autorun (Red Hat)

FŲrfattare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-13 19:20:22

Här är en ny översättning, autorun. Ta hemskt gärna en titt. Hela filen
finns även på http://www.menthos.com/po/redhat/autorun.sv.po.


Christian

# Swedish messages for autorun.
# Copyright (C) 2002 Christian Rose
# This file is distributed under the same license as the autorun package.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.5 2002/08/07 13:02:59 harald Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: autorun\n"
"POT-Creation-Date: 2002-06-27 13:56+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-07-19 16:29+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: autorun.cc:173
#, c-format
msgid "Supermount entry found at %s.\n"
msgstr "Supermount-post hittad på %s.\n"

#: autorun.cc:302 autorun.cc:416
#, c-format
msgid "%s is not in /etc/fstab or the user/owner option is not set.\n"
msgstr ""
"%s är inte i /etc/fstab eller så är användar-/ägarflaggan inte angiven.\n"

#: autorun.cc:322
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION...] %s\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA...] %s\n"

#: autorun.cc:334
msgid " -?, --help\t\t Give this help list"
msgstr " -?, --help\t\t Ge denna hjälplista"

#: autorun.cc:335
msgid "   --usage\t\t Give a short usage message"
msgstr "   --usage\t\t Ge ett kort användningsmeddelande"

#: autorun.cc:336
msgid " -V, --version\t\t Print program version"
msgstr " -V, --version\t\t Skriv ut programversion"

#: autorun.cc:339
msgid ""
"Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or "
"optional\n"
"for any corresponding short options."
msgstr ""
"Obligatoriska eller valfria argument till långa flaggor är också\n"
"obligatoriska eller valfria för alla motsvarande korta flaggor."

#: autorun.cc:341
#, c-format
msgid "Report bugs to %s.\n"
msgstr "Rapportera fel till %s.\n"

#: autorun.cc:482
msgid "Environment variable $HOME is not set!\n"
msgstr "Miljövariabeln $HOME är inte inställd!\n"

#: autorun.cc:495
#, c-format
msgid "cannot open %s!\n"
msgstr "kan inte öppna %s!\n"

#: autorun.cc:502
msgid "autorun is already running!\n"
msgstr "autorun kör redan!\n"

#: autorun.cc:531
#, c-format
msgid ""
"%s-%s -- the CD-ROM mounter for the lazy user\n"
"\n"
"Command strings are parsed and %%P%% is replaced by the mountpoint path.\n"
"%%D%% is replaced by the device path. After that the command string will \n"
"be executed using /bin/sh -c \"command string\".\n"
"Copyright (c) 1998-2002 Harald Hoyer (Harald.Hoyer@RedHat.de).\n"
"Copyright (c) 1999-2002 Red Hat, Inc.\n"
"\n"
"%s comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY and is free software, covered\n"
"by the GNU General Public License, and you are welcome to change it\n"
"and/or distribute copies of it under certain conditions described by the\n"
"file COPYING coming with the source code."
msgstr ""
"%s-%s -- cd-rommonteraren för den late användaren\n"
"\n"
"Kommandosträngar tolkas och %%P%% ersätts med monteringssökvägen.\n"
"%%D%% ersätts med enhetssökvägen. Efter det kommer kommandosträngen att\n"
"köras med hjälp av /bin/sh -c \"kommandosträng\".\n"
"Copyright © 1998-2002 Harald Hoyer (Harald.Hoyer@RedHat.de).\n"
"Copyright © 1999-2002 Red Hat, Inc.\n"
"\n"
"%s distribueras UTAN NÅGON GARANTI och är fri programvara som täcks\n"
"av villkoren i GNU General Public License, och du är välkommen att ändra\n"
"det och/eller distribuera kopior av det under vissa villkor som beskrivs\n"
"i filen COPYING som kommer med källkoden."

