cto %C11$3 %Ctimed out - aborting."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC $1 %C11$2 %Ctill %C11$3 %Cgjorde time-out - avbryter."

#: src/common/textevents.h:192
msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 deleted from notify list."
msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 borttagen frÄn notifieringslistan."

#: src/common/textevents.h:195
msgid "-%C10-%C11-%O$tDisconnected ($1)."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tKopplade frÄn ($1)."

#: src/common/textevents.h:198
msgid "-%C10-%C11-%O$tFound your IP: [$1]"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tHittade ditt IP: [$1]"

#: src/common/textevents.h:201
msgid "$1$t$2"
msgstr "$1$t$2"

#: src/common/textevents.h:204
msgid "%O%C11$1%O added to ignore list."
msgstr "%O%C11$1%O lades till i ignoreringslistan."

#: src/common/textevents.h:207
msgid "Ignore on %C11$1%O changed."
msgstr "Ignorering pÄ %C11$1%O Àndrades."

#: src/common/textevents.h:210
msgid "%C08,02                             %O"
msgstr "%C08,02                             %O"

#: src/common/textevents.h:213
msgid "%C08,02 Hostmask         PRIV NOTI CHAN CTCP DCC INVI UNIG %O"
msgstr "%C08,02 VĂ€rdmask         PRIV NOTI KANA CTCP DCC INBJ AVIG %O"

#: src/common/textevents.h:216
msgid "%O%C11$1%O removed from ignore list."
msgstr "%O%C11$1%O togs bort frÄn ignoreringslistan."

#: src/common/textevents.h:219
msgid " Ignore list is empty."
msgstr " Ignoreringslistan Àr tom."

#: src/common/textevents.h:222
msgid "-%C10-%C11-%O$tCannot join%C11 %B$1 %O(Channel is invite only)."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tKan inte gÄ in i%C11 %B$1 %O(Kanalen krÀver injudan)."

#: src/common/textevents.h:225
msgid "-%C10-%C11-%O$tYou have been invited to %C11$1%C by %C11$2%C (%C11$3%C)"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tDu har bjudits in till %C11$1%C av %C11$2%C (%C11$3%C)"

#: src/common/textevents.h:228
msgid "-%C10-%C11>%O$t%B$1%B %C14(%C10$3%C14)%C has joined $2"
msgstr "-%C10-%C11>%O$t%B$1%B %C14(%C10$3%C14)%C gick in i $2"

#: src/common/textevents.h:231
msgid "-%C10-%C11-%O$tCannot join%C11 %B$1 %O(Requires keyword)."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tKan inte gÄ in i%C11 %B$1 %O(KrÀver lösenord)."

#: src/common/textevents.h:234
msgid "<%C10-%C11-%O$t$1 has kicked $2 from $3 ($4%O)"
msgstr "<%C10-%C11-%O$t$1 har sparkat ut $2 frÄn $3 ($4%O)"

#: src/common/textevents.h:237
msgid "-%C10-%C11-%O$tYou have been killed by $1 ($2%O)"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tDu har dödats av $1 ($2%O)"

#: src/common/textevents.h:240 src/common/textevents.h:264
msgid "%C3>%O$1%C3<%O$t$2%O"
msgstr "%C3>%O$1%C3<%O$t$2%O"

#: src/common/textevents.h:243 src/common/textevents.h:318
#: src/common/textevents.h:324 src/common/textevents.h:327
msgid "-%C10-%C11-%O$t$1%O"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1%O"

#: src/common/textevents.h:246
msgid "-%C10-%C11-%O$tMOTD Skipped."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tMOTD hoppades över."

#: src/common/textevents.h:249
msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 already in use. Retrying with $2.."
msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 anvÀnds redan. Försöker igen med $2..."

#: src/common/textevents.h:252
msgid "-%C10-%C11-%O$tNickname already in use. Use /NICK to try another."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tSmeknamnet anvÀnds redan. AnvÀnd /NICK för att försöka med ett annat."

#: src/common/textevents.h:255
msgid "-%C10-%C11-%O$tNo such DCC."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tDet finns ingen sÄdan DCC."

#: src/common/textevents.h:258
msgid "-%C10-%C11-%O$tNo process is currently running"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tIngen sÄdan process körs för tillfÀllet"

#: src/common/textevents.h:261
msgid "%C12-%C13$1%C12-%O$t$2%O"
msgstr "%C12-%C13$1%C12-%O$t$2%O"

#: src/common/textevents.h:267
msgid "-%C10-%C11-%O$tNotify list is empty."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tNotifieringslistan Àr tom."

#: src/common/textevents.h:270
msgid "%C08,02 %B-- Notify List --------------- %O"
msgstr "%C08,02 %B-- Notifieringslista --------------- %O"

#: src/common/textevents.h:273
msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 users in notify list."
msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 anvÀndare i notifieringslistan."

#: src/common/textevents.h:276
msgid "-%C10-%C11-%O$tNotify: $1 is offline ($2)."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tNotifiering: $1 Àr frÄnkopplad ($2)."

#: src/common/textevents.h:279
msgid "-%C10-%C11-%O$tNotify: $1 is online ($2)."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tNotifiering: $1 Àr ansluten ($2)."

#: src/common/textevents.h:282
msgid "<%C10-%C11-%O$t$1 %C14(%O$2%C14)%C has left $3"
msgstr "%C10-%C11-%O$t$1 %C14(%O$2%C14)%C har lÀmnat $3"

#: src/common/textevents.h:285
msgid "<%C10-%C11-%O$t$1 %C14(%O$2%C14)%C has left $3 %C14(%O$4%C14)%O"
msgstr "<%C10-%C11-%O$t$1 %C14(%O$2%C14)%C har lÀmnat $3 %C14(%O$4%C14)%O"

#: src/common/textevents.h:288
msgid "-%C10-%C11-%O$tPing reply from $1 : $2 second(s)"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tPingsvar frÄn $1: $2 sekund(er)"

#: src/common/textevents.h:291
msgid "-%C10-%C11-%O$tNo ping reply for $1 seconds, disconnecting."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tInget pingsvar under $1 sekunder, kopplar frÄn."

#: src/common/textevents.h:294
msgid "%C12*%C13$1%C12*$t%O$2%O"
msgstr "%C12*%C13$1%C12*$t%O$2%O"

#: src/common/textevents.h:300
msgid "-%C10-%C11-%O$tA process is already running"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tEn process kör redan"

#: src/common/textevents.h:303
msgid "<%C10-%C11-%O$t$1 has quit %C14(%O$2%O%C14)%O"
msgstr "<%C10-%C11-%O$t$1 har avslutat %C14(%O$2%O%C14)%O"

#: src/common/textevents.h:306
msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 sets modes%B %C14[%O$2%B%C14]%O"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 sÀtter lÀgena%B %C14[%O$2%B%C14]%O"

#: src/common/textevents.h:309
msgid "%C12-%C13$1/Wallops%C12-%O$t$2%O"
msgstr "%C12-%C13$1/Wallops%C12-%O$t$2%O"

#: src/common/textevents.h:312
msgid "-%C10-%C11-%O$tLooking up IP number for%C11 $1%O.."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tSlÄr upp IP-numret för%C11 $1%O..."

#: src/common/textevents.h:315
msgid "-%C10-%C11-%O$tConnected."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tAnsluten."

#: src/common/textevents.h:321
msgid "-%C10-%C11-%O$tLooking up %C11$1%C.."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tSlÄr upp %C11$1%C..."

#: src/common/textevents.h:330
msgid "-%C10-%C11-%O$tStopped previous connection attempt (pid=$1)"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tStoppade föregÄende anslutningsförsök (pid=$1)"

#: src/common/textevents.h:333
msgid "-%C10-%C11-%O$tTopic for %C11$1%C is %C11$2%O"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tĂmnet för %C11$1%C Ă€r %C11$2%O"

#: src/common/textevents.h:336
msgid "-%C10-%C11-%O$tTopic for %C11$1%C set by %C11$2%C at %C11$3%O"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tĂmnet för %C11$1%C satt av %C11$2%C den %C11$3%O"

#: src/common/textevents.h:339
msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 has changed the topic to: $2%O"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 har bytt Àmne till: $2%O"

#: src/common/textevents.h:342
msgid "-%C10-%C11-%O$tUnknown host. Maybe you misspelled it?"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tOkÀnd vÀrd. Du kanske har stavat den fel?"

#: src/common/textevents.h:345
msgid "-%C10-%C11-%O$tCannot join%C11 %B$1 %O(User limit reached)."
msgstr "-%C10-%C11-%O$tKan inte gÄ in i%C11 %B$1 %O(AnvÀndargrÀnsen nÄdd)."

#: src/common/textevents.h:348
msgid "-%C10-%C11-%O$t%C11Users on $1:%C $2"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C11AnvÀndare pÄ $1:%C $2"

#: src/common/textevents.h:351
msgid "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %Cis away %C14(%O$2%O%C14)"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %CÀr frÄnvarande %C14(%O$2%O%C14)"

#: src/common/textevents.h:354
msgid "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12]%C $2"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12]%C $2"

#: src/common/textevents.h:357
msgid "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %CEnd of WHOIS list."
msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %CSlut pÄ WHOIS-lista."

#: src/common/textevents.h:360
msgid "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %O$2"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %O$2"

#: src/common/textevents.h:363
msgid "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %O$2 %C11$3%O"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %O$2 %C11$3%O"

#: src/common/textevents.h:366
msgid "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %Oreal user@host %C11$2%O, real IP %C11$3%O"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %Overklig anvÀndare@vÀrd %C11$2%O, verklig IP %C11$3%O"

#: src/common/textevents.h:369
msgid "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12]%O idle %C11$2%O"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12]%O inaktiv %C11$2%O"

#: src/common/textevents.h:372
msgid "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12]%O idle %C11$2%O, signon: %C11$3%O"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12]%O inaktiv %C11$2%O, pÄloggning: %C11$3%O"

#: src/common/textevents.h:375
msgid "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %C14(%O$2@$3%C14) %O: $4%O"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %C14(%O$2@$3%C14) %O: $4%O"

#: src/common/textevents.h:378
msgid "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12]%O $2"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12]%O $2"

#: src/common/textevents.h:381
msgid "-%C10-%C11>%O$t%BYou%B are now talking on %C11$2%O"
msgstr "-%C10-%C11>%O$t%BDu%B pratar nu pÄ %C11$2%O"

#: src/common/textevents.h:384
msgid "-%C10-%C11-%O$tYou have left channel $3"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tDu har lÀmnat kanalen $3"

#: src/common/textevents.h:387
msgid "-%C10-%C11-%O$tYou have left channel $3 %C14(%O$4%C14)%O"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tDu har lÀmnat kanalen $3 %C14(%O$4%C14)%O"

#: src/common/textevents.h:390
msgid "-%C10-%C11-%O$tYou have been kicked from $2 by $3 ($4%O)"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tDu har sparkats ut frÄn $2 av $3 ($4%O)"

#: src/common/textevents.h:393
msgid "-%C10-%C11-%O$tYou're inviting %C11$1%C to %C11$2%C (%C11$3%C)"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tDu bjuder in %C11$1%C till %C11$2%C (%C11$3%C)"

#: src/common/textevents.h:396
msgid "%C6<%O$1%C6>%O$t$2%O"
msgstr "%C6<%O$1%C6>%O$t$2%O"

#: src/common/textevents.h:399
msgid "-%C10-%C11-%O$tYou are now known as $2"
msgstr "-%C10-%C11-%O$tDu Àr nu kÀnd som $2"

#: src/common/text.c:301
#, c-format
msgid "**** ENDING LOGGING AT %s\n"
msgstr "**** AVSLUTADE LOGGANDE VID %s\n"

#: src/common/text.c:418
#, c-format
msgid "**** BEGIN LOGGING AT %s\n"
msgstr "**** PĂBĂRJADE LOGGANDE VID %s\n"

#: src/common/text.c:437
#, c-format
msgid ""
"* Can't open log file(s) for writing. Check the\n"
" permissions on %s/xchatlogs"
msgstr ""
"* Kan inte öppna loggfiler för skrivande. Kontrollera\n"
" rÀttigheterna pÄ %s/xchatlogs"

#: src/common/text.c:648
msgid "Left message"
msgstr "VĂ€nstermeddelande"

#: src/common/text.c:649
msgid "Right message"
msgstr "Högermeddelande"

#: src/common/text.c:653
msgid "The nick of the joining person"
msgstr "Smeknamnet pÄ personen som gÄr in"

#: src/common/text.c:654
msgid "The channel being joined"
msgstr "Kanalen som gÄs in i"

#: src/common/text.c:655 src/common/text.c:699 src/common/text.c:755
msgid "The host of the person"
msgstr "Personens vÀrddator"

#: src/common/text.c:659 src/common/text.c:664 src/common/text.c:670
#: src/common/text.c:737 src/common/text.c:861 src/common/text.c:868
#: src/common/text.c:873 src/common/text.c:878 src/common/text.c:883
#: src/common/text.c:889 src/common/text.c:894 src/common/text.c:898
#: src/common/text.c:903 src/common/text.c:909 src/common/text.c:955
#: src/common/text.c:964 src/common/text.c:969 src/common/text.c:974
#: src/common/text.c:983 src/common/text.c:993 src/common/text.c:1000
#: src/common/text.c:1006 src/common/text.c:1011 src/common/text.c:1016
#: src/common/text.c:1023 src/common/text.c:1029 src/common/text.c:1035
#: src/common/text.c:1040 src/common/text.c:1045 src/common/text.c:1049
#: src/common/text.c:1055 src/common/text.c:1063 src/common/text.c:1097
#: src/common/text.c:1102
msgid "Nickname"
msgstr "Smeknamn"

#: src/common/text.c:660
msgid "The action"
msgstr "ĂtgĂ€rden"

#: src/common/text.c:665
msgid "The text"
msgstr "Texten"

#: src/common/text.c:666
msgid "Mode char"
msgstr "LĂ€gestecken"

#: src/common/text.c:671 src/common/text.c:727 src/common/text.c:733
#: src/common/text.c:738
msgid "The message"
msgstr "Meddelandet"

#: src/common/text.c:675 src/common/text.c:742
msgid "Old nickname"
msgstr "Gammalt smeknamn"

#: src/common/text.c:676 src/common/text.c:743
msgid "New nickname"
msgstr "Nytt smeknamn"

#: src/common/text.c:680
msgid "Nick of person who changed the topic"
msgstr "Smeknamnet pÄ personen som Àndrade Àmnet"

#: src/common/text.c:681 src/common/text.c:687 src/fe-gtk/chanlist.c:599
#: src/fe-gtk/chanlist.c:700
msgid "Topic"
msgstr "Ămne"

#: src/common/text.c:682 src/common/text.c:686 src/common/text.c:1117
#: src/fe-gtk/chanlist.c:597 src/fe-gtk/chanlist.c:691
#: src/fe-gtk/ignoregui.c:175
msgid "Channel"
msgstr "Kanal"

#: src/common/text.c:691 src/common/text.c:749
msgid "The nickname of the kicker"
msgstr "Smeknamnet pÄ den som sparkar ut"

#: src/common/text.c:692 src/common/text.c:747
msgid "The person being kicked"
msgstr "Personen som blir utsparkad"

#: src/common/text.c:693 src/common/text.c:700 src/common/text.c:704
#: src/common/text.c:709 src/common/text.c:748 src/common/text.c:756
msgid "The channel"
msgstr "Kanalen"

#: src/common/text.c:694 src/common/text.c:750 src/common/text.c:757
msgid "The reason"
msgstr "Orsaken"

#: src/common/text.c:698 src/common/text.c:754
msgid "The nick of the person leaving"
msgstr "Smeknamnet pÄ den person som lÀmnar"

#: src/common/text.c:705 src/common/text.c:711
msgid "The time"
msgstr "Tiden"

#: src/common/text.c:710
msgid "The creator"
msgstr "Skaparen"

#: src/common/text.c:715
msgid "Nick"
msgstr "Smeknamn"

#: src/common/text.c:716 src/common/text.c:970
msgid "Reason"
msgstr "Orsak"

#: src/common/text.c:717 src/common/text.c:863 src/common/text.c:945
msgid "Host"
msgstr "VĂ€rd"

#: src/common/text.c:721 src/common/text.c:726 src/common/text.c:731
msgid "Who it's from"
msgstr "Vem det Àr frÄn"

#: src/common/text.c:722
msgid "The time in x.x format (see below)"
msgstr "Tiden i x.x-format (se nedan)"

#: src/common/text.c:732 src/common/text.c:773
msgid "The Channel it's going to"
msgstr "Kanalen som det gÄr till"

#: src/common/text.c:761
msgid "The sound"
msgstr "Ljudet"

#: src/common/text.c:762 src/common/text.c:767 src/common/text.c:772
msgid "The nick of the person"
msgstr "Smeknamnet pÄ personen"

#: src/common/text.c:766 src/common/text.c:771
msgid "The CTCP event"
msgstr "CTCP-hÀndelsen"

# I IRC-sammanhang Àr "keyword" ett lösenord för att komma in pÄ en kanal.
#: src/common/text.c:777
msgid "The nick of the person who set the key"
msgstr "Smeknamnet pÄ personen som satte lösenordet"

#: src/common/text.c:778
msgid "The key"
msgstr "Lösenordet"

#: src/common/text.c:782
msgid "The nick of the person who set the limit"
msgstr "Smeknamnet pÄ personen som satte grÀnsen"

#: src/common/text.c:783
msgid "The limit"
msgstr "GrÀnsen"

#: src/common/text.c:787
msgid "The nick of the person who did the op'ing"
msgstr "Smeknamnet pÄ personen som gav operatörsstatus"

#: src/common/text.c:788
msgid "The nick of the person who has been op'ed"
msgstr "Smeknamnet pÄ personen som har givits operatörsstatus"

#: src/common/text.c:792
msgid "The nick of the person who has been halfop'ed"
msgstr "Smeknamnet pÄ personen som har givits halvoperatörsstatus"

#: src/common/text.c:793
msgid "The nick of the person who did the halfop'ing"
msgstr "Smeknamnet pÄ personen som gav halvoperatörsstatus"

#: src/common/text.c:797
msgid "The nick of the person who did the voice'ing"
msgstr "Smeknamnet pÄ personen som gav röststatus"

#: src/common/text.c:798
msgid "The nick of the person who has been voice'ed"
msgstr "Smeknamnet pÄ personen som har givits röststatus"

#: src/common/text.c:802
msgid "The nick of the person who did the banning"
msgstr "Smeknamnet pÄ personen som gjorde bannlysningen"

#: src/common/text.c:803 src/common/text.c:830
msgid "The ban mask"
msgstr "Bannlysningsmasken"

# I IRC-sammanhang Àr "keyword" ett lösenord för att komma in pÄ en kanal.
#: src/common/text.c:807
msgid "The nick who removed the key"
msgstr "Smeknamnet som tog bort lösenordet"

#: src/common/text.c:811
msgid "The nick who removed the limit"
msgstr "Smeknamnet som tog bort grÀnsen"

#: src/common/text.c:815
msgid "The nick of the person of did the deop'ing"
msgstr "Smeknamnet pÄ personen som tog bort operatörsstatus"

#: src/common/text.c:816
msgid "The nick of the person who has been deop'ed"
msgstr "Smeknamnet pÄ personen som har frÄntagits operatörsstatus"

#: src/common/text.c:819
msgid "The nick of the person of did the dehalfop'ing"
msgstr "Seknamnet pÄ personen som frÄntog halvoperatörsstatus"

#: src/common/text.c:820
msgid "The nick of the person who has been dehalfop'ed"
msgstr "Smeknamnet pÄ personen som har frÄntagits halvoperatörsstatus"

#: src/common/text.c:824
msgid "The nick of the person of did the devoice'ing"
msgstr "Smeknamnet pÄ personen som frÄntog röststatus"

#: src/common/text.c:825
msgid "The nick of the person who has been devoice'ed"
msgstr "Smeknamnet pÄ personen som har frÄntagits röststatus"

#: src/common/text.c:829
msgid "The nick of the person of did the unban'ing"
msgstr "Smeknamnet pÄ personen som tog bort bannlysningen"

#: src/common/text.c:834
msgid "The nick of the person who did the exempt"
msgstr "Smeknamnet pÄ personen som gjorde undantaget"

#: src/common/text.c:835 src/common/text.c:840
msgid "The exempt mask"
msgstr "Undantagsmasken"

#: src/common/text.c:839
msgid "The nick of the person removed the exempt"
msgstr "Smeknamnet pÄ personen som tog bort undantaget"

#: src/common/text.c:844
msgid "The nick of the person who did the invite"
msgstr "Smeknamnet pÄ personen som gjorde inbjudan"

#: src/common/text.c:845 src/common/text.c:850
msgid "The invite mask"
msgstr "Inbjudningsmasken"

#: src/common/text.c:849
msgid "The nick of the person removed the invite"
msgstr "Smeknamnet pÄ personen som tog bort inbjudan"

#: src/common/text.c:854
msgid "The nick of the person setting the mode"
msgstr "Smeknamnet pÄ personen som satte lÀget"

#: src/common/text.c:855
msgid "The mode's sign (+/-)"
msgstr "LĂ€gestecknet (+/-)"

#: src/common/text.c:856
msgid "The mode letter"
msgstr "LĂ€gesbokstaven"

