Re: gpe-conf-0.1.0-pre6

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-08-19 22:01:43

Jan D. writes:
> måndagen den 18 augusti 2003 kl 22.25 skrev Göran Uddeborg:
> 
> > Christian Rose writes:
> > #: tools/interface.c:1654
> >> msgid "6-bit Serial Line IP"
> >> msgstr "6-bitars IP över seriell lina"
> >
> > Jag förstår inte riktigt vad som är 6-bitars.  Är du säker på att det
> > är IP och inte den seriella linan?
> >
> 
> 6-bitars SLIP (Serial Line IP) är en kodning för att komma runt
> problem med flödeskontroll som använder xon/xoff.  IP-paketens byte 
> kodas
> till "ofarliga" tecken som skickas ut på serielinan.
> 
> 	Jan D.

Då känns INTE översättningen riktigt lyckad.  Det är inte IP som
sådant som är 6-bitars, utan SLIP, serielinje-IP, eller något sådant.

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.