#: autorun.cc:546
#, c-format
msgid "Command STRING will be executed if the CD changes (default \"%s\")"
msgstr "Kommandot STR√ĄNG kommer att k√∂ras om cd:n √§ndras (standard \"%s\")"

#: autorun.cc:549
#, c-format
msgid ""
"Command STRING will be executed if an audio CD is inserted (default \"%s\")"
msgstr ""
"Kommandot STR√ĄNG kommer att k√∂ras om en ljud-cd s√§tts i (standard \"%s\")"

#: autorun.cc:552
#, c-format
msgid "The time to wait in MILLISEC between checks (default \"%s\")"
msgstr "Tiden att vänta i MILLISEK mellan kontroller (standard \"%s\")"

#: autorun.cc:555
msgid "Lock the mounted media (unmount by hand)"
msgstr "Lås det monterade mediumet (avmontera för hand)"

#: autorun.cc:558
#, c-format
msgid ""
"Command STRING will be executed if the CD changes (insert and eject) "
"(default \"%s\")"
msgstr ""
"Kommandot STR√ĄNG kommer att k√∂ras om cd:n √§ndras (ins√§ttning och utmatning) "
"(standard \"%s\")"

#: autorun.cc:561
#, c-format
msgid "Command STRING will be executed if a CD is inserted (default \"%s\")"
msgstr "Kommandot STR√ĄNG kommer att k√∂ras om en cd s√§tts i (standard \"%s\")"

#: autorun.cc:564
#, c-format
msgid "Command STRING will be executed if a CD is ejected (default \"%s\")"
msgstr "Kommandot STR√ĄNG kommer att k√∂ras om en cd matas ut (standard \"%s\")"

#: autorun.cc:567
msgid "Mount/unmount only (do not execute anything)"
msgstr "Montera/avmontera endast (kör inte någonting)"

#: autorun.cc:568
msgid "Don't produce any output"
msgstr "Skapa ingen utdata"

#: autorun.cc:569
msgid "Produce verbose output"
msgstr "Skapa utförlig utdata"

#: autorun.cc:619
msgid "No more devices to check."
msgstr "Inga fler enheter att kontrollera."

#: autorun.cc:629
#, c-format
msgid "Checking %s: "
msgstr "Kontrollerar %s: "

#: autorun.cc:638
msgid "removing device\n"
msgstr "tar bort enhet\n"

#: autorun.cc:654
#, c-format
msgid "disc status changed, executing: %s\n"
msgstr "skivstatus ändrades, kör: %s\n"

#: autorun.cc:662
msgid "tray is open"
msgstr "släden är ute"

#: autorun.cc:670 autorun.cc:687
#, c-format
msgid "disc ejected, executing: %s\n"
msgstr "skiva utmatad, kör: %s\n"

#: autorun.cc:679
msgid "unknown state"
msgstr "okänt tillstånd"

#: autorun.cc:696
msgid "unmounted"
msgstr "omonterad"

#: autorun.cc:700
msgid "mounting "
msgstr "monterar "

#: autorun.cc:703
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: autorun.cc:707
msgid "error"
msgstr "fel"

#: autorun.cc:715
msgid "mounted"
msgstr "monterad"

#: autorun.cc:726
#, c-format
msgid "disc inserted, executing: %s\n"
msgstr "skiva har satts i, kör: %s\n"

#: autorun.cc:737
msgid "audio"
msgstr "ljud"

#: Autorun.desktop.in.h:1
msgid "Autorun"
msgstr "Autorun"

#: Autorun.desktop.in.h:2
msgid "Autorun - the CD-ROM mounter for the lazy user"
msgstr "Autorun - cd-rommonteraren för den late användaren"

#: cdrom.cc:219
#, c-format
msgid "Unknown data type: %s\n"
msgstr "Okänd datatyp: %s\n"

#~ msgid ""
#~ "or optional\n"
#~ "for any corresponding short options."
#~ msgstr ""
#~ "eller valfria\n"
#~ "för alla motsvarande korta flaggor."

#~ msgid " is not in /etc/fstab or the user/owner option is not set"
#~ msgstr ""
#~ " är inte i /etc/fstab eller så är användar-/ägarflaggan inte är angiven"

#~ msgid "Usage "
#~ msgstr "Användning "

#~ msgid "cannot get $HOME!\n"
#~ msgstr "kan inte få tag i $HOME!\n"

#~ msgid " (default \""
#~ msgstr " (standard \""

#~ msgid ": "
#~ msgstr ": "

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.