#: src/common/text.c:857
msgid "The channel it's being set on"
msgstr "Kanalen som det sÀtts pÄ"

#: src/common/text.c:862
msgid "Username"
msgstr "AnvÀndarnamn"

#: src/common/text.c:864
msgid "Full name"
msgstr "FullstÀndigt namn"

#: src/common/text.c:869
msgid "Channel Membership/\"is an IRC operator\""
msgstr "Kanalmedlemskap/\"Àr en IRC-operatör\""

#: src/common/text.c:874
msgid "Server Information"
msgstr "Serverinformation"

#: src/common/text.c:879 src/common/text.c:884
msgid "Idle time"
msgstr "Inaktivitetstid"

#: src/common/text.c:885
msgid "Signon time"
msgstr "PĂ„loggningstid"

#: src/common/text.c:890
msgid "Away reason"
msgstr "FrÄnvaroskÀl"

#: src/common/text.c:899 src/common/text.c:904 src/common/text.c:912
#: src/common/text.c:1089
msgid "Message"
msgstr "Meddelande"

#: src/common/text.c:905
msgid "Account"
msgstr "Konto"

#: src/common/text.c:910
msgid "Real user@host"
msgstr "Verklig anvÀndare@vÀrd"

#: src/common/text.c:911
msgid "Real IP"
msgstr "Verklig IP"

#: src/common/text.c:916 src/common/text.c:925 src/common/text.c:931
#: src/common/text.c:1112
msgid "Channel Name"
msgstr "Kanalnamn"

#: src/common/text.c:920 src/common/text.c:1075 src/fe-gtk/textgui.c:379
msgid "Text"
msgstr "Text"

#: src/common/text.c:921 src/common/text.c:927 src/common/text.c:1113
msgid "Server Name"
msgstr "Servernamn"

#: src/common/text.c:926
msgid "Nick of person who invited you"
msgstr "Smeknamnet pÄ personen som bjöd in dig"

#: src/common/text.c:932 src/fe-gtk/chanlist.c:598
msgid "Users"
msgstr "AnvÀndare"

#: src/common/text.c:936
msgid "Nickname in use"
msgstr "Smeknamnet anvÀnds redan"

#: src/common/text.c:937
msgid "Nick being tried"
msgstr "Smeknamnet provas"

#: src/common/text.c:941
msgid "Error String"
msgstr "FelstrÀng"

#: src/common/text.c:946 src/common/text.c:1079
msgid "IP"
msgstr "IP"

#: src/common/text.c:947 src/common/text.c:976
msgid "Port"
msgstr "Port"

#: src/common/text.c:951
msgid "PID"
msgstr "PID"

#: src/common/text.c:959
msgid "Channel name"
msgstr "Kanalnamn"

#: src/common/text.c:960 src/common/text.c:965
msgid "Modes string"
msgstr "LÀgesstrÀng"

#: src/common/text.c:975 src/common/text.c:1012 src/common/text.c:1017
#: src/common/text.c:1058
msgid "IP address"
msgstr "IP-adress"

#: src/common/text.c:977 src/common/text.c:994 src/common/text.c:1024
msgid "Error name"
msgstr "Felnamn"

#: src/common/text.c:981 src/common/text.c:1005
msgid "DCC Type"
msgstr "DCC-typ"

#: src/common/text.c:982 src/common/text.c:987 src/common/text.c:991
#: src/common/text.c:998 src/common/text.c:1018 src/common/text.c:1022
#: src/common/text.c:1028 src/common/text.c:1034 src/common/text.c:1041
#: src/common/text.c:1050 src/common/text.c:1056
msgid "Filename"
msgstr "Filnamn"

#: src/common/text.c:992 src/common/text.c:999
msgid "Destination filename"
msgstr "MĂ„lfilnamn"

#: src/common/text.c:1001 src/common/text.c:1030
msgid "CPS"
msgstr "CPS"

#: src/common/text.c:1007
msgid "Error string"
msgstr "FelstrÀng"

#: src/common/text.c:1036
msgid "Pathname"
msgstr "SökvÀg"

#: src/common/text.c:1051 src/fe-gtk/dccgui.c:470 src/fe-gtk/dccgui.c:620
msgid "Position"
msgstr "Position"

#: src/common/text.c:1057 src/fe-gtk/dccgui.c:469 src/fe-gtk/dccgui.c:619
msgid "Size"
msgstr "Storlek"

#: src/common/text.c:1062
msgid "DCC String"
msgstr "DCC-strÀng"

#: src/common/text.c:1067
msgid "Number of notify items"
msgstr "Antal notifieringsobjekt"

#: src/common/text.c:1071
msgid "Servername"
msgstr "Servernamn"

#: src/common/text.c:1083
msgid "Old Filename"
msgstr "Gammalt filnamn"

#: src/common/text.c:1084
msgid "New Filename"
msgstr "Nytt filnamn"

#: src/common/text.c:1088
msgid "Receiver"
msgstr "Mottagare"

#: src/common/text.c:1093
msgid "Hostmask"
msgstr "VĂ€rdmask"

#: src/common/text.c:1098
msgid "Hostname"
msgstr "VĂ€rdnamn"

#: src/common/text.c:1103
msgid "The Packet"
msgstr "Paketet"

#: src/common/text.c:1107
msgid "Seconds"
msgstr "Sekunder"

#: src/common/text.c:1111
msgid "Nick of person who have been invited"
msgstr "Smeknamnet pÄ personen som bjudits in"

#: src/common/text.c:1118
msgid "Banmask"
msgstr "Bannlysningsmask"

#: src/common/text.c:1119
msgid "Who set the ban"
msgstr "Vem som gjorde bannlysningen"

#: src/common/text.c:1120
msgid "Ban time"
msgstr "Bannlysningstid"

#: src/common/text.c:1124
msgid "Error"
msgstr "Fel"

#: src/common/text.c:1158
#, c-format
msgid ""
"Error parsing event %s.\n"
"Loading default"
msgstr ""
"Fel vid tolkning av hÀndelsen %s.\n"
"LÀser in standardvÀrde"

#: src/common/util.c:292
msgid "Remote host closed socket"
msgstr "FjÀrrvÀrden stÀngde uttaget (socket)"

#: src/common/util.c:295
msgid "Connection refused"
msgstr "Uppkoppling nekas"

#: src/common/util.c:298
msgid "No route to host"
msgstr "Ingen vÀg till vÀrden"

#: src/common/util.c:300
msgid "Connection timed out"
msgstr "Anslutningen gjorde time-out"

#: src/common/util.c:302
msgid "Cannot assign that address"
msgstr "Kan inte tilldela den adressen"

#: src/common/util.c:304
msgid "Connection reset by peer"
msgstr "Anslutningen nollstÀlldes av motparten"

#: src/common/util.c:724
msgid "Andorra"
msgstr "Andorra"

#: src/common/util.c:725
msgid "United Arab Emirates"
msgstr "Förenade Arabemiraten"

#: src/common/util.c:726
msgid "Afghanistan"
msgstr "Afghanistan"

#: src/common/util.c:727
msgid "Antigua and Barbuda"
msgstr "Antigua och Barbuda"

#: src/common/util.c:728
msgid "Anguilla"
msgstr "Anguilla"

#: src/common/util.c:729
msgid "Albania"
msgstr "Albanien"

#: src/common/util.c:730
msgid "Armenia"
msgstr "Armenien"

#: src/common/util.c:731
msgid "Netherlands Antilles"
msgstr "NederlÀndska Antillerna"

#: src/common/util.c:732
msgid "Angola"
msgstr "Angola"

#: src/common/util.c:733
msgid "Antarctica"
msgstr "Antarktis"

#: src/common/util.c:734
msgid "Argentina"
msgstr "Argentina"

#: src/common/util.c:735
msgid "Reverse DNS"
msgstr "OmvÀnd DNS"

#: src/common/util.c:736
msgid "American Samoa"
msgstr "Samoa"

#: src/common/util.c:737
msgid "Austria"
msgstr "Ăsterrike"

#: src/common/util.c:738
msgid "Nato Fiel"
msgstr "Nato"

#: src/common/util.c:739
msgid "Australia"
msgstr "Australien"

#: src/common/util.c:740
msgid "Aruba"
msgstr "Aruba"

#: src/common/util.c:741
msgid "Azerbaijan"
msgstr "Azerbajdzjan"

#: src/common/util.c:742
msgid "Bosnia and Herzegovina"
msgstr "Bosnien och Hercegovina"

#: src/common/util.c:743
msgid "Barbados"
msgstr "Barbados"

#: src/common/util.c:744
msgid "Bangladesh"
msgstr "Bangladesh"

#: src/common/util.c:745
msgid "Belgium"
msgstr "Belgien"

#: src/common/util.c:746
msgid "Burkina Faso"
msgstr "Burkina Faso"

#: src/common/util.c:747
msgid "Bulgaria"
msgstr "Bulgarien"

#: src/common/util.c:748
msgid "Bahrain"
msgstr "Bahrain"

#: src/common/util.c:749
msgid "Burundi"
msgstr "Burundi"

#: src/common/util.c:750
msgid "Businesses"
msgstr "Företag"

#: src/common/util.c:751
msgid "Benin"
msgstr "Benin"

#: src/common/util.c:752
msgid "Bermuda"
msgstr "Bermuda"

#: src/common/util.c:753
msgid "Brunei Darussalam"
msgstr "Brunei"

#: src/common/util.c:754
msgid "Bolivia"
msgstr "Bolivia"

#: src/common/util.c:755
msgid "Brazil"
msgstr "Brasilien"

#: src/common/util.c:756
msgid "Bahamas"
msgstr "Bahamas"

#: src/common/util.c:757
msgid "Bhutan"
msgstr "Bhutan"

#: src/common/util.c:758
msgid "Bouvet Island"
msgstr "Bouvetön"

#: src/common/util.c:759
msgid "Botswana"
msgstr "Botswana"

#: src/common/util.c:760
msgid "Belarus"
msgstr "Vitryssland"

#: src/common/util.c:761
msgid "Belize"
msgstr "Belize"

#: src/common/util.c:762
msgid "Canada"
msgstr "Kanada"

#: src/common/util.c:763
msgid "Cocos Islands"
msgstr "Kokosöarna"

#: src/common/util.c:764
msgid "Central African Republic"
msgstr "Centralafrikanska republiken"

#: src/common/util.c:765
msgid "Congo"
msgstr "Kongo"

#: src/common/util.c:766
msgid "Switzerland"
msgstr "Schweiz"

#: src/common/util.c:767
msgid "Cote D'ivoire"
msgstr "Elfenbenskusten"

#: src/common/util.c:768
msgid "Cook Islands"
msgstr "Cooköarna"

#: src/common/util.c:769
msgid "Chile"
msgstr "Chile"

#: src/common/util.c:770
msgid "Cameroon"
msgstr "Kamerun"

#: src/common/util.c:771
msgid "China"
msgstr "Kina"

#: src/common/util.c:772
msgid "Colombia"
msgstr "Colombia"

#: src/common/util.c:773
msgid "Internic Commercial"
msgstr "Internic, kommersiellt"

#: src/common/util.c:774
msgid "Costa Rica"
msgstr "Costa Rica"

#: src/common/util.c:775
msgid "Former Czechoslovakia"
msgstr "Före detta Tjeckoslovakien"

#: src/common/util.c:776
msgid "Cuba"
msgstr "Kuba"

#: src/common/util.c:777
msgid "Cape Verde"
msgstr "Kap Verde"

#: src/common/util.c:778
msgid "Christmas Island"
msgstr "Julön"

#: src/common/util.c:779
msgid "Cyprus"
msgstr "Cypern"

#: src/common/util.c:780
msgid "Czech Republic"
msgstr "Tjeckien"

#: src/common/util.c:781
msgid "Germany"
msgstr "Tyskland"

#: src/common/util.c:782
msgid "Djibouti"
msgstr "Djibouti"

#: src/common/util.c:783
msgid "Denmark"
msgstr "Danmark"

#: src/common/util.c:784
msgid "Dominica"
msgstr "Dominica"

#: src/common/util.c:785
msgid "Dominican Republic"
msgstr "Dominikanska republiken"

#: src/common/util.c:786
msgid "Algeria"
msgstr "Algeriet"

#: src/common/util.c:787
msgid "Ecuador"
msgstr "Ecuador"

#: src/common/util.c:788
msgid "Educational Institution"
msgstr "UtbildningsvÀsende"

#: src/common/util.c:789
msgid "Estonia"
msgstr "Estland"

#: src/common/util.c:790
msgid "Egypt"
msgstr "Egypten"

#: src/common/util.c:791
msgid "Western Sahara"
msgstr "VĂ€stsahara"

#: src/common/util.c:792
msgid "Eritrea"
msgstr "Eritrea"

#: src/common/util.c:793
msgid "Spain"
msgstr "Spanien"

#: src/common/util.c:794
msgid "Ethiopia"
msgstr "Etiopien"

#: src/common/util.c:795
msgid "Finland"
msgstr "Finland"

#: src/common/util.c:796
msgid "Fiji"
msgstr "Fiji"

#: src/common/util.c:797
msgid "Falkland Islands"
msgstr "Falklandsöarna"

#: src/common/util.c:798
msgid "Micronesia"
msgstr "Mikronesien"

#: src/common/util.c:799
msgid "Faroe Islands"
msgstr "FÀröarna"

#: src/common/util.c:800
msgid "France"
msgstr "Frankrike"

#: src/common/util.c:801
msgid "France, Metropolitan"
msgstr "Frankrike, Metropolitan"

#: src/common/util.c:802
msgid "Gabon"
msgstr "Gabon"

#: src/common/util.c:803
msgid "Great Britain"
msgstr "Storbritannien"

#: src/common/util.c:804
msgid "Grenada"
msgstr "Grenada"

#: src/common/util.c:805
msgid "Georgia"
msgstr "Georgien"

#: src/common/util.c:806
msgid "French Guiana"
msgstr "Franska Guyana"

#: src/common/util.c:807
msgid "British Channel Isles"
msgstr "Brittiska kanalöarna"

#: src/common/util.c:808
msgid "Ghana"
msgstr "Ghana"

#: src/common/util.c:809
msgid "Gibraltar"
msgstr "Gibraltar"

#: src/common/util.c:810
msgid "Greenland"
msgstr "Grönland"

#: src/common/util.c:811
msgid "Gambia"
msgstr "Gambia"

#: src/common/util.c:812
msgid "Guinea"
msgstr "Guinea"

#: src/common/util.c:813
msgid "Government"
msgstr "Regering"

#: src/common/util.c:814
msgid "Guadeloupe"
msgstr "Guadeloupe"

#: src/common/util.c:815
msgid "Equatorial Guinea"
msgstr "Ekvatorialguinea"

#: src/common/util.c:816
msgid "Greece"
msgstr "Grekland"

#: src/common/util.c:817
msgid "S. Georgia and S. Sandwich Isles."
msgstr "Sydgeorgien och Södra Sandwichöarna."

#: src/common/util.c:818
msgid "Guatemala"
msgstr "Guatemala"

#: src/common/util.c:819
msgid "Guam"
msgstr "Guam"

#: src/common/util.c:820
msgid "Guinea-Bissau"
msgstr "Guinea-Bissau"

#: src/common/util.c:821
msgid "Guyana"
msgstr "Guyana"

#: src/common/util.c:822
msgid "Hong Kong"
msgstr "Hong Kong"

#: src/common/util.c:823
msgid "Heard and McDonald Islands"
msgstr "Heard- och McDonaldöarna"

#: src/common/util.c:824
msgid "Honduras"
msgstr "Honduras"

#: src/common/util.c:825
msgid "Croatia"
msgstr "Kroatien"

#: src/common/util.c:826
msgid "Haiti"
msgstr "Haiti"

#: src/common/util.c:827
msgid "Hungary"
msgstr "Ungern"

#: src/common/util.c:828
msgid "Indonesia"
msgstr "Indonesien"

#: src/common/util.c:829
msgid "Ireland"
msgstr "Irland"

#: src/common/util.c:830
msgid "Israel"
msgstr "Israel"

#: src/common/util.c:831
msgid "India"
msgstr "Indien"

#: src/common/util.c:832
msgid "Informational"
msgstr "Informativ"

#: src/common/util.c:833
msgid "International"
msgstr "Internationellt"

#: src/common/util.c:834
msgid "British Indian Ocean Territory"
msgstr "Brittiskt territiorium i Indiska Oceanen"

#: src/common/util.c:835
msgid "Iraq"
msgstr "Irak"

#: src/common/util.c:836
msgid "Iran"
msgstr "Iran"

#: src/common/util.c:837
msgid "Iceland"
msgstr "Island"

#: src/common/util.c:838
msgid "Italy"
msgstr "Italien"

#: src/common/util.c:839
msgid "Jamaica"
msgstr "Jamaica"

#: src/common/util.c:840
msgid "Jordan"
msgstr "Jordanien"

#: src/common/util.c:841
msgid "Japan"
msgstr "Japan"

#: src/common/util.c:842
msgid "Kenya"
msgstr "Kenya"

#: src/common/util.c:843
msgid "Kyrgyzstan"
msgstr "Kirgizistan"

#: src/common/util.c:844
msgid "Cambodia"
msgstr "Kambodja"

#: src/common/util.c:845
msgid "Kiribati"
msgstr "Kiribati"

#: src/common/util.c:846
msgid "Comoros"
msgstr "Komorerna"

#: src/common/util.c:847
msgid "St. Kitts and Nevis"
msgstr "St. Kitts och Nevis"

#: src/common/util.c:848
msgid "North Korea"
msgstr "Nordkorea"

#: src/common/util.c:849
msgid "South Korea"
msgstr "Sydkorea"

#: src/common/util.c:850
msgid "Kuwait"
msgstr "Kuwait"

#: src/common/util.c:851
msgid "Cayman Islands"
msgstr "Caymanöarna"

#: src/common/util.c:852
msgid "Kazakhstan"
msgstr "Kazakstan"

#: src/common/util.c:853
msgid "Laos"
msgstr "Laos"

#: src/common/util.c:854
msgid "Lebanon"
msgstr "Libanon"

#: src/common/util.c:855
msgid "Saint Lucia"
msgstr "Sankt Lucia"

#: src/common/util.c:856
msgid "Liechtenstein"
msgstr "Liechtenstein"

#: src/common/util.c:857
msgid "Sri Lanka"
msgstr "Sri Lanka"

#: src/common/util.c:858
msgid "Liberia"
msgstr "Liberia"

#: src/common/util.c:859
msgid "Lesotho"
msgstr "Lesotho"

#: src/common/util.c:860
msgid "Lithuania"
msgstr "Litauen"

#: src/common/util.c:861
msgid "Luxembourg"
msgstr "Luxemburg"

#: src/common/util.c:862
msgid "Latvia"
msgstr "Lettland"

#: src/common/util.c:863
msgid "Libya"
msgstr "Libyen"

#: src/common/util.c:864
msgid "Morocco"
msgstr "Marocko"

#: src/common/util.c:865
msgid "Monaco"
msgstr "Monaco"

#: src/common/util.c:866
msgid "Moldova"
msgstr "Moldavien"

#: src/common/util.c:867
msgid "United States Medical"
msgstr "Förenta Staterna, medicinskt"

#: src/common/util.c:868
msgid "Madagascar"
msgstr "Madagaskar"

#: src/common/util.c:869
msgid "Marshall Islands"
msgstr "Marshallöarna"

#: src/common/util.c:870
msgid "Military"
msgstr "MilitÀrt"

#: src/common/util.c:871
msgid "Macedonia"
msgstr "Makedonien"

#: src/common/util.c:872
msgid "Mali"
msgstr "Mali"

#: src/common/util.c:873
msgid "Myanmar"
msgstr "Myanmar (Burma)"

#: src/common/util.c:874
msgid "Mongolia"
msgstr "Mongoliet"

#: src/common/util.c:875
msgid "Macau"
msgstr "Macao"

#: src/common/util.c:876
msgid "Northern Mariana Islands"
msgstr "Norra Marianeröarna"

#: src/common/util.c:877
msgid "Martinique"
msgstr "Martinique"

#: src/common/util.c:878
msgid "Mauritania"
msgstr "Mauretanien"

#: src/common/util.c:879
msgid "Montserrat"
msgstr "Montserrat"

#: src/common/util.c:880
msgid "Malta"
msgstr "Malta"

#: src/common/util.c:881
msgid "Mauritius"
msgstr "Mauritius"

#: src/common/util.c:882
msgid "Maldives"
msgstr "Maldiverna"

#: src/common/util.c:883
msgid "Malawi"
msgstr "Malawi"

#: src/common/util.c:884
msgid "Mexico"
msgstr "Mexiko"

#: src/common/util.c:885
msgid "Malaysia"
msgstr "Malaysia"

#: src/common/util.c:886
msgid "Mozambique"
msgstr "Moçambique"

#: src/common/util.c:887
msgid "Namibia"
msgstr "Namibia"

#: src/common/util.c:888
msgid "New Caledonia"
msgstr "Nya Kaledonien"

#: src/common/util.c:889
msgid "Niger"
msgstr "Nigeria"

#: src/common/util.c:890
msgid "Internic Network"
msgstr "Internic, nÀtverk"

#: src/common/util.c:891
msgid "Norfolk Island"
msgstr "Norfolköarna"

#: src/common/util.c:892
msgid "Nigeria"
msgstr "Nigeria"

#: src/common/util.c:893
msgid "Nicaragua"
msgstr "Nicaragua"

