Re: Vim

Författare: Per Larsson (tucker_at_algonet.se)
Datum: 2003-08-03 02:54:44

On Fri, 1 Aug 2003, Johan Svedberg wrote:

> Hej!
> 
> För en tid sedan erbjöd jag mig att översätta Vim, vilket jag nu gjort.
> Då detta är min första översättning samt att det är relativt många
> strängar är jag helt övertygad om att det finns en hel del felaktigheter
> i min översättning. Jag vore därför väldigt tacksam för alla råd och
> synpynkter som ni experter har att komma med. :-)
> 
>
>
>#: ex_cmds2.c:5381
>#, c-format
>msgid "Current %slanguage: \"%s\""
>msgstr "Nuvarande %sspråk: \"%s\""

Sånt här får en att undra: vad 17 blir det första %s?

>
> -- 
> Johan Svedberg, winkle@acc.umu.se, http://www.acc.umu.se/~winkle
> 

-- 
Democracy is the working model of any form of mob rule. The fruit of
democracy, if unchecked by respect for human rights, is gang violence.
Always! -- http://www.unquietmind.com/mislaid_iv.html

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.