Re: libc-2.3 (93%, 64 untranslated)

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2002-10-12 12:23:15

Hej.

En ny version av denna för granskning. Notera att det i ett meddelande
finns kontrolltecknet ^K. Jag vet inte än om det ska vara så,
så jag har eratt det med mellanslag så länge.

Kommentarer välkomna,

	Jan D.

 # GNU libc message catalog for swedish
 # Copyright © 1996, 1998, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>, 1996, 1998, 2001, 2002.
 # Revision: 1.39
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: libc 2.2.5\n"
N "Project-Id-Version: libc 2.3\n"
 "POT-Creation-Date: 2002-10-02 17:22-0700\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-02-10 17:57+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-10-12 12:16+0200\n"
 "Last-Translator: Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: iconv/iconv_prog.c:241
 #, c-format
 msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
G msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" stöds ej"
N msgstr "konvertering från \"%s\" och till \"%s\" stöds ej"
 
 #: iconv/iconv_prog.c:246
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' is not supported"
G msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" stöds ej"
N msgstr "konvertering från \"%s\" stöds ej"
 
 #: iconv/iconv_prog.c:253
 #, c-format
 msgid "conversion to `%s' is not supported"
G msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" stöds ej"
N msgstr "konvertering till \"%s\" stöds ej"
 
 
 #: iconv/iconvconfig.c:126
 msgid "Prefix used for all file accesses"
G msgstr ""
N msgstr "Prefix att använda för all filåtkomst"
 
 
 #: locale/programs/charmap.c:883
 #, c-format
 msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
 msgstr ""
N "antal byte för bytesekvens angivet i början respektive slutet av intervallet\n"
N "skiljer sig: %d respektive %d"
 
 
 #: locale/programs/ld-collate.c:1817
 msgid "too many errors; giving up"
G msgstr ""
N msgstr "för många fel, ger upp"
 
 
 #: locale/programs/ld-collate.c:3507
 #, c-format
 msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
G msgstr ""
N msgstr "%s: ogiltig symbol: <%.*s>"
 
 
 #: locale/programs/localedef.c:137
 msgid "Archive control:"
G msgstr ""
N msgstr "Arkivkontroll:"
 
 #: locale/programs/localedef.c:139
 msgid "Don't add new data to archive"
G msgstr ""
N msgstr "Lägg inte till nya data till arkivet"
 
 #: locale/programs/localedef.c:141
 msgid "Add locales named by parameters to archive"
G msgstr ""
N msgstr "Lägg till lokaler namngivna av parametrar till arkivet"
 
 #: locale/programs/localedef.c:142
 msgid "Replace existing archive content"
G msgstr ""
N msgstr "Ersätt befintligt arkivinnehåll"
 
 #: locale/programs/localedef.c:144
 msgid "Remove locales named by parameters from archive"
G msgstr ""
N msgstr "Ta bort lokaler namngivna av parametrar från arkivet"
 
 #: locale/programs/localedef.c:145
 msgid "List content of archive"
G msgstr ""
N msgstr "Visa innehållet i arkivet"
 
 #: locale/programs/localedef.c:147
 msgid "locale.alias file to consult when making archive"
G msgstr ""
N msgstr "locale.alias-fil som ska användas när arkivet skapas"
 
 
 #: locale/programs/localedef.c:155
 msgid ""
 "NAME\n"
 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
 "--list-archive [FILE]"
 msgstr ""
N "NAMN\n"
N "[--add-to-archive|--delete-from-archive] FIL...\n"
N "--list-archive [FIL]"
 
 #: locale/programs/localedef.c:233
 msgid "cannot create directory for output files"
G msgstr "kan inte generera utfil"
N msgstr "kan inte skapa katalog för utfiler"
 
 
 #: locale/programs/locarchive.c:89 locale/programs/locarchive.c:259
 msgid "cannot create temporary file"
G msgstr "Kan inte skapa temporär cache-fil \"%s\""
N msgstr "kan inte skapa temporär fil"
 
 #: locale/programs/locarchive.c:118 locale/programs/locarchive.c:302
 msgid "cannot initialize archive file"
G msgstr ""
N msgstr "kan inte initiera arkivfil"
 
 #: locale/programs/locarchive.c:125 locale/programs/locarchive.c:309
 msgid "cannot resize archive file"
G msgstr "kan inte skapa söklista"
N msgstr "kan inte byta storlek på arkivfil"
 
 #: locale/programs/locarchive.c:134 locale/programs/locarchive.c:318
 #: locale/programs/locarchive.c:508
 msgid "cannot map archive header"
G msgstr "kan inte läsa huvud"
N msgstr "kan inte läsa arkivhuvud med mmap"
 