#: src/common/util.c:894
msgid "Netherlands"
msgstr "NederlÀnderna"

#: src/common/util.c:895
msgid "Norway"
msgstr "Norge"

#: src/common/util.c:896
msgid "Nepal"
msgstr "Nepal"

#: src/common/util.c:897
msgid "Nauru"
msgstr "Nauru"

#: src/common/util.c:898
msgid "Neutral Zone"
msgstr "Neutral zon"

#: src/common/util.c:899
msgid "Niue"
msgstr "Niue"

#: src/common/util.c:900
msgid "New Zealand"
msgstr "Nya Zeeland"

#: src/common/util.c:901
msgid "Oman"
msgstr "Oman"

#: src/common/util.c:902
msgid "Internic Non-Profit Organization"
msgstr "Internic, ideell organisation"

#: src/common/util.c:903
msgid "Panama"
msgstr "Panama"

#: src/common/util.c:904
msgid "Peru"
msgstr "Peru"

#: src/common/util.c:905
msgid "French Polynesia"
msgstr "Polynesien"

#: src/common/util.c:906
msgid "Papua New Guinea"
msgstr "Papua Nya Guinea"

#: src/common/util.c:907
msgid "Philippines"
msgstr "Filippinerna"

#: src/common/util.c:908
msgid "Pakistan"
msgstr "Pakistan"

#: src/common/util.c:909
msgid "Poland"
msgstr "Polen"

#: src/common/util.c:910
msgid "St. Pierre and Miquelon"
msgstr "St. Pierre och Miquelon"

#: src/common/util.c:911
msgid "Pitcairn"
msgstr "Pitcairn"

#: src/common/util.c:912
msgid "Puerto Rico"
msgstr "Puerto Rico"

#: src/common/util.c:913
msgid "Portugal"
msgstr "Portugal"

#: src/common/util.c:914
msgid "Palau"
msgstr "Palau"

#: src/common/util.c:915
msgid "Paraguay"
msgstr "Paraguay"

#: src/common/util.c:916
msgid "Qatar"
msgstr "Qatar"

#: src/common/util.c:917
msgid "Reunion"
msgstr "RĂ©union"

#: src/common/util.c:918
msgid "Romania"
msgstr "RumÀnien"

#: src/common/util.c:919
msgid "Old School ARPAnet"
msgstr "Gammaldags ARPAnet"

#: src/common/util.c:920
msgid "Russian Federation"
msgstr "Ryska Federationen"

#: src/common/util.c:921
msgid "Rwanda"
msgstr "Rwanda"

#: src/common/util.c:922
msgid "Saudi Arabia"
msgstr "Saudiarabien"

#: src/common/util.c:923
msgid "Solomon Islands"
msgstr "Solomonöarna"

#: src/common/util.c:924
msgid "Seychelles"
msgstr "Seychellerna"

#: src/common/util.c:925
msgid "Sudan"
msgstr "Sudan"

#: src/common/util.c:926
msgid "Sweden"
msgstr "Sverige"

#: src/common/util.c:927
msgid "Singapore"
msgstr "Singapore"

#: src/common/util.c:928
msgid "St. Helena"
msgstr "St. Helena"

#: src/common/util.c:929
msgid "Slovenia"
msgstr "Slovenien"

#: src/common/util.c:930
msgid "Svalbard and Jan Mayen Islands"
msgstr "Svalbard och Jan Mayenöarna"

#: src/common/util.c:931
msgid "Slovak Republic"
msgstr "Slovakien"

#: src/common/util.c:932
msgid "Sierra Leone"
msgstr "Sierra Leone"

#: src/common/util.c:933
msgid "San Marino"
msgstr "San Marino"

#: src/common/util.c:934
msgid "Senegal"
msgstr "Senegal"

#: src/common/util.c:935
msgid "Somalia"
msgstr "Somalia"

#: src/common/util.c:936
msgid "Suriname"
msgstr "Surinam"

#: src/common/util.c:937
msgid "Sao Tome and Principe"
msgstr "São Tomé och Principe"

#: src/common/util.c:938
msgid "Former USSR"
msgstr "Före detta USSR"

#: src/common/util.c:939
msgid "El Salvador"
msgstr "El Salvador"

#: src/common/util.c:940
msgid "Syria"
msgstr "Syrien"

#: src/common/util.c:941
msgid "Swaziland"
msgstr "Swaziland"

#: src/common/util.c:942
msgid "Turks and Caicos Islands"
msgstr "Turks- och Caicosöarna"

#: src/common/util.c:943
msgid "Chad"
msgstr "Tchad"

#: src/common/util.c:944
msgid "French Southern Territories"
msgstr "Franska Sydterritorierna"

#: src/common/util.c:945
msgid "Togo"
msgstr "Togo"

#: src/common/util.c:946
msgid "Thailand"
msgstr "Thailand"

#: src/common/util.c:947
msgid "Tajikistan"
msgstr "Tadzjikistan"

#: src/common/util.c:948
msgid "Tokelau"
msgstr "Tokelau"

#: src/common/util.c:949
msgid "Turkmenistan"
msgstr "Turkmenistan"

#: src/common/util.c:950
msgid "Tunisia"
msgstr "Tunisien"

#: src/common/util.c:951
msgid "Tonga"
msgstr "Tonga"

#: src/common/util.c:952
msgid "East Timor"
msgstr "Ăsttimor"

#: src/common/util.c:953
msgid "Turkey"
msgstr "Turkiet"

#: src/common/util.c:954
msgid "Trinidad and Tobago"
msgstr "Trinidad och Tobago"

#: src/common/util.c:955
msgid "Tuvalu"
msgstr "Tuvalu"

#: src/common/util.c:956
msgid "Taiwan"
msgstr "Taiwan"

#: src/common/util.c:957
msgid "Tanzania"
msgstr "Tanzania"

#: src/common/util.c:958
msgid "Ukraine"
msgstr "Ukraina"

#: src/common/util.c:959
msgid "Uganda"
msgstr "Uganda"

#: src/common/util.c:960
msgid "United Kingdom"
msgstr "Storbritannien"

#: src/common/util.c:961
msgid "US Minor Outlying Islands"
msgstr "USAs mindre avlÀgsna öar"

#: src/common/util.c:962
msgid "United States of America"
msgstr "Förenta Staterna"

#: src/common/util.c:963
msgid "Uruguay"
msgstr "Uruguay"

#: src/common/util.c:964
msgid "Uzbekistan"
msgstr "Uzbekistan"

#: src/common/util.c:965
msgid "Vatican City State"
msgstr "Vatikanstaten"

#: src/common/util.c:966
msgid "St. Vincent and the grenadines"
msgstr "St. Vincent och grenadinerna"

#: src/common/util.c:967
msgid "Venezuela"
msgstr "Venezuela"

#: src/common/util.c:968
msgid "British Virgin Islands"
msgstr "Brittiska Jungfruöarna"

#: src/common/util.c:969
msgid "US Virgin Islands"
msgstr "Jungfruöarna (USA)"

#: src/common/util.c:970
msgid "Vietnam"
msgstr "Vietnam"

#: src/common/util.c:971
msgid "Vanuatu"
msgstr "Vanuatu"

#: src/common/util.c:972
msgid "Wallis and Futuna Islands"
msgstr "Wallis- och Futunaöarna"

#: src/common/util.c:973
msgid "Samoa"
msgstr "Samoa"

#: src/common/util.c:974
msgid "Yemen"
msgstr "Jemen"

#: src/common/util.c:975
msgid "Mayotte"
msgstr "Mayotte"

#: src/common/util.c:976
msgid "Yugoslavia"
msgstr "Jugoslavien"

#: src/common/util.c:977
msgid "South Africa"
msgstr "Sydafrika"

#: src/common/util.c:978
msgid "Zambia"
msgstr "Zambia"

#: src/common/util.c:979
msgid "Zaire"
msgstr "Kongo (f.d. Zaire)"

#: src/common/util.c:980
msgid "Zimbabwe"
msgstr "Zimbabwe"

#: src/common/util.c:986 src/common/util.c:996 src/fe-gtk/menu.c:448
#: src/fe-gtk/menu.c:452 src/fe-gtk/menu.c:456 src/fe-gtk/menu.c:460
#: src/fe-gtk/menu.c:464
msgid "Unknown"
msgstr "OkÀnd"

#: src/common/xchat.c:889
msgid "Direct client-to-client"
msgstr "Direkt klient-till-klient"

#: src/common/xchat.c:890
msgid "Send File"
msgstr "Skicka fil"

#: src/common/xchat.c:891
msgid "Offer Chat"
msgstr "Erbjud chatt"

#: src/common/xchat.c:892
msgid "Abort Chat"
msgstr "Avbryt chatt"

#: src/common/xchat.c:893 src/fe-gtk/plugingui.c:74
msgid "Version"
msgstr "Version"

#: src/common/xchat.c:894
msgid "Userinfo"
msgstr "AnvÀndarinformation"

#: src/common/xchat.c:895
msgid "Clientinfo"
msgstr "Klientinformation"

#: src/common/xchat.c:896 src/common/xchat.c:928 src/common/xchat.c:978
msgid "Ping"
msgstr "Ping"

#: src/common/xchat.c:897
msgid "Time"
msgstr "Tid"

#: src/common/xchat.c:898
msgid "Finger"
msgstr "Finger"

#: src/common/xchat.c:899
msgid "Oper"
msgstr "Serveroperatör"

#: src/common/xchat.c:900
msgid "Kill this user"
msgstr "Döda denna anvÀndare"

#: src/common/xchat.c:901
msgid "Mode"
msgstr "LĂ€ge"

#: src/common/xchat.c:902
msgid "Give Voice"
msgstr "Ge röststatus"

#: src/common/xchat.c:903
msgid "Take Voice"
msgstr "Ta röststatus"

#: src/common/xchat.c:904
msgid "Give Ops"
msgstr "Ge kanaloperatörsstatus"

#: src/common/xchat.c:905
msgid "Take Ops"
msgstr "Ta kanaloperatörsstatus"

#: src/common/xchat.c:906
msgid "Ignore"
msgstr "Ignorera"

#: src/common/xchat.c:907
msgid "Ignore User"
msgstr "Ignorera anvÀndare"

#: src/common/xchat.c:908
msgid "UnIgnore User"
msgstr "Avignorera anvÀndare"

#: src/common/xchat.c:909
msgid "Kick/Ban"
msgstr "Sparka ut/Bannlys"

#: src/common/xchat.c:910 src/common/xchat.c:962
msgid "Kick"
msgstr "Sparka ut"

#: src/common/xchat.c:911 src/common/xchat.c:912 src/common/xchat.c:913
#: src/common/xchat.c:914 src/common/xchat.c:915 src/common/xchat.c:961
msgid "Ban"
msgstr "Bannlys"

#: src/common/xchat.c:916 src/common/xchat.c:917 src/common/xchat.c:918
#: src/common/xchat.c:919
msgid "KickBan"
msgstr "Sparka ut och bannlys"

#: src/common/xchat.c:920 src/fe-gtk/dccgui.c:515 src/fe-gtk/dccgui.c:656
msgid "Info"
msgstr "Info"

#: src/common/xchat.c:921
msgid "Who"
msgstr "Vem"

#: src/common/xchat.c:922 src/common/xchat.c:975
msgid "WhoIs"
msgstr "VemĂr"

#: src/common/xchat.c:923
msgid "DNS Lookup"
msgstr "DNS-uppslagning"

#: src/common/xchat.c:924
msgid "Trace"
msgstr "SpÄrning"

#: src/common/xchat.c:925
msgid "UserHost"
msgstr "AnvÀndareVÀrd"

#: src/common/xchat.c:926
msgid "External"
msgstr "Extern"

# Detta Àr vÀl nÀrmast namnet pÄ ett program
#: src/common/xchat.c:927
msgid "Traceroute"
msgstr "Traceroute"

#: src/common/xchat.c:929
msgid "Telnet"
msgstr "Telnet"

#: src/common/xchat.c:930
msgid "Open Dialog Window"
msgstr "Ăppna dialogfönster"

#: src/common/xchat.c:942
msgid "Disconnect"
msgstr "Koppla frÄn"

#: src/common/xchat.c:943
msgid "Reconnect"
msgstr "Ăteranslut"

#: src/common/xchat.c:944
msgid "Leave Channel"
msgstr "LĂ€mna kanal"

#: src/common/xchat.c:945
msgid "Join Channel..."
msgstr "GĂ„ in i kanal..."

#: src/common/xchat.c:946
msgid "Enter Channel to Join:"
msgstr "Ange kanal att gÄ in i:"

#: src/common/xchat.c:947
msgid "Server Links"
msgstr "ServerlÀnkar"

#: src/common/xchat.c:948
msgid "Ping Server"
msgstr "Pinga server"

#: src/common/xchat.c:949
msgid "Hide Version"
msgstr "Dölj version"

#: src/common/xchat.c:959
msgid "Op"
msgstr "Ge op"

#: src/common/xchat.c:960
msgid "DeOp"
msgstr "Ta bort op"

#: src/common/xchat.c:963
msgid "bye"
msgstr "hejdÄ"

#: src/common/xchat.c:964
#, c-format
msgid "Enter reason to kick %s:"
msgstr "Ange orsak för att sparka ut %s:"

#: src/common/xchat.c:965
msgid "Sendfile"
msgstr "Skickafil"

#: src/common/xchat.c:966
msgid "Dialog"
msgstr "Dialog"

#: src/common/xchat.c:976
msgid "Send"
msgstr "Skicka"

#: src/common/xchat.c:977
msgid "Chat"
msgstr "Chatta"

#: src/common/xchat.c:979 src/fe-gtk/banlist.c:314 src/fe-gtk/search.c:117
#: src/fe-gtk/urlgrab.c:200
msgid "Clear"
msgstr "Töm"

#: src/fe-gtk/about.c:102
msgid "About X-Chat"
msgstr "Om X-Chat"

#: src/fe-gtk/ascii.c:131
msgid "Character Chart"
msgstr "Teckenkarta"

#: src/fe-gtk/banlist.c:148 src/fe-gtk/banlist.c:232
msgid "You must select some bans."
msgstr "Du mÄste vÀlja nÄgra bannlysningar."

#: src/fe-gtk/banlist.c:248 src/fe-gtk/ignoregui.c:174
msgid "Mask"
msgstr "Mask"

#: src/fe-gtk/banlist.c:249 src/fe-gtk/dccgui.c:472
msgid "From"
msgstr "FrÄn"

#: src/fe-gtk/banlist.c:250
msgid "Date"
msgstr "Datum"

#: src/fe-gtk/banlist.c:294
#, c-format
msgid "X-Chat: Ban List (%s)"
msgstr "X-Chat: Bannlysningslista (%s)"

#: src/fe-gtk/banlist.c:310
msgid "Unban"
msgstr "Ta bort bannlysning"

#: src/fe-gtk/banlist.c:312
msgid "Crop"
msgstr "Kapa"

#: src/fe-gtk/banlist.c:316
msgid "Refresh"
msgstr "Uppdatera"

#: src/fe-gtk/chanlist.c:120
#, c-format
msgid "User and Channel Statistics: %d/%d Users on %d/%d Channels"
msgstr "AnvÀndar- och kanalstatistik: %d/%d anvÀndare pÄ %d/%d kanaler"

#: src/fe-gtk/chanlist.c:536
msgid "I can't save an empty list!"
msgstr "Jag kan inte spara en tom lista!"

#: src/fe-gtk/chanlist.c:539 src/fe-gtk/menu.c:876
msgid "Select an output filename"
msgstr "VÀlj ett namn pÄ utfilen"

#: src/fe-gtk/chanlist.c:607
#, c-format
msgid "X-Chat: Channel List (%s)"
msgstr "X-Chat: Kanallista (%s)"

#: src/fe-gtk/chanlist.c:622
msgid "List display options:"
msgstr "Alternativ för listvisning:"

#: src/fe-gtk/chanlist.c:634
msgid "Minimum Users:"
msgstr "Minsta antal anvÀndare:"

#: src/fe-gtk/chanlist.c:649
msgid "Maximum Users:"
msgstr "Största antal anvÀndare:"

#: src/fe-gtk/chanlist.c:664
msgid "Regex Match:"
msgstr "Matching med reguljÀrt uttryck:"

#: src/fe-gtk/chanlist.c:685
msgid "Apply Match to:"
msgstr "VerkstÀll matchning pÄ:"

#: src/fe-gtk/chanlist.c:709
msgid "Apply"
msgstr "VerkstÀll"

#: src/fe-gtk/chanlist.c:751
msgid "Refresh the list"
msgstr "Uppdatera listan"

#: src/fe-gtk/chanlist.c:753
msgid "Save the list"
msgstr "Spara listan"

#: src/fe-gtk/chanlist.c:755 src/fe-gtk/menu.c:684
msgid "Join Channel"
msgstr "GĂ„ in i kanalen"

#: src/fe-gtk/dccgui.c:116
#, c-format
msgid "Send file to %s"
msgstr "Skicka filen till %s"

#: src/fe-gtk/dccgui.c:326
#, c-format
msgid ""
"   File: %s\n"
"  To/From: %s\n"
"   Size: %u\n"
"   Port: %d\n"
" IP Number: %s\n"
"Start Time: %s  Max CPS: %d\n"
msgstr ""
"    Fil: %s\n"
" Till/FrÄn: %s\n"
"  Storlek: %u\n"
"   Port: %d\n"
" IP-nummer: %s\n"
" Starttid: %s  Max CPS: %d\n"

#: src/fe-gtk/dccgui.c:359
msgid "That file is not resumable."
msgstr "Den filen kan inte Ă„terupptas."

#: src/fe-gtk/dccgui.c:363
#, c-format
msgid ""
"Cannot access file: %s\n"
"%s.\n"
"Resuming not possible."
msgstr ""
"Kan inte komma Ă„t fil: %s\n"
"%s.\n"
"Ăterupptagning inte möjlig."

#: src/fe-gtk/dccgui.c:370
msgid "File in download directory is larger than file offered. Resuming not possible."
msgstr ""
"Filen i hÀmtningskatalogen Àr större Àn den fil som erbjudits. "
"Ăterupptagning Ă€r inte möjlig."

#: src/fe-gtk/dccgui.c:374
msgid "Cannot resume the same file from two people."
msgstr "Kan inte Äteruppta samma fil frÄn tvÄ personer."

