Re: coreutils 5.0.90

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-08-08 00:18:13

tor 2003-08-07 klockan 22.08 skrev Göran Uddeborg:
>  #: src/copy.c:1562
>  #, c-format
> N msgid "failed to lookup file %s"
> N msgstr "misslyckades att hitta filen %s"

inte misslyckades MED att?


> N msgid "tab stop is too large %s"
> N msgstr "tabulatorsteg är för stort %s"
> N 
>  #: src/expand.c:193
>  #, c-format
> N msgid "tab size contains invalid character(s): %s"
> N msgstr "storleken på tab innehåller felaktiga tecken: %s"

"tabulator" använder du på det andra stället, ska kanske använda samma?


>  #: src/head.c:164
>  #, c-format
> N msgid "%s: file has shrunk too much"
> N msgstr "%s: filen har krymt för mycket"

krymPt?


>  #: src/head.c:455
>  #, c-format
> N msgid "%s: cannot lseek back to original position"
> N msgstr "%s: kan inte söka tilltillbaka till startposition"

tilltillbaka?


>  #: src/install.c:468
>  #, c-format
> N msgid "cannot change ownership of %s"
> N msgstr "kan inte ändra ägare på %s"

jag skulle nog föredragit "byta ägare". Ändra på folk är svårt, men
ibland kan man byta dem. ;-)


>  #: src/nl.c:491
>  #, c-format
> N msgid "invalid header numbering style: %s"
> N msgstr "felaktigt stil för numrering av sidhuvud: %s"

en stil -> felaktig stil (utan t)


> N msgid "invalid body numbering style: %s"
> N msgstr "felaktig stil för numrering av kropp: %s"

Som här.


>  #: src/nl.c:507
>  #, c-format
> N msgid "invalid footer numbering style: %s"
> N msgstr "felaktigt stil för numrering av sidfot: %s"

Men här blir det fel igen.


>  #: src/nohup.c:124 src/nohup.c:125
>  #, c-format
> N msgid "failed to open %s"
> N msgstr "misslyckades att öppna %s"

misslyckades MED att?


>  #: src/nohup.c:133
> N msgid "failed to redirect standard output"
> N msgstr "misslyckades att omdirigera standard ut"

Dito.


>  #: src/nohup.c:154
> N msgid "failed to redirect standard error"
> N msgstr "misslyckades att omdirigera standard fel"

Och igen.


> G " %b   ARGUMENT som en sträng med \"\\\"-kontrollsekvenser tolkas\n"
> N " %b   ARGUMENT som en sträng med \"\\\"-kontrollsekvenser tolkade,\n"
> N "      utom att oktala sekvenser är på formen \\0 eller \\0NNN\n"

Här förstår jag inte varför du byter från "tolkas" till "tolkade".


>  #: src/setuidgid.c:112
> N msgid "cannot set supplemental group"
> N msgstr "kan inte sätta tilläggsgrupplista"

Var kom listan ifrån?


>  #: src/tail.c:280
>  msgid ""
>  "\n"
>  "If the first character of N (the number of bytes or lines) is a `+',\n"
>  "print beginning with the Nth item from the start of each file, otherwise,\n"
>  "print the last N items in the file. N may have a multiplier suffix:\n"
> G "b for 512, k for 1024, m for 1048576 (1 Meg).\n"
> N "b 512, k 1024, m 1024*1024.\n"
>  "\n"
>  msgstr ""
>  "\n"
>  "Om det första tecknet i N (antal byte eller rader) är \"+\", starta\n"
>  "utmatning med den N:te posten räknat från början av varje fil. Mata\n"
>  "annars ut de sista N posterna i filen. N kan ha en multiplikator som\n"
> G "ändelse: b för 512, k för 1024, m för 1048576 (1 megabyte).\n"
> N "ändelse: b 512, k 1024, m 1024·1024.\n"
>  "\n"

"Mata ut" tycker jag låter så krångligt. "Skriv ut" kanske funkar? Jag
hade nog använt det istället.


>  #: src/unexpand.c:151
> N msgid "tab size contains an invalid character"
> N msgstr "storleken på tab innehåller ett felaktigt tecken"

Det där om tabulator igen - är nog bra med en och samma term. Kan gälla
fler ställen.

Bra jobbat!


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.