 #: locale/programs/locarchive.c:156
 msgid "failed to create new locale archive"
G msgstr "Kan inte skapa återanrop"
N msgstr "misslyckades med att skapa nytt lokalarkiv"
 
 #: locale/programs/locarchive.c:168
 msgid "cannot change mode of new locale archive"
G msgstr "kan inte ändra minnesskydd"
N msgstr "kan inte ändra åtkomst på nytt lokalarkiv"
 
 #: locale/programs/locarchive.c:253
 msgid "cannot map locale archive file"
G msgstr "kan inte öppna lokaldefinitionsfil \"%s\""
N msgstr "kan inte öppna lokalarkivfil med mmap"
 
 #: locale/programs/locarchive.c:326
 msgid "cannot lock new archive"
G msgstr "kan inte allokera namnpost"
N msgstr "kan inte låsa nytt arkiv"
 
 #: locale/programs/locarchive.c:377
 msgid "cannot extend locale archive file"
G msgstr "kan inte utöka globalt område"
N msgstr "kan inte utöka lokalarkivfil"
 
 #: locale/programs/locarchive.c:386
 msgid "cannot change mode of resized locale archive"
G msgstr "kan inte ändra minnesskydd"
N msgstr "kan inte ändra åtkomst på storleksändrat lokalarkiv"
 
 #: locale/programs/locarchive.c:394
 msgid "cannot rename new archive"
G msgstr "kan inte skapa söklista"
N msgstr "kan inte byta namn på nytt arkiv"
 
 #: locale/programs/locarchive.c:447
 #, c-format
 msgid "cannot open locale archive \"%s\""
G msgstr "kan inte öppna lokaldefinitionsfil \"%s\""
N msgstr "kan inte öppna lokalarkiv \"%s\""
 
 #: locale/programs/locarchive.c:452
 #, c-format
 msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
G msgstr "kan inte ta status på fil \"%s\": %s"
N msgstr "kan inte ta status på lokalarkiv \"%s\""
 
 #: locale/programs/locarchive.c:471
 #, c-format
 msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
G msgstr "kan inte skapa söklista"
N msgstr "kan inte låsa lokalarkiv \"%s\""
 
 #: locale/programs/locarchive.c:494
 msgid "cannot read archive header"
G msgstr "kan inte läsa huvud"
N msgstr "kan inte läsa arkivhuvud"
 
 #: locale/programs/locarchive.c:554
 #, c-format
 msgid "locale '%s' already exists"
G msgstr "teckenuppsättning \"%s\" redan definierad"
N msgstr "lokal \"%s\" finns redan"
 
 #: locale/programs/locarchive.c:784 locale/programs/locarchive.c:799
 #: locale/programs/locarchive.c:811 locale/programs/locarchive.c:823
 #: locale/programs/locfile.c:343
 msgid "cannot add to locale archive"
G msgstr "kan inte allokera namnpost"
N msgstr "kan inte addera till lokalarkiv"
 
 #: locale/programs/locarchive.c:976
 #, c-format
 msgid "locale alias file `%s' not found"
G msgstr "teckenuppsättningsfil \"%s\" finns inte"
N msgstr "aliasfil \"%s\" för lokal hittas inte"
 
 #: locale/programs/locarchive.c:1118
 #, c-format
 msgid "Adding %s\n"
G msgstr "Provar %s...\n"
N msgstr "Adderar %s\n"
 
 #: locale/programs/locarchive.c:1124
 #, c-format
 msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
G msgstr ""
N msgstr "ta status på \"%s\" misslyckades, %s: ignorerad"
 
 #: locale/programs/locarchive.c:1130
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
G msgstr ""
N msgstr "\"%s\" är inte en katalog, ignorerad"
 
 #: locale/programs/locarchive.c:1137
 #, c-format
 msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
G msgstr "Kan inte öppna katalog %s"
N msgstr "kan inte öppna katalog \"%s\": %s: ignorerad"
 
 #: locale/programs/locarchive.c:1209
 #, c-format
 msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
G msgstr ""
N msgstr "ofullständig uppsättning av lokalfiler i \"%s\""
 
 #: locale/programs/locarchive.c:1273
 #, c-format
 msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
G msgstr "kan inte läsa fildata"
N msgstr "kan inte läsa alla filer i \"%s\": ignorerad"
 
 #: locale/programs/locarchive.c:1343
 #, c-format
 msgid "locale \"%s\" not in archive"
G msgstr ""
N msgstr "lokal \"%s\" finns inte i arkivet"
 
