Re: metacity (Suns ändringar)

Författare: Jan Morén (jan.moren_at_lucs.lu.se)
Datum: 2002-07-25 17:08:31

Lite kommentarer:

On Thu, 2002-07-25 at 16:19, Christian Rose wrote:
> Jag har uppdaterat metacityöversättningen i cvs och tagit en titt på
> Suns ändringar och tagit med de som jag godtar, så här följer mina egna
> kommentarer. 
[...]
> >  #: src/delete.c:262
> >  #, c-format
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
> > G msgstr "Fel vid läsande från dialogvisningsprocess: %s\n"
> > N msgstr "Fel vid läsningen från dialogvisningsprocess: %s\n"
> 
> Är "läsande" fel? Vad tycker folk? Det är mycket möjligt att Sun har
> rätt, men jag vill gärna veta varför.

jag tycker att "inläsning" är det bättre alternativet. "läsande" låter
krystat och "läsningen" matchar inte med resten av raden (det borde då
vara "Fel vid läsningen från dialogvisningsprocessen: %s\n", och det
stämmer då inte med orginalet längre).


> >  #: src/delete.c:333
> >  #, c-format
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid ""
> >  "Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
> >  msgstr ""
> > G "Fel vid start av metacity-dialog för att fråga om dödandet av ett program: %"
> > N "Fel vid start av metacity-dialog för att fråga om ett program skulle dödas: %"
> >  "s\n"
> 
> Tycker befintlig översättning är närmare. Eller?

Men den nya känns som bättre svenska. 
 

> >  #: src/delete.c:431
> >  #, c-format
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid "Failed to get hostname: %s\n"
> > G msgstr "Misslyckades med att få tag i värdnamn: %s\n"
> > N msgstr "Det går inte att få tag i värdnamn: %s\n"
> 
> Dito.

Och dito. Möjligen "Det gick inte ...".

> >  #: src/display.c:244
> >  #, c-format
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
> > G msgstr "Misslyckades med att öppna X Window System-displayen \"%s\"\n"
> > N msgstr "Det går inte att öppna X Window System-displayen \"%s\"\n"
> 
> d:o
> 

Som ovan.
 
> >  #: src/metacity-dialog.c:224
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid ""
> >  "These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
> >  "restarted manually next time you log in."
> >  msgstr ""
> > G "Dessa fönster stöder inte \"save current setup\" och kommer att behöva "
> > N "Dessa fönster stöder inte åtgärden spara aktuellt läge och kommer att behöva "
> >  "startas om manuellt nästa gång du loggar in."
> 
> Det är inom citattecken i originalet, och man refererar det alltså som
> ett namn. Namn ska inte översättas.

Umm. Nja. Namnet på funktionaliteten är ju samtidigt beskrivningen av
den; du översätter väl "Save current setup" när det dyker upp som val i
en meny, eller hur? Här ska det referera till samma text som i
menyvalet. Vad som borde ändras i SUN:s översättning är nog bara att
sätta det svenska uttrycket inom citattecken också, och dubbelkolla att
det är identiskt med menyvalet.

 
> >  #: src/metacity.schemas.in.h:18
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid "Move window one workspace down"
> > G msgstr "Flytta fönster en arbetsyta nedåt"
> > N msgstr "Flytta fönstret en arbetsyta nedåt"
> 
> Det här refererar till tangentkommandot för denna åtgärd. Det hör alltså
> inte samman med ett specifikt fönster. Jag ändrar inte.

Mer osäker. "fönstret" låter iofs bättre, men å andra sidan använder
orginalet samma luddiga referent. 
 

