Re: Vim

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-08-07 01:49:06

ons 2003-08-06 klockan 15.13 skrev Johan Svedberg:
> Nu ska den i alla fall vara komplett och finns som tidigare nämt att
> beskåda på:
> 
>     http://www.acc.umu.se/~winkle/hf/po/vim.sv.po
> 
> För övrigt planerar jag att skicka in en första version av
> översättningen till helgen så alla felaktigheter som kan hittas innan
> dess är jättebra. I samband med det hoppas jag även kunna övertyga Bram
> om att använda sig av TP för Vim.

Ja, det hade varit jättebra! Tack!


> # Swedish translation for Vim.
> # Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
> # FIRST AUTHOR Johan Svedberg <winkle@acc.umu.se>, 2003.

"FIRST AUTHOR" ska väl inte stå kvar? :)


> #: buffer.c:966
> #, c-format
> msgid "E89: No write since last change for buffer %ld (add ! to override)"
> msgstr "E89: Ingen skrivning sedan senaste ändring för buffert %ld (lägg till "
> "! för att tvinga"

avslutande parantes saknas


> #: buffer.c:2688 fileio.c:1918
> msgid "[readonly]"
> msgstr "[endast läsbar]"

Jag brukar använda "skrivskyddad", oftast är det synonymt.


> #: buffer.c:4516 memline.c:1501
> msgid "[No File]"
> msgstr "[Ingen Fil]"

Litet f på svenska...


> #: diff.c:1762
> msgid "E101: More than two buffers in diff mode, don't know which one to use"
> msgstr "E101: Fler än två buffertar i skiljeläge, vet inte vilken som ska "
> "användas"

Förresten, jag tror msgfmt klagar om inte första raden av msgstr är ""
om det är ett flerradigt meddelande. Så här ska det vara:

msgstr ""
"min rad den är lång "
"och fortsätter"

har du testat din fil med "msgfmt -cv sv.po"?


> #: diff.c:1791
> #, c-format
> msgid "E103: Buffer \"%s\" is not in diff mode"
> msgstr "E103: Buffer \"%s\" är inte i skiljeläge"

bufferT


> #: edit.c:47
> msgid " Tag completion (^]/^N/^P)"
> msgstr " Märkkomplettering (^]/^N/^P)"

Jag gillar "tagg" bättre än märke, precis som Datatermgruppen
(http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a132). Men "märke" är absolut
inte fel, men det passar nog bättre som översättning av substantivet
"mark" som du har på andra ställen i filen. Gäller fler ställen.


> #: edit.c:955
> msgid "'thesaurus' option is empty"
> msgstr "'thesaurus'-flagga är tom"

Vi använder riktiga (dubbla) citattecken på svenska och överallt annars
i TP-översättningarna: \"


> #: edit.c:1159
> msgid "'dictionary' option is empty"
> msgstr "'dictionary'-flagga är tom"

Dito


> #: eval.c:1275
> #, c-format
> msgid "E107: Missing braces: %s"
> msgstr "E107: Saknar hakparantes: %s"

Eller "saknade hakparanteser"


> #: eval.c:1650
> msgid "E109: Missing ':' after '?'"
> msgstr "E109: Saknar ':' efter '?'"
> 
> #: eval.c:2266
> msgid "E110: Missing ')'"
> msgstr "E110: Saknar ')'"
> 
> #: eval.c:2323
> msgid "E111: Missing ']'"
> msgstr "E111: Saknar ']'"

citattecknen


> #: eval.c:2996
> #, c-format
> msgid "E120: Using <SID> not in a script context: %s"
> msgstr "E120: Använder <SID> inte i skript sammanhang: %s"

sär skrivning


> #.
> #. * Yes this is ugly, I don't particularly like it either. But doing it
> #. * this way has the compelling advantage that translations need not to
> #. * be touched at all. See below what 'ok' and 'ync' are used for.
> #.
> #: eval.c:3586 gui.c:4254 gui_gtk.c:1997
> msgid "&Ok"
> msgstr "&Ok"

Jag skulle skrivit "OK"


> #: eval.c:6398
> msgid "E277: Unable to read a server reply"
> msgstr "E277: Kunde inte läsa ett server svar"

särskrivning


> #: eval.c:8489
> #, c-format
> msgid "E124: Missing '(': %s"
> msgstr "E124: Saknar '(': %s"

citattecken


> #: eval.c:8803
> #, c-format
> msgid "E128: Function name must start with a capital: %s"
> msgstr "E128: Functionsnamn måste börja med en versal: %s"

funKtion


> #: eval.c:9048
> msgid "E132: Function call depth is higher than 'maxfuncdepth'"
> msgstr "E132: Djupet på funktionsanropet är högre än 'maxfuncdepth'"

citattecken


> #. Write the info:
> #: ex_cmds.c:1634
> #, c-format
> msgid "# This viminfo file was generated by Vim %s.\n"
> msgstr "# Den här viminfo-filen blev genererad av Vim %s.\n"

bara "genererades" låter nog bättre


> #: ex_cmds.c:1636
> msgid ""
> "# You may edit it if you're careful!\n"
> "\n"
> msgstr ""
> "# Du får redigera om du är försiktig!\n"
> "\n"

redigera DEN?


> #: ex_cmds.c:1638
> msgid "# Value of 'encoding' when this file was written\n"
> msgstr "# Värde av 'encoding' när den här filen blev skriven\n"

citattecken


> #: ex_cmds.c:1737
> msgid "Illegal starting char"
> msgstr "Otillåtet start-tecken"

onödigt bindestreck; "starttecken"


> #: ex_cmds.c:2281
> #, c-format
> msgid "Overwrite existing file \"%.*s\"?"
> msgstr "Skriv över existerande fil \"%.*s\"?"

kanske s/existerande/befintlig/. Kan gälla fler ställen


> #: ex_cmds.c:2390
> msgid "E142: File not written: Writing is disabled by 'write' option"
> msgstr "E142: Filen skrevs inte: Skrivning är avstängt med 'write'-flaggan"

citattecken


> #: ex_cmds.c:2410
> #, c-format
> msgid ""
> "'readonly' option is set for \"%.*s\".\n"
> "Do you wish to write anyway?"
> msgstr ""
> "'readonly' flaggan är satt för \"%.*s\".\n"
> "Önskar du att skriva ändå?"

citattecken


> #: ex_cmds.c:3279
> msgid "E144: non-numeric argument to :z"
> msgstr "E144: icke-numeriskt argument till :z"

tror inte bindestrecket behövs, skriv samman


> #: ex_cmds.c:4189
> msgid "(Interrupted) "
> msgstr "(Avbryten) "

avbrUten på svenska


> #: ex_cmds.c:5578
> #, c-format
> msgid "E158: Invalid buffer name: %s"
> msgstr "E158: Felaktigt buffertnamn: %s"

"Invalid" brukar jag översätta med "ogiltigt". Gäller fler ställen.


> #: ex_cmds2.c:83
> msgid "Entering Debug mode. Type \"cont\" to continue."
> msgstr "Intar Debug-läge. Skriv \"cont\" för att fortsätta."

"Går in i felsökningsläge."


> #: ex_cmds2.c:1884
> #, c-format
> msgid "not found in 'runtimepath': \"%s\""
> msgstr "hittades inte i 'runtimepath': \"%s\""

citattecken


> #: ex_cmds2.c:1918
> msgid "Source Vim script"
> msgstr "Läs Vim-script"

sKript på svenska


> #: ex_cmds2.c:4086 ex_cmds2.c:4106 ex_cmds2.c:4121 ex_cmds2.c:4143
> #, c-format
> msgid "E619: file \"%s\" is not a supported PostScript resource file"
> msgstr "E619: fil \"%s\" är inte en stödd PostScript-resursfil"

jag ogillar "stödd".
"...är inte en PostScript-resursfil som stöds" kanske?


> #: ex_cmds2.c:4173
> #, c-format
> msgid "E621: \"%s\" resource file has wrong version"
> msgstr "E621: \"%s\" källfil har fel version"

antingen bindestreck (\"%s\"-källfilen) eller "källfilen \"%s\""


> #: ex_cmds2.c:4970
> msgid "E365: Failed to print PostScript file"
> msgstr "E365: Misslyckades att skriva ut PostScript-fil"

misslyckades MED att


> #: ex_cmds2.c:5381
> #, c-format
> msgid "Current %slanguage: \"%s\""
> msgstr "Nuvarande %sspråk: \"%s\""

som någon sa, det där första %s ser inte förtroendeingivande ut.. vet du
vad det gör?