#: src/fe-gtk/dccgui.c:461
msgid "MIME Type"
msgstr "MIME-typ"

#: src/fe-gtk/dccgui.c:467 src/fe-gtk/dccgui.c:617 src/fe-gtk/dccgui.c:740
#: src/fe-gtk/notifygui.c:110
msgid "Status"
msgstr "Status"

#: src/fe-gtk/dccgui.c:468 src/fe-gtk/dccgui.c:618 src/fe-gtk/plugingui.c:75
msgid "File"
msgstr "Fil"

#: src/fe-gtk/dccgui.c:471 src/fe-gtk/dccgui.c:622
msgid "ETA"
msgstr "BerÀknad tid"

#: src/fe-gtk/dccgui.c:481
msgid "X-Chat: File Receive List"
msgstr "X-Chat: Filmottagningslista"

#: src/fe-gtk/dccgui.c:509 src/fe-gtk/dccgui.c:655 src/fe-gtk/dccgui.c:770
msgid "Abort"
msgstr "Avbryt"

#: src/fe-gtk/dccgui.c:511 src/fe-gtk/dccgui.c:771
msgid "Accept"
msgstr "Acceptera"

#: src/fe-gtk/dccgui.c:513
msgid "Resume"
msgstr "Ăteruppta"

#: src/fe-gtk/dccgui.c:517
msgid "Open"
msgstr "Ăppna"

#: src/fe-gtk/dccgui.c:621
msgid "Ack"
msgstr "BekrÀftat"

#: src/fe-gtk/dccgui.c:623
msgid "To"
msgstr "Till"

#: src/fe-gtk/dccgui.c:633
msgid "X-Chat: File Send List"
msgstr "X-Chat: Filskickningslista"

#: src/fe-gtk/dccgui.c:741
msgid "To/From"
msgstr "Till/FrÄn"

#: src/fe-gtk/dccgui.c:742
msgid "Recv"
msgstr "Mottaget"

#: src/fe-gtk/dccgui.c:743
msgid "Sent"
msgstr "Skickat"

#: src/fe-gtk/dccgui.c:744
msgid "StartTime"
msgstr "Starttid"

#: src/fe-gtk/dccgui.c:754
msgid "X-Chat: DCC Chat List"
msgstr "X-Chat: DCC Chat-lista"

#: src/fe-gtk/editlist.c:139
msgid "*NEW*"
msgstr "*NY*"

#: src/fe-gtk/editlist.c:140
msgid "EDIT ME"
msgstr "REDIGERA MIG"

#: src/fe-gtk/editlist.c:305 src/fe-gtk/plugingui.c:73
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: src/fe-gtk/editlist.c:306
msgid "Command"
msgstr "Kommando"

#: src/fe-gtk/editlist.c:333
msgid "Move Up"
msgstr "Flytta upp"

#: src/fe-gtk/editlist.c:337
msgid "Move Dn"
msgstr "Flytta ned"

#: src/fe-gtk/editlist.c:345
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: src/fe-gtk/editlist.c:349 src/fe-gtk/textgui.c:460 src/fe-gtk/urlgrab.c:204
msgid "Save"
msgstr "Spara"

#: src/fe-gtk/editlist.c:357
msgid "Add New"
msgstr "LĂ€gg till ny"

#: src/fe-gtk/editlist.c:361 src/fe-gtk/fkeys.c:746 src/fe-gtk/ignoregui.c:378
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: src/fe-gtk/editlist.c:369
msgid "Sort"
msgstr "Sortera"

#: src/fe-gtk/editlist.c:373
msgid "Help"
msgstr "HjÀlp"

#: src/fe-gtk/fe-gtk.c:143
msgid "Options"
msgstr "Alternativ"

#: src/fe-gtk/fe-gtk.c:144
msgid "DIRECTORY"
msgstr "KATALOG"

#: src/fe-gtk/fe-gtk.c:145
msgid "use a different config dir"
msgstr "anvÀnd en annan konfigurationskatalog"

msgid "Use a different config dir"
msgstr "AnvÀnd en annan konfigurationskatalog"

#: src/fe-gtk/fe-gtk.c:146
msgid "don't auto connect"
msgstr "anslut inte automatiskt"

msgid "Don't auto connect"
msgstr "Anslut inte automatiskt"

#: src/fe-gtk/fe-gtk.c:147
msgid "don't auto load any plugins"
msgstr "lÀs inte automatiskt in nÄgra insticksmoduler"

msgid "Don't auto load any plugins"
msgstr "LÀs inte automatiskt in nÄgra insticksmoduler"

#: src/fe-gtk/fe-gtk.c:148
msgid "show version information"
msgstr "visa versionsinformation"

msgid "Show version information"
msgstr "Visa versionsinformation"

#: src/fe-gtk/fe-gtk.c:214
#, c-format
msgid ""
"Failed to open font:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Misslyckades med att öppna typsnitt:\n"
"\n"
"%s"

#: src/fe-gtk/fe-gtk.c:614
msgid "Search buffer is empty.\n"
msgstr "Sökbufferten Àr tom.\n"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:153
msgid "The Run Command action runs the data in Data 1 as if it has been typed into the entry box where you pressed the key sequence. Thus it can contain text (which will be sent to the channel/person), commands or user commands. When run all \\n characters in Data 1 are used to deliminate seperate commands so it is possible to run more than one command. If you want a \\ in the actual text run then enter \\\\"
msgstr "ĂtgĂ€rden Kör kommando kör datat i Data 1 som om det hade skrivits i textfĂ€ltet dĂ€r du tryckte tangentkombinationen. DĂ€rför kan det innehĂ„lla text (som kommer att skickas till kanalen/personen), kommandon eller anvĂ€ndarkommandon. NĂ€r det körs behandlas \\n-tecken i Data 1 som avgrĂ€nsare mellan kommandon sĂ„ att det Ă€r möjligt att köra mer Ă€n ett kommando. Om du vill ha ett \\ i den verkliga texten anger du \\\\"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:155
msgid "The Change Page command switches between pages in the notebook. Set Data 1 to the page you want to switch to. If Data 2 is set to anything then the switch will be relative to the current position"
msgstr "Kommandot Byt sida vÀxlar mellan sidor i flikhÀftet. SÀtt Data 1 till den sida som du vill vÀxla till. Om Data 2 Àr satt till nÄgonting kommer vÀxlingen att vara relativ till nuvarande position"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:157
msgid "The Insert in Buffer command will insert the contents of Data 1 into the entry where the key sequence was pressed at the current cursor position"
msgstr "Kommandot Infoga i buffert kommer att infoga innehÄllet i Data 1 i fÀltet dÀr tangentkombinationen trycktes vid nuvarande markörposition"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:159
msgid "The Scroll Page command scrolls the text widget up or down one page. If Data 1 is set to anything the page scrolls up, else it scrolls down"
msgstr "Kommandot Rulla sida rullar textwidgeten upp eller ner en sida. Om Data 1 Àr satt till nÄgot kommer sidan att rulla uppÄt, annars rullas den nerÄt"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:161
msgid "The Set Buffer command sets the entry where the key sequence was entered to the contents of Data 1"
msgstr "Kommandot SÀtt buffert sÀtter fÀltet dÀr tangentkombinationen trycktes till innehÄllet i Data 1"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:163
msgid "The Last Command command sets the entry to contain the last command entered - the same as pressing up in a shell"
msgstr "Kommandot Senaste kommando gör att fÀltet innehÄller det senast angivna kommandot - samma som att trycka uppÄtpil i skalet"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:165
msgid "The Next Command command sets the entry to contain the next command entered - the same as pressing down in a shell"
msgstr "Kommandot NÀsta kommando gör att fÀltet innehÄller nÀsta kommando som angavs - samma som att trycka nedÄtpil i skalet"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:167
msgid "This command changes the text in the entry to finish an incomplete nickname or command. If Data 1 is set then double-tabbing in a string will select the last nick, not the next"
msgstr "Detta kommando Àndrar texten i fÀltet för att komplettera ett inkomplett smeknamn eller kommando. Om Data 1 Àr satt kommer dubbla tabulatortryck i en strÀng att vÀlja det senaste smeknamnet, inte nÀsta"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:169
msgid "This command scrolls up and down through the list of nicks. If Data 1 is set to anything it will scroll up, else it scrolls down"
msgstr "Detta kommando rullar upp och ner i listan med smeknamn. Om Data 1 Àr satt till nÄgonting rullar det upp, annars rullar det ner"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:171
msgid "This command checks the last word entered in the entry against the replace list and replaces it if it finds a match"
msgstr "Detta kommando kontrollerar det senast angivna ordet i fÀltet mot ersÀttningslistan och ersÀtter det om det hittar en trÀff"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:173
msgid "This command moves the front tab left by one"
msgstr "Detta kommando flyttar den frÀmsta fliken ett steg till vÀnster"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:175
msgid "This command moves the front tab right by one"
msgstr "Detta kommando flyttar den frÀmsta fliken ett steg till höger"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:177
msgid "This command moves the current tab family to the left"
msgstr "Detta kommando flyttar den aktuella fliken ett steg till vÀnster"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:179
msgid "This command moves the current tab family to the right"
msgstr "Detta kommando flyttar den aktuella fliken ett steg till höger"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:181
msgid "Push input line into history but doesn't send to server"
msgstr "Spara indataraden i historiken men skicka inte den till servern"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:193
msgid "There was an error loading key bindings configuration"
msgstr "Det intrÀffade ett fel vid inlÀsning av tangentbindningskonfigurationen"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:434 src/fe-gtk/fkeys.c:435 src/fe-gtk/fkeys.c:436
#: src/fe-gtk/fkeys.c:437 src/fe-gtk/fkeys.c:719 src/fe-gtk/fkeys.c:725
#: src/fe-gtk/fkeys.c:730 src/fe-gtk/maingui.c:804 src/fe-gtk/maingui.c:825
#: src/fe-gtk/maingui.c:979 src/fe-gtk/maingui.c:1018
#: src/fe-gtk/maingui.c:2341
msgid "<none>"
msgstr "<ingen>"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:683
msgid "Mod"
msgstr "Modifierare"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:684 src/fe-gtk/fkeys.c:779
msgid "Key"
msgstr "Tangent"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:685
msgid "Action"
msgstr "ĂtgĂ€rd"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:694
msgid "X-Chat: Edit Key Bindings"
msgstr "X-Chat: Redigera tangentbindningar"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:741
msgid "Add new"
msgstr "LĂ€gg till ny"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:772
msgid "Shift"
msgstr "Skift"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:774
msgid "Alt"
msgstr "Alt"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:776
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:783
msgid "Data 1"
msgstr "Data 1"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:786
msgid "Data 2"
msgstr "Data 2"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:829
msgid "Error opening keys config file\n"
msgstr "Fel vid öppnande av tangentkonfigurationsfil\n"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:1000
#, c-format
msgid ""
"Unknown keyname %s in key bindings config file\n"
"Load aborted, please fix %s/keybindings.conf\n"
msgstr ""
"OkÀnt tangentnamn %s i konfigurationsfilen för tangentbindningar\n"
"InlÀsningen avbröts, fixa %s/keybindings.conf\n"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:1038
#, c-format
msgid ""
"Unknown action %s in key bindings config file\n"
"Load aborted, Please fix %s/keybindings\n"
msgstr ""
"OkÀnd ÄtgÀrd %s i konfigurationsfilen för tangentbindningar\n"
"InlÀsningen avbröts, fixa %s/keybindings\n"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:1059
#, c-format
msgid ""
"Expecting Data line (beginning Dx{:|!}) but got:\n"
"%s\n"
"\n"
"Load aborted, Please fix %s/keybindings\n"
msgstr ""
"FörvÀntade datarad (början Dx{:|!}) men fick:\n"
"%s\n"
"\n"
"InlÀsningen avbröts, fixa %s/keybindings\n"

#: src/fe-gtk/fkeys.c:1128
#, c-format
msgid ""
"Key bindings config file is corrupt, load aborted\n"
"Please fix %s/keybindings.conf\n"
msgstr ""
"Konfigurationsfilen för tangentbindningar Àr trasig, inlÀsningen avbröts\n"
"Fixa %s/keybindings.conf\n"

#: src/fe-gtk/gtkutil.c:146
msgid "Cannot write to that file."
msgstr "Kan inte skriva till den filen."

#: src/fe-gtk/gtkutil.c:148
msgid "Cannot read that file."
msgstr "Kan inte lÀsa den filen."

#: src/fe-gtk/ignoregui.c:116 src/fe-gtk/ignoregui.c:279
msgid "That mask already exists."
msgstr "Den masken finns redan."

#: src/fe-gtk/ignoregui.c:176 src/fe-gtk/maingui.c:1473
msgid "Private"
msgstr "Privat"

#: src/fe-gtk/ignoregui.c:177
msgid "Notice"
msgstr "Notis"

#: src/fe-gtk/ignoregui.c:178
msgid "CTCP"
msgstr "CTCP"

#: src/fe-gtk/ignoregui.c:179
msgid "DCC"
msgstr "DCC"

#: src/fe-gtk/ignoregui.c:180
msgid "Invite"
msgstr "Inbjudning"

#: src/fe-gtk/ignoregui.c:181
msgid "Unignore"
msgstr "Ta bort ignorering"

#: src/fe-gtk/ignoregui.c:299
msgid "Enter mask to ignore:"
msgstr "Ange mask att ignorera:"

#: src/fe-gtk/ignoregui.c:346
msgid "X-Chat: Ignore list"
msgstr "X-Chat: Ignoreringslista"

#: src/fe-gtk/ignoregui.c:353
msgid "Ignore Stats:"
msgstr "Ignoreringsstatistik:"

#: src/fe-gtk/ignoregui.c:361
msgid "Channel:"
msgstr "Kanal:"

#: src/fe-gtk/ignoregui.c:362
msgid "Private:"
msgstr "Privat:"

#: src/fe-gtk/ignoregui.c:363
msgid "Notice:"
msgstr "Notis:"

#: src/fe-gtk/ignoregui.c:364
msgid "CTCP:"
msgstr "CTCP:"

#: src/fe-gtk/ignoregui.c:365
msgid "Invite:"
msgstr "Inbjudan:"

#: src/fe-gtk/ignoregui.c:376 src/fe-gtk/menu.c:1181
msgid "New"
msgstr "Ny"

#: src/fe-gtk/ignoregui.c:380
msgid "Delete All"
msgstr "Ta bort alla"

#: src/fe-gtk/maingui.c:477
#, c-format
msgid "Topic for %s is: %s"
msgstr "Ămnet för %s Ă€r: %s"

#: src/fe-gtk/maingui.c:481
msgid "No topic is set"
msgstr "Inget Àmne Àr satt"

#: src/fe-gtk/maingui.c:878
msgid "No other tabs open, quit xchat?"
msgstr "Inga andra flikar öppna. Avsluta xchat?"

#: src/fe-gtk/maingui.c:924
msgid "Insert color code"
msgstr "Infoga fÀrgkod"

#: src/fe-gtk/maingui.c:966 src/fe-gtk/menu.c:1203
msgid "Close Tab"
msgstr "StÀng flik"

#: src/fe-gtk/maingui.c:969 src/fe-gtk/menu.c:1333
msgid "Detach Tab"
msgstr "Ta loss flik"

#: src/fe-gtk/maingui.c:984
msgid "Beep on message"
msgstr "Pip vid meddelande"

#: src/fe-gtk/maingui.c:987
msgid "Show join/part messages"
msgstr "Visa meddelanden om ingÄng/lÀmnande"

#: src/fe-gtk/maingui.c:989
msgid "Color paste"
msgstr "FĂ€rginklistring"

#: src/fe-gtk/maingui.c:999
msgid "Go to"
msgstr "GĂ„ till"

#: src/fe-gtk/maingui.c:1191
msgid "Some file transfers still active, quit xchat?"
msgstr "En del filöverföringar Àr fortfarande aktiva. Avsluta xchat?"

#: src/fe-gtk/maingui.c:1341 src/fe-gtk/maingui.c:1447
msgid "User limit must be a number!\n"
msgstr "AnvÀndargrÀnsen mÄste vara en siffra!\n"

#: src/fe-gtk/maingui.c:1469
msgid "Topic Protection"
msgstr "Ămnesskydd"

#: src/fe-gtk/maingui.c:1470
msgid "No outside messages"
msgstr "Inga meddelanden frÄn utomstÄende"

#: src/fe-gtk/maingui.c:1471
msgid "Secret"
msgstr "Hemlig"

#: src/fe-gtk/maingui.c:1472
msgid "Invite Only"
msgstr "KrÀver inbjudan"

#: src/fe-gtk/maingui.c:1474
msgid "Moderated"
msgstr "Modererad"

#: src/fe-gtk/maingui.c:1475
msgid "Ban List"
msgstr "Bannlysningslista"

# I IRC-sammanhang Àr "keyword" ett lösenord för att komma in pÄ en kanal.
#: src/fe-gtk/maingui.c:1477
msgid "Keyword"
msgstr "Lösenord"

#: src/fe-gtk/maingui.c:1489
msgid "User Limit"
msgstr "AnvÀndargrÀns"

#: src/fe-gtk/maingui.c:1505
msgid "Close this tab/window"
msgstr "StÀng denna flik/detta fönster"

#: src/fe-gtk/maingui.c:1602
msgid "Show/Hide userlist"
msgstr "Visa/Dölj anvÀndarlista"

#: src/fe-gtk/maingui.c:1886
msgid "Enter new nickname:"
msgstr "Ange nytt smeknamn:"

#: src/fe-gtk/menu.c:141
msgid "Host unknown"
msgstr "VÀrden okÀnd"

#: src/fe-gtk/menu.c:447
#, c-format
msgid "User: %s"
msgstr "AnvÀndare: %s"

#: src/fe-gtk/menu.c:451
#, c-format
msgid "Country: %s"
msgstr "Land: %s"

#: src/fe-gtk/menu.c:455
#, c-format
msgid "Realname: %s"
msgstr "Verkligt namn: %s"

#: src/fe-gtk/menu.c:459
#, c-format
msgid "Server: %s"
msgstr "Server: %s"

#: src/fe-gtk/menu.c:463
#, c-format
msgid "Last Msg: %s"
msgstr "Senaste medd: %s"

#: src/fe-gtk/menu.c:548
msgid "Menu Bar"
msgstr "Menyrad"

#: src/fe-gtk/menu.c:549
msgid "Topic Bar"
msgstr "Ămnesrad"

#: src/fe-gtk/menu.c:553
msgid "User List"
msgstr "AnvÀndarlista"

#: src/fe-gtk/menu.c:556
msgid "Mode Buttons"
msgstr "LĂ€gesknappar"

#: src/fe-gtk/menu.c:562
msgid "User List Buttons"
msgstr "AnvÀndarlistknappar"

#: src/fe-gtk/menu.c:688
msgid "Part Channel"
msgstr "LĂ€mna kanal"

#: src/fe-gtk/menu.c:690
msgid "Cycle Channel"
msgstr "Rotera kanal"

#: src/fe-gtk/menu.c:713
msgid "X-Chat: User menu"
msgstr "X-Chat: AnvÀndarmeny"

#: src/fe-gtk/menu.c:722
msgid "Edit This Menu..."
msgstr "Redigera denna meny..."

#: src/fe-gtk/menu.c:824
msgid ""
"*WARNING*\n"
"Auto accepting DCC to your home directory\n"
"can be dangerous and is exploitable. Eg:\n"
"Someone could send you a .bash_profile"
msgstr ""
"*VARNING*\n"
"Att automatiskt acceptera DCC till din\n"
"hemkatalog kan vara farligt och utnyttjas\n"
"av andra. NĂ„gon kan till exempel skicka\n"
"dig en .bash_profile"

#: src/fe-gtk/menu.c:946
msgid "Settings saved."
msgstr "InstÀllningarna sparade."

#: src/fe-gtk/menu.c:983
msgid ""
"User Commands - Special codes:\n"
"\n"
"%c = current channel\n"
"%m = machine info\n"
"%n = your nick\n"
"%t = time/date\n"
"%v = xchat version\n"
"%2 = word 2\n"
"%3 = word 3\n"
"&2 = word 2 to the end of line\n"
"&3 = word 3 to the end of line\n"
"\n"
"eg:\n"
"/cmd john hello\n"
"\n"
"%2 would be \"john\"\n"
"&2 would be \"john hello\"."
msgstr ""
"AnvÀndarkommandon - specialkoder:\n"
"\n"
"%c = aktuell kanal\n"
"%m = maskininformation\n"
"%n = ditt smeknamn\n"
"%t = tid/datum\n"
"%v = xchat-version\n"
"%2 = ord 2\n"
"%3 = ord 3\n"
"&2 = ord 2 till slutet pÄ raden\n"
"&3 = ord 3 till slutet pÄ raden\n"
"\n"
"Exempel:\n"
"/cmd nisse hej\n"
"\n"
"%2 blir dÄ \"nisse\"\n"
"&2 blir dÄ \"nisse hej\"."

#: src/fe-gtk/menu.c:998
msgid ""
"Userlist Buttons - Special codes:\n"
"\n"
"%a = all selected nicks\n"
"%c = current channel\n"
"%h = selected nick's hostname\n"
"%m = machine info\n"
"%n = your nick\n"
"%s = selected nick\n"
"%t = time/date\n"
msgstr ""
"Knappar i anvÀndarlistan - specialkoder:\n"
"\n"
"%a = alla markerade smeknamn\n"
"%c = aktuell kanal\n"
"%h = markerade smeknamnets vÀrdnamn\n"
"%m = datorinformation\n"
"%n = ditt smeknamn\n"
"%s = markerade smeknamnet\n"
"%t = tid/datum\n"

#: src/fe-gtk/menu.c:1007
msgid ""
"Dialog Buttons - Special codes:\n"
"\n"
"%a = all selected nicks\n"
"%c = current channel\n"
"%h = selected nick's hostname\n"
"%m = machine info\n"
"%n = your nick\n"
"%s = selected nick\n"
"%t = time/date\n"
msgstr ""
"Dialogknappar - specialkoder:\n"
"\n"
"%a = alla markerade smeknamn\n"
"%c = aktuell kanal\n"
"%h = markerade smeknamnets vÀrdnamn\n"
"%m = datorinformation\n"
"%n = ditt smeknamn\n"
"%s = markerade smeknamnet\n"
"%t = tid/datum\n"

#: src/fe-gtk/menu.c:1016
msgid ""
"CTCP Replies - Special codes:\n"
"\n"
"%d = data (the whole ctcp)\n"
"%m = machine info\n"
"%s = nick who sent the ctcp\n"
"%t = time/date\n"
"%2 = word 2\n"
"%3 = word 3\n"
"&2 = word 2 to the end of line\n"
"&3 = word 3 to the end of line\n"
"\n"
msgstr ""
"CTCP-svar - specialkoder:\n"
"\n"
"%d = data (hela ctcp-kommandot)\n"
"%m = datorinformation\n"
"%s = smeknamnet som skickade ctcp-kommandot\n"
"%t = tid/datum\n"
"%2 = ord 2\n"
"%3 = ord 3\n"
"&2 = ord 2 till slutet pÄ raden\n"
"&3 = ord 3 till slutet pÄ raden\n"
"\n"

#: src/fe-gtk/menu.c:1026
#, c-format
msgid ""
"URL Handlers - Special codes:\n"
"\n"
"%s = the URL string\n"
"\n"
"Putting a ! infront of the command\n"
"indicates it should be sent to a\n"
"shell instead of X-Chat"
msgstr ""
"URL-hanterare - specialkoder:\n"
"\n"
"%s = URL-strÀngen\n"
"\n"
"Genom att ange ett ! framför kommandot\n"
"indikerar du att kommandot ska skickas\n"
"till ett skal istÀllet för X-Chat"

#: src/fe-gtk/menu.c:1035
msgid "X-Chat: User Defined Commands"
msgstr "X-Chat: AnvÀndardefinierade kommandon"

#: src/fe-gtk/menu.c:1042
msgid "X-Chat: Userlist Popup menu"
msgstr "X-Chat: Popupmeny i anvÀndarlista"

#: src/fe-gtk/menu.c:1049
msgid "X-Chat: Replace"
msgstr "X-Chat: ErsÀtt"

#: src/fe-gtk/menu.c:1056
msgid "X-Chat: URL Handlers"
msgstr "X-Chat: URL-hanterare"

