Re: lifelines-3.0.29

Författare: Jens Arvidsson (jya_at_sverige.nu)
Datum: 2003-08-23 13:28:00

Christian Rose <menthos@menthos.com> writes:
> ons 2003-08-20 klockan 21.46 skrev Jens Arvidsson:
> >   #: src/gedlib/messages.c:272
> > N msgid "Proceed ?"
> > N msgstr "Vill du fortsätta?"
> 
> Hmm, kanske ska felrapportera att författaren är inkonsekvent med
> blanksteg före interpunktionstecken. Det ska inte vara något sådant på
> engelska heller.

OK.

 
> >   #: src/interp/builtin.c:664
> >   #, c-format
> > N msgid "set(%s, <Null>) is invalid"
> > N msgstr "set(%s, <Noll>) är ogiltigt"
> 
> Hmm, jag är inte säker på att det är så lämpligt att översätta "Null"
> till "Noll".

OK. Då kanske det är bättre att lämna den oöversatt?

 
> >   #: src/interp/more.c:1223
> > N msgid "First argument to (r)sort must be list or array"
> > N msgstr "Första argumentet till (r)sort måste vara lista eller array"
> 
> eller vektor?

Aha, jag ändrar.

 
> >   #: src/interp/more.c:1253
> > N msgid "Second argument to (r)sort must be list or array"
> > N msgstr "Andra argumentet till (r)sort måste vara lista eller array"
> 
> Dito.
> Det var allt. Bra jobbat!

Tack för genomgången!

Jens


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.