Re: Programmet CD-egenskaper

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-08-13 22:40:38

Christian Rose writes:
> fre 2003-04-18 klockan 13.24 skrev Robert:
> > Montera CD automatiskt när den sätts i.
> > 
> > Det borde stå:
> > Montera CD:n automatiskt när den...

> Jag förstår ditt resonemang men tycker inte att andra tänkbara
> alternativ som:
> 
> "_Montera cd automatiskt när dylik sätts i"
> 
> "_Montera cd automatiskt när en sådan sätts i"
> 
> känns tillräckligt attraktiva. Vad har andra för åsikt?

Ett förslag till: "Montera cd automatiskt när en sätts i".  Kan det
vara något?

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.