> #: ex_cmds2.c:5392
> #, c-format
> msgid "E197: Cannot set language to \"%s\""
> msgstr "E197: Kan inte sätta språk till \"%s\""

kanske s/sätta/ställa in/


> #: ex_docmd.c:489
> msgid "Entering Ex mode. Type \"visual\" to go to Normal mode."
> msgstr "Intar Ex-läge. Skriv \"visual\" för att gå till Normal-läge."

"Går in i..."
"Intar" låter brutalt... :)
kanske "normalläge"


> #. must be at EOF
> #: ex_docmd.c:525
> msgid "E501: At end-of-file"
> msgstr "E501: Vid slut-av-fil"

"filslut" står i vår ordlista vill jag minnas


> #: ex_docmd.c:1756
> msgid "E493: Backwards range given"
> msgstr "E493: Bakåt-område givet"

kanske onödigt bindestreck


> #: ex_docmd.c:1765
> msgid "Backwards range given, OK to swap"
> msgstr "Bakåt-område givet, OK att växla"

dito


> #: ex_docmd.c:4517
> msgid "No user-defined commands found"
> msgstr "Inga användardefinierade kommandon hittade"

ev. hittadeS


> #: ex_docmd.c:4549
> msgid "E175: No attribute specified"
> msgstr "E175: Inga attribut specifierade"

kanske "angivna"


> #: ex_docmd.c:4616
> msgid "E177: Count cannot be specified twice"
> msgstr "E177: Antal kan inte specifieras två gånger"

"anges" isf


> #: ex_docmd.c:5302
> msgid "Greetings, Vim user!"
> msgstr "Välkommen, Vim användare!"

sär skrivning, använd bindestreck åtminstone


> #: ex_docmd.c:7131
> msgid "Save View"
> msgstr "Spara översikt"

kanske "vy"?


> #: ex_docmd.c:7134
> msgid "Save Setup"
> msgstr "Spara inställning"

eller "konfiguration"? kan vara flera inställningar


> #: ex_docmd.c:7869
> msgid "E194: No alternate file name to substitute for '#'"
> msgstr "E194: Inget alternativt filnamn att byta ut '#' med"

citattecken


> #: ex_docmd.c:7929
> msgid "E498: no :source file name to substitute for \"<sfile>\""
> msgstr "E498: inget :source filnamn att byta ut \"<sfile>\" med"

använd bindestreck


> #: ex_docmd.c:7970
> #, no-c-format
> msgid "E499: Empty file name for '%' or '#', only works with \":p:h\""
> msgstr "E499: Tomt filnamn för '%' or '#', fungerar bara med \":p:h\""

citattecken


> #: ex_eval.c:423
> msgid "E608: Cannot :throw exceptions with 'Vim' prefix"
> msgstr "E608: Kan inte :throw undantag med 'Vim'-prefix"

dito


> #: ex_getln.c:3156
> msgid " kind file\n"
> msgstr " snäll fil\n"

;-)


> #: ex_getln.c:4507
> msgid "'history' option is zero"
> msgstr "'history'-flagga är noll"

citattecken


> #: fileio.c:566
> msgid "[Permission Denied]"
> msgstr "[Tillåtelse nekat]"

kanske nekaS


> #: fileio.c:670
> msgid "E200: *ReadPre autocommands made the file unreadable"
> msgstr "E200: *ReadPre autokommandon gjorde filen oläsbar"
> 
> #: fileio.c:672
> msgid "E201: *ReadPre autocommands must not change current buffer"
> msgstr "E201: *ReadPre autokommandon får inte ändra nuvrande buffert"

bindestreck
"nuvarande" felstavat
jag brukar i sådana här sammanhang använda "current"->"aktuell"


> #: fileio.c:693
> msgid "Vim: Reading from stdin...\n"
> msgstr "Vim: Läser från stdin...\n"

standard in står i vår ordlista


> #: fileio.c:699
> msgid "Reading from stdin..."
> msgstr "Läser från stdin..."

dito


> #: fileio.c:2192
> msgid "Can't find temp file for conversion"
> msgstr "Kan inte hitta temp-fil för konvertering"

kanske "temporär fil" eller bara "tempfil"


> #: fileio.c:2199
> msgid "Conversion with 'charconvert' failed"
> msgstr "Konvertering med 'charconvert' misslyckades"

citattecken


> #: fileio.c:2202
> msgid "can't read output of 'charconvert'"
> msgstr "kan inte läsa utdata av 'charconvert'"

dito


> #: fileio.c:3072
> msgid "E506: Can't write to backup file (add ! to override)"
> msgstr "E506: Kan inte skriva till backup-fil (lägg till ! för att tvinga)"

s/backup-fil/säkerhetskopia/


> #: fileio.c:3084
> msgid "E507: Close error for backup file (add ! to override)"
> msgstr "E507: Stängningsfel för backup-fil (lägg till ! för att tvinga)"

dito


> #: fileio.c:3086
> msgid "E508: Can't read file for backup (add ! to override)"
> msgstr "E508: Kan inte läsa fil för backup (lägg till ! för att tvinga)"

säkerhetskopia


> #: fileio.c:3102
> msgid "E509: Cannot create backup file (add ! to override)"
> msgstr "E509: Kan inte skapa backup-fil (lägg till ! för att tvinga)"
> 
> #: fileio.c:3205
> msgid "E510: Can't make backup file (add ! to override)"
> msgstr "E510: Kan inte göra backup-fil (lägg till ! för att tvinga)"

dito> #: fileio.c:3267
> msgid "E460: The resource fork would be lost (add ! to override)"
> msgstr "E460: Tillgångsgrenen skulle tappas bort (lägg till ! för att "
> "tvinga)"

"resource" brukar jag och många andra översätta med "resurs"> #: fileio.c:3368
> msgid "E214: Can't find temp file for writing"
> msgstr "E214: Kan inte hitta temp-fil för skrivning"

det där om tempfil. kan gälla fler ställen


> #: fileio.c:3954
> msgid "E207: Can't delete backup file"
> msgstr "E207: Kan inte ta bort backup-fil"

säkerhetskopia. kan gälla fler ställen


> #: fileio.c:4020
> msgid "don't quit the editor until the file is successfully written!"
> msgstr "avsluta inte editorn innan filen är framgångsrikt skriven"

"editor" brukar jag översätta med "redigerare" eller "textredigerare"


> #: fileio.c:4167
> msgid "[Incomplete last line]"
> msgstr "[Ofullständig sista rad]"

kanske t.o.m. "sistarad"


> #: fold.c:553
> msgid "E350: Cannot create fold with current 'foldmethod'"
> msgstr "E350: Kan inte skapa veck med nuvarande 'foldmethod'"
> 
> #: fold.c:555
> msgid "E351: Cannot delete fold with current 'foldmethod'"
> msgstr "E351: Kan inte ta bort veck med nuvarande 'foldmethod'"

citattecken


> #: getchar.c:246
> msgid "E222: Add to read buffer"
> msgstr "E222: Addera till läsbuffert"

"Lägg till i"
addera gör man i lågstadiematten ;-)


> #: gui.c:473
> msgid "E231: 'guifontwide' invalid"
> msgstr "E231: 'guifontwide' felaktig"

citattecken.
s/felaktig/ogiltigt/ (kan gälla fler ställen)


> #: gui_at_fs.c:2781
> msgid "E614: vim_SelFile: can't return to current directory"
> msgstr "E614: vim_SelFile: Kan inte återvända till nuvarande katalog"

aktuell. den är definitivt inte nuvarande på detta ställe :-)


> #: gui_at_fs.c:2807
> msgid "E615: vim_SelFile: can't get current directory"
> msgstr "E615: vim_SelFile: kan inte hämta nuvarande katalog"

kör du med aktuell överallt. kan gälla fler ställen


> #: gui_gtk.c:1563
> msgid "Vim dialog..."
> msgstr "Vim dialog..."

bindestreck


> #: gui_gtk.c:2161
> msgid "Input _Methods"
> msgstr "Inmatnings _metoder"

särskrivning


> #: gui_riscos.c:952
> #, c-format
> msgid "E610: Can't load Zap font '%s'"
> msgstr "E610: Kan inte läsa in Zap typsnitt '%s'"

bindestreck
citattecken


> #: gui_riscos.c:1048
> #, c-format
> msgid "E611: Can't use font %s"
> msgstr "E611: Kan inte använda font %s"

typsnitt. kan gälla fler ställen


> #: gui_w48.c:2048
> msgid "Find string (use '\\\\' to find a '\\')"
> msgstr "Sök sträng (använd '\\\\' för att hitta '\\')"

citattecken
på vissa andra ställen använder du "hitta" för "find", jag tycker du kan
köra med "sök" överallt som här


> #: gui_w48.c:2073
> msgid "Find & Replace (use '\\\\' to find a '\\')"
> msgstr "Sök & ersätt (använd '\\\\' för att hitta '\\')"

citattecken
jag får klåda av ampersander, jag skulle kostat på mig "... och ..."


> #: gui_x11.c:1479
> msgid "Vim E458: Cannot allocate colormap entry, some colors may be incorrect"
> msgstr "Vim E458: Kan inte allokera post i färgkarta, några färger kan bli "
> "fel"

ev "... kan bli felaktiga"


> #: gui_x11.c:2104
> #, c-format
> msgid "Font '%s' is not fixed-width"
> msgstr "Font '%s' är inte fast bredd"

citattecken


> #: gui_x11.c:2124
> #, c-format
> msgid "Font0: %s\n"
> msgstr "Font0: %s\n"
> 
> #: gui_x11.c:2125
> #, c-format
> msgid "Font1: %s\n"
> msgstr "Font1: %s\n"
> 
> #: gui_x11.c:2126
> #, c-format
> msgid "Font%d width is not twice that of font0\n"
> msgstr "Font%d är inte dubbelt så bred som font0\n"
> 
> #: gui_x11.c:2127
> #, c-format
> msgid "Font0 width: %ld\n"
> msgstr "Font0 bredd: %ld\n"
> 
> #: gui_x11.c:2128
> #, c-format
> msgid ""
> "Font1 width: %ld\n"
> "\n"
> msgstr ""
> "Font1 bredd: %ld\n"
> "\n"

Typsnitt? Inte font.


> #: hangulin.c:610
> msgid "E256: Hangul automata ERROR"
> msgstr "E256: Hangul automata FEL"

kanske "FEL i ..."


> #: if_cscope.c:79
> msgid "Query for a pattern"
> msgstr "Förfrågan för ett mönster"

Kanske "Fråga efter ett ..."


> #: if_cscope.c:404
> #, c-format
> msgid "E563: stat(%s) error: %d"
> msgstr "E563: stat(%s) fel: %d"

bindestreck?


> #: if_cscope.c:839 if_cscope.c:889
> msgid "cs_create_connection exec failed"
> msgstr "cs_create_connection exekvering misslyckades"

dito


> #: if_cscope.c:1074
> #, c-format
> msgid "E469: invalid cscopequickfix flag %c for %c"
> msgstr "E469: felaktig cscopequickfix flagga %c för %c"

ogiltig
bindestreck


> #: if_cscope.c:1250
> msgid "E626: cannot get cscope database information"
> msgstr "E626: kan inte hämta cscope-databas information"

särskrivning: databasinformation


> #: if_cscope.c:1275
> msgid "E568: duplicate cscope database not added"
> msgstr "E568: dubblerad cscope-databas inte lagd till"

på minst ett annat ställe använder du "duplicerad", kör du med
"dubblerad" överallt som här


> #: if_cscope.c:1286
> msgid "E569: maximum number of cscope connections reached"
> msgstr "E569: maximalt antal av cscope-anslutningar nådd"

nått?


> #: if_cscope.c:2155
> msgid "All cscope databases reset"
> msgstr "Alla cscope-databaser nollställda"

eller bara återställda?


> #: if_python.c:394
> msgid ""
> "E263: Sorry, this command is disabled, the Python library could not be "
> "loaded."
> msgstr ""
> "E263: Tyvärr, detta kommandot är deaktiverat, Python-biblioteket kunde inte "
> "läsas in."

INaktiverat


> #: if_python.c:790
> msgid "E264: Python: Error initialising I/O objects"
> msgstr "E264: Python: Fel vid initialisering av I/O-objekt"

"initiering" på svenska


> #: if_python.c:989 if_tcl.c:1407
> msgid "expressions disabled at compile time"
> msgstr "uttryck deaktiverat vid kompilering"

INaktiverat


> #: if_python.c:1756
> msgid "readonly attribute"
> msgstr "endast läsbar attribut"

skrivskyddat?


> #: if_python.c:2389 if_python.c:2468 if_python.c:2526
> msgid "cannot insert line"
> msgstr "kan inte sätta in rad"

infoga?


> #: if_python.c:2630
> msgid "string cannot contain newlines"
> msgstr "sträng kan inte innehålla nya rader"

nä, det är inte det som står. "nyrader" eller "nyradstecken"


> #: if_ruby.c:396
> msgid ""
> "E266: Sorry, this command is disabled, the Ruby library could not be loaded."
> msgstr ""
> "E266: Tyvärr, detta kommandot är deaktiverat, Ruby biblioteket kunde inte "
> "läsas in."

inaktiverat
särskrivning, använd åtminstone bindestreck


> #: if_sniff.c:67
> msgid "Toggle implementation/definition"
> msgstr "Skifta mellan implementation/definition"

ev. "Växla ..."


> #: if_sniff.c:69
> msgid "Show overridden member function"
> msgstr "Visa överskriden medlemsfunktion"

"åsidosatt" blir nog bättre


> #: if_sniff.c:553
> msgid "SNiFF+ is currently "
> msgstr "SNiFF+ är för närvarande "
> 
> #: if_sniff.c:555
> msgid "not "
> msgstr "inte "
> 
> #: if_sniff.c:556
> msgid "connected"
> msgstr "ansluten"

AAArgh
Felrapportera för guds skull. Sanslöst att sådant här fortfarande finns
i meddelanden på denna planet år 2003.
http://developer.gnome.org/doc/tutorials/gnome-i18n/developer.html#split-sentences
om du behöver material att argumentera utifrån


> #. ???
> #: if_tcl.c:774
> msgid "cannot set line(s)"
> msgstr "kan inte sätta rad(er)"

ställa in kanske


> #: if_tcl.c:845
> msgid "mark not set"
> msgstr "markering inte satt"

märke?


> #: if_tcl.c:881
> msgid "cannot insert/append line"
> msgstr "kan inte sätta in/lägga till rad"

"infoga". kan gälla fler ställen


> #: if_tcl.c:1724
> msgid ""
> "E571: Sorry, this command is disabled: the Tcl library could not be loaded."
> msgstr ""
> "E571: Tyvärr, detta kommando är deaktiverat: Tcl-biblioteket kunde inte "
> "läsas in."

inaktiverat


> #: main.c:68
> msgid "Too many \"+command\", \"-c command\" or \"--cmd command\" arguments"
> msgstr "För många \"+kommando\", \"-c kommando\" eller \"--cmd kommando\" "
> "argument"

särskrivning, använd bindestreck:
"För många \"+kommando\"-, \"-c kommando\"- eller \"--cmd kommando\"-"
"argument"


> #: main.c:469
> msgid "This Vim was not compiled with the diff feature."
> msgstr "Denna Vim blev inte kompilerat med diff-funktionen."

"denna ... inte kompileraD..."


> #: main.c:2379
> msgid "[file ..]    edit specified file(s)"
> msgstr "[fil ..]    redigera specifierad(e) fil(er)"

angivna, kan gälla fler ställen


> #: main.c:2380
> msgid "-        read text from stdin"
> msgstr "-        läs text från stdin"

standard in


> #: main.c:2413
> msgid "-f or --nofork\tForeground: Don't fork when starting GUI"
> msgstr "-f eller --nofork\tFörgrund: Förgrena inte vid start av GUI"

kanske bara "Grena inte..."


