Re: e2fsprogs

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-08-21 01:34:50

sön 2003-08-17 klockan 23.25 skrev Göran Uddeborg:
> > > > > #: e2fsck/journal.c:758
> > > > > #, c-format
> > > > > msgid "%s: recovering journal\n"
> > > > > msgstr "%s: återvinner journalen\n"
> > > > 
> > > > eller återställer? återvinner låter som om man kastar den, vilket väl är
> > > > precis motsatt mot vad man gör här. Gäller fler ställen.
> > > 
> > > Ojdå, har återvinna glidit så mycket i betydelse nu att du associerar
> > > till motsatsen!
> > 
> > Jo, någonting ditåt. En pappkartong som återvinns blir ju oftast inte
> > samma pappkartong igen, utan en ny, fräsch, och kanske en helt annan typ
> > av kartongprodukt.
> > På samma sätt associerar jag med "återvinner journalen": journalen
> > raderas och återskapas i form av en ny tom journal. Vilket ju knappast
> > är vad som sker...
> > 
> > 
> > >  "Återställer" är inte riktigt bra, men vi kanske kan
> > > enas om "återhämta"? Jag tar det.
> > 
> > Mja. Om det är själva journalen som återställs tycker jag "återställer
> > journalen" fungerar bra. Om det är information som återställs från
> > journalen tycker jag "återställer från journalen" är bättre. Men jag ser
> > inte vad det är för fel på "återställer".
> 
> Om jag fattat det hela rätt, helt säker är jag inte, så handlar det om
> att läsa in journalen och använda den information som finns där till
> att ändra datablocken i filsystemet så att de stämmer med alla
> operationerna.
> 
> "Återställer" antyder att man går tillbaka till något tidigare läge.
> Men det är inget som återställs. Man använder informationen som finns
> i sparad där, eftersom det kanske inte hann bli klar första gången.
> 
> Och man ändrar alltså inte själva journalen.

Precis, och då är ju alla begrepp som egentligen antyder operationer på
själva journalen felaktiga.
Därför föreslog jag ovan "återställer från journalen". Har du tagit
ställning till det förslaget?


> > > > > #: e2fsck/problem.c:345
> > > > > #, c-format
> > > > > msgid "@i %i is a @z @d. "
> > > > > msgstr "Inod %i är en nollängds katalog. "
> > > > 
> > > > särskrivning?
> > > 
> > > Är det? "Nollängdskatalog" vore ju en speciell sorts katalog. Men
> > > det är det inte det handlar om, det är en katalog som har längden
> > > noll. Och då skall det väl vara som det är?
> > 
> > Nja. Jfr "16-bitarsord" osv. Antingen "nollängdskatalog" eller "katalog
> > med noll längd" tycker jag. "Nollängds katalog" sticker i ögonen på mig
> > och jag är inte ens säker på att det är rätt.
> 
> Även ditt exempel har ju en uppdelad motsvarighet. Ett "16-bitarsord"
> är ett speciellt slags ord. Däremot är ett "16-bitars ord" ett (i
> någon mening "vanligt") ord som är 16 bitar långt. Eller
> trevägskorsning kontra trevägs korsning.

Eller den inbjudan jag fick igår där det väldigt prydligt stod "55-års
jubileum", vilket nog egentligen skulle varit "55-årsjubileum".

Visst blir det speciellt när det härrör till en entydig egenskap som
längd, där både "16-bitars ord" och "16-bitarsord" nog är korrekt, men
jag tycker att det är mycket bättre att vara konsekvent med alla sådana
här uttryck och sammanskriva för tydlighetens skull. Härav
"16-bitarsord" och "nollängdskatalog".


> > > > jag skulle ersatt semikolonet med ny mening på svenska.
> > > 
> > > Jag har sett att du ofta gör så. Men jag tycker gott vi kan använda
> > > semikolon på svenska också när det passar. Och här tycker jag det gör
> > > det.
> > 
> > Oj, jag vill minnas att det är *du* som velat ha *mig* till att ofta
> > ersätta semikolon med ny mening på svenska. :-)
> 
> Visst, ofta passar det inte på svenska. :-)
> 
> Trodde du jag var konsekvent? :-)
> 
> Jag har funderat en gång till nu och ångrat mig. Jag sätter punkt och
> börjar på ny mening i det fallet.

Ok.


> > > > > #: e2fsck/unix.c:1054
> > > > > msgid "This doesn't bode well, but we'll try to go on...\n"
> > > > > msgstr "Detta bådar inte gott, men vi skall försöka att fortsätta ...\n"
> > > > 
> > > > "skall" tycker jag låter så formellt, och passar inte riktigt.
> > > 
> > > Tycker du det? Vad skulle du vilja ha istället?
> > 
> > "ska" :-)
> > Ev. bara "... vi ska försöka fortsätta ...", utan "att".
> 
> Jag skriver nog oftast "skall" även om jag uttalar det "ska" för det
> mesta. Ungefär som jag skriver "de" respektive "dem" även om jag
> oftast säger "dom". Kanske aningen ålderdomlig stil, men jag börjar
> ju bli rätt gammal själv. :-)
> 
> En nyans i personlig stil som jag inte tycker vi behöver försöka
> samordna.

Jahapp.


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.