Spam i massor

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2003-08-19 21:32:21

Hej.

Jag måste gå ur listan, det kommer 30-40 spam i timmen...

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.