Re: bfd-2.14rel030712

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-08-14 22:43:00

tor 2003-08-14 klockan 20.45 skrev Jens Arvidsson:
> >   #: elflink.c:2142
> >   #, c-format
> > N msgid "%s: relocation size mismatch in %s section %s"
> > N msgstr "%s: omlokaliseringsstorleken stämmer inte överens i sektionen %s %s"
> 
> Borde inte sista delen vara något i stil med "i %s, sektionen %s"?

Ah, tack, fixat. Jag ändrade till "i %s, sektion %s".


> >   #: elfxx-mips.c:9025
> >   #, c-format
> > G msgid "%s: linking PIC files with non-PIC files"
> > G msgstr "%s: länkar PIC-filer med icke-PIC-filer"
> > N msgid "%s: endianness incompatible with that of the selected emulation"
> > N msgstr "%s: endianess inkompatibel med den för den valda emuleringen"
> 
> endianNess

Fixat. Tackar så mycket för granskningen!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/tp/bfd-2.14rel030712.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.