firstboot (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-13 19:20:55

HÀr Àr en ny översÀttning, firstboot. Ta hemskt gÀrna en titt. Hela
filen finns Àven pÄ http://www.menthos.com/po/redhat/firstboot.sv.po.


Christian


# Swedish messages for firstboot.
# Copyright (C) 2002 Christian Rose
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.21 2002/08/13 15:19:38 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: firstboot\n"
"POT-Creation-Date: Tue Aug 13 10:49:48 2002\n"
"PO-Revision-Date: 2002-08-13 17:19+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: pygettext.py 1.4\n"

#: ../src/exceptionWindow.py:32
msgid "An error has occured in the %s module."
msgstr "Ett fel har intrÀffat i modulen %s."

#: ../src/exceptionWindow.py:37
msgid ""
"Since there is a problem with the %s module, \n"
"Red Hat Setup Agent will not load this module and \n"
"will attempt to run the remaining modules."
msgstr ""
"Eftersom det finns ett problem med modulen %s\n"
"kommer Red Hats konfigurationsagent inte att\n"
"lÀsa in denna modul, och försöka köra resterande\n"
"moduler."

#: ../src/exceptionWindow.py:41
msgid ""
"Please file a bug against 'firstboot' in the Red Hat \n"
"bug tracking system at http://www.redhat.com/bugzilla. \n"
"A copy of the debug output has been saved to %s \n"
"Be sure to attach that file to the bug report. \n"
msgstr ""
"Rapportera gÀrna ett fel i \"firstboot\" i Red Hats\n"
"felrapporteringssystem pÄ http://www.redhat.com/bugzilla.\n"
"Skriv felrapporten pÄ engelska. En kopia av felsökningsutdatan\n"
"har sparats i %s. FörsÀkra dig om att du bifogar\n"
"den filen med felrapporten.\n"

#: ../src/firstboot.py:83
msgid "Firstboot has already been run once on this system.\n"
msgstr "Firstboot har redan körts en gÄng pÄ detta system.\n"

#: ../src/firstboot.py:84
msgid ""
"In order to run firstboot from the command line, run the following commands:"
msgstr ""
"För att kunna köra firstboot frÄn kommandoraden kör du följande kommandon:"

#: ../src/firstboot.py:89
msgid ""
"In order to run firstboot during system bootup, run the following commands:"
msgstr ""
"För att kunna köra firstboot under systemuppstarten kör du följande "
"kommandon:"

#: ../src/modules/additional_cds.py:21
msgid "Additional CDs"
msgstr "Ytterligare cd-skivor"

#: ../src/modules/additional_cds.py:34
msgid "Install Additional Software"
msgstr "Installera ytterligare programvara"

#: ../src/modules/additional_cds.py:61
msgid ""
"If you have additional CD-ROMs that you would like to install, such as the "
"Red Hat Linux Docmentation CD, you may do that now. Place the CD-ROM in the "
"drive and click the \"Install software\" button below."
msgstr ""
"Om du har ytterligare cd-skivor som du vill installera, exempelvis skivan "
"\"Red Hat Linux Documentation CD\", kan du göra det nu. Stoppa in skivan "
"i enheten och klicka pÄ knappen \"Installera programvara\" nedan."

msgid ""
"If you have additional CD-ROMs that you would like to install, such as the "
"Red Hat Linux Docmentation CD, you may do that now. Place the CD-ROM in the "
"drive and click the \"Install Additional software\" button below."
msgstr ""
"Om du har ytterligare cd-skivor som du vill installera, exempelvis skivan "
"\"Red Hat Linux Documentation CD\", kan du göra det nu. Stoppa in skivan "
"i enheten och klicka pÄ knappen \"Installera ytterligare programvara\" "
"nedan."

