util-linux-2.11x

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-11-07 13:37:06

Här är uppdateringen av util-linux. Ta gärna en titt. Filen finns även
på http://www.menthos.com/po/tp/util-linux-2.11x.sv.po.

Christian

 # Swedish messages for util-linux.
 # Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
 #
 # Permission is granted to freely copy and distribute
 # this file and modified versions, provided that this
 # header is not removed and modified versions are marked
 # as such.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: util-linux 2.11w\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-10-25 09:39-0400\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-11-03 15:00+0100\n"
N "Project-Id-Version: util-linux 2.11x\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-11-06 23:50-0500\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-11-06 13:30+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: disk-utils/mkfs.cramfs.c:117
 #, c-format
 msgid ""
G "usage: %s [-h] [-v] [-e edition] [-i file] [-n name] dirname outfile\n"
N "usage: %s [-v] [-b blksz] [-e edition] [-i file] [-n name] dirname outfile\n"
 " -h     print this help\n"
 " -v     be verbose\n"
 " -E     make all warnings errors (non-zero exit status)\n"
N " -b blksz  use this blocksize, must equal page size\n"
 " -e edition set edition number (part of fsid)\n"
 " -i file  insert a file image into the filesystem (requires >= 2.4.0)\n"
 " -n name  set name of cramfs filesystem\n"
 " -p     pad by %d bytes for boot code\n"
 " -s     sort directory entries (old option, ignored)\n"
 " -z     make explicit holes (requires >= 2.3.39)\n"
 " dirname  root of the filesystem to be compressed\n"
 " outfile  output file\n"
 msgstr ""
 "användning: %s [-h] [-v] [-e edition] [-i fil] [-n namn] katnamn utfil\n"
 " -h     visa denna hjälptext\n"
 " -v     var utförlig\n"
 " -E     gör alla varningar till fel (slutstatus inte noll)\n"
N " -b blkstrl använd denna blockstorlek, måste vara lika med sidstorlek\n"
 " -e edition ställ in editionsnummer (del av fsid)\n"
 " -i fil   infoga en filavbild i filsystemet (kräver >= 2.4.0)\n"
 " -n namn  ställ in namnet på cramfs-filsystemet\n"
 " -p     fyll ut med %d byte för startkod\n"
 " -s     sortera katalogposter (gammal flagga, ignorerad)\n"
 " -z     skapa explicita hål (kräver >= 2.3.39)\n"
 " katnamn  rot på filsystemet som ska komprimeras\n"
 " utfil   utdatafil\n"
 
 
 #: fdisk/cfdisk.c:912
N msgid "Partition ends in the final partial cylinder"
N msgstr ""
N 
 #: fdisk/cfdisk.c:936
 
 #: misc-utils/script.c:254
 #, c-format
 msgid "Script started on %s"
G msgstr "Skriptet startades %s"
N msgstr "Skriptet startades den %s"
 
 #: misc-utils/script.c:325
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Script done on %s"
 msgstr ""
 "\n"
G "Skriptet färdigt %s"
N "Skriptet färdigt den %s"
 
 
 #: mount/mount.c:1376
 msgid ""
 "Usage: mount -V         : print version\n"
 "    mount -h         : print this help\n"
 "    mount          : list mounted filesystems\n"
 "    mount -l         : idem, including volume labels\n"
 "So far the informational part. Next the mounting.\n"
 "The command is `mount [-t fstype] something somewhere'.\n"
 "Details found in /etc/fstab may be omitted.\n"
G "    mount -a         : mount all stuff from /etc/fstab\n"
N "    mount -a [-t|-O] ...   : mount all stuff from /etc/fstab\n"
 "    mount device       : mount device at the known place\n"
 "    mount directory     : mount known device here\n"
 "    mount -t type dev dir  : ordinary mount command\n"
 "Note that one does not really mount a device, one mounts\n"
 "a filesystem (of the given type) found on the device.\n"
 "One can also mount an already visible directory tree elsewhere:\n"
 "    mount --bind olddir newdir\n"
 "or move a subtree:\n"
 "    mount --move olddir newdir\n"
 "A device can be given by name, say /dev/hda1 or /dev/cdrom,\n"
 "or by label, using -L label or by uuid, using -U uuid .\n"
 "Other options: [-nfFrsvw] [-o options].\n"
 "For many more details, say man 8 mount .\n"
 msgstr ""
 "Användning: mount -V         : visa version\n"
 "      mount -h         : visa denna hjälptext\n"
 "      mount           : visa monterade filsystem\n"
 "      mount -l         : samma, inklusive volymetiketter\n"
 "Det var den informativa delen. Nu kommer vi till montering.\n"
 "Kommandot är \"mount [-t filsystemstyp] någonting här\".\n"
 "Detaljer som kan hittas i /etc/fstab kan utelämnas.\n"
G "      mount -a         : montera allt i /etc/fstab\n"
N "      mount -a [-t|-0] ...   : montera allt i /etc/fstab\n"
 "      mount enhet        : montera enhet på den kända platsen\n"
 "      mount katalog       : montera känd enhet här\n"
 "      mount -t typ enhet kat  : vanligt monteringskommando\n"
 "Observera att man egentligen inte monterar en enhet, utan ett\n"
 "filsystem (av angiven typ) som finns på enheten.\n"
 "Man kan också montera ett redan synligt katalogträd någon annanstans:\n"
 "    mount --bind gammalkatalog nykatalog\n"
 "eller flytta ett underträd:\n"
 "    mount --move gammalkatalog nykatalog\n"
 "En enhet kan anges med namn, exempelvis /dev/hda1 eller /dev/cdrom,\n"
 "eller med etikett, genom att använda -L etikett eller med uuid,\n"
 "genom att använda -U uuid . Andra flaggor: [-nfFrsvw] [-o flaggor].\n"
 "Säg man 8 mount för många fler detaljer.\n"
 
 
 #: mount/swapon.c:64
 #, c-format
 msgid ""
 "usage: %s [-hV]\n"
G "    %s -a [-v]\n"
N "    %s -a [-e] [-v]\n"
 "    %s [-v] [-p priority] special ...\n"
 "    %s [-s]\n"
 msgstr ""
 "användning: %s [-hV]\n"
G "      %s -a [-v]\n"
N "      %s -a [-e] [-v]\n"
 "      %s [-v] [-p prioritet] special ...\n"
 "      %s [-s]\n"
 
 
 #: mount/umount.c:457
 msgid ""
 "Usage: umount [-hV]\n"
G "    umount -a [-f] [-r] [-n] [-v] [-t vfstypes]\n"
N "    umount -a [-f] [-r] [-n] [-v] [-t vfstypes] [-O opts]\n"
 "    umount [-f] [-r] [-n] [-v] special | node...\n"
 msgstr ""
 "Användning: umount [-hV]\n"
G "      umount -a [-f] [-r] [-n] [-v] [-t vfs-typer]\n"
N "      umount -a [-f] [-r] [-n] [-v] [-t vfs-typer] [-0 alternativ]\n"
 "      umount [-f] [-r] [-n] [-v] special | nod...\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.