Re: lifelines-3.0.29

Författare: Peter Karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Datum: 2003-08-31 19:12:31

Christian Rose:

> Jag tycker inte att vi ska vara definitionsfetischister utan anpassa
> oss till gängse språkbruk.

En vanligt förekommande översättning för "array":er av obestämd
dimensionalitet är i programmeringsspråkssammanhang annars "fält". Det
förekommer i flera svenskspråkiga böcker om datorprogrammering.

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.