#: src/fe-gtk/menu.c:1075
msgid "X-Chat: Userlist buttons"
msgstr "X-Chat: Knappar i anvÀndarlista"

#: src/fe-gtk/menu.c:1082
msgid "X-Chat: Dialog buttons"
msgstr "X-Chat: Dialogknappar"

#: src/fe-gtk/menu.c:1089
msgid "X-Chat: CTCP Replies"
msgstr "X-Chat: CTCP-svar"

#: src/fe-gtk/menu.c:1177
msgid "_X-Chat"
msgstr "_X-Chat"

#: src/fe-gtk/menu.c:1178
msgid "Server List..."
msgstr "Serverlista..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1182
msgid "Server Tab..."
msgstr "Serverflik..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1183
msgid "Channel Tab..."
msgstr "Kanalflik..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1184
msgid "Server Window..."
msgstr "Serverfönster..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1185
msgid "Channel Window..."
msgstr "Kanalfönster..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1190 src/fe-gtk/menu.c:1192
msgid "Load Plugin or Script..."
msgstr "LĂ€s in insticksmodul eller skript..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1196
msgid "New Shell Tab..."
msgstr "Ny skalflik..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1205
msgid "Quit"
msgstr "Avsluta"

#: src/fe-gtk/menu.c:1207
msgid "_IRC"
msgstr "_IRC"

#: src/fe-gtk/menu.c:1208
msgid "Invisible"
msgstr "Osynlig"

#: src/fe-gtk/menu.c:1209
msgid "Receive Wallops"
msgstr "Ta emot wallop"

#: src/fe-gtk/menu.c:1210
msgid "Receive Server Notices"
msgstr "Ta emot servermeddelanden"

#: src/fe-gtk/menu.c:1212
msgid "Marked Away"
msgstr "MÀrkt som frÄnvarande"

#: src/fe-gtk/menu.c:1214
msgid "Auto Rejoin when Kicked"
msgstr "GĂ„ in igen automatiskt vid kick"

#: src/fe-gtk/menu.c:1215
msgid "Auto Reconnect to Server"
msgstr "Automatisk Ă„teranslutning till server"

#: src/fe-gtk/menu.c:1216
msgid "Never-give-up ReConnect"
msgstr "Sluta aldrig att Ă„teransluta"

#: src/fe-gtk/menu.c:1218
msgid "Auto Open Dialog Windows"
msgstr "Ăppna dialogfönster automatiskt"

#: src/fe-gtk/menu.c:1219
msgid "Auto Accept Direct Chat"
msgstr "Acceptera direktchattar automatiskt"

#: src/fe-gtk/menu.c:1220
msgid "Auto Accept Files"
msgstr "Acceptera filer automatiskt"

#: src/fe-gtk/menu.c:1222
msgid "_Server"
msgstr "_Server"

#: src/fe-gtk/menu.c:1224
msgid "S_ettings"
msgstr "_InstÀllningar"

#: src/fe-gtk/menu.c:1225
msgid "Preferences..."
msgstr "InstÀllningar..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1227
msgid "Lists"
msgstr "Listor"

#: src/fe-gtk/menu.c:1228
msgid "Auto Replace..."
msgstr "Automatisk ersÀttning..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1229
msgid "CTCP Replies..."
msgstr "CTCP-svar..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1230
msgid "Dialog Buttons..."
msgstr "Dialogknappar..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1231
msgid "Key Bindings..."
msgstr "Tangentbindningar..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1232
msgid "Text Events..."
msgstr "TexthÀndelser..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1233
msgid "URL Handlers..."
msgstr "URL-hanterare..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1234
msgid "User Commands..."
msgstr "AnvÀndarkommandon..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1235
msgid "Userlist Buttons..."
msgstr "Knappar i anvÀndarlista..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1236
msgid "Userlist Popup..."
msgstr "Popupmeny i anvÀndarlista..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1241
msgid "Reload Settings"
msgstr "LÀs om instÀllningar"

#: src/fe-gtk/menu.c:1243
msgid "Save Settings now"
msgstr "Spara instÀllningar nu"

#: src/fe-gtk/menu.c:1244
msgid "Save Settings on exit"
msgstr "Spara instÀllningar vid avslut"

#: src/fe-gtk/menu.c:1247
msgid "_Window"
msgstr "_Fönster"

#: src/fe-gtk/menu.c:1248
msgid "Ban List..."
msgstr "Bannlysningslista..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1249
msgid "Channel List..."
msgstr "Kanallista..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1250
msgid "Character Chart..."
msgstr "Teckentabell..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1251
msgid "Direct Chat..."
msgstr "Direktchatt..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1252
msgid "File Receive..."
msgstr "Filmottagning..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1253
msgid "File Send..."
msgstr "FilsÀndning..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1254
msgid "Ignore List..."
msgstr "Ignoreringslista..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1255
msgid "Notify List..."
msgstr "Notifieringslista..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1256
msgid "Plugins and Scripts..."
msgstr "Insticksmoduler och skript..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1257
msgid "Raw Log..."
msgstr "RĂ„logg..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1258
msgid "URL Grabber..."
msgstr "URL-fÄngare..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1260
msgid "C_lear Text"
msgstr "T_öm text"

#: src/fe-gtk/menu.c:1261
msgid "Search Text..."
msgstr "Sök text..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1262
msgid "Save Text..."
msgstr "Spara text..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1264
msgid "_Help"
msgstr "_HjÀlp"

#: src/fe-gtk/menu.c:1265
msgid "_Contents"
msgstr "_InnehÄll"

#: src/fe-gtk/menu.c:1266
msgid "_About"
msgstr "_Om"

#: src/fe-gtk/menu.c:1335
msgid "Attach Tab"
msgstr "FĂ€st flik"

#: src/fe-gtk/notifygui.c:109
msgid "User"
msgstr "AnvÀndare"

#: src/fe-gtk/notifygui.c:111
msgid "Server"
msgstr "Server"

#: src/fe-gtk/notifygui.c:112
msgid "Last Seen"
msgstr "SĂ„gs senast"

#: src/fe-gtk/notifygui.c:149
msgid "Offline"
msgstr "FrÄnkopplad"

#: src/fe-gtk/notifygui.c:172
msgid "Never"
msgstr "Aldrig"

#: src/fe-gtk/notifygui.c:190
msgid "Online"
msgstr "Ansluten"

#: src/fe-gtk/notifygui.c:280
msgid "Enter nickname to add:"
msgstr "Ange smeknamn att lÀgga till:"

#: src/fe-gtk/notifygui.c:296
msgid "X-Chat: Notify List"
msgstr "X-Chat: Notifieringslista"

#: src/fe-gtk/notifygui.c:309 src/fe-gtk/servlistgui.c:714
msgid "Add"
msgstr "LĂ€gg till"

#: src/fe-gtk/notifygui.c:311
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"

#: src/fe-gtk/plugingui.c:76 src/fe-gtk/textgui.c:383
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

#: src/fe-gtk/plugingui.c:151
msgid "Select a Plugin or Script to load"
msgstr "VÀlj en insticksmodul eller ett skript att lÀsa in"

#: src/fe-gtk/plugingui.c:219
msgid "X-Chat: Plugins and Scripts"
msgstr "X-Chat: Insticksmoduler och skript"

#: src/fe-gtk/plugingui.c:225
msgid "_Load..."
msgstr "_LĂ€s in..."

#: src/fe-gtk/plugingui.c:228
msgid "_UnLoad"
msgstr "_Glöm"

#: src/fe-gtk/plugingui.c:232
msgid "_Close"
msgstr "S_tÀng"

#: src/fe-gtk/rawlog.c:78
msgid "Save rawlog"
msgstr "Spara rÄlogg"

#: src/fe-gtk/rawlog.c:94
#, c-format
msgid "X-Chat: Rawlog (%s)"
msgstr "X-Chat: RĂ„logg (%s)"

#: src/fe-gtk/rawlog.c:123
msgid "Clear rawlog"
msgstr "Töm rÄlogg"

#: src/fe-gtk/rawlog.c:126
msgid "Save rawlog..."
msgstr "Spara rÄlogg..."

#: src/fe-gtk/search.c:47
msgid "The window you opened this Search for doesn't exist anymore."
msgstr "Fönstret som du öppnade detta sökfönster för finns inte lÀngre."

#: src/fe-gtk/search.c:91
msgid "X-Chat: Search"
msgstr "X-Chat: Sök"

#: src/fe-gtk/search.c:100
msgid "Find:"
msgstr "Sök:"

#: src/fe-gtk/search.c:114
msgid "Find"
msgstr "Sök"

#: src/fe-gtk/search.c:119
msgid "Close"
msgstr "StÀng"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:163
#, c-format
msgid "Settings for %s"
msgstr "InstÀllningar för %s"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:204 src/fe-gtk/servlistgui.c:277
msgid "New Network"
msgstr "Nytt nÀtverk"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:372
#, c-format
msgid "Really remove network \"%s\" and all its servers?"
msgstr "Vill du verkligen ta bort nÀtverket \"%s\" och alla dess servrar?"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:409 src/fe-gtk/servlistgui.c:439
#, c-format
msgid "_Remove \"%s\""
msgstr "_Ta bort \"%s\""

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:416
msgid "_Add new server"
msgstr "_LĂ€gg till ny server"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:446
#, c-format
msgid "Move \"%s\" _down"
msgstr "Flytta _ned \"%s\""

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:453
#, c-format
msgid "Move \"%s\" _up"
msgstr "Flytta _upp \"%s\""

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:464
msgid "_Add new network"
msgstr "_LÀgg till nytt nÀtverk"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:828
msgid "Global User Info"
msgstr "Global anvÀndarinformation"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:836
msgid "Nick Names:"
msgstr "Smeknamn:"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:855 src/fe-gtk/servlistgui.c:1058
msgid "User Name:"
msgstr "AnvÀndarnamn:"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:868 src/fe-gtk/servlistgui.c:1060
msgid "Real Name:"
msgstr "Verkligt namn:"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:910
msgid "C_onnect"
msgstr "_Anslut"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:918
msgid "Connect in a _new tab"
msgstr "Anslut i en _ny flik"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:978
msgid "Servers"
msgstr "Servrar"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:1016
msgid "Character Set:"
msgstr "Teckentabell:"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:1056
msgid "Nick Name:"
msgstr "Smeknamn:"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:1061
msgid "Server Password:"
msgstr "Serverlösenord:"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:1063
msgid "Join Channels:"
msgstr "GĂ„ in i kanaler:"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:1065
msgid "Channels to join, separated by commas, but not spaces!"
msgstr "Kanaler att gÄ in i, Ätskilda med kommatecken men inte med blanksteg!"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:1066
msgid "Connect Command:"
msgstr "Anslutningskommando:"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:1068
msgid "Command to execute after connecting. Can be used to authenticate to NickServ"
msgstr "Kommando att utföra efter anslutning. Kan anvÀndas för autentisering till NickServ"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:1076
msgid "Cycle until connected"
msgstr "Byt server tills ansluten"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:1077
msgid "Use global user info"
msgstr "AnvÀnd global anvÀndarinformation"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:1078
msgid "Use secure SSL"
msgstr "AnvÀnd sÀker SSL"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:1079
msgid "Auto connect at startup"
msgstr "Anslut automatiskt vid uppstart"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:1080
msgid "Use a proxy server"
msgstr "AnvÀnd en proxyserver"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:1081
msgid "Accept invalid cert."
msgstr "Acceptera ogiltigt certifikat"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:1090
msgid "Settings for Selected Network"
msgstr "InstÀllningar för valt nÀtverk"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:1130
msgid "Edit mode"
msgstr "RedigeringslÀge"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:1137
msgid "Networks"
msgstr "NĂ€tverk"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:1182
msgid "No server list on startup"
msgstr "Ingen serverlista vid uppstart"

#: src/fe-gtk/servlistgui.c:1209
msgid "X-Chat: Server List"
msgstr "X-Chat: Serverlista"

#: src/fe-gtk/setup.c:80
msgid "Font:"
msgstr "Typsnitt:"

#: src/fe-gtk/setup.c:81
msgid "Background image:"
msgstr "Bakgrundsbild:"

#: src/fe-gtk/setup.c:82
msgid "Time stamp format:"
msgstr "TidsstÀmplingsformat:"

#: src/fe-gtk/setup.c:83
msgid "See strftime manpage for details."
msgstr "Se manualsidan för strftime för detaljer."

#: src/fe-gtk/setup.c:84
msgid "Time stamp text"
msgstr "TidsstÀmplingstext"

#: src/fe-gtk/setup.c:85
msgid "Transparent background"
msgstr "Genomskinlig bakgrund"

#: src/fe-gtk/setup.c:86
msgid "Indent nicks"
msgstr "Dra in smeknamn"

#: src/fe-gtk/setup.c:87
msgid "Tint transparency"
msgstr "Tona genomskinlighet"

#: src/fe-gtk/setup.c:88
msgid "Colored nicks"
msgstr "FĂ€rgade smeknamn"

#: src/fe-gtk/setup.c:89
msgid "Strip mIRC color"
msgstr "Ta bort mIRC-fÀrg"

#: src/fe-gtk/setup.c:90
msgid "Scrollback lines:"
msgstr "Rulla tillbaka rader:"

#: src/fe-gtk/setup.c:91
msgid "Tint red:"
msgstr "Röd toning:"

#: src/fe-gtk/setup.c:92
msgid "Tint green:"
msgstr "Grön toning:"

#: src/fe-gtk/setup.c:93
msgid "Tint blue:"
msgstr "BlÄ toning:"

#: src/fe-gtk/setup.c:99
#, c-format
msgid "Interpret %nnn as an ASCII value"
msgstr "Tolka %nnn som ett ASCII-vÀrde"

#: src/fe-gtk/setup.c:100
msgid "Automatic nick completion"
msgstr "Automatisk smeknamnskomplettering"

#: src/fe-gtk/setup.c:101
msgid "Interpret %C, %B as Color, Bold etc"
msgstr "Tolka %C, %B som fÀrg, fet, osv"

#: src/fe-gtk/setup.c:102 src/fe-gtk/setup.c:134
msgid "Use the Text box font and colors"
msgstr "AnvÀnd typsnittet och fÀrgerna för textrutor"

#: src/fe-gtk/setup.c:103
msgid "Nick completion suffix:"
msgstr "Suffix för smeknamnskomplettering:"

#: src/fe-gtk/setup.c:109
msgid "Off"
msgstr "Av"

#: src/fe-gtk/setup.c:110
msgid "Graph"
msgstr "Graf"

#: src/fe-gtk/setup.c:111
msgid "Info text"
msgstr "Infotext"

#: src/fe-gtk/setup.c:112
msgid "Both"
msgstr "BĂ„de och"

#: src/fe-gtk/setup.c:118
msgid "A-Z, Ops first"
msgstr "A-Ă, operatörer först"

#: src/fe-gtk/setup.c:119
msgid "A-Z"
msgstr "A-Ă"

#: src/fe-gtk/setup.c:120
msgid "Z-A, Ops last"
msgstr "Ă-A, operatörer sist"

#: src/fe-gtk/setup.c:121
msgid "Z-A"
msgstr "Ă-A"

#: src/fe-gtk/setup.c:122
msgid "Unsorted"
msgstr "Osorterad"

#: src/fe-gtk/setup.c:128
msgid "Lag meter:"
msgstr "EfterslÀpningsmÀtare:"

#: src/fe-gtk/setup.c:129
msgid "Throttle meter:"
msgstr "MinskningsmÀtare:"

#: src/fe-gtk/setup.c:130
msgid "Userlist sorted by:"
msgstr "AnvÀndarlistan sorteras efter:"

#: src/fe-gtk/setup.c:131
msgid "Double-click command:"
msgstr "Dubbelklickskommando:"

#: src/fe-gtk/setup.c:132
msgid "Show hostnames in userlist"
msgstr "Visa vÀrdnamn i anvÀndarlista"

#: src/fe-gtk/setup.c:133
msgid "Userlist buttons enabled"
msgstr "Aktivera knappar i anvÀndarlista"

#: src/fe-gtk/setup.c:135
msgid "Resizable userlist"
msgstr "StorleksÀndringsbar anvÀndarlista"

#: src/fe-gtk/setup.c:136
msgid "Track away-status on channels smaller than:"
msgstr "Följ frÄnvarostatus pÄ kanaler mindre Àn:"

#: src/fe-gtk/setup.c:142
msgid "Windows"
msgstr "Fönster"

#: src/fe-gtk/setup.c:143 src/fe-gtk/setup.c:768
msgid "Tabs"
msgstr "Flikar"

#: src/fe-gtk/setup.c:149
msgid "Bottom"
msgstr "nederst"

#: src/fe-gtk/setup.c:150
msgid "Top"
msgstr "överst"

#: src/fe-gtk/setup.c:151
msgid "Left"
msgstr "till vÀnster"

#: src/fe-gtk/setup.c:152
msgid "Right"
msgstr "till höger"

#: src/fe-gtk/setup.c:153
msgid "Hidden"
msgstr "Dold"

#: src/fe-gtk/setup.c:159
msgid "Show tabs at:"
msgstr "Visa flikar:"

#: src/fe-gtk/setup.c:160
msgid "Open channels in:"
msgstr "Ăppna kanaler i:"

#: src/fe-gtk/setup.c:161
msgid "Open dialogs in:"
msgstr "Ăppna dialogfönster i:"

#: src/fe-gtk/setup.c:162
msgid "Open utilities in:"
msgstr "Ăppna verktyg i:"

#: src/fe-gtk/setup.c:162
msgid "Open DCC, Ignore, Notify etc, in tabs or windows?"
msgstr "Ăppna DCC-, ignorerings-, notifieringsfönster osv. i flikar eller fönster?"

#: src/fe-gtk/setup.c:163
msgid "Open tab for server messages"
msgstr "Ăppna flik för servermeddelanden"

#: src/fe-gtk/setup.c:164
msgid "Open tab for server notices"
msgstr "Ăppna flik för servernotiser"

#: src/fe-gtk/setup.c:165
msgid "Pop new tabs to front"
msgstr "Nya flikar lÀngst fram"

#: src/fe-gtk/setup.c:166
msgid "Shorten tabs to:"
msgstr "Korta ner flikar till:"

#: src/fe-gtk/setup.c:166
msgid "letters."
msgstr "bokstÀver."

#: src/fe-gtk/setup.c:172
msgid "Download files to:"
msgstr "Spara hÀmtade filer i:"

#: src/fe-gtk/setup.c:173
msgid "Move completed files to:"
msgstr "Flytta fÀrdighÀmtade filer till:"

#: src/fe-gtk/setup.c:174
msgid "DCC IP address:"
msgstr "DCC-IP-adress:"

#: src/fe-gtk/setup.c:175
msgid "Claim you are at this address when offering files."
msgstr "Utge dig för att vara pÄ denna adress nÀr du erbjuder filer."

#: src/fe-gtk/setup.c:176
msgid "First DCC send port:"
msgstr "Första DCC-sÀndningsport:"

#: src/fe-gtk/setup.c:177
msgid "Last DCC send port:"
msgstr "Sista DCC-sÀndningsport:"

#: src/fe-gtk/setup.c:178
msgid "(Leave ports at zero for full range)."
msgstr "(LÀmna vÀrdet noll vid portar för fullstÀndigt intervall)."

#: src/fe-gtk/setup.c:179
msgid "Auto open DCC send list"
msgstr "Ăppna DCC-sĂ€ndlista automatiskt"

#: src/fe-gtk/setup.c:180
msgid "Convert spaces to underscore"
msgstr "Omvandla blanksteg till understreck"

#: src/fe-gtk/setup.c:181
msgid "In filenames, before sending"
msgstr "I filnamn, innan skickande"

#: src/fe-gtk/setup.c:182
msgid "Auto open DCC chat list"
msgstr "Ăppna DCC-chattlista automatiskt"

#: src/fe-gtk/setup.c:183
msgid "Save nickname in filenames"
msgstr "Spara smeknamn i filnamn"

#: src/fe-gtk/setup.c:184
msgid "Auto open DCC receive list"
msgstr "Ăppna DCC-mottagningslista automatiskt"

#: src/fe-gtk/setup.c:185
msgid "Get my IP from IRC server"
msgstr "HÀmta mitt IP-nummer frÄn IRC-servern"

#: src/fe-gtk/setup.c:186
msgid "/WHOIS yourself to find your real address. Use this if you have a 192.168.*.* address!"
msgstr "Gör /WHOIS pÄ dig sjÀlv för att hitta din verkliga adress. AnvÀnd detta om du har en adress av typen 192.168.*.*!"

#: src/fe-gtk/setup.c:187
msgid "Max. send CPS:"
msgstr "Max. CPS för skickande:"

#: src/fe-gtk/setup.c:188 src/fe-gtk/setup.c:190
msgid "Max. speed for one transfer"
msgstr "Max. hastighet för en överföring"

#: src/fe-gtk/setup.c:189
msgid "Max. receive CPS:"
msgstr "Max. CPS för mottagning:"

#: src/fe-gtk/setup.c:191
msgid "Max. global send CPS:"
msgstr "Max. CPS för globalt skickande:"

#: src/fe-gtk/setup.c:192 src/fe-gtk/setup.c:194
msgid "Max. speed for all traffic"
msgstr "Max. hastighet för all trafik"

#: src/fe-gtk/setup.c:193
msgid "Max. global receive CPS:"
msgstr "Max. CPS för global mottagning:"

#: src/fe-gtk/setup.c:195
msgid "(Leave at zero for full speed file transfers)."
msgstr "(LÀmna vÀrdet noll för överföringar med full hastighet)."