#: ../src/modules/additional_cds.py:115
msgid ""
"A CD-ROM has not been detected. Please insert a CD-ROM in the drive and "
"click \"OK\" to continue."
msgstr ""
"En cd-romskiva har inte detekterats. Stoppa in en cd-romskiva i enheten "
"och klicka pÄ \"OK\" för att fortsÀtta."

#: ../src/modules/date.py:49
msgid "Date and Time"
msgstr "Datum och tid"

#: ../src/modules/date.py:50
msgid "Date and Time Configuration"
msgstr "Konfiguration av datum och tid"

#: ../src/modules/date.py:52
msgid "Please set the date and time for the system."
msgstr "StÀll in datum och tid för systemet."

#: ../src/modules/date.py:109
msgid ""
"A connection with %s could not be established. Either %s is not available "
"or the firewall settings on your computer are blocking NTP connections."
msgstr ""
"En anslutning med %s kunde inte etableras. Antingen Àr %s inte tillgÀnglig "
"eller sÄ blockerar brandvÀggsinstÀllningarna pÄ din dator NTP-anslutningar."

#: ../src/modules/date.py:111
msgid "Error"
msgstr "Fel"

#: ../src/modules/finished.py:19
msgid "Finish Setup"
msgstr "Slutför konfiguration"

#: ../src/modules/finished.py:28
msgid "Finished Setup!"
msgstr "Slutförde konfiguration!"

#: ../src/modules/finished.py:45
msgid ""
"Congratulations! Your Red Hat Linux system is now set up and ready to use. "
"We hope that you will have a pleasant computing experience. Please click "
"the \"Forward\" button in the lower right corner to continue."
msgstr ""
"Gratulerar! Ditt Red Hat Linux-system Àr nu konfigurerat och redo för "
"anvÀndning. Vi hoppas att du kommer att ha en trevlig datorupplevelse. Tryck "
"pÄ knappen \"FramÄt\" i nedre högra hörnet för att fortsÀtta."

#: ../src/modules/soundcard_gui.py:49
msgid "Sound Card"
msgstr "Ljudkort"

#: ../src/modules/soundcard_gui.py:50
msgid "Sound Card Configuration"
msgstr "Ljudkortskonfiguration"

#: ../src/modules/soundcard_gui.py:51
msgid "A sound card has been detected on your computer."
msgstr "Ett ljudkort har hittats pÄ din dator."

#: ../src/modules/soundcard_gui.py:93
msgid ""
"Click the \"Play test sound\" button to hear a sample sound. You should "
"hear a series of three sounds. The first sound will be in the right "
"channel, the second sound will be in the left channel, and the third sound "
"will be in the center."
msgstr ""
"Klicka pÄ knappen \"Spela testljud\" för att höra ett testljud. Du bör dÄ "
"höra en serie med tre ljud. Det första ljudet kommer att vara i den högra "
"kanalen, det andra ljudet i den vÀnstra och det tredje i mitten."

#: ../src/modules/up2date.py:19
msgid "Update Agent"
msgstr "Uppdateringsagent"

#: ../src/modules/up2date.py:28
msgid "Red Hat Update Agent"
msgstr "Red Hats uppdateringsagent"

#: ../src/modules/up2date.py:56
msgid ""
"The Red Hat Update Agent will register your machine with Red Hat Network so "
"that you can receive the latest software packages directly from Red Hat. "
"Using this tool will allow you to always have the most up-to-date Red Hat "
"Linux system with all the security patches, bug fixes, and software package "
"enhancements. \n"
"\n"
"If you purchased this product, you are entitled to a free trial of Red Hat "
"Network Basic Service. To access the free trial, please refer to the product "
"activation card found in the box for detailed instructions. \n"
"\n"
"If you did not purchase this product, visit http://rhn.redhat.com for more "
"information or to subscribe to Red Hat Network Basic Service. \n"
"\n"
msgstr ""
"Red Hats uppdateringsagent kommer att registrera din maskin i Red Hat "
"Network, sÄ att du kan fÄ de senaste programpaketen direkt frÄn Red Hat. "
"Genom att anvÀnda detta verktyg fÄr du ett alltid uppdaterat Red Hat Linux-"
"system med alla sÀkerhetsfixar, felfixar och förbÀttringar av programpaket.\n"
"Om du köpte denna produkt har du rÀtt till en fri provperiod med Red Hat "
"Networks \"Basic\"-tjÀnst. För att aktivera den fria provperioden behöver du "
"följa instruktionerna som finns pÄ produktaktiveringskortet i kartongen.\n"
"\n"
"Om du inte köpte denna produkt bör du besöka http://rhn.redhat.com för mer "
"information eller för att prenumerera pÄ Red Hat Networks \"Basic\"-tjÀnst.\n"
"\n"

