libgnome (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-02-06 20:24:14

>   #: schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:2
> N msgid ""
> N "Determines how the image set by wallpaper_filename is rendered. Possible "
> N "values are \"none\", \"wallpaper\", \"centered\", \"scaled\", \"stretched\"."
> N msgstr ""
> N "Avgör hur bilden som är angiven i wallpaper_filename renderas. Möjliga "
> N "värden är \"none\", \"wallpaper\", \"centered\", \"scaled\", \"stretched\"."

Här är ett annat sådant där fall där man skulle kunna ha en
översättning av nyckelorden efter dem inom parentes.

>   #: schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:6
> N msgid ""
> N "How to shade the background color. Possible values are \"horizontal-gradient"
> N "\", \"vertical-gradient\", and \"solid\""
> N msgstr ""
> N "hur bakgrundsfärgen ska skuggas. Möjliga värden är \"horizontal-gradient\", "
> N "\"vertical-gradient\" och \"solid\""

Här är ett annat.

Och så versalt "h" i början kanske.

>   #: schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:7
> N msgid "Left or Top color when drawing gradients, or the solid color."
> N msgstr ""
> N "Vänster färg eller övre färg vid ritande av färgtoningar, eller den "
> N "helfärgade färgen."

"Helfärgade färgen" låter knäppt.  Vad sägs om "... eller den enda
färgen vid enfärgat"?

>   #: schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:13
> N msgid "Right or Bottom color when drawing gradients, not used for solid color."
> N msgstr ""
> N "Höger eller nedre färg vid ritande av färgtoningar, används inte för "
> N "helfärgat."

Jag vill ha "enfärgat" här också.  Det är alltid färg överallt, så det
är alltid "helfärgat".  Däremot är det inte alltid "enfärgat", SAMMA
färg överallt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.