> #: main.c:2415
> msgid "-v\t\t\tVi mode (like \"vi\")"
> msgstr "-v\t\t\tVi läge (som \"vi\")"
> 
> #: main.c:2416
> msgid "-e\t\t\tEx mode (like \"ex\")"
> msgstr "-e\t\t\tEx läge (som \"ex\")"

Särskrivningar, använd bindestreck


> #: main.c:2419
> msgid "-d\t\t\tDiff mode (like \"vimdiff\")"
> msgstr "-d\t\t\tDiff läge (som \"vimdiff\")"

Dito


> #: main.c:2422
> msgid "-R\t\t\tReadonly mode (like \"view\")"
> msgstr "-R\t\t\tEndast läsbar läge (som \"view\")"

Dito, men kanske hellre "Skrivskyddat läge"


> #: main.c:2430
> msgid "-C\t\t\tCompatible with Vi: 'compatible'"
> msgstr "-C\t\t\tKompatibelt med Vi: 'compatible'"
> 
> #: main.c:2431
> msgid "-N\t\t\tNot fully Vi compatible: 'nocompatible'"
> msgstr "-N\t\t\tInte fullt Vi-kompatibel: 'nocompatible'"

citattecken


> #: main.c:2433
> msgid "-D\t\t\tDebugging mode"
> msgstr "-D\t\t\tDebuggningsläge"

Felsökningsläge


> #: main.c:2443
> msgid "-A\t\t\tstart in Arabic mode"
> msgstr "-A\t\t\tstarta i Arabiskt läge"
> 
> #: main.c:2446
> msgid "-H\t\t\tStart in Hebrew mode"
> msgstr "-H\t\t\tStarta i Hebreiskt läge"

inte stor bokstav på svenska


> #: main.c:2449
> msgid "-F\t\t\tStart in Farsi mode"
> msgstr "-F\t\t\tStarta i persiskt (Farsi) läge"

"... persiskt läge (Farsi)" eller "... persiskt läge (Farsiläge)"


> #: main.c:2451
> msgid "-T <terminal>\tSet terminal type to <terminal>"
> msgstr "-T <terminal>\tSätt terminaltyp till <terminal>"

kanske "ställ in", kan gälla fler ställen


> #: main.c:2456
> msgid "--noplugin\t\tDon't load plugin scripts"
> msgstr "--noplugin\t\tLäs inte in insättningsskript"

insticksmodulskript?


> #: main.c:2480
> msgid "--remote-silent <files> Same, don't complain if there is no server"
> msgstr "--remote-silent <filer> Samma, klaga inte om det inte finns någon "
> "server"

Medvetet att du förskjuter ett steg åt vänster?


> #: main.c:2496
> msgid ""
> "\n"
> "Arguments recognised by gvim (Motif version):\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Argument som stöds av gvim (Motif version):\n"

bindestreck


> #: main.c:2500
> msgid ""
> "\n"
> "Arguments recognised by gvim (neXtaw version):\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Argument som stöds av gvim (neXtaw version):\n"
> 
> #: main.c:2502
> msgid ""
> "\n"
> "Arguments recognised by gvim (Athena version):\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Argument som stöds av gvim (Athena version):\n"

dito


> #: main.c:2515
> msgid "-boldfont <font>\tUse <font> for bold text"
> msgstr "­boldfont <typsnitt>\tAnvänd <font> för fet text"

"Använd <typsnitt>..."


> #: main.c:2516
> msgid "-italicfont <font>\tUse <font> for italic text"
> msgstr "-italicfont <font>\tAnvänd <font> för kursiv text"

<typsnitt> × 2


> #: main.c:2528
> msgid ""
> "\n"
> "Arguments recognised by gvim (RISC OS version):\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Argument igenkända av gvim (RISC OS version):\n"

bindestreck: "RISC OS-version"


> #: main.c:2533
> msgid ""
> "\n"
> "Arguments recognised by gvim (GTK+ version):\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Argument igenkända av gvim (GTK+ version):\n"

dito


> #: main.c:2539
> msgid "--role <role>\tSet a unique role to identify the main window"
> msgstr "--role <roll>\tSätt en unik roll för att identifiera huvudfönsteret"

-e i fönstret


> #: main.c:2541
> msgid "--socketid <xid>\tOpen Vim inside another GTK widget"
> msgstr "--socketid <xid>\tÖppna Vim innanför en annan GTK widget"

särskrivning, använd bindestreck


> #. Failed to send, abort.
> #: main.c:2790
> msgid ": Send failed.\n"
> msgstr ": Överföring misslyckades.\n"
> 
> #. Let vim start normally.
> #: main.c:2796
> msgid ": Send failed. Trying to execute locally\n"
> msgstr ": Överföring misslyckades. Försöker att köra lokalt\n"

"Överföring" brukar jag använda om "transmission". "Send" kanske
"skickande". Gäller fler ställen.


> #: mark.c:656
> msgid "No marks set"
> msgstr "Inga markeringar satta"
> 
> #: mark.c:658
> #, c-format
> msgid "E283: No marks matching \"%s\""
> msgstr "E283: Inga markeringar matchade \"%s\""
> 
> #. Highlight title
> #: mark.c:669
> msgid ""
> "\n"
> "mark line col file/text"
> msgstr ""
> "\n"
> "markering rad kol fil/text"

märken? Gäller fler ställen


> #: mark.c:1285
> msgid "Missing '>'"
> msgstr "Saknar '>'"

citattecknen


> #: mbyte.c:4528
> msgid "E290: over-the-spot style requires fontset"
> msgstr "E290: över-pricken stil kräver typsnittsuppsättning"

sär, använd bindestreck


> #: mbyte.c:4560
> msgid "E291: Your GTK+ is older than 1.2.3. Status area disabled"
> msgstr "E291: Din GTK+ är äldre än 1.2.3. Statusområde deaktiverat"

INaktiverat. Gäller fler ställen


> #. could not (re)open the swap file, what can we do????
> #: memline.c:443
> msgid "E301: Oops, lost the swap file!!!"
> msgstr "E301: Oops, tappat bort växelfilen!!!"

kanske hellre "Hoppsan, ..." :-)


> #: memline.c:874
> msgid ""
> ",\n"
> "or the file has been damaged."
> msgstr ""
> ",\n"
> "eller så har filen blivit skadad."

urk. felrapportera allt sånt här.


> #: memline.c:1048
> #, c-format
> msgid "E310: Block 1 ID wrong (%s not a .swp file?)"
> msgstr "E310: Block 1 ID fel (%s inte en .swp fil?)"

sär, använd bindestrecket: ".swp-fil"


> #: memline.c:1133
> msgid ""
> "E312: Errors detected while recovering; look for lines starting with ???"
> msgstr ""
> "E312: Fel upptäckt vid återskapning; titta efter rader som startar med ???"

kanske hellre "börjar med"> #: memline.c:1137
> msgid ""
> "\n"
> "(You might want to write out this file under another name\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "(Du kanske vill spara den här filen under ett annat namn\n"
> 
> #: memline.c:1138
> msgid "and run diff with the original file to check for changes)\n"
> msgstr "och kör diff med orginalfilen för att kolla efter förändringar)\n"

felrapportera! se så fel det blir med imperativ/futurum på svenska bara
för deras }#&(#%@!! meddelandehack


> #: memline.c:1373
> msgid "  In current directory:\n"
> msgstr "  I nuvarande katalog:\n"

aktuell


> #: memline.c:1375
> msgid "  Using specified name:\n"
> msgstr "  Använder specifierat namn:\n"

angivet


> #: memline.c:1495
> msgid "     [does not look like a Vim swap file]"
> msgstr "     [ser inte ut som en Vim växlingsfil]"

särskrivning, använd bindestreck


> #: memline.c:3679
> msgid "E325: ATTENTION"
> msgstr "E325: LYSTRING"

;-)


> #: memline.c:3699
> msgid ""
> "\n"
> "(2) An edit session for this file crashed.\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "(2) En redigeringssession för den här filen krashade.\n"

krasChade


> #: memline.c:3719 memline.c:3723
> msgid "Swap file \""
> msgstr "Växlingsfil \""
> 
> #: memline.c:3720 memline.c:3726
> msgid "\" already exists!"
> msgstr "\" existerar redan!"