#: ../src/modules/up2date.py:75
msgid "Yes, I would like to register with Red Hat Network"
msgstr "Ja, jag vill registrera mitt system i Red Hat Network"

#: ../src/modules/up2date.py:76
msgid "No, I do not want to register my system."
msgstr "Nej, jag vill inte registrera mitt system."

#: ../src/modules/welcome.py:19
msgid "Welcome"
msgstr "VĂ€lkommen"

#: ../src/modules/welcome.py:28
msgid "Welcome to Red Hat Linux!"
msgstr "VĂ€lkommen till Red Hat Linux!"

#: ../src/modules/welcome.py:45
msgid ""
"Hi! Welcome to the Red Hat Setup Agent. There are a few more steps to take "
"before your system is ready to use. The Red Hat Setup Agent will now guide "
"you through some basic configuration. Please click the \"Forward\" button "
"in the lower right corner to continue."
msgstr ""
"Hej! VÀlkommen till Red Hats konfigurationsagent. Det finns ett fÄtal fler "
"steg som mÄste tas innan ditt system Àr redo för anvÀndning. Red Hats "
"konfigurationsagent kommer nu att leda dig genom en del grundlÀggande "
"konfiguration. Klicka pÄ knappen \"FramÄt\" i nedre högra hörnet för att "
"fortsÀtta."

#~ msgid "Red Hat Documentation CD"
#~ msgstr "Red Hat Documentation CD"

#~ msgid "Linux Application CD"
#~ msgstr "Linux Application CD"

#~ msgid ""
#~ "This feature is not yet implemented. Please do not report bugs about "
#~ "this button."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion Àr Ànnu inte implementerad. Rapportera inte fel "
#~ "betrÀffande denna knapp."

#~ msgid "Finished Installation!"
#~ msgstr "Installationen slutfördes!"

#~ msgid "Update Your System"
#~ msgstr "Uppdatera ditt system"

#~ msgid "Network check"
#~ msgstr "NĂ€tverkskontroll"

#~ msgid "Set up Networking"
#~ msgstr "Konfigurera nÀtverksÄtkomst"

#~ msgid ""
#~ "A network connection was not detected. Network connectivity is necessary "
#~ "for registering your system with RHN and for using the Red Hat Update "
#~ "Agent to update your system. To set up a network connection, please "
#~ "click on the button below.\n"
#~ msgstr ""
#~ "En nÀtverksanslutning kunde inte hittas. NÀtverksanslutning Àr nödvÀndig "
#~ "för att kunna registrera ditt system med RHN och för att anvÀnda Red Hats "
#~ "uppdateringsagent för att uppdatera ditt system. Klicka pÄ knappen nedan "
#~ "för att konfigurera en nÀtverksanslutning.\n"

#~ msgid "Set up networking..."
#~ msgstr "Konfigurera nÀtverksÄtkomst..."

#~ msgid "Configure using DHCP"
#~ msgstr "Konfigurera med hjÀlp av DHCP"

#~ msgid "IP Address"
#~ msgstr "IP-adress"

#~ msgid "Netmask"
#~ msgstr "NĂ€tmask"

#~ msgid "Network"
#~ msgstr "NĂ€tverk"

#~ msgid "Broadcast"
#~ msgstr "Broadcast"

#~ msgid "%s:"
#~ msgstr "%s:"

#~ msgid "Gateway"
#~ msgstr "Gateway"

#~ msgid "Hostname"
#~ msgstr "VĂ€rdnamn"

#~ msgid "Primary DNS"
#~ msgstr "PrimÀr DNS"

#~ msgid "Secondary DNS"
#~ msgstr "SekundÀr DNS"

#~ msgid "Ternary DNS"
#~ msgstr "TertiÀr DNS"

#~ msgid "Configure Hardware"
#~ msgstr "Konfigurera hÄrdvara"

#~ msgid "Keyboard Map:"
#~ msgstr "Tangentbordstabell:"

#~ msgid "Configure..."
#~ msgstr "Konfigurera..."

#~ msgid "Mouse:"
#~ msgstr "Mus:"

#~ msgid "Networking:"
#~ msgstr "NÀtverksÄtkomst:"

#~ msgid "Display:"
#~ msgstr "Display:"

#~ msgid "Printers:"
#~ msgstr "Skrivare:"

#~ msgid "Finish Installation"
#~ msgstr "Avsluta installation"

#~ msgid "Welcome to Red Hat Linux Beta!"
#~ msgstr "VĂ€lkommen till Red Hat Linux Beta!"

#~ msgid "Keyboard"
#~ msgstr "Tangentbord"

#~ msgid "Configure the system keyboard"
#~ msgstr "Konfigurera systemtangentbordet"

#~ msgid "Select the appropriate keyboard for the system."
#~ msgstr "VÀlj lÀmpligt tangentbord för systemet."

#~ msgid "Language"
#~ msgstr "SprÄk"

#~ msgid "Language Configuration"
#~ msgstr "SprÄkkonfiguration"

#~ msgid "A configuration tool to set the language for the system"
#~ msgstr "Ett konfigurationsverktyg för konfiguration av sprÄket pÄ systemet"

#~ msgid "Language Selection"
#~ msgstr "SprÄkval"

#~ msgid "Please select the default language for the system."
#~ msgstr "VÀlj standardsprÄket för systemet."

#~ msgid "The changes will take effect the next time you log in."
#~ msgstr "Ändringarna kommer att börja gĂ€lla nĂ€sta gĂ„ng du loggar in."

#~ msgid "Mouse"
#~ msgstr "Mus"

#~ msgid "Mouse Configuration"
#~ msgstr "Muskonfiguration"

#~ msgid "A configuration tool for the mouse"
#~ msgstr "Ett konfigurationsverktyg för musen"

#~ msgid "Select the appropriate mouse for the system."
#~ msgstr "VÀlj lÀmplig mus för systemet."

#~ msgid "Emulate 3 button click"
#~ msgstr "Emulera 3-knapparsklick"

#~ msgid "Root Password"
#~ msgstr "Rootlösenord"

#~ msgid "Please set the root password for the system."
#~ msgstr "StÀll in rootlösenordet för systemet."

#~ msgid "Root Password:"
#~ msgstr "Rootlösenord:"

#~ msgid "Confirm:"
#~ msgstr "BekrÀfta:"

#~ msgid "Root password must be at least 6 characters in length."
#~ msgstr "Rootlösenordet mÄste vara minst 6 tecken lÄngt."

#~ msgid "Passwords do not match. Please try again."
#~ msgstr "Lösenorden stÀmmer inte överens. Försök igen."

#~ msgid "Security Level"
#~ msgstr "SÀkerhetsnivÄ"

#~ msgid "Security Level Configuration"
#~ msgstr "Konfiguration av sÀkerhetsnivÄ"

#~ msgid "Configure system security level"
#~ msgstr "Konfigurera systemets sÀkerhetsnivÄ"

#~ msgid "Please choose the security level for the system."
#~ msgstr "VÀlj sÀkerhetsnivÄn för systemet."