#: src/fe-gtk/setup.c:201
msgid "Default quit message:"
msgstr "Standardmeddelande för avsluta:"

#: src/fe-gtk/setup.c:202
msgid "Default part message:"
msgstr "Standardmeddelande för lÀmna:"

#: src/fe-gtk/setup.c:203
msgid "Default away message:"
msgstr "Standardmeddelande för frÄnvaro:"

#: src/fe-gtk/setup.c:205
msgid "(Can be a text file relative to ~/.xchat2/)."
msgstr "(Kan vara en textfil relativ till ~/.xchat2/)."

#: src/fe-gtk/setup.c:207
msgid "(Can be a text file relative to config dir)."
msgstr "(Kan vara en textfil relativ till konfigurationskatalogen)."

#: src/fe-gtk/setup.c:209
msgid "Extra words to highlight on:"
msgstr "Extra ord att fÀrgmarkera:"

#: src/fe-gtk/setup.c:210
msgid "(Separate multiple words with commas)."
msgstr "(Separera flera ord med kommatecken)."

#: src/fe-gtk/setup.c:211
msgid "Show away once"
msgstr "Visa frÄnvaro endast en gÄng"

#: src/fe-gtk/setup.c:211
msgid "Show identical away messages only once"
msgstr "Visa identiska frÄnvaromeddelanden endast en gÄng"

#: src/fe-gtk/setup.c:212
msgid "Beep on private messages"
msgstr "Pip vid privata meddelanden"

#: src/fe-gtk/setup.c:213
msgid "Automatically unmark away"
msgstr "Avmarkera frÄnvaro automatiskt"

#: src/fe-gtk/setup.c:213
msgid "Unmark yourself as away before sending messages"
msgstr "Avmarkerering av din frÄnvaro innan skickande av meddelanden"

#: src/fe-gtk/setup.c:214
msgid "Beep on channel messages"
msgstr "Pip vid kanalmeddelanden"

#: src/fe-gtk/setup.c:215
msgid "Announce away messages"
msgstr "Meddela frÄnvaromeddelanden"

#: src/fe-gtk/setup.c:215
msgid "Announce your away messages to all channels"
msgstr "Meddela dina frÄnvaromeddelanden till alla kanaler"

#: src/fe-gtk/setup.c:216
msgid "Beep on highlighted messages"
msgstr "Pip vid fÀrgmarkerade meddelanden"

#: src/fe-gtk/setup.c:217
msgid "Display MODEs in raw form"
msgstr "Visa MODE-kommandon i rÄ form"

#: src/fe-gtk/setup.c:218
msgid "Whois on notify"
msgstr "VemÀr vid notifiering"

#: src/fe-gtk/setup.c:218
msgid "Sends a /WHOIS when a user comes online in your notify list"
msgstr "Skickar en /WHOIS nÀr en anvÀndare som Àr i din notifieringslista ansluter"

#: src/fe-gtk/setup.c:219
msgid "Hide join/part messages"
msgstr "Dölj meddelanden om ingÄng/lÀmnande"

#: src/fe-gtk/setup.c:219
msgid "Hide channel join/part messages by default"
msgstr "Dölj meddelanden om ingÄng/lÀmnande som standard"

#: src/fe-gtk/setup.c:220
msgid "Auto reconnect delay:"
msgstr "Fördröjning för automatisk Äteranslutning:"

#: src/fe-gtk/setup.c:226
msgid "Log filename mask:"
msgstr "Mask för loggfilsnamn:"

#: src/fe-gtk/setup.c:227
#, c-format
msgid "(%s=Server %c=Channel %n=Network)."
msgstr "(%s=Server %c=Kanal %n=NĂ€tverk)."

#: src/fe-gtk/setup.c:228
msgid "Log timestamp format:"
msgstr "Format för tidsstÀmpling av loggar:"

#: src/fe-gtk/setup.c:229
msgid "(See strftime manpage for details)."
msgstr "(Se manualsidan för strftime för detaljer)."

#: src/fe-gtk/setup.c:230
msgid "Enable logging of conversations"
msgstr "Aktivera loggning av konversationer"

#: src/fe-gtk/setup.c:231
msgid "Insert timestamps in logs"
msgstr "Infoga tidsstÀmplar i loggar"

#: src/fe-gtk/setup.c:237
msgid "(Disabled)"
msgstr "(Inaktiverad)"

#: src/fe-gtk/setup.c:238
msgid "Wingate"
msgstr "Wingate"

#: src/fe-gtk/setup.c:239
msgid "Socks4"
msgstr "Socks4"

#: src/fe-gtk/setup.c:240
msgid "Socks5"
msgstr "Socks5"

#: src/fe-gtk/setup.c:241
msgid "HTTP"
msgstr "HTTP"

#: src/fe-gtk/setup.c:247
msgid "Address to bind to:"
msgstr "Adress att binda till:"

#: src/fe-gtk/setup.c:248
msgid "(Only useful for computers with multiple addresses)."
msgstr "(Endast anvÀndbart för datorer med flera adresser)."

#: src/fe-gtk/setup.c:249
msgid "Proxy server:"
msgstr "Proxyserver:"

#: src/fe-gtk/setup.c:250
msgid "Proxy port:"
msgstr "Proxyport:"

#: src/fe-gtk/setup.c:251
msgid "Proxy type:"
msgstr "Proxytyp:"

#: src/fe-gtk/setup.c:441
msgid "Select an Image File"
msgstr "VĂ€lj en bildfil"

#: src/fe-gtk/setup.c:468
msgid "Select font"
msgstr "VĂ€lj typsnitt"

#: src/fe-gtk/setup.c:525
msgid "Browse..."
msgstr "BlÀddra..."

#: src/fe-gtk/setup.c:647
msgid "Select color"
msgstr "VÀlj fÀrg"

#: src/fe-gtk/setup.c:712
msgid "mIRC colors:"
msgstr "mIRC-fÀrger:"

#: src/fe-gtk/setup.c:720
msgid "Foreground:"
msgstr "Förgrund:"

#: src/fe-gtk/setup.c:721
msgid "Background:"
msgstr "Bakgrund:"

#: src/fe-gtk/setup.c:723
msgid "Mark fore:"
msgstr "Markering förgrund:"

#: src/fe-gtk/setup.c:724
msgid "Mark back:"
msgstr "Markering bakgrund:"

#: src/fe-gtk/setup.c:726
msgid "New Data:"
msgstr "Nya data:"

#: src/fe-gtk/setup.c:727
msgid "New Message:"
msgstr "Nytt meddelande:"

#: src/fe-gtk/setup.c:728
msgid "Highlight:"
msgstr "FĂ€rgmarkera:"

#: src/fe-gtk/setup.c:729
msgid "Away User:"
msgstr "FrÄnvaroanvÀndare:"

#: src/fe-gtk/setup.c:764
msgid "Interface"
msgstr "GrÀnssnitt"

#: src/fe-gtk/setup.c:765
msgid "Text box"
msgstr "TextfÀlt"

#: src/fe-gtk/setup.c:766
msgid "Input box"
msgstr "InmatningsfÀlt"

#: src/fe-gtk/setup.c:767
msgid "User list"
msgstr "AnvÀndarlista"

#: src/fe-gtk/setup.c:769
msgid "Colors"
msgstr "FĂ€rger"

#: src/fe-gtk/setup.c:771
msgid "Chatting"
msgstr "Chattande"

#: src/fe-gtk/setup.c:772
msgid "General"
msgstr "AllmÀnt"

#: src/fe-gtk/setup.c:773
msgid "Logging"
msgstr "Loggning"

#: src/fe-gtk/setup.c:775
msgid "Network"
msgstr "NĂ€tverk"

#: src/fe-gtk/setup.c:776
msgid "Network setup"
msgstr "NÀtverksinstÀllningar"

#: src/fe-gtk/setup.c:777
msgid "File transfers"
msgstr "Filöverföringar"

#: src/fe-gtk/setup.c:882
msgid "Categories"
msgstr "Kategorier"

#: src/fe-gtk/setup.c:1005
msgid "Some settings were changed that require a restart to take full effect."
msgstr "En del instÀllningar Àndrades som krÀver en omstart för att börja gÀlla."

#: src/fe-gtk/setup.c:1032
msgid "X-Chat: Preferences"
msgstr "X-Chat: InstÀllningar"

#: src/fe-gtk/textgui.c:180
msgid "There was an error parsing the string"
msgstr "Det uppstod ett fel vid tolkning av strÀngen"

#: src/fe-gtk/textgui.c:188
#, c-format
msgid "This signal is only passed %d args, $%d is invalid"
msgstr "Denna signal skickas endast %d argument, $%d Àr ogiltigt"

#: src/fe-gtk/textgui.c:300 src/fe-gtk/textgui.c:322
msgid "Print Texts File"
msgstr "Skriv ut textfil"

#: src/fe-gtk/textgui.c:378
msgid "Event"
msgstr "HĂ€ndelse"

#: src/fe-gtk/textgui.c:380
msgid "Sound"
msgstr "Ljud"

#: src/fe-gtk/textgui.c:382
msgid "$ Number"
msgstr "$-nummer"

#: src/fe-gtk/textgui.c:392
msgid "Edit Events"
msgstr "Redigera hÀndelser"

#: src/fe-gtk/textgui.c:430
msgid "Sound file: "
msgstr "Ljudfil: "

#: src/fe-gtk/textgui.c:465
msgid "Save As"
msgstr "Spara som"

#: src/fe-gtk/textgui.c:470
msgid "Load From"
msgstr "LÀs in frÄn"

#: src/fe-gtk/textgui.c:475
msgid "Test All"
msgstr "Testa allt"

#: src/fe-gtk/urlgrab.c:97
msgid "URL"
msgstr "URL"

#: src/fe-gtk/urlgrab.c:147
msgid "Select a file to save to"
msgstr "VĂ€lj en fil att spara till"

#: src/fe-gtk/urlgrab.c:187
msgid "X-Chat: URL Grabber"
msgstr "X-Chat: URL-fÄngare"

#: src/fe-gtk/urlgrab.c:200
msgid "Clear list"
msgstr "Töm lista"

#: src/fe-gtk/urlgrab.c:202
msgid "Copy selected URL"
msgstr "Kopiera markerad URL"

#: src/fe-gtk/urlgrab.c:202
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"

#: src/fe-gtk/urlgrab.c:204
msgid "Save list to a file"
msgstr "Spara lista till en fil"

#: src/fe-gtk/userlistgui.c:108
#, c-format
msgid "%d ops, %d total"
msgstr "%d oppar, %d totalt"

#~ msgid "Client exiting"
#~ msgstr "Klienten avslutas"

#~ msgid ""
#~ "Options:\n"
#~ " -d, --cfgdir DIRECTORY  use a different config dir\n"
#~ " -a, --no-auto      don't auto connect\n"
#~ " -v, --version      show version information\n"
#~ "\n"
#~ "URL:\n"
#~ " irc://server:port/channel\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Flaggor:\n"
#~ "\n"
#~ " -d, --cfgdir KATALOG   anvÀnd en annan konfigurationskatalog\n"
#~ " -a, --noauto       anslut inte automatiskt\n"
#~ " -v, --version      visa versionsinformation\n"
#~ "\n"
#~ "URL:\n"
#~ " irc://server:port/kanal\n"
#~ "\n"

#~ msgid "Move to tab"
#~ msgstr "Flytta till flik"

#~ msgid "X-Chat"
#~ msgstr "X-Chat"

#~ msgid "That file is not resumable"
#~ msgstr "Den filen kan inte Ă„terupptas"

#~ msgid "Show channel join/part messages by default"
#~ msgstr "Visa meddelanden om ingÄng/lÀmnande som standard"

#~ msgid "%d operators, %d total"
#~ msgstr "%d operatörer, %d totalt"

#~ msgid ""
#~ "Unknown action %s in key bindings config file\n"
#~ "Load aborted, Please fix %s/keybindings.conf\n"
#~ msgstr ""
#~ "OkÀnd ÄtgÀrd %s i konfigurationsfilen för tangentbindningar\n"
#~ "InlÀsningen avbröts, fixa %s/keybindings.conf\n"

#~ msgid "_Copy"
#~ msgstr "_Kopiera"

#~ msgid "Wipe"
#~ msgstr "Töm"

#~ msgid "Yes"
#~ msgstr "Ja"

#~ msgid "No"
#~ msgstr "Nej"

#~ msgid "new!new@new.com"
#~ msgstr "ny!ny@ny.se"

#~ msgid "Chan"
#~ msgstr "Kanal"

#~ msgid "OK"
#~ msgstr "OK"

#~ msgid "Attach/Detach this tab"
#~ msgstr "FÀst/Lösgör denna flik"

#~ msgid "(%s) Channel settings"
#~ msgstr "(%s) KanalinstÀllningar"

#~ msgid "Hide join/parts"
#~ msgstr "Dölj anslutningar/lÀmnanden"

#~ msgid "Only highlight tabs on channel messages"
#~ msgstr "FĂ€rgmarkera endast flikar vid kanalmeddelanden"

#~ msgid "Error Name"
#~ msgstr "Felnamn"

#~ msgid "Contents"
#~ msgstr "InnehÄll"

#~ msgid "Plugins and Scripts"
#~ msgstr "Insticksmoduler och skript"

#~ msgid "port"
#~ msgstr "port"

#~ msgid "Load Plugin..."
#~ msgstr "LĂ€s in insticksmodul..."

#~ msgid "Replace Popup..."
#~ msgstr "ErsÀttningsfönster..."

#~ msgid "Cannot create ~/.xchat"
#~ msgstr "Kan inte skapa ~/.xchat"

#~ msgid "Bye"
#~ msgstr "HejdÄ"

#~ msgid "characters."
#~ msgstr "tecken."

#~ msgid "Load plugin..."
#~ msgstr "LĂ€s in insticksmodul..."

#~ msgid "X-Chat Homepage..."
#~ msgstr "X-Chats hemsida..."

#~ msgid "Online Docs..."
#~ msgstr "Online-dokumentation..."

#~ msgid "About X-Chat..."
#~ msgstr "Om X-Chat..."

#~ msgid "Choose File"
#~ msgstr "VĂ€lj fil"

#~ msgid "Ascii Chart"
#~ msgstr "ASCII-tabell"

#~ msgid "Link/DeLink this tab"
#~ msgstr "LÀnka/AvlÀnka denna flik"

#~ msgid "(%s) Network encoding"
#~ msgstr "(%s) NĂ€tverkskodning"

#~ msgid "System default"
#~ msgstr "Systemstandard"

#~ msgid "Auto ReJoin on Kick"
#~ msgstr "GĂ„ in automatiskt vid kick"

#~ msgid "Server settings"
#~ msgstr "ServerinstÀllningar"

#~ msgid "Send and Receive UTF8"
#~ msgstr "Skicka och ta emot UTF8"

#~ msgid "Ban List Window..."
#~ msgstr "Bannlysningslistefönster..."

#~ msgid "ASCII Window..."
#~ msgstr "ASCII-fönster..."

#~ msgid "F_lush Buffer"
#~ msgstr "T_öm buffert"

#~ msgid "Save Buffer..."
#~ msgstr "Spara buffert..."

#~ msgid "User Modes"
#~ msgstr "AnvÀndarlÀgen"

#~ msgid "Plugins"
#~ msgstr "Insticksmoduler"

#~ msgid "User Menu"
#~ msgstr "AnvÀndarmeny"

#~ msgid "Edit User Menu"
#~ msgstr "Redigera anvÀndarmeny"

#~ msgid "_Load"
#~ msgstr "_LĂ€s in"

#~ msgid "_UnLoad..."
#~ msgstr "_Glöm..."

#~ msgid "(Can be a text file relative to %s)."
#~ msgstr "(Kan vara en textfil relativ till %s)."

#~ msgid "(Can be a text file relative to ~/.xchat/)."
#~ msgstr "(Kan vara en textfil relativ till ~/.xchat/)."

#~ msgid "NewServer"
#~ msgstr "NyServer"

#~ msgid "Open extra tab for each server"
#~ msgstr "Ăppna extra flik för varje server"

#~ msgid "New Server"
#~ msgstr "Ny server"

#~ msgid "New server"
#~ msgstr "Ny server"

#~ msgid "New network"
#~ msgstr "Nytt nÀtverk"

#~ msgid "Server List 2..."
#~ msgstr "Serverlista 2..."

#~ msgid "Network Name:"
#~ msgstr "NĂ€tverksnamn:"

#~ msgid "Channnel settings"
#~ msgstr "KanalinstÀllningar"

#~ msgid "Use secure socket layer (SSL)"
#~ msgstr "AnvÀnd SSL"

#~ msgid "Error compiling script\n"
#~ msgstr "Fel vid kompilering av skript\n"

#~ msgid "Error Loading file\n"
#~ msgstr "Fel vid inlÀsning av fil\n"

#~ msgid "Perl scripting not available in this compilation.\n"
#~ msgstr "Perlskriptande Àr inte tillgÀngligt i denna kompilering.\n"

#~ msgid "LOADDLL <file>, loads a plugin"
#~ msgstr "LOADDLL <fil>, lÀser in en insticksmodul"

#~ msgid "PKILL <name>, kills the script of the given name"
#~ msgstr "PKILL <namn>, dödar skriptet med angivet namn"

#~ msgid "PLIST, lists the current python scripts"
#~ msgstr "PLIST, listar de aktuella pythonskripten"

#~ msgid "PLOAD loads a python script"
#~ msgstr "PLOAD lÀser in ett pythonskript"

#~ msgid "RMDLL <dll name>, unloads a plugin"
#~ msgstr "RMDLL <dll-namn>, glömmer en insticksmodul"

#~ msgid "UNLOADALL, Unloads all perl scripts"
#~ msgstr "UNLOADALL, glömmer alla perlskript"

#~ msgid "gdk_font_load failed"
#~ msgstr "gdk_font_load misslyckades"

#~ msgid "Open ASCII Chart"
#~ msgstr "Ăppna ASCII-tabell"

#~ msgid "Encoding"
#~ msgstr "Kodning"

#~ msgid "Select a Perl script to load"
#~ msgstr "VÀlj ett Perlskript att lÀsa in"

#~ msgid "Select a Python script to load"
#~ msgstr "VÀlj ett Pythonskript att lÀsa in"

#~ msgid "Scripts & Plugins"
#~ msgstr "Skript och insticksmoduler"

#~ msgid "Unload All Scripts"
#~ msgstr "Glöm alla skript"

#~ msgid "Perl List"
#~ msgstr "Perllista"

#~ msgid "Load Python Script..."
#~ msgstr "LĂ€s in Pythonskript..."

#~ msgid "Python List"
#~ msgstr "Pythonlista"

#~ msgid "Catagories"
#~ msgstr "Kategorier"

#~ msgid ""
#~ "The default download directory is your\n"
#~ "home dir, you should change this at some stage."
#~ msgstr ""
#~ "StandardhÀmtningskatalogen Àr din hemkatalog,\n"
#~ "du bör Àndra detta vid nÄgot tillfÀlle."

#~ msgid "/LISTDLL, Lists all currenly loaded plugins\n"
#~ msgstr "/LISTDLL, listar alla för tillfÀllet inlÀsta insticksmoduler\n"

#~ msgid "/MKICKB, Sets a ban of *@* and mass kicks everyone except you in the current channel (needs chanop)\n"
#~ msgstr "/MKICKB, sÀtter en bannlysning pÄ *@* och sparkar ut alla utom dig sjÀlv frÄn den aktuella kanalen (krÀver kanaloperatörsstatus)\n"

#~ msgid "/SCPINFO, Lists some information about current Perl bindings\n"
#~ msgstr "/SCPINFO, listar information om aktuella Perlbindningar\n"

#~ msgid "/TIMER <seconds> <command>\n"
#~ msgstr "/TIMER <sekunder> <kommando>\n"

#~ msgid "Registered Scripts:\n"
#~ msgstr "Registrerade skript:\n"

#~ msgid "Inbound Handlers:\n"
#~ msgstr "Hanterare för inkommande:\n"

#~ msgid "Command Handlers:\n"
#~ msgstr "Kommandohanterare:\n"

#~ msgid "Print Handlers:\n"
#~ msgstr "Utskriftshanterare:\n"

#~ msgid "{to|from}"
#~ msgstr "{till|frÄn}"

#~ msgid "DCC type"
#~ msgstr "DCC-typ"

#~ msgid "Priv Yes/No"
#~ msgstr "Priv Ja/Nej"

#~ msgid "Noti Yes/No"
#~ msgstr "Noti Ja/Nej"

#~ msgid "Chan Yes/No"
#~ msgstr "Kana Ja/Nej"

#~ msgid "Ctcp Yes/No"
#~ msgstr "Ctcp Ja/Nej"

#~ msgid "Invi Yes/No"
#~ msgstr "Inbj Ja/Nej"

#~ msgid "Unig Yes/No"
#~ msgstr "Avig Ja/Nej"

#~ msgid "Number of messages"
#~ msgstr "Antal meddelanden"

#~ msgid "Bytes in mailbox"
#~ msgstr "Byte i brevlÄdan"

#~ msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC CHAT failed. Connection to $1 %C14[%O$2:$3%C14]%O lost."
#~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC CHAT misslyckades. Anslutningen till $1 %C14[%O$2:$3%C14]%O avbruten."