felrapportera


> #: memline.c:3735
> msgid ""
> "&Open Read-Only\n"
> "&Edit anyway\n"
> "&Recover\n"
> "&Quit"
> msgstr ""
> "&Öppna Endast-Läsar\n"
> "&Redigera ändå\n"
> "&Återskapa\n"
> "&Avsluta"

skrivskyddad
Jag passar på att vinka till de som läst mina kommentarer så här långt.
Hej! :)


> #: memline.c:3737
> msgid ""
> "&Open Read-Only\n"
> "&Edit anyway\n"
> "&Recover\n"
> "&Quit\n"
> "&Delete it"
> msgstr ""
> "&Öppna Endast-Läsar\n"
> "&Redigera ändå\n"
> "&Återskapa\n"
> "&Avsluta\n"
> "&Ta bort den"

Dito


> #: menu.c:64
> msgid "E327: Part of menu-item path is not sub-menu"
> msgstr "E327: Del av menyföremål sökväg är inte under-meny"

inget bindestreck i undermeny


> #: menu.c:509
> msgid "E330: Menu path must not lead to a sub-menu"
> msgstr "E330: Menysökväg får inte leda till en under-meny"

Dito


> #: menu.c:554
> msgid "E332: Separator cannot be part of a menu path"
> msgstr "E332: Separerare kam inte vara en del av en menysökväg"

kanske hellre "avskiljare" eller "skiljetecken". kan gälla fler ställen


> #: menu.c:1996
> msgid "Tear off this menu"
> msgstr "Rafsa ihop den här menyn"

Nä, "ta loss"


> #: menu.c:2188
> msgid "E336: Menu path must lead to a sub-menu"
> msgstr "E336: Menysökväg måste leda till en under-meny"

undermeny


> #: message.c:519
> #, c-format
> msgid "Error detected while processing %s:"
> msgstr "Fel upptäcktes vid processering av %s:"

"behandling" eller "bearbetning"


> #: message.c:721
> msgid "Messages maintainer: Bram Moolenaar <Bram@vim.org>"
> msgstr "Meddelandeunderhållare: Johan Svedberg <winkle@acc.umu.se>"

kanske "medddelandeansvarig"
och du ska nog inte byta ut namnet här va, det är väl inte översättaren
som avses?


> #: message.c:948
> msgid "Hit ENTER to continue"
> msgstr "Tryck ENTER för att fortsätta"

RETUR brukar jag översätta med.


> #: message.c:950
> msgid "Hit ENTER or type command to continue"
> msgstr "Tryck ENTER eller skriv kommando för att fortsätta"

Dito. Gäller fler ställen


> #: message.c:2256
> msgid " (RET/BS: line, SPACE/b: page, d/u: half page, q: quit)"
> msgstr " (ENT/BS: rad, MELLANSLAG/b: sida, d/u: halv sida q: avsluta"
> 
> #: message.c:2257
> msgid " (RET: line, SPACE: page, d: half page, q: quit)"
> msgstr " (ENT: rad, MELLANSLAG: sida d: halv sida q: avsluta)"

ev. BLANKSTEG


> #: message.c:2784
> msgid ""
> "&Yes\n"
> "&No\n"
> "Save &All\n"
> "&Discard All\n"
> "&Cancel"
> msgstr ""
> "&Ja\n"
> "&Nej\n"
> "&Spara &Alla\n"
> "&Kasta bort Alla\n"
> "&Avbryt"

inga stora a


> #: message.c:2825
> msgid "Save File dialog"
> msgstr "Spara Fil dialog"

urk... "Filsparandedialog" eller "Dialog för filsparande"


> #: message.c:2827
> msgid "Open File dialog"
> msgstr "Öppna Fil dialog"

Motsv.


> #. TODO: non-GUI file selector here
> #: message.c:2898
> msgid "E338: Sorry, no file browser in console mode"
> msgstr "E338: Tyvärr, ingen filbläddrare i console-läge"

"console" brukar vi översätta med "konsoll". Obs två l i motsats till
Windows/DOS.


> #: misc1.c:2681
> msgid "W10: Warning: Changing a readonly file"
> msgstr "W10: Varning: Ändrar en endast läsbar fil"

skrivskyddad


> #: misc1.c:2928
> msgid " (Interrupted)"
> msgstr " (Avbryten)"

avbrUten


> #: misc2.c:690
> #, c-format
> msgid ""
> "\n"
> "[bytes] total alloc-freed %lu-%lu, in use %lu, peak use %lu\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "[bitar] sammanlagd allok-frigjord %lu-%lu, i användning %lu, "
> "topp användning %lu\n"

särskrivning


> #: misc2.c:692
> #, c-format
> msgid ""
> "[calls] total re/malloc()'s %lu, total free()'s %lu\n"
> "\n"
> msgstr ""
> "[anrop] sammanlagda om/malloc()'s %lu, sammanlagda free()'s %lu\n"
> "\n"

inget "'s" på svenska väl?


> #: misc2.c:2894
> msgid "E548: digit expected"
> msgstr "E548: siffra väntad"

eller "...förväntades". gäller fler ställen


> #: misc2.c:3220
> msgid "Keys don't match!"
> msgstr "Nycklar matchar inte!"

kanske bestämd form


> #: misc2.c:3769
> #, c-format
> msgid ""
> "E343: Invalid path: '**[number]' must be at the end of the path or be "
> "followed by '%s'."
> msgstr ""
> "E343: Felaktig sökväg: '**[nummer]' måste vara i slutet på sökvägen eller "
> "följas av '%s'."

citattecken


> #: netbeans.c:564
> msgid "read from Netbeans socket"
> msgstr "läs från Netbeans uttag"

särskrivning


> #: normal.c:2916
> msgid "Warning: terminal cannot highlight"
> msgstr "Varning: terminal kan inte framhäva"

ev "färgmarkera" om det är det det handlar om


> #: normal.c:4351
> msgid "E352: Cannot erase folds with current 'foldmethod'"
> msgstr "E352: Kan inte ta bort veck med nuvarande 'foldmethod'"

citattecken


> #: ops.c:295
> #, c-format
> msgid "1 line %sed 1 time"
> msgstr "1 rad %sad 1 gång"
> 
> #: ops.c:297
> #, c-format
> msgid "1 line %sed %d times"
> msgstr "1 rad %sade %d gånger"
> 
> #: ops.c:302
> #, c-format
> msgid "%ld lines %sed 1 time"
> msgstr "%ld rader %sad 1 gång"
> 
> #: ops.c:305
> #, c-format
> msgid "%ld lines %sed %d times"
> msgstr "%ld rader %sade %d gånger"

Herregudminskapare!!!!!....värsta jag sett på åratal!! felrapportera...


> #. must display the prompt
> #: ops.c:1647
> msgid "cannot yank; delete anyway"
> msgstr "kan inte kopiera; ta bort ändå"

så det är *det* yank betyder. därserman, tur att de använder terminologi
från denna sidan galaxen.


> #: ops.c:5480
> #, c-format
> msgid "E354: Invalid register name: '%s'"
> msgstr "E354: Otilåttet registernamn: '%s'"

citattecken


> #: ops.c:5841
> #, c-format
> msgid "%ld Cols; "
> msgstr "%ld Kolumner; "

litet k


> #: ops.c:5848
> #, c-format
> msgid "Selected %s%ld of %ld Lines; %ld of %ld Words; %ld of %ld Bytes"
> msgstr "Markerade %s%ld av %ld Rader; %ld av %ld Ord; %ld av %ld Bitar"
> 
> #: ops.c:5864
> #, c-format
> msgid "Col %s of %s; Line %ld of %ld; Word %ld of %ld; Byte %ld of %ld"
> msgstr "Kol %s av %s; Rad %ld av %ld; Ord %ld av %ld; Bit %ld av %ld"

små R, O och B tack


> #: option.c:2072
> msgid "Thanks for flying Vim"
> msgstr "Tack för att du flyger med Vim"

Flyger nog hellre med Aeroflot-inrikesflyg i djupaste Sibirien efter att
ha sett de ovanstående hacken


> #: option.c:3577
> msgid "E521: Number required after ="
> msgstr "E521: Nummer krävs efter ="

kanske "tal"? kan gälla fler ställen


> #: option.c:4512
> msgid "E529: Cannot set 'term' to empty string"
> msgstr "E529: Kan inte sätta 'term' till tom sträng"

citattecken


> #: option.c:4538
> msgid "E589: 'backupext' and 'patchmode' are equal"
> msgstr "E589: 'backuptext' och 'patchmode' är lika"

dito


> #: option.c:4723
> msgid "E617: Cannot be changed in the GTK+ 2 GUI"
> msgstr "E617: Kan inte bli ändrat i GTK+ 2 GUI"

sär, använd bindestreck: "GTK+ 2-GUI". fult, men så är reglerna


> #: option.c:4881
> msgid "E525: Zero length string"
> msgstr "E525: Noll-längds sträng"

sär, jag skulle skrivit "nollängdssträng" eller "sträng med noll i
längd"


> #: option.c:4970
> msgid "E528: Must specify a ' value"
> msgstr "E528: Måste specifiera ett ' värde"

sär, använd bindestreck


> #: option.c:5060
> msgid "E596: Invalid font(s)"
> msgstr "E596: Felaktigt typsnitt"

kanske plural?


