Re: man-db-2.4.2-pre1

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-08-28 11:58:27

tor 2003-08-28 klockan 11.47 skrev Jens Arvidsson:
> > N "-d, --debug         emit debugging messages.\n"
> 
> > N "-d, --debug         skapa felsökningsinformation.\n"
> 
> Helt ok, fast skulle inte "avge felsökningsmeddelanden" vara närmare
> originalet?

Jo, det är klart. Jag ändrar!


> >  #: src/man.c:412
> >  #, c-format
> >  msgid ""
> > G "usage: %s [-c|-f|-k|-w|-tZT device] [-adlhu7V] [-Mpath] [-Ppager] [-Slist]\n"
> > G "      [-msystem] [-pstring] [-Llocale] [-eextension] [section] page ...\n"
> > N "usage: %s [-c|-f|-k|-w|-tZT device] [-i|-I] [-adlhu7V] [-Mpath] [-Ppager]\n"
> > N "      [-Cfile] [-Slist] [-msystem] [-pstring] [-Llocale] [-eextension]\n"
> > N "      [section] page ...\n"
> >  msgstr ""
> > G "användning: %s [-c|-f|-k|-w|-tZT enhet] [-adlhu7V] [-Msökväg] [-Psidvisare]\n"
> > G "        [-Slista] [-msystem] [-psträng] [-Llokal] [-etillägg]\n"
> > G "        [avnitt] sida ...\n"
> > N "användning: %s [-c|-f|-k|-w|-tZT enhet] [-i|-I] [-adlhu7V] [-Msökväg]\n"
> > N "        [-Psidvisare] [-Slista] [-msystem] [-psträng] [-Llokal]\n"
> > N "        [-etillägg] [avnitt] sida ...\n"
> 
> Flaggan [-Cfile] har inte kommit med här.

Ok, fixat nu. Tack!


> >  #: src/man.c:418
> >  #, c-format
> >  msgid ""
> > G "usage: %s [-c|-f|-k|-w] [-adlhu7V] [-Mpath] [-Ppager] [-Slist] [-msystem]\n"
> > G "      [-pstring] [-Llocale] [-eextension] [section] page ...\n"
> > N "usage: %s [-c|-f|-k|-w] [-i|-I] [-adlhu7V] [-Mpath] [-Ppager]\n"
> > N "      [-Cfile] [-Slist] [-msystem] [-pstring] [-Llocale] [-eextension]\n"
> > N "      [section] page ...\n"
> >  msgstr ""
> > G "användning: %s [-c|-f|-k|-w] [-adlhu7V] [-Msökväg] [-Psidvisare] [-Slista]\n"
> > G "        [-msystem] [-psträng] [-Llokal] [-etillägg] [avnitt]\n"
> > G "        sida ...\n"
> > N "användning: %s [-c|-f|-k|-w] [-i|-I] [-adlhu7V] [-Msökväg] [-Psidvisare]\n"
> > N "        [-Slista] [-msystem] [-psträng] [-Llokal] [-etillägg]\n"
> > N "        [avnitt] sida ...\n"
> 
> Som ovan.

Också fixat.


> >  #: src/manp.c:365
> > N msgid "manpath list too long"
> > N msgstr "manualsökväglistan för lång"
> 
> "ManualsökvägSlista", väl?

Japp. Stort tack för granskningen!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/tp/man-db-2.4.2-pre1.sv.po.


Christian_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.