> >  #: src/metacity.schemas.in.h:39
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid ""
> >  "Some applications break specifications in ways that result in window manager "
> >  "misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
> >  "consistent position with respect to their parent window. This requires "
> >  "ignoring application-specified positions for dialogs. But some versions of "
> >  "Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so Metacity has to disable "
> >  "dialog positioning to allow menus to work in broken Java applications. There "
> >  "are several other examples like this. This option puts Metacity in full-on "
> >  "Correct mode, which perhaps gives a moderately nicer UI if you don't need to "
> >  "run any broken apps. Sadly, workarounds must be enabled by default; the real "
> >  "world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for "
> >  "limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-"
> >  "workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
> >  msgstr ""
> >  "En del program bryter mot specifikationer på sätt som resulterar i oönskade "
> >  "beteenden i fönsterhanterare. Till exempel vill Metacity helst placera alla "
> > G "dialogfönster på en konsekvent position i förhållande till förälderfönstret. "
> > N "dialogfönster på en konsekvent position i förhållande till det överordnade fönstret. "
> >  "Detta kräver att dialogpositioner som program anger ignoreras. Men en del "
> >  "versioner av Java/Swing märker sina popupmenyer som dialogfönster, vilket "
> >  "gör att Metacity måste inaktivera dialogpositionering för att menyer ska "
> > G "kunna fungera i trasiga Javaprogram. Det finns åtskilliga andra exempel på "
> > N "kunna fungera i felaktiga Javaprogram. Det finns åtskilliga andra exempel som "
> >  "detta. Detta alternativ gör att Metacity använder ett fullt korrekt läge, "
> >  "vilket kanske ger ett aningen trevligare användargränssnitt om du inte "
> > G "behöver köra några trasiga program. Tyvärr måste dessa fixar vara aktiverade "
> > G "som standard; världen är en otrevligt plats. En del av dessa fixar är fixar "
> > N "behöver köra några felaktiga program. Tyvärr måste dessa lösningar vara aktiverade "
> > N "som standard, världen är en otrevligt plats. En del av dessa lösningar är lösningar "
> >  "för begränsningar i specifikationerna själva, vilket gör att ett fel i "
> >  "korrekthetsläge ibland inte kan åtgärdas utan att en specifikation "
> >  "modifieras."
> 
> Kanman inte säga förälderfönster? "Lösningar" tycker jag inte heller
> motsvarar "workaround".
> "trasiga" -> "felaktiga" är jag dock beredd att ändra.

"överordnade" tycker jag är både klarare och bättre språk. Även om du
inte köper det, ändra i alla fall till "föräldrafönstret" -
"förälderfönstret" är ren svengelska.


> >  #: src/metacity.schemas.in.h:58
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid ""
> >  "The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
> >  "The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1. "
> >  "The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
> >  "abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the "
> >  "option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
> >  "for this action."
> >  msgstr ""
> > G "Tangentbindningen som växlar till arbetsytan ovanför den aktuella "
> > G "arbetsytan. Formatet ser ut som \"<Control>a\" eller \"<Shift>"
> > N "Tangentbindning som växlar till arbetsytan ovanför den aktuella "
> > N "arbetsytan. Formatet ser ut som \"<Control>a\" eller \"<Skift>"
> >  "<Alt>F1\". Tolken är ganska tillåtande och tillåter gemener och "
> >  "versaler och även förkortningar som \"<Ctl>\" och \"<Ctrl>\". Om "
> >  "du ställer in alternativet till specialsträngen \"disabled\" kommer det inte "
> >  "att finnas en tangentbindning för denna åtgärd."
> 
> Man använder bestämd form i originalet.
> "Shift" översätter vi visserligen med "Skift" men Sun har missat att det
> här används om värden som kan fyllas i. Det lär *inte* fungera om man
> knappar in "Skift" istället för "Shift" i dessa värdefält.
> 
> Detta gäller också många andra liknande ändringar.

Kolla bara så att 'Shift' faktiskt inte översätts...

 
> >  #: src/prefs.c:346 src/prefs.c:362 src/prefs.c:378 src/prefs.c:394
> >  #: src/prefs.c:414 src/prefs.c:430 src/prefs.c:446 src/prefs.c:462
> >  #: src/prefs.c:478 src/prefs.c:494 src/prefs.c:510 src/prefs.c:527
> >  #, c-format
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
> > G msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" är satt till en ogiltig typ\n"
> > N msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" är inställd till en ogiltig typ\n"
> 
> Jag går med på även denna ändring.

Hmm. Jag tycker din verson är bättre... Man sätter ett värde (=en
nyckel), man ställer inte in den.

 
> >  #: src/screen.c:212
> >  #, c-format
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid ""
> >  "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
> >  "replace option to override the current window manager.\n"
> >  msgstr ""
> > G "Skärm %d på display \"%s\" har redan en fönsterhanterare; försök med flaggan "
> > G "--replace för att åsidosätta den aktuella fönsterhanteraren.\n"
> > N "Skärm %d på display \"%s\" har redan en fönsterhanterare; försök åsidosätta den aktuella fönsterhanterarenmed flaggan "
> > N "--replace.\n"
> 
> Denna ändring tycker jag är onödig. Dessutom uppmanar den att man
> ersätter fönsterhanteraren, medan originalet bara ger tips om man vill
> göra så.

Inget argument om det. Däremot är väl "ersätta" ett bättre, tydligare,
ord än "åsidosätta"? Det låter som om den gamