Re: util-linux-2.12

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-08-01 01:34:30

fre 2003-08-01 klockan 00.17 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: fdisk/fdisksgilabel.c:729
> >   #, c-format
> > N msgid ""
> > N "Warning:  BLKGETSIZE ioctl failed on %s.  Using geometry cylinder value of %d.\n"
> > N "This value may be truncated for devices > 33.8 GB.\n"
> > N msgstr ""
> > N "Varning:  BLKGETSIZE-ioctl misslyckades på %s. Använder\n"
> > N "geometricylindervärdet %d.\n"
> > N "Detta värde kan avkortas för enheter > 33,8 GB.\n"
> 
> Orginalet är inte entydigt, men jag tolkar det inte som en möjlighet
> utan som någon som eventuellt kan ha hänt:
> 
>   Detta värde kan vara avkortat (alt: ha avkortats) för enheter ...

Stämmer, jag har ändrat nu. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/util-linux-2.12.sv.po.
Tack för granskningen!


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.