Svenska översättningen av Evolution 1.4

Författare: Sofia Nilsson (sofia.nilsson_at_sun.com)
Datum: 2003-07-18 19:04:10

Hej!

Sun planerar en release av Evolution 1.4, men inte en release med en 
"egna" översättningar som med Gnome 2.0.
Jag fått i uppdrag att titta på den svenska översättningen och komma med 
ändringsförslag. Men jag kan inte genomdriva några ändringar som ni inte 
vill ha. Därför har jag samlat mina förslag och skickar här en första 
omgång. Det kan hända att jag skickar några till på tisdag nästa vecka. 
Eventuella ändringar måste vara klara nästa fredag (den 25 juli), men 
jag har redan varit i kontakt med först Christian och sedan Janne om det.

Jag har nyligen arbetat med den svenska översättningen av Mozilla. 
Därför har jag främst jämfört terminologin och vissa 
översättningslösningar i Evolution och Mozilla eftersom det ju finns en 
del gemensamt för de här produkterna. Medan jag har hållit på med det 
har jag sett en del andra saker i .po-filen.

Ett StarOffice Calc-dokument med två tabeller är bifogat: i den ena 
tabellen tar jag upp terminologi och i den andra har jag listat 
ändringsförslag till enskilda strängar. Men jag har inte brytt mig om 
att ta upp sådana saker där jag redan vet att vi har skilda meningar 
:-), d.v.s. en del stilgrejer och termer som var uppe för diskussion i 
samband med Gnome 2.0. Jag bifogar även .po-filen som jag har fått för 
att vara på säkra sidan.

Hälsningar
Sofia

-- 
Sofia Nilsson
Swedish Language Lead and Translator
Translation and Language Information Services

Address: Star Office Software Entwicklungs GmbH
Sachsenfeld 4
D-20097 Hamburg, Germany
Phone: +49.40.23646-783
Fax: +49.40.23646-550
e-mail: sofia.nilsson@sun.com

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.