#~ msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV $1 ($2) failed. Connection to $3 lost."
#~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV $1 ($2) misslyckades. Anslutningen till $3 avbruten."

#~ msgid " $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7"
#~ msgstr " $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7"

#~ msgid "-%C10-%C11-%O$tContents of packet: \"$1%O\"."
#~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tInnehÄll i paket: \"$1%O\"."

#~ msgid "-%C3-%C9-%O$tYou have new mail ($1 messages, $2 bytes total)."
#~ msgstr "-%C3-%C9-%O$tDu har ny e-post ($1 meddelanden, totalt $2 byte)."

#~ msgid ""
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD Direct Client-To-Client\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Send File\n"
#~ "CMD /dcc send %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Offer Chat\n"
#~ "CMD /dcc chat %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Abort Chat\n"
#~ "CMD /dcc close chat %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD CTCP\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Version\n"
#~ "CMD /ctcp %s VERSION\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Userinfo\n"
#~ "CMD /ctcp %s USERINFO\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Clientinfo\n"
#~ "CMD /ctcp %s CLIENTINFO\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ping\n"
#~ "CMD /ping %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Time\n"
#~ "CMD /ctcp %s TIME\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Finger\n"
#~ "CMD /ctcp %s FINGER\n"
#~ "\n"
#~ "NAME XDCC List\n"
#~ "CMD /ctcp %s XDCC LIST\n"
#~ "\n"
#~ "NAME CDCC List\n"
#~ "CMD /ctcp %s CDCC LIST\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD Oper\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Kill this user\n"
#~ "CMD /quote KILL %s :die!\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD Mode\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Give Voice\n"
#~ "CMD /voice %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Take Voice\n"
#~ "CMD /devoice %s\n"
#~ "NAME SEP\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME Give Ops\n"
#~ "CMD /op %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Take Ops\n"
#~ "CMD /deop %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD Ignore\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ignore User\n"
#~ "CMD /ignore %s!*@* ALL\n"
#~ "\n"
#~ "NAME UnIgnore User\n"
#~ "CMD /unignore %s!*@*\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD Kick/Ban\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Kick\n"
#~ "CMD /kick %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ban\n"
#~ "CMD /ban %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME SEP\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ban *!*@*.host\n"
#~ "CMD /ban %s 0\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ban *!*@domain\n"
#~ "CMD /ban %s 1\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ban *!*user@*.host\n"
#~ "CMD /ban %s 2\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ban *!*user@domain\n"
#~ "CMD /ban %s 3\n"
#~ "\n"
#~ "NAME SEP\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME KickBan *!*@*.host\n"
#~ "CMD /kickban %s 0\n"
#~ "\n"
#~ "NAME KickBan *!*@domain\n"
#~ "CMD /kickban %s 1\n"
#~ "\n"
#~ "NAME KickBan *!*user@*.host\n"
#~ "CMD /kickban %s 2\n"
#~ "\n"
#~ "NAME KickBan *!*user@domain\n"
#~ "CMD /kickban %s 3\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD Info\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Who\n"
#~ "CMD /quote WHO %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Whois\n"
#~ "CMD /quote WHOIS %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME DNS Lookup\n"
#~ "CMD /dns %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Trace\n"
#~ "CMD /quote TRACE %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME UserHost\n"
#~ "CMD /quote USERHOST %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD External\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Traceroute\n"
#~ "CMD !rxvt -e /bin/sh -c \"/usr/sbin/traceroute %h ; sleep 30\"\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ping\n"
#~ "CMD !rxvt -e /bin/sh -c \"ping -c 4 %h ; sleep 30\"\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Telnet\n"
#~ "CMD !rxvt -e telnet %h\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME Open Query\n"
#~ "CMD /query %s\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD Direkt klient-till-klient\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Skicka fil\n"
#~ "CMD /dcc send %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Erbjud chatt\n"
#~ "CMD /dcc chat %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Avbryt chatt\n"
#~ "CMD /dcc close chat %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD CTCP\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Version\n"
#~ "CMD /ctcp %s VERSION\n"
#~ "\n"
#~ "NAME AnvÀndarinformation\n"
#~ "CMD /ctcp %s USERINFO\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Klientinformation\n"
#~ "CMD /ctcp %s CLIENTINFO\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ping\n"
#~ "CMD /ping %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Tid\n"
#~ "CMD /ctcp %s TIME\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Finger\n"
#~ "CMD /ctcp %s FINGER\n"
#~ "\n"
#~ "NAME XDCC-lista\n"
#~ "CMD /ctcp %s XDCC LIST\n"
#~ "\n"
#~ "NAME CDCC-lista\n"
#~ "CMD /ctcp %s CDCC LIST\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD Oper\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Döda denna anvÀndare\n"
#~ "CMD /quote KILL %s :die!\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD Mode\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ge röststatus\n"
#~ "CMD /voice %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ta röststatus\n"
#~ "CMD /devoice %s\n"
#~ "NAME SEP\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ge operatörsstatus\n"
#~ "CMD /op %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ta operatörsstatus\n"
#~ "CMD /deop %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD Ignore\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ignorera anvÀndare\n"
#~ "CMD /ignore %s!*@* ALL\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Avignorera anvÀndare\n"
#~ "CMD /unignore %s!*@*\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD Utsparkning/Bannlysning\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Sparka ut\n"
#~ "CMD /kick %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Bannlys\n"
#~ "CMD /ban %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME SEP\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME Bannlys *!*@*.vÀrd\n"
#~ "CMD /ban %s 0\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Bannlys *!*@domÀn\n"
#~ "CMD /ban %s 1\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Bannlys *!*anvÀndare@*.vÀrd\n"
#~ "CMD /ban %s 2\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Bannlys *!*anvÀndare@domÀn\n"
#~ "CMD /ban %s 3\n"
#~ "\n"
#~ "NAME SEP\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME Sparka ut och bannlys *!*@*.vÀrd\n"
#~ "CMD /kickban %s 0\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Sparka ut och bannlys *!*@domÀn\n"
#~ "CMD /kickban %s 1\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Sparka ut och bannlys *!*anvÀndare@*.vÀrd\n"
#~ "CMD /kickban %s 2\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Sparka ut och bannlys *!*anvÀndare@domÀn\n"
#~ "CMD /kickban %s 3\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD Information\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Vem\n"
#~ "CMD /quote WHO %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME VemÀr\n"
#~ "CMD /quote WHOIS %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME DNS-uppslagning\n"
#~ "CMD /dns %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME SpÄr\n"
#~ "CMD /quote TRACE %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME AnvÀndareVÀrd\n"
#~ "CMD /quote USERHOST %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD Externt\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Traceroute\n"
#~ "CMD !rxvt -e /bin/sh -c \"/usr/sbin/traceroute %h ; sleep 30\"\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ping\n"
#~ "CMD !rxvt -e /bin/sh -c \"ping -c 4 %h ; sleep 30\"\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Telnet\n"
#~ "CMD !rxvt -e telnet %h\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ăppna dialog\n"
#~ "CMD /query %s\n"
#~ "\n"

#~ msgid ""
#~ "NAME Op\n"
#~ "CMD /op %a\n"
#~ "\n"
#~ "NAME DeOp\n"
#~ "CMD /deop %a\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ban\n"
#~ "CMD /ban %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Kick\n"
#~ "CMD /kick %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Sendfile\n"
#~ "CMD /dcc send %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Dialog\n"
#~ "CMD /query %s\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "NAME Ge operatörsstatus\n"
#~ "CMD /op %a\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ta bort operatörsstatus\n"
#~ "CMD /deop %a\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Bannlys\n"
#~ "CMD /ban %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Sparka ut\n"
#~ "CMD /kick %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Skicka fil\n"
#~ "CMD /dcc send %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Dialog\n"
#~ "CMD /query %s\n"
#~ "\n"

#~ msgid ""
#~ "NAME Whois\n"
#~ "CMD /whois %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Send\n"
#~ "CMD /dcc send %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Chat\n"
#~ "CMD /dcc chat %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ping\n"
#~ "CMD /ping %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Clear\n"
#~ "CMD /clear\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "NAME VemÀr\n"
#~ "CMD /whois %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Skicka\n"
#~ "CMD /dcc send %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Chatt\n"
#~ "CMD /dcc chat %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ping\n"
#~ "CMD /ping %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Töm\n"
#~ "CMD /clear\n"
#~ "\n"

#~ msgid ""
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD IRC Stuff\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Disconnect\n"
#~ "CMD /discon\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Reconnect\n"
#~ "CMD /reconnect\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Part Channel\n"
#~ "CMD /part\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Cycle Channel\n"
#~ "CMD /cycle\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Server Map\n"
#~ "CMD /quote MAP\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Server Links\n"
#~ "CMD /quote LINKS\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ping Server\n"
#~ "CMD /ping\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD Connect\n"
#~ "\n"
#~ "NAME irc.xchat.org #Linux\n"
#~ "CMD /servchan irc.xchat.org 6667 #linux\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Go to EFNet\n"
#~ "CMD /newserver irc.efnet.net\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD Settings\n"
#~ "\n"
#~ "NAME TOGGLE Hide Version\n"
#~ "CMD hide_version\n"
#~ "\n"
#~ "NAME TOGGLE Colored Nicks\n"
#~ "CMD colorednicks\n"
#~ "\n"
#~ "NAME TOGGLE 1.4.x Nick Comp.\n"
#~ "CMD old_nickcompletion\n"
#~ "\n"
#~ "NAME TOGGLE Strip mIRC color\n"
#~ "CMD stripcolor\n"
#~ "\n"
#~ "NAME TOGGLE Filter Beeps\n"
#~ "CMD filterbeep\n"
#~ "\n"
#~ "NAME TOGGLE Raw MODE Display\n"
#~ "CMD raw_modes\n"
#~ "\n"
#~ "NAME TOGGLE Perl Warnings\n"
#~ "CMD perlwarnings\n"
#~ "\n"
#~ "NAME TOGGLE Mail Checker\n"
#~ "CMD mail_check\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD External\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Run XMMS\n"
#~ "CMD !xmms\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Run RXVT\n"
#~ "CMD !rxvt\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD IRC-saker\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Koppla frÄn\n"
#~ "CMD /discon\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ăteranslut\n"
#~ "CMD /reconnect\n"
#~ "\n"
#~ "NAME LĂ€mna kanal\n"
#~ "CMD /part\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ăteranslut till kanal\n"
#~ "CMD /cycle\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Servertabell\n"
#~ "CMD /quote MAP\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ServerlÀnkar\n"
#~ "CMD /quote LINKS\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Pinga server\n"
#~ "CMD /ping\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD Anslut\n"
#~ "\n"
#~ "NAME irc.xchat.org #Linux\n"
#~ "CMD /servchan irc.xchat.org 6667 #linux\n"
#~ "\n"
#~ "NAME GĂ„ till EFNet\n"
#~ "CMD /newserver irc.efnet.net\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD InstÀllningar\n"
#~ "\n"
#~ "NAME TOGGLE Dölj versionsinformation\n"
#~ "CMD hide_version\n"
#~ "\n"
#~ "NAME TOGGLE FĂ€rgade smeknamn\n"
#~ "CMD colorednicks\n"
#~ "\n"
#~ "NAME TOGGLE 1.4.x smeknamnskomplettering\n"
#~ "CMD old_nickcompletion\n"
#~ "\n"
#~ "NAME TOGGLE Ta bort mIRC-fÀrg\n"
#~ "CMD stripcolor\n"
#~ "\n"
#~ "NAME TOGGLE Filtrera pip\n"
#~ "CMD filterbeep\n"
#~ "\n"
#~ "NAME TOGGLE RĂ„ MODE-visning\n"
#~ "CMD raw_modes\n"
#~ "\n"
#~ "NAME TOGGLE Perlvarningar\n"
#~ "CMD perlwarnings\n"
#~ "\n"
#~ "NAME TOGGLE E-postkontroll\n"
#~ "CMD mail_check\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD Externt\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Kör XMMS\n"
#~ "CMD !xmms\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Kör RXVT\n"
#~ "CMD !rxvt\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"

#~ msgid ""
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD Netscape...\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Open in existing\n"
#~ "CMD !netscape -remote 'openURL(%s)'\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Open in new window\n"
#~ "CMD !netscape -remote 'openURL(%s,new-window)'\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Run new Netscape\n"
#~ "CMD !netscape %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD Mozilla...\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Open in existing\n"
#~ "CMD !mozilla -remote 'openURL(%s)'\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Open in new window\n"
#~ "CMD !mozilla -remote 'openURL(%s,new-window)'\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Run new Mozilla\n"
#~ "CMD !mozilla %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD Galeon...\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Open in existing\n"
#~ "CMD !galeon -x '%s'\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Open in new window\n"
#~ "CMD !galeon -w '%s'\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Open in new tab\n"
#~ "CMD !galeon -n '%s'\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Run new Galeon\n"
#~ "CMD !galeon '%s'\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD Opera...\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Open in existing\n"
#~ "CMD !opera -remote 'openURL(%s)'\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Open in new window\n"
#~ "CMD !opera -remote 'openURL(%s,new-window)'\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Run new Opera\n"
#~ "CMD !opera %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD Send URL to...\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Gnome URL Handler\n"
#~ "CMD !gnome-moz-remote %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Lynx\n"
#~ "CMD !rxvt -e lynx %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Links\n"
#~ "CMD !rxvt -e links %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME w3m\n"
#~ "CMD !rxvt -e w3m %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME NcFTP\n"
#~ "CMD !rxvt -e ncftp %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME gFTP\n"
#~ "CMD !gftp %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Konqueror\n"
#~ "CMD !konqueror %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Telnet\n"
#~ "CMD !rxvt -e telnet %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ping\n"
#~ "CMD !rxvt -e ping -c 4 %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME Connect as IRC server\n"
#~ "CMD /newserver %s\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD Netscape...\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ăppna i existarende\n"
#~ "CMD !netscape -remote 'openURL(%s)'\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ăppna i nytt fönster\n"
#~ "CMD !netscape -remote 'openURL(%s,new-window)'\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Kör ny Netscape\n"
#~ "CMD !netscape %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD Mozilla...\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ăppna i existerande\n"
#~ "CMD !mozilla -remote 'openURL(%s)'\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ăppna i nytt fönster\n"
#~ "CMD !mozilla -remote 'openURL(%s,new-window)'\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Kör ny Mozilla\n"
#~ "CMD !mozilla %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD Galeon...\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ăppna i existerande\n"
#~ "CMD !galeon -x '%s'\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ăppna i nytt fönster\n"
#~ "CMD !galeon -w '%s'\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ăppna i ny flik\n"
#~ "CMD !galeon -n '%s'\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Kör ny Galeon\n"
#~ "CMD !galeon '%s'\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD Opera...\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ăppna i existerande\n"
#~ "CMD !opera -remote 'openURL(%s)'\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ăppna i nytt fönster\n"
#~ "CMD !opera -remote 'openURL(%s,new-window)'\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Kör ny Opera\n"
#~ "CMD !opera %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME SUB\n"
#~ "CMD Skicka URL till...\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Gnomes URL-hanterare\n"
#~ "CMD !gnome-moz-remote %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Lynx\n"
#~ "CMD !rxvt -e lynx %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Links\n"
#~ "CMD !rxvt -e links %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME w3m\n"
#~ "CMD !rxvt -e w3m %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME NcFTP\n"
#~ "CMD !rxvt -e ncftp %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME gFTP\n"
#~ "CMD !gftp %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Konqueror\n"
#~ "CMD !konqueror %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Telnet\n"
#~ "CMD !rxvt -e telnet %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME Ping\n"
#~ "CMD !rxvt -e ping -c 4 %s\n"
#~ "\n"
#~ "NAME ENDSUB\n"
#~ "CMD \n"
#~ "\n"
#~ "NAME Anslut som IRC-server\n"
#~ "CMD /newserver %s\n"
#~ "\n"

#~ msgid ""
#~ "An IRC Client for UNIX.\n"
#~ "\n"
#~ "This binary was compiled on "
#~ msgstr ""
#~ "En IRC-klient för UNIX.\n"
#~ "\n"
#~ "Denna binÀrfil kompilerades pÄ "

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Using GTK %d.%d.%d X %d\n"
#~ "Running on %s"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "AnvÀnder GTK %d.%d.%d X %d\n"
#~ "Kör pÄ %s"

#~ msgid ""
#~ "(C) 1998-2001 Peter Zelezny <zed@xchat.org>\n"
#~ "\n"
#~ "An IRC Client for UNIX.\n"
#~ "\n"
#~ "This binary was compiled on "
#~ msgstr ""
#~ "© 1998-2001 Peter Zelezny <zed@xchat.org>\n"
#~ "\n"
#~ "En IRC-klient för UNIX.\n"
#~ "\n"
#~ "Denna binÀrfil kompilerades pÄ "

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Using GTK %d.%d.%d X %d\n"
#~ "Running on %s\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "AnvÀnder GTK %d.%d.%d X %d\n"
#~ "Kör pÄ %s\n"

#~ msgid " Apply "
#~ msgstr " VerkstÀll "

#~ msgid "Config dir"
#~ msgstr "Konfigkat."

#~ msgid "Don't use GNOME Panel"
#~ msgstr "AnvÀnd inte GNOME-panelen"

#~ msgid "Ok"
#~ msgstr "Ok"

#~ msgid "Open Toolbox"
#~ msgstr "Ăppna verktygslĂ„da"

#~ msgid "Beep"
#~ msgstr "Pip"

#~ msgid "Conf"
#~ msgstr "Konf"

#~ msgid "Conference mode (no join/part msgs)"
#~ msgstr "KonferenslÀge (inga meddelanden dÄ folk gÄr in respektive lÀmnar)"

#~ msgid "CP"
#~ msgstr "FI"

#~ msgid "Ascii"
#~ msgstr "ASCII"

#~ msgid "Underline"
#~ msgstr "Understruken"

#~ msgid "Bold"
#~ msgstr "Fet"

#~ msgid "Hide/Show Userlist"
#~ msgstr "Visa/Dölj anvÀndarlista"

#~ msgid ""
#~ "User Commands - Special codes:\n"
#~ "\n"
#~ "%c = current channel\n"
#~ "%m = machine info\n"
#~ "%n = your nick\n"
#~ "%t = time/date\n"
#~ "%v = x-chat version ("
#~ msgstr ""
#~ "AnvÀndarkommandon - specialkoder:\n"
#~ "\n"
#~ "%c = aktuell kanal\n"
#~ "%m = datorinformation\n"
#~ "%n = ditt smeknamn\n"
#~ "%t = tid/datum\n"
#~ "%v = xchat-version ("

#~ msgid ""
#~ "Userlist Popup - Special codes:\n"
#~ "\n"
#~ "%c = current channel\n"
#~ "%h = selected nick's hostname\n"
#~ "%m = machine info\n"
#~ "%n = your nick\n"
#~ "%s = selected nick\n"
#~ "%t = time/date\n"
#~ msgstr ""
#~ "Popupmeny i navÀndarlista - Specialkoder:\n"
#~ "\n"
#~ "%c = aktuell kanal\n"
#~ "%h = markerade smeknamnets vÀrdnamn\n"
#~ "%m = datorinformation\n"
#~ "%n = ditt smeknamn\n"
#~ "%s = markerade smeknamnet\n"
#~ "%t = tid/datum\n"

#~ msgid "Setup.."
#~ msgstr "InstÀllningar..."

#~ msgid "Palette.."
#~ msgstr "Palett..."

#~ msgid "Perl Script.."
#~ msgstr "Perlskript..."

#~ msgid "Python Script.."
#~ msgstr "Pythonskript..."

#~ msgid "All Perl Scripts"
#~ msgstr "Alla Perlskript"

#~ msgid "All Python Scripts"
#~ msgstr "Alla Pythonskript"

#~ msgid "All Plugins"
#~ msgstr "Alla insticksmoduler"

#~ msgid "Kill"
#~ msgstr "Döda"

#~ msgid "User _Modes"
#~ msgstr "_AnvÀndarlÀgen"

#~ msgid "_Settings"
#~ msgstr "_InstÀllningar"

#~ msgid "S_cripts & Plugins"
#~ msgstr "_Skript och insticksmoduler"

#~ msgid "Use_r Menu"
#~ msgstr "AnvÀnda_rmeny"

#~ msgid "Unload All Plugins"
#~ msgstr "Glöm alla insticksmoduler"

#~ msgid "Use the /NOTIFY command to add people to your notify list."
#~ msgstr "AnvÀnd kommandot /NOTIFY för att lÀgga till personer till din notifieringslista."

#~ msgid "X-Chat: Palette"
#~ msgstr "X-Chat: Palett"

#~ msgid "Color %d"
#~ msgstr "FĂ€rg %d"

#~ msgid "About..."
#~ msgstr "Om..."

