Re: Strängen "Stäng ner datorn"

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-07-15 23:06:40

tis 2003-07-15 klockan 22.16 skrev David Smeringe:
> http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=117504

Tack.


> Men jag funderar lite.. :)
> 
> Om vi går tillbaka till det meddelande som denna diskutionen började med
> så var det "Stäng ner datorn". Du (Christian) refererade då till att
> originalet skulle vara "shut down". Om det är så, så får jag nog påpeka
> att det är en ganska fri översättning, eftersom originalet inte säger
> något om en dator. Att låta det endast stå "Stäng ner" utelämnar
> dessutom problematiken i fråga om vad det är för något som stängs ner
> (system/dator/etc) och lämnar det till den gula lilla tipsrutan (som vad
> jag förstår är det andra meddelandet som diskutterats) som får lov att
> vara lite längre och mer förklarande.
> 
> Rätta mig gärna om jag har fel.

Ja. Min översättning av "shut down" har alltid varit "stäng ner" och
inget annat(*). "Stäng ner datorn" var en väldigt målande beskrivning av
problematiken utav Robert Ojala, och det finns ingen sådan fri
översättning av "shut down" så som du beskriver.

Om någon känner sig förvillad utav vilka översättningar det egentligen
handlar om så är det både gdm2 och redhat-artwork som spelar in här.
gdm2 är inloggningshanteraren vars grundläggande terminologi vi
diskuterar här, och redhat-artwork ett paket som används i RHL 9 med
teman och ett litet fåtal mindre justeringar av de gdm2-meddelanden som
syns i temat, dock inga som berör det val av terminologi som vi
diskuterar här. Eftersom jag har översatt båda så bör också båda
översättningarnas val av uttryck vara nästinpå identiska.

Översättningarna (i deras nuvarande form) kan hittas på:
http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/gnome-2.4/PO/gdm2.HEAD.sv.po
respektive
http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-artwork.sv.po

Innan vi har fler diskussioner eller spekulationer om vad
översättningarna respektive originalmeddelandena är eller inte är kan
det ju inte skada att först titta i dessa respektive filer.


Christian(*) I vissa stunder har jag dock lutat mer åt "stäng ned".

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.