coreutils

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-09-17 20:52:39

Här har vi paketet coreutils.  Som ni förstått om ni följt listan på
sistone är det alltså en sammanslagning av fileutils, sh-utils och
textutils.

Denna översättning är skapad genom att utvecklaren först slagit samman
de tre po-katalogerna, och skickat ut resultatet för översättning.
Sedan har jag tagit med Daniel Resares partiella men aldrig inskickade
uppdatering av sh-utils.  Vidare utgjorde en hel del av ändringarna i
Daniels paket av en uppsplittring av långa raddor med flaggor i lite
mindre och mer hanterliga grupper.  I de fall Daniel inte redan hunnit
med dem har jag tagit Daniels översättningar och "distribuerat ut" i
de nya.  Slutligen har jag när jag arbetat med att översätta resten
insett att en del av de översättningar jag själv gjort i fileutils och
textutils av någon anledning inte fanns kvar i slutänden, utan jag har
fått kopiera mina tidigare och lägga in igen.  Eventuellt har jag
översatt om en del igen också.

Detta medför att jag inte kan åstadkomma någon meningsfull diff-fil,
trots att ni sett mycket av det här tidigare.  Det medför naturligtvis
också också att det finns uppenbara risker för stilmässiga
inkonsekvenser i översättningarna.

Till detta kommer naturligtvis den vanliga risken att jag helt enkelt
gjort fel.  Så välkommen att ta en titt den som hinner.  (Det är
numera en ganska stor katalog det här.)


Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.