#~ msgid "No Channel"
#~ msgstr "Ingen kanal"

#~ msgid "No Server"
#~ msgstr "Ingen server"

#~ msgid "Is Tab"
#~ msgstr "Ăr flik"

#~ msgid "Is Not Tab"
#~ msgstr "Ăr inte flik"

#~ msgid "Hide"
#~ msgstr "Dölj"

#~ msgid "Show"
#~ msgstr "Visa"

#~ msgid "Move Here"
#~ msgstr "Flytta hit"

#~ msgid "View"
#~ msgstr "Visa"

#~ msgid "X-Chat: Edit entry"
#~ msgstr "X-Chat: Redigera post"

#~ msgid "Edit entry:"
#~ msgstr "Redigera post:"

#~ msgid "Name:"
#~ msgstr "Namn:"

#~ msgid "Server:"
#~ msgstr "Server:"

#~ msgid "Port:"
#~ msgstr "Port:"

#~ msgid "Channels:"
#~ msgstr "Kanaler:"

#~ msgid "Use Proxy"
#~ msgstr "AnvÀnd proxyserver"

#~ msgid "Use proxy server if one is set in Setup->Proxy Server"
#~ msgstr "AnvÀnd proxyserver om en Àr instÀlld i InstÀllningar->Proxyserver"

#~ msgid "New Group"
#~ msgstr "Ny grupp"

#~ msgid ""
#~ "Cannot use \"root\" as a nickname,\n"
#~ "please change that first."
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte anvÀnda \"root\" som ett\n"
#~ "smeknamn, Àndra detta först."

#~ msgid "Nicknames:"
#~ msgstr "Smeknamn:"

#~ msgid "Connect New"
#~ msgstr "Anslut ny"

#~ msgid "Skip MOTD"
#~ msgstr "Hoppa över MOTD"

#~ msgid "Don't display the message-of-the-day when logging in"
#~ msgstr "Visa inte dagens meddelande vid inloggning"

#~ msgid "Show channels"
#~ msgstr "Visa kanaler"

#~ msgid "Failed to load translation table."
#~ msgstr "InlÀsning av översÀttningsfil misslyckades."

#~ msgid "Appearance"
#~ msgstr "Utseende"

#~ msgid "Background XPM:"
#~ msgstr "Bakgrunds-XPM:"

#~ msgid "Make nicknames right justified."
#~ msgstr "Högerjustera smeknamn."

#~ msgid "Auto Indent"
#~ msgstr "Automatisk indragning"

#~ msgid "Auto adjust the separator bar position as needed."
#~ msgstr "Justera automatiskt avskiljarlinjens position nÀr det krÀvs."

#~ msgid "Draw Separator Bar"
#~ msgstr "Rita avskiljarlinje"

#~ msgid "Make the separator an actual visible line."
#~ msgstr "Gör avskiljarlinjen till en synlig linje."

#~ msgid "Word Wrap"
#~ msgstr "Ordbrytning"

#~ msgid "Don't split words from one line to the next"
#~ msgstr "Dela inte upp ord över flera rader"

#~ msgid "Make the text box seem see-through"
#~ msgstr "Gör textfÀltet genomskinligt"

#~ msgid "Tint the see-through text box to make it darker"
#~ msgstr "Tona det genomskinliga textfÀltet till en mörkare ton"

#~ msgid "Use a font set"
#~ msgstr "AnvÀnd en typsnittssamling"

#~ msgid "Change in realtime"
#~ msgstr "Ăndra i realtid"

#~ msgid "Red:"
#~ msgstr "Röd:"

#~ msgid "Green:"
#~ msgstr "Grön:"

#~ msgid "Blue:"
#~ msgstr "BlÄ:"

#~ msgid "Startup and Shutdown"
#~ msgstr "Uppstart och avslut"

#~ msgid "No Server List On Startup"
#~ msgstr "Ingen serverlista vid uppstart"

#~ msgid "Don't display the server list on X-Chat startup"
#~ msgstr "Visa inte serverlistan dÄ X-Chat startar"

#~ msgid "Auto Save URL list"
#~ msgstr "Spara URL-listan automatiskt"

#~ msgid "Auto save your URL list when exiting from X-Chat"
#~ msgstr "Spara din URL-lista automatiskt nÀr du avslutar X-Chat"

#~ msgid "Give the User List style"
#~ msgstr "SÀtt stil pÄ anvÀndarlistan"

#~ msgid "Use paned user list instead of a fixed width one"
#~ msgstr "AnvÀnd en paneliserad anvÀndarlista i stÀllet för en med fast bredd"

#~ msgid "Userlist icons"
#~ msgstr "Ikoner i anvÀndarlista"

#~ msgid "Complete nicknames when a partial one is entered"
#~ msgstr "Komplettera smeknamn nÀr det Àr delvis inmatat"

#~ msgid "Old-style Nickname Completion"
#~ msgstr "Gammaldags smeknamnskomplettering"

#~ msgid "Nickname completion is old-style (instead of GNU-style)"
#~ msgstr "Smeknamnskomplettering i gammaldags stil (istÀllet för i GNU-stil)"

#~ msgid "Give the Input Box style"
#~ msgstr "SÀtt stil pÄ inmatningsfÀltet"

#~ msgid "Input box gets same style as main text area"
#~ msgstr "InmatningsfÀltet fÄr samma stil som huvudtextarean"

#~ msgid "Input Box always in focus"
#~ msgstr "InmatningsfÀlt har alltid fokus"

#~ msgid "Show nickname"
#~ msgstr "Visa smeknamn"

#~ msgid "Show nickname and op/voice icon before the input box"
#~ msgstr "Visa smeknamn och op-/röstikon innan inmatningsfÀltet"

#~ msgid "Nickname Completion Character:"
#~ msgstr "Tecken vid smeknamnskomplettering:"

#~ msgid "Character to append to completed nicknames"
#~ msgstr "Tecken som lÀggs till kompletterade smeknamn"

#~ msgid "Output Box"
#~ msgstr "UtmatningsfÀlt"

#~ msgid "Strip MIRC color codes from text before displaying"
#~ msgstr "Ta bort mIRC-fÀrger frÄn texten innan den visas"

#~ msgid "Output nicknames in different colors"
#~ msgstr "Visa smeknamn i olika fÀrger"

#~ msgid "Show invites in active window"
#~ msgstr "Visa inbjudningar i aktivt fönster"

#~ msgid "Prefix all text with the current time stamp"
#~ msgstr "Skriv aktuell tid framför all text"

#~ msgid "Filter out BEEPs"
#~ msgstr "Filtrera bort PIP"

#~ msgid "Remove ^G BEEP codes from text before displaying"
#~ msgstr "Ta bort ^G-PIP-koder frÄn texten innan den visas"

#~ msgid "Buffer Settings"
#~ msgstr "BuffertinstÀllningar"

#~ msgid "Text Buffer Size:"
#~ msgstr "Storlek pÄ textbuffert:"

#~ msgid "lines (0=Unlimited)."
#~ msgstr "rader (0=ObegrÀnsat)."

#~ msgid "Other Settings"
#~ msgstr "Andra instÀllningar"

#~ msgid "Kanji locale <=> JIS translation"
#~ msgstr "Kanjilokal <=> JIS-översÀttning"

#~ msgid "Progress bar"
#~ msgstr "FörloppsmÀtare"

#~ msgid "Buttons"
#~ msgstr "Knappar"

#~ msgid "Show the TNSIPMLK buttons"
#~ msgstr "Visa TNSIPMLN-knapparna"

#~ msgid "Show the buttons below the user list"
#~ msgstr "Visa knapparna nedanför anvÀndarlistan"

#~ msgid "Tabs Located at:"
#~ msgstr "Flikar finns vid:"

#~ msgid "Channel Tabs"
#~ msgstr "Kanalflikar"

#~ msgid "Use tabs for channels instead of separate windows"
#~ msgstr "AnvÀnd flikar för kanaler istÀllet för seperata fönster"

#~ msgid "Limited Tab Highlighting"
#~ msgstr "BegrÀnsad flikfÀrgmarkering"

#~ msgid "Bring new query/channel tabs to front"
#~ msgstr "Plocka fram nya frÄge-/kanalflikar till framkanten"

#~ msgid "Private Message Tabs"
#~ msgstr "Flikar för privata meddelanden"

#~ msgid "Use tabs for /query instead of separate windows"
#~ msgstr "AnvÀnd flikar för /query istÀllet för seperata fönster"

#~ msgid "Use a separate tab/window for server messages"
#~ msgstr "AnvÀnd en seperat flik/fönster för servermeddelanden"

#~ msgid "Window Position"
#~ msgstr "Fönsterplacering"

#~ msgid ""
#~ "If Left and Top are set to zero, X-Chat will use\n"
#~ "your window manager defaults."
#~ msgstr ""
#~ "Om VÀnster och Ovansida Àr noll kommer X-Chat att anvÀnda\n"
#~ "standardvÀrdena frÄn din fönsterhanterare."

#~ msgid "Left:"
#~ msgstr "VĂ€nster:"

#~ msgid "Top:"
#~ msgstr "Ovansida:"

#~ msgid "Window Size"
#~ msgstr "Fönsterstorlek"

#~ msgid "Width:"
#~ msgstr "Bredd:"

#~ msgid "Height:"
#~ msgstr "Höjd:"

#~ msgid "Show Session Tree View"
#~ msgstr "Visa sessionstrÀdvy"

#~ msgid "Hide Session on Panelize"
#~ msgstr "Dölj session vid panelisering"

#~ msgid "Hide X-Chat when window moved to the panel"
#~ msgstr "Dölj X-Chat nÀr fönstret flyttas till panelen"

#~ msgid "Panel Applet"
#~ msgstr "Panelprogram"

#~ msgid "Layout For a Vertical Panel"
#~ msgstr "Layout för en vertikal panel"

#~ msgid "Layout the X-Chat panel applet for a vertical panel"
#~ msgstr "Ăndra X-Chat-panelprogrammets layout för en vertikal panel"

#~ msgid "Raw Mode Display"
#~ msgstr "RÄlÀgesvisning"

#~ msgid "Display raw mode changes instead of interpretations"
#~ msgstr "Visa rÄlÀgesÀndringar istÀllet för tolkningar"

#~ msgid "Beep when a private message for you is received"
#~ msgstr "Pip nÀr ett privat meddelande har kommit till dig"

#~ msgid "Beep when a channel message is received"
#~ msgstr "Pip nÀr ett kanalmeddelande mottas"

#~ msgid "Send /who #chan on join."
#~ msgstr "Skicka /who #kanal nÀr du gÄr in i en kanal."

#~ msgid "Find user information when joining a channel."
#~ msgstr "Sök anvÀndarinformation nÀr du gÄr in i en kanal."

#~ msgid "Perform a periodic mail check."
#~ msgstr "Utför en periodisk e-postkontroll."

#~ msgid "Your irc settings"
#~ msgstr "Dina irc-instÀllningar"

#~ msgid ""
#~ "These can be a filename relative to ~/.xchat/ to be\n"
#~ "used as a list of random quit or part reasons."
#~ msgstr ""
#~ "Det hÀr kan vara ett filnamn som Àr relativt till ~/.xchat/\n"
#~ "som kan anvÀndas som en lista över slumpvisa avsluta- eller\n"
#~ "lÀmnameddelanden."

#~ msgid "Timing"
#~ msgstr "TidsvÀrden"

#~ msgid "seconds."
#~ msgstr "sekunder."

#~ msgid "Address"
#~ msgstr "Adress"

#~ msgid "Hostname / IP Number:"
#~ msgstr "VĂ€rdnamn / IP-nummer:"

#~ msgid ""
#~ "Most people should leave this blank, it's only\n"
#~ "usefull for machines with multiple addresses."
#~ msgstr ""
#~ "De flesta bör lÀmna det hÀr fÀltet tomt, det Àr\n"
#~ "bara anvÀndbart pÄ maskiner med flera adresser."

#~ msgid "Public IP Address"
#~ msgstr "Publik IP-adress"

#~ msgid ""
#~ "You may need to set the DCC IP Address if\n"
#~ "you're behind a NAT router or proxy firewall."
#~ msgstr ""
#~ "Du kan vara tvungen att sÀtta DCC-IP-adressen om\n"
#~ "du Àr bakom en NAT-router eller proxybrandvÀgg."

#~ msgid "Get my IP from Server (for use in DCC Send only)"
#~ msgstr "HÀmta mitt IP frÄn servern (anvÀnds endast vid DCC-sÀndning)"

#~ msgid "For people using a 10.* or 192.168.* IP number."
#~ msgstr "För personer som anvÀnder ett 10.*- eller 192.168.*-IP-nummer"

#~ msgid "Proxy Server Hostname:"
#~ msgstr "Proxyserverns vÀrdnamn:"

#~ msgid "Proxy Server Port:"
#~ msgstr "Proxyserverport:"

#~ msgid "Only show away messages the first time they're seen"
#~ msgstr "Visa endast frÄnvaromeddelanden första gÄngen de syns"

#~ msgid "When typing is started, the away flag is unset"
#~ msgstr "FrÄnvaroflaggan tas bort dÄ det trycks pÄ tangenter"

#~ msgid "Your away settings"
#~ msgstr "Dina frÄnvaroinstÀllningar"

#~ msgid "Always apply timestamp to disk logs"
#~ msgstr "TidsstÀmpla alltid diskloggar"

#~ msgid "Generic"
#~ msgstr "AllmÀnt"

#~ msgid "Show notifies in active window"
#~ msgstr "Visa notifieringar i aktivt fönster"

#~ msgid "Send /whois"
#~ msgstr "Skicka /whois"

#~ msgid "User List Notify Highlighting"
#~ msgstr "FÀrgmarkering av notifieringar i anvÀndarlista"

#~ msgid "Highlight Notifies"
#~ msgstr "FĂ€rgmarkera notifieringar"

#~ msgid "Highlight notified users in the user list"
#~ msgstr "FÀrgmarkera notifierade anvÀndare i anvÀndarlistan"

#~ msgid "Notified User Color:"
#~ msgstr "FÀrg pÄ notifierade anvÀndare:"

#~ msgid "Notification Timeouts"
#~ msgstr "TidsgrÀnser för notifieringar"

#~ msgid "Notify Check Interval:"
#~ msgstr "Intervall för notifieringskontroll:"

#~ msgid "seconds (0=Disable)."
#~ msgstr "sekunder (0=inaktivera)."

#~ msgid "Enable Character Translation"
#~ msgstr "Aktivera teckenöversÀttning"

#~ msgid "Translation File:"
#~ msgstr "ĂversĂ€ttningsfil:"

#~ msgid "Use a ircII style translation file."
#~ msgstr "AnvÀnd en översÀttningsfil av ircII-typ."

#~ msgid "Automatically open DCC Send Window"
#~ msgstr "Ăppna DCC-sĂ€ndfönster automatiskt"

#~ msgid "Automatically open DCC Recv Window"
#~ msgstr "Ăppna DCC-mottagningsfönster automatiskt"

#~ msgid "Automatically open DCC Chat Window"
#~ msgstr "Ăppna DCC-chattfönster automatiskt"

#~ msgid "Resume on Auto Accept"
#~ msgstr "Ăteruppta vid automatisk acceptering"

#~ msgid "When Auto-Accepting DCC, try to resume."
#~ msgstr "Försök att Äteruppta vid auto-acceptering av DCC."

#~ msgid "DCC Offers Timeout:"
#~ msgstr "TidsgrÀns för DCC-erbjudanden:"

#~ msgid "DCC Stall Timeout:"
#~ msgstr "TidsgrÀns för DCC-avbrott:"

#~ msgid "Received files"
#~ msgstr "Mottagna filer"

#~ msgid "File Permissions:"
#~ msgstr "FilrÀttigheter:"

#~ msgid "(octal)"
#~ msgstr "(oktalt)"

#~ msgid "Directory to save to:"
#~ msgstr "Katalog att spara i:"

#~ msgid "Save file with Nickname"
#~ msgstr "Spara fil med smeknamn"

#~ msgid "Put the sender's nickname in incoming filenames"
#~ msgstr "SÀtt in avsÀndarens smeknamn i de inkommande filnamnen"

#~ msgid "DCC Send Options"
#~ msgstr "DCC-sÀndalternativ"

#~ msgid "Fast DCC Send"
#~ msgstr "Snabb DCC-sÀndning"

#~ msgid "Don't wait for ACKs to send more data"
#~ msgstr "VÀnta inte pÄ ACK för att kunna skicka mer data"

#~ msgid "Fill Spaces"
#~ msgstr "Fyll i blanksteg"

#~ msgid "File names with spaces will be filled with underscore"
#~ msgstr "Filnamn med blanksteg kommer att fyllas med understreck"

#~ msgid "(0=Disabled)"
#~ msgstr "(0=inaktiverad)"

#~ msgid "Send Block Size:"
#~ msgstr "Skicka blockstorleken:"

#~ msgid "(1024=Normal)"
#~ msgstr "(1024=Normal)"

#~ msgid "Built-in Replies"
#~ msgstr "Inbyggda svar"

#~ msgid "Do not reply to CTCP version"
#~ msgstr "Svara inte pÄ \"CTCP version\""

#~ msgid "Sound Dir:"
#~ msgstr "Ljudkatalog:"

#~ msgid "Play Command:"
#~ msgstr "Uppspelningskommando:"

#~ msgid "Interface Settings"
#~ msgstr "GrÀnssnittsinstÀllningar"

#~ msgid "IRC Input/Output Settings"
#~ msgstr "IRC-indata-/utdatainstÀllningar"

#~ msgid "IRC Input/Output"
#~ msgstr "IRC-indata/utdata"

#~ msgid "Window Layout Settings"
#~ msgstr "FönsterlayoutinstÀllningar"

#~ msgid "Window Layout"
#~ msgstr "Fönsterlayout"

#~ msgid "Main Window Settings"
#~ msgstr "HuvudfönsterinstÀllningar"

#~ msgid "Main Window"
#~ msgstr "Huvudfönster"

#~ msgid "Channel Window Settings"
#~ msgstr "KanalfönsterinstÀllningar"

#~ msgid "Dialog Window Settings"
#~ msgstr "DialogfönsterinstÀllningar"

#~ msgid "Panel"
#~ msgstr "Panel"

#~ msgid "IRC Settings"
#~ msgstr "IRC-instÀllningar"

#~ msgid "IP Address Settings"
#~ msgstr "IP-adressinstÀllningar"

#~ msgid "IP Address"
#~ msgstr "IP-adress"

#~ msgid "Away Settings"
#~ msgstr "FrÄnvaroinstÀllningar"

#~ msgid "Away"
#~ msgstr "Borta"

#~ msgid "Highlighting Settings"
#~ msgstr "FÀrgmarkeringsinstÀllningar"

#~ msgid "Logging Settings"
#~ msgstr "LoggningsinstÀllningar"

#~ msgid "Notification Settings"
#~ msgstr "NotifieringsinstÀlllningar"

#~ msgid "Notification"
#~ msgstr "Notifiering"

#~ msgid "Character Set (Translation Tables)"
#~ msgstr "Teckentabell (ĂversĂ€ttningstabeller)"

#~ msgid "CTCP Settings"
#~ msgstr "CTCP-instÀllningar"

#~ msgid "DCC Settings"
#~ msgstr "DCC-instÀllningar"

#~ msgid "File Transfer Settings"
#~ msgstr "FilöverföringsinstÀllningar"

#~ msgid "K"
#~ msgstr "N"

#~ msgid ""
#~ "(C) 1998-2002 Peter Zelezny <zed@xchat.org>\n"
#~ "\n"
#~ "An IRC Client for UNIX.\n"
#~ "\n"
#~ "This binary was compiled on "
#~ msgstr ""
#~ "© 1998-2002 Peter Zelezny <zed@xchat.org>\n"
#~ "\n"
#~ "En IRC-klient för UNIX.\n"
#~ "\n"
#~ "Denna binÀrfil kompilerades pÄ "

#~ msgid "unknown"
#~ msgstr "okÀnd"

#~ msgid "*** key_dialog_delete: couldn't find kb in list!\n"
#~ msgstr "*** key_dialog_delete: kunde inte hitta tangentbindningen i listan!\n"

#~ msgid "/RECONNECT [<host>] [<port>] [<password>] [<ssl>] [<accept_invalid_cert>], Can be called just as /RECONNECT to reconnect to the current server or with /RECONNECT ALL to reconnect to all the open servers\n"
#~ msgstr "/RECONNECT [<vÀrd>] [<port>] [<lösenord>] [<ssl>] [<acceptera_ogiltigt_cert>], kan anropas bara som /RECONNECT för att Äteransluta till den aktuella servern eller med /RECONNECT ALL för att Äteransluta till alla de öppna servrarna\n"

#~ msgid "/SERVCHAN <host> <port> <channel> [<ssl>] [<accept_invalid_cert>], connects and joins a channel\n"
#~ msgstr "/SERVCHAN <vÀrd> <port> <kanal> [<ssl>] [<acceptera_ogiltiga_cert>], ansluter och gÄr in i en kanal\n"

#~ msgid "/SERVER <host> [<port>] [<password>] [<ssl>] [<accept_invalid_cert>], connects to a server, the default port is 6667\n"
#~ msgstr "/SERVER <vÀrd> [<port>] [<lösenord>] [<ssl>] [<acceptera_ogiltigt_cert>], ansluter till en server, standardporten Àr 6667\n"

#~ msgid "/SSLSERVER <host> [<port>] [<accept_invalid_cert (y/n)>] [<password>], connects to a server, the default port is 994\n"
#~ msgstr "/SSLSERVER <vÀrd> [<port>] [<acceptera_ogiltigt_cert (y/n)>] [<lösenord>], ansluter till en server, standardporten Àr 994\n"

#~ msgid "*** XCHAT WARNING: notify list too large.\n"
#~ msgstr "*** XCHAT-VARNING: notifieringslistan Àr för stor.\n"_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.