> #: option.c:5464
> #, c-format
> msgid "E537: 'commentstring' must be empty or contain %s"
> msgstr "E537: 'commentstring' måste vara tom eller innehålla %s"

citattecknen


> #: option.c:5537
> msgid "E538: No mouse support"
> msgstr "E538: Inget mus-stöd"

onödigt bindestreck


> #: option.c:6289
> msgid "W17: Arabic requires UTF-8, do ':set encoding=utf-8'"
> msgstr "W17: Arabiska kräver UTF-8, gör ':set encoding=utf-8'"

citattecknen


> #: option.c:7029
> msgid ""
> "\n"
> "--- Terminal codes ---"
> msgstr ""
> "\n"
> "--- Terminal koder ---"

särskrivning


> #: option.c:7736
> msgid "E356: get_varp ERROR"
> msgstr "E356: get_varp FEL"

dito, men använd bindestreck här, eller skriv om: "FEL i get_varp"> #: option.c:8707
> #, c-format
> msgid "E357: 'langmap': Matching character missing for %s"
> msgstr "E357: 'langmap': Matchande tecken saknas för %s"

de älskade citattecknen


> #: option.c:8741
> #, c-format
> msgid "E358: 'langmap': Extra characters after semicolon: %s"
> msgstr "E358: 'langmap': Extra tecken efter semikolon: %s"

och igen


> #: os_amiga.c:928
> msgid "cannot change console mode ?!\n"
> msgstr "kan inte ändra consoleläge ?!\n"

konsolläge


> #: os_amiga.c:994
> msgid "mch_get_shellsize: not a console??\n"
> msgstr "mch_get_shellsize: inte en console??\n"

konsoll


> #. if Vim opened a window: Executing a shell may cause crashes
> #: os_amiga.c:1143
> msgid "E360: Cannot execute shell with -f option"
> msgstr "E360: Kan inte köra skal med -f flagga"

sär, använd bindestreck


> #: os_amiga.c:1184 os_amiga.c:1274
> msgid "Cannot execute "
> msgstr "Kan inte köra "
> 
> #: os_amiga.c:1187 os_amiga.c:1284
> msgid "shell "
> msgstr "skal "
> 
> #: os_amiga.c:1207 os_amiga.c:1309
> msgid " returned\n"
> msgstr " returnerade\n"

misstänkt hjärndött meddelandehack?


> #: os_amiga.c:1454
> msgid "I/O ERROR"
> msgstr "I/O FEL"

sär, använd bindestreck


> #: os_mswin.c:619
> msgid "'columns' is not 80, cannot execute external commands"
> msgstr "'columns' är inte 80, kan inte köra externa kommandon"

citattecken


> #: os_mswin.c:1997
> #, c-format
> msgid "Printing '%s'"
> msgstr "Skriver ut '%s'"

dito


> #: os_mswin.c:3091
> #, c-format
> msgid "E245: Illegal char '%c' in font name \"%s\""
> msgstr "E245: Otillåtet tecken '%s' i typsnittsnamn \"%s\""

och igen


> #: os_riscos.c:1258
> msgid "E366: Invalid 'osfiletype' option - using Text"
> msgstr "E366: Felaktig 'osfiletype' flagga - använder Text"

och igen


> #: os_unix.c:1159
> #, c-format
> msgid "Opening the X display took %ld msec"
> msgstr "Öppning av X-display tog %ld msec"

mseK, eller än hellre ms, eller millisekunder


> #: os_unix.c:1186
> msgid ""
> "\n"
> "Vim: Got X error\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Vim: Fick X error\n"

Började du också bli trött här? :-)
"X-fel"


> #: os_unix.c:3375
> msgid ""
> "\n"
> "Cannot fork\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Kan inte förgrena\n"

kanske bara "grena"


> #: os_unix.c:4119 os_unix.c:4244 os_unix.c:5902
> msgid "XSMP lost ICE connection"
> msgstr "XSMP tappade ICE anslutning"

sär, använd bindestreck


> #: os_unix.c:5486
> msgid "Opening the X display failed"
> msgstr "Öppning av X-displayed misslyckades"

displayeN


> #: os_unix.c:5808
> msgid "XSMP handling save-yourself request"
> msgstr "XSMP hantera spara-själv förfrågan"

hanteraR ?
särskrivning, använd bindestreck


> #: os_unix.c:5943
> msgid "XSMP ICE connection watch failed"
> msgstr "XSMP ICE anslutning övervakning misslyckades"

särskrivningar, "XSMP ICE-anslutningsövervakning..."


> #: os_w32exe.c:66 os_w32exe.c:89 os_w32exe.c:100
> msgid "VIM Error"
> msgstr "VIM Fel"

"VIM-fel"


> #: os_win32.c:2507
> #, c-format
> msgid "Vim: Caught %s event\n"
> msgstr "Vim: Fångade %s händelse\n"

sär, bindestreck


> #: os_win32.c:3018
> msgid "Vim Warning"
> msgstr "Vim Varning"

"Vim-varning"


> #: quickfix.c:339
> #, c-format
> msgid "E375: Unsupported %%%c in format string"
> msgstr "E375: Ostödd %%%c i formatsträng"

se tidigare kommentar om ostödd


> #: quickfix.c:391
> msgid "E378: 'errorformat' contains no pattern"
> msgstr "E378: 'errorformat' innehåller inga mönster"

citattecken


> #: quickfix.c:1432
> msgid "E380: At bottom of quickfix stack"
> msgstr "E380: På botten av quickfix hög"
> 
> #: quickfix.c:1441
> msgid "E381: At top of quickfix stack"
> msgstr "E381: På toppen av quickfix hög"

sär, använd bindestreck


> #: quickfix.c:1453
> #, c-format
> msgid "error list %d of %d; %d errors"
> msgstr "fel lista %d av %d; %d fel"

sär, skriv samman fellista


> #: quickfix.c:1927
> msgid "E382: Cannot write, 'buftype' option is set"
> msgstr "E382: Kan inte skriv, 'buftype' flagga är satt"

skrivA
citattecken
sär, skriv samman med bindestreck


> #: regexp.c:1064
> msgid "E52: Unmatched \\z("
> msgstr "E52: Omatchande \\z("
> 
> #: regexp.c:1068
> #, c-format
> msgid "E53: Unmatched %s%%("
> msgstr "E53: Omatchande %s%%("
> 
> #: regexp.c:1070
> #, c-format
> msgid "E54: Unmatched %s("
> msgstr "E54: Omatchande %s("
> 
> #: regexp.c:1075
> #, c-format
> msgid "E55: Unmatched %s)"
> msgstr "E55: Omatchande %s)"

kanske snarare omatchade utan N?


> #: regexp.c:1244
> #, c-format
> msgid "E56: %s* operand could be empty"
> msgstr "E56: %s* operand kan vara tom"
> 
> #: regexp.c:1247
> #, c-format
> msgid "E57: %s+ operand could be empty"
> msgstr "E57: %s+ operand kan vara tom"

sär, använd bindestreck


> #: regexp.c:1326
> #, c-format
> msgid "E58: %s{ operand could be empty"
> msgstr "E58: %s{ operand kan vara tom"

dito


> #: regexp.c:1352
> #, c-format
> msgid "E61: Nested %s*"
> msgstr "E61: Nestade %s*"
> 
> #: regexp.c:1355
> #, c-format
> msgid "E62: Nested %s%c"
> msgstr "E62: Nestade %s%c"

nästlade väl? kan gälla fler ställen


> #: regexp.c:1606
> msgid "E67: \\z1 et al. not allowed here"
> msgstr "E67: \\z1 et al. inte tillåtet här"

et al kan väl översättas?