 
 #: catgets/gencat.c:120
 msgid ""
 "Generate message catalog.If INPUT-FILE is -, input is read from standard input. If OUTPUT-FILE\n"
 "is -, output is written to standard output.\n"
 msgstr ""
G "Skapa meddelandekatalog.\\vOm INFIL är - så läses standard in. Om UTFIL\n"
N "Skapa meddelandekatalog. Om INFIL är - så läses standard in. Om UTFIL\n"
 "är - så skrivs resultatet till standard ut.\n"
 
 
 #: nss/getent.c:56
 msgid "Service configuration to be used"
G msgstr "Skriv ut nuvarande konfigurationsstatistik"
N msgstr "Serverkonfiguration som ska användas"
 
 
 #: debug/pcprofiledump.c:52
 msgid "Don't buffer output"
G msgstr "kodning för resultatet"
N msgstr "Buffra inte resultatet"
 
 
 #: nscd/connections.c:153
 msgid "Cannot run nscd in secure mode as unprivileged user"
G msgstr ""
N msgstr "Kan inte köra nscd i säkert läge som opriviligierad användare"
 
 
 #: nscd/connections.c:590 nscd/connections.c:591 nscd/connections.c:610
 #: nscd/connections.c:623 nscd/connections.c:629 nscd/connections.c:636
 #, c-format
 msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
G msgstr ""
N msgstr "Misslyckades att köra nscd som användare \"%s\""
 
 #: nscd/connections.c:611
 msgid "getgrouplist failed"
G msgstr "misslyckades ta status (lstat)"
N msgstr "getgrouplist misslyckades"
 
 #: nscd/connections.c:624
 msgid "setgroups failed"
G msgstr "misslyckades ta status (fstat)"
N msgstr "setgroups misslyckades"
 
 
 #: nscd/grpcache.c:292
 #, c-format
 msgid "Invalid numeric gid \"%s\"!"
G msgstr ""
N msgstr "Ogiltigt numeriskt gruppid (gid) \"%s\"!"
 
 
 #: nscd/pwdcache.c:288
 #, c-format
 msgid "Invalid numeric uid \"%s\"!"
G msgstr ""
N msgstr "Ogiltigt numeriskt användarid (uid) \"%s\"!"
 
 
 #: elf/../sysdeps/generic/dl-sysdep.c:297
 msgid "cannot create capability list"
G msgstr "kan inte skapa söklista"
N msgstr "kan inte skapa egenskapslista"
 
 
 #: elf/dl-close.c:357 elf/dl-open.c:436
 msgid "TLS generation counter wrapped! Please send report with the 'glibcbug' script."
 msgstr ""
N "Generationsräknare för TLS slog runt! Var snäll och skicka felrapport med\n"
N "\"glibcbug\""
 
 
 #: elf/dl-deps.c:130
 #, c-format
 msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
G msgstr "substitution av \"dynamic string token\" är tom"
N msgstr ""
N "kan ite ladda extra \"%s\" på grund av att substitution av\n"
N "\"dynamic string token\" är tom\n"
 
 
 #: elf/dl-deps.c:532
 msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
G msgstr ""
N msgstr "Filter stöds ej med LD_TRACE_PRELINKING"
 
 
 #: elf/dl-error.c:106
 msgid "error while loading shared libraries"
G msgstr "fel när indata lästes"
N msgstr "fel när delade bibliotek laddades"
 
 
 #: elf/dl-load.c:1383
 msgid "ELF file data encoding not big-endian"
G msgstr ""
N msgstr "Kodning för ELF-fildata är inte \"big-endian\""
 
 #: elf/dl-load.c:1385
 msgid "ELF file data encoding not little-endian"
G msgstr ""
N msgstr "Kodning för ELF-fildata är inte \"little-endian\""
 
 
 #: elf/dl-lookup.c:248 elf/dl-lookup.c:413
 msgid "relocation error"
G msgstr "Äkthetskontroll misslyckades"
N msgstr "fel vid relokering"
 
 
 #: elf/dl-open.c:345 elf/dl-open.c:356
 msgid "cannot create scope list"
G msgstr "kan inte skapa söklista"
N msgstr "kan inte skapa omfångslista"
 
 #: elf/dl-open.c:416
 msgid "cannot create TLS data structures"
G msgstr "kan inte skapa interna deskriptorer"
N msgstr "kan inte skapa datastrukturer för TLS"
 
 
 #: elf/dl-reloc.c:174
 #, c-format
 msgid "%s: profiler found no PLTREL in object %s\n"
G msgstr ""
N msgstr "%s: profileraren hittade inga PLTREL i objekt %s\n"
 
 #: elf/dl-reloc.c:186
 #, c-format
 msgid "%s: profiler out of memory shadowing PLTREL of %s\n"
G msgstr ""
N msgstr "%s: profileraren fick slut minne för kopiering av PLTREL i %s\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.