#~ msgid "Security Level:"
#~ msgstr "SÀkerhetsnivÄ:"

#~ msgid "Use default firewall rules"
#~ msgstr "AnvÀnd standardbrandvÀggsregler"

#~ msgid "Customize"
#~ msgstr "Anpassa"

#~ msgid "Trusted devices:"
#~ msgstr "PĂ„litliga enheter:"

#~ msgid "Allow incoming:"
#~ msgstr "TillÄt inkommande:"

#~ msgid "Other ports: (1029:tcp)"
#~ msgstr "Andra portar: (1029:tcp)"

#~ msgid ""
#~ "Invalid port given: %s. The proper format is 'port:protocol, port:"
#~ "protocol'. For example, '1234:udp, 3456:tcp'"
#~ msgstr ""
#~ "Ogiltig port angiven: %s. Det korrekta formatet Àr \"port:protokoll, port:"
#~ "protokoll\". Till exempel \"1234:udp, 3456:tcp\""

#~ msgid "Languages"
#~ msgstr "SprÄk"

#~ msgid "Please select the mouse for the system."
#~ msgstr "VÀlj mus för systemet."

#~ msgid "Register with RHN"
#~ msgstr "Registrera i RHN"

#~ msgid ""
#~ "Red Hat Network is an Internet solution for managing one or more Red Hat "
#~ "Linux systems. All Security Alerts, Bug Fix Alerts, and Enhancement "
#~ "Alerts (collectively known as Errata Alerts) can be retreived directly "
#~ "from Red Hat. You can even have updates automatically delivered directly "
#~ "to your system as soon as they are released. \n"
#~ "\n"
#~ "Because Red Hat Network keeps track of when Errata Updates are released "
#~ "and sends you email notifications, it can:"
#~ msgstr ""
#~ "Red Hat Network Àr en nÀtverkslösning för hantering av en eller flera Red "
#~ "Hat Linux-system. Alla sÀkerhetsvarningar, felfixvarningar och "
#~ "förbÀttringsvarningar (tillsammans kallade erratavarningar) kan hÀmtas "
#~ "direkt frÄn Red Hat. Du kan till och med fÄ uppdateringar direkt "
#~ "levererade till ditt system sÄ fort de har slÀppts.\n"
#~ "\n"
#~ "Eftersom Red Hat Network hÄller reda pÄ nÀr erratauppdateringar slÀpps "
#~ "skickar dig information om detta per e-post kan det:"

#~ msgid ""
#~ " -- Reduce the time and effort required by system administrators to stay "
#~ "on top of the Red Hat errata list\n"
#~ " -- Minimize security vulnerabilities in your network by providing the "
#~ "patches as soon as Red Hat releases them\n"
#~ " -- Filter out package updates not relevant to your network\n"
#~ " -- Schedule Errata Updates so that packages are delivered to selected "
#~ "systems when you want it"
#~ msgstr ""
#~ " -- Reducera den tid och möda som krÀvs av systemadministratörer för att "
#~ "hÄlla system aktuella med Red Hats erratalista\n"
#~ " -- Minimera sÀkerhetssÄrbarheter i ditt nÀtverk genom att tillhandahÄlla "
#~ "fixar sÄ fort Red Hat slÀpper dem\n"
#~ " -- Filtrera ut paketuppdateringar som inte Àr relevanta för ditt "
#~ "nÀtverk\n"
#~ " -- SchemalÀgga erratauppdateringar sÄ att paket levereras till utvalda "
#~ "system nÀr du sÄ önskar"

#~ msgid "Register system now"
#~ msgstr "Registrera systemet nu"

#~ msgid "You currently have no network connection."
#~ msgstr "Du har ingen nÀtverksanslutning för tillfÀllet."

#~ msgid "Start the Red Hat Update Agent"
#~ msgstr "Starta Red Hats uppdateringsagent"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.