> #: regexp.c:2800
> msgid "E361: Crash intercepted; regexp too complex?"
> msgstr "E361: Krash hejdad; regexp för komplext?"

krasCh?
regexp -> reguljärt uttryck kanske? kan gälla fler ställen


> #: regexp.c:2941
> msgid "E363: pattern caused out-of-stack error"
> msgstr "E363: mönster orsakade slut-på-hög fel"

sär, använd binde
stack brukar vi inte översätta, kan gälla fler ställen


> #: screen.c:2113
> #, c-format
> msgid "+--%3ld lines folded "
> msgstr "+--%3ld rader vikta"

avslutande blanksteg saknas


> #: screen.c:7901
> msgid " REVERSE"
> msgstr " OMÄND"

+V


> #: screen.c:7903
> msgid " INSERT"
> msgstr " SÄTT IN"

INFOGA? :)


> #: search.c:1247
> msgid "E386: Expected '?' or '/' after ';'"
> msgstr "E386: Förväntade '?' eller '/' efter ';'"

citattecken


> #: syntax.c:3195
> #, c-format
> msgid "E391: No such syntax cluster: %s"
> msgstr "E391: Inget sådant syntax kluster: %s"

särskrivning


> #: syntax.c:3359
> msgid "No Syntax items defined for this buffer"
> msgstr "Inga Syntax föremål definierade för den här bufferten"

dito
litet s också


> #: syntax.c:3367
> msgid "syncing on C-style comments"
> msgstr "synkning av C-stil kommentarer"

särskrivning


> #: syntax.c:3385
> msgid ""
> "\n"
> "--- Syntax sync items ---"
> msgstr ""
> "\n"
> "--- Syntax synkföremål ---"

dito
kanske "objekt" istället, gäller fler ställen


> #: syntax.c:4579
> #, c-format
> msgid "E398: Missing '=': %s"
> msgstr "E398: Saknar '=': %s"

citattecken


> #: syntax.c:5068
> msgid "E400: No cluster specified"
> msgstr "E400: Inget kluster specifierat"

angivet?


> #: syntax.c:5270
> msgid "E403: syntax sync: line continuations pattern specified twice"
> msgstr "E403: syntax synk: radfortsättningsmönster specifierat två gånger"

särskrivning


> #: syntax.c:5720
> #, c-format
> msgid "E410: Invalid :syntax subcommand: %s"
> msgstr "E410: Felaktigt :syntax underkommando: %s"

sär, använd binde


> #: tag.c:549
> msgid " # pri kind tag"
> msgstr " # pri-typ märke"

sär


> #: tag.c:1204
> #, c-format
> msgid "Searching tags file %s"
> msgstr "Söker märken-fil %s"

märkesfil (eller hellre taggfil)


> #: tag.c:1388
> #, c-format
> msgid "E430: Tag file path truncated for %s\n"
> msgstr "E430: Märkfilsökväg trunkerades för %s\n"
> 
> #: tag.c:1918
> #, c-format
> msgid "E431: Format error in tags file \"%s\""
> msgstr "E431: Formateringsfel i märken-fil \"%s\""

dito


> #: tag.c:1922
> #, c-format
> msgid "Before byte %ld"
> msgstr "Före bit %ld"

nä, byte


> #: tag.c:1943
> #, c-format
> msgid "E432: Tags file not sorted: %s"
> msgstr "E432: Märken-fil inte sorterad: %s"

taggfil


> #. never opened any tags file
> #: tag.c:1983
> msgid "E433: No tags file"
> msgstr "E433: Ingen märken-fil"

dito


> #: term.c:1745
> msgid "' not known. Available builtin terminals are:"
> msgstr "' inte känd. Tillgängliga inbyggda terminaler är:"
> 
> #: term.c:1769
> msgid "defaulting to '"
> msgstr "använder standard '"

citattecken
felrapportera meningsdelningen


> #: term.c:2127
> msgid "E557: Cannot open termcap file"
> msgstr "E557: Kan inte öppna termcap fil"

sär, använd binde


> #: term.c:2292
> #, c-format
> msgid "E436: No \"%s\" entry in termcap"
> msgstr "E436: Ingen \"%s\" notering i termcap"

dito


> #. Only MS VC 4.1 and earlier can do Win32s
> #: version.c:696
> msgid ""
> "\n"
> "MS-Windows 16/32 bit GUI version"
> msgstr ""
> "\n"
> "MS-Windows 16/32 bitars GUI version"

särskrivningar: "16/32-bitars GUI-version"


> #: version.c:698
> msgid ""
> "\n"
> "MS-Windows 32 bit GUI version"
> msgstr ""
> "\n"
> "MS-Windows 32 bitars GUI version"

Motsv.


> #: version.c:701
> msgid " in Win32s mode"
> msgstr " i Win32s läge"
> 
> #: version.c:703
> msgid " with OLE support"
> msgstr " med OLE stöd"

sär, använd binde


> #: version.c:706
> msgid ""
> "\n"
> "MS-Windows 32 bit console version"
> msgstr ""
> "\n"
> "MS-Windows 32 bitars console version"

särskrivningar; 32-bitars konsollversion> #: version.c:710
> msgid ""
> "\n"
> "MS-Windows 16 bit version"
> msgstr ""
> "\n"
> "MS-Windows 16 bitars version"

sär, "16-bitarsversion"


> #: version.c:714
> msgid ""
> "\n"
> "32 bit MS-DOS version"
> msgstr ""
> "\n"
> "32 bitars MS-DOS version"

sär, "32-bitars MS-DOS-version"


> #: version.c:716
> msgid ""
> "\n"
> "16 bit MS-DOS version"
> msgstr ""
> "\n"
> "16 bitars MS-DOS version"

Motsv.


> #: version.c:722
> msgid ""
> "\n"
> "MacOS X (unix) version"
> msgstr ""
> "\n"
> "MacOS X (unix) version"

sär, använd binde: "MacOS X-version (unix)"


> #: version.c:724
> msgid ""
> "\n"
> "MacOS X version"
> msgstr ""
> "\n"
> "MacOS X version"

sär, använd binde


> #: version.c:727
> msgid ""
> "\n"
> "MacOS version"
> msgstr ""
> "\n"
> "MacOS version"

dito


> #: version.c:732
> msgid ""
> "\n"
> "RISC OS version"
> msgstr ""
> "\n"
> "RISC OS version"

och igen


> #: version.c:812
> msgid "with GTK2-GNOME GUI."
> msgstr "med GTK2-GNOME GUI."

sär, använd binde eller skriv om: "GTK2-GNOME-GUI" eller "GUI för
GTK2-GNOME"


> #: version.c:814
> msgid "with GTK-GNOME GUI."
> msgstr "med GTK-GNOME GUI."

motsv.


> #: version.c:818
> msgid "with GTK2 GUI."
> msgstr "med GTK2 GUI."

och igen


> #: version.c:820
> msgid "with GTK GUI."
> msgstr "med GTK GUI."

än en gång


> #: version.c:825
> msgid "with X11-Motif GUI."
> msgstr "med X11-Motif GUI."
> 
> #: version.c:829
> msgid "with X11-neXtaw GUI."
> msgstr "med X11-neXtaw GUI."
> 
> #: version.c:831
> msgid "with X11-Athena GUI."
> msgstr "med X11-Athena GUI."
> 
> #: version.c:835
> msgid "with BeOS GUI."
> msgstr "med BeOS GUI."
> 
> #: version.c:838
> msgid "with Photon GUI."
> msgstr "med Photon GUI."
> 
> #: version.c:844
> msgid "with Carbon GUI."
> msgstr "med Carbon GUI."
> 
> #: version.c:847
> msgid "with Cocoa GUI."
> msgstr "med Cocoa GUI."

etc, etc.


> #: version.c:873
> msgid "  system vimrc file: \""
> msgstr "  system vimrc fil: \""

sär, binde×2 eller skriv om: "system-vimrc-fil" eller "vimrc-systemfil"


> #: version.c:878
> msgid "   user vimrc file: \""
> msgstr "   användar vimrc fil: \""
> 
> #: version.c:883
> msgid " 2nd user vimrc file: \""
> msgstr " Andra användar vimrc fil: \""
> 
> #: version.c:888
> msgid " 3rd user vimrc file: \""
> msgstr " 3:dje användar vimrc fil: \""

Motsv.
Skriv du "tredje"


> #: version.c:893
> msgid "   user exrc file: \""
> msgstr "   användar exrc fil: \""
> 
> #: version.c:898
> msgid " 2nd user exrc file: \""
> msgstr " Andra användar exrc fil: \""
> 
> #: version.c:904
> msgid " system gvimrc file: \""
> msgstr " system gvimrc fil: \""
> 
> #: version.c:908
> msgid "  user gvimrc file: \""
> msgstr "  användar gvimrc fil: \""
> 
> #: version.c:912
> msgid "2nd user gvimrc file: \""
> msgstr "Andra användar gvimrc fil: \""
> 
> #: version.c:917
> msgid "3rd user gvimrc file: \""
> msgstr "3:dje användar gvimrc fil: \""

Dito på alla punkter


> #: version.c:924
> msgid "  system menu file: \""
> msgstr "  system meny fil: \""

"systemmenyfil"


> #: version.c:948
> msgid "Compiler: "
> msgstr "Kompilerare: "

brukar kallas "kompilator" på svenska


> #: version.c:958
> msgid " DEBUG BUILD"
> msgstr " DEBUG BYGGD"

FELSÖKNING?


> #: version.c:996
> msgid "VIM - Vi IMproved"
> msgstr "VIM - Vi IMproved"

Nja, nja, inte mycket... men så använder jag också emacs :)


> #: version.c:999
> msgid "by Bram Moolenaar et al."
> msgstr "av Bram Moolennar et al."

m.fl. ?


> #: version.c:1009
> msgid "type :help<Enter> or <F1> for on-line help"
> msgstr "skriv :help<Enter> eller <F1> för on-line hjälp"

online-hjälp


> #: version.c:1010
> msgid "type :help version6<Enter>  for version info"
> msgstr "skriv :help version6<Enter>  för version info"

"versioninfo", "versionsinfo" eller "versionsinformation"


> #: version.c:1013
> msgid "Running in Vi compatible mode"
> msgstr "Kör i Vi kompatibelt läge"

sär, använd binde: Vi-kompatibelt


> #: version.c:1014
> msgid "type :set nocp<Enter>    for Vim defaults"
> msgstr "skriv :set nocp<Enter>    för Vim standarder"

motsv.


> #: version.c:1015
> msgid "type :help cp-default<Enter> for info on this"
> msgstr "skriv :help cp-default<Enter> för info om det här"

information? "info" låter mer slangaktigt på svenska än på engelska
tycker jag


> #: version.c:1030
> msgid "menu Help->Orphans      for information  "
> msgstr "meny Hjälp->Föräldrarlösa      för information  "

-r i föräldralösa


> #: version.c:1033
> msgid "menu Edit->Global Settings->Toggle Insert Mode "
> msgstr "meny Redigera->Globala Inställningar->Skifta Insättningsläge "

litet i


> #: version.c:1039
> msgid "               for Vim defaults  "
> msgstr "               för standard Vim  "

nä, "vim-standardalternativ" väl?


> #: if_perl.xs:591
> msgid "Sorry, this command is disabled: the Perl library could not be loaded."
> msgstr "Tyvärr, det här kommandot är deaktiverat: Perl biblioteket kunde inte "
> "läsas in."

INaktiverat
sär, använd binde


> #: if_perl.xs:637
> msgid "E299: Perl evaluation forbidden in sandbox without the Safe module"
> msgstr "E299: Perl evaluering förbjuden i sandbox utan Safe-modulen"

sär, använd binde
sandlåda?


> #: GvimExt/gvimext.cpp:885 GvimExt/gvimext.cpp:966
> msgid "Error creating process: Check if gvim is in your path!"
> msgstr "Felskapande process: Kolla om gvim är i din sökväg!"

"Kontrollera" låter bättre än "kolla" (det senare är mera åt
talspråkshållet)


> #: GvimExt/gvimext.cpp:886 GvimExt/gvimext.cpp:900 GvimExt/gvimext.cpp:967
> msgid "gvimext.dll error"
> msgstr "gvimext.dll fel"

sär, använd binde


> #: GvimExt/gvimext.cpp:899
> msgid "Path length too long!"
> msgstr "Sögvägslängd för lång!"

söKväg


> #.
> #. * The error messages that can be shared are included here.
> #. * Excluded are errors that are only used once and debugging messages.
> #.
> #: globals.h:1161
> msgid "E470: Command aborted"
> msgstr "E470: Kommando avbrytet"

avbrUtet


> #: globals.h:1167
> msgid "E12: Command not allowed from exrc/vimrc in current dir or tag search"
> msgstr "E12: Kommando inte tillåtet från exrc/vimrc i nuvarande katalog eller "
> "märk-sökning"

taggsökning


> #: globals.h:1184
> #, c-format
> msgid "E236: Font \"%s\" is not fixed-width"
> msgstr "E236: Typsnitt \"%s\" är inte bredd-fixerad"

"...har inte fast breddsteg" kanske


> #: globals.h:1187
> msgid "Interrupted"
> msgstr "Avbryten"

avbrUten


> #: globals.h:1200
> msgid "E18: Unexpected characters before '='"
> msgstr "E18: Oväntade tecken före '='"

citattecken


> #: globals.h:1213
> msgid "E21: Cannot make changes, 'modifiable' is off"
> msgstr "E21: Kan inte göra ändringar, 'modifiable' är av"

dito


> #: globals.h:1235
> msgid "E31: No such mapping"
> msgstr "E31: Ingen sådan mapping"

mappNing


> #: globals.h:1247
> #, c-format
> msgid "E247: no registered server named \"%s\""
> msgstr "E247: ingen registrerad server namngedd \"%s\""

"...med namnet..." ?


> #: globals.h:1250
> msgid "E483: Can't get temp file name"
> msgstr "E483: Kan inte hämta temporärt filnamn"

eller filnamn för temporär fil?


> #: globals.h:1254
> msgid "E38: Null argument"
> msgstr "E38: Null argument"

sär, använd binde


> #: globals.h:1256
> msgid "E39: Number expected"
> msgstr "E39: Nummer väntat"

kanske "Tal förväntades". motsv. kan gälla fler ställen


> #: globals.h:1275
> msgid "E42: No Errors"
> msgstr "E42: Inga Fel"

litet f tack


> #: globals.h:1278
> msgid "E44: Corrupted regexp program"
> msgstr "E44: Korrupterat regexp program"

corrupted->trasigt brukar jag använda. korrupt är något annat på svenska
:)
sär, använd binde, eller skriv om: "...regexp-program" eller "...program
för reguljära uttryck"


> #: globals.h:1279
> msgid "E45: 'readonly' option is set (add ! to override)"
> msgstr "E45: 'readonly' flagga är satt (lägg till ! för att tvinga)"

citattecken


> #: globals.h:1281
> #, c-format
> msgid "E46: Cannot set read-only variable \"%s\""
> msgstr "E46: Kan inte sätta endast-läbar variabel \"%s\""

skrivskyddat, annars läSbar
sär, använd binde


> #: globals.h:1287
> msgid "E48: Not allowed in sandbox"
> msgstr "E48: Inte tillåtet i sandbox"

sandlåda vill jag ha


> #: globals.h:1295
> msgid "E91: 'shell' option is empty"
> msgstr "E91: 'shell' flagga är tom"

citattecken
sär, använd binde


> #: globals.h:1309
> msgid "E591: 'winheight' cannot be smaller than 'winminheight'"
> msgstr "E591: 'winheight' kan inte vara mindre än 'winminheight'"
> 
> #: globals.h:1311
> msgid "E592: 'winwidth' cannot be smaller than 'winminwidth'"
> msgstr "E592: 'winwidth' kan inte vara mindre än 'winminwidth'"

citattecken


> #: globals.h:1315
> msgid "Zero count"
> msgstr "Noll inräknat"

eller "noll stort"? vad är sammanhanget?


Asbra översättning, och den är enormt stor!
Mycket bra jobbat!


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.