Re: Strängen "Stäng ner datorn"

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-07-12 15:48:53

lör 2003-07-12 klockan 01.16 skrev Leonard Norrgard:
> "Stäng ner" är faktiskt inte svenska. Det kan vara en bra utgångspunkt, 
> tycker jag.

Märkligt, det används ju faktiskt i svenskan.


[...]
> Jag tycker att man mycket väl kan ta hjälp av vardagsspråket för 
> vanligare teknik. Att stänga av en bilmotor är idag ur detaljerad 
> teknisk synvinkel marginellt mer komplicerat än att stänga av en dator, 
> speciellt som det ju numera också innebär att man stänger av en eller 
> flera inbyggda datorer i bilen. Man stänger av.

Du får mycket gärna skicka en felrapport och föreslå att de ändrar
originalet till "shut off" eller "turn off", så kommer jag att
omedelbart ändra översättningen på motsvarande sätt. Men jag ser inget
fel i översättningen som den är nu, tvärtom, att ändra den orsakar som
Jan Djärv också påpekar en mycket olycklig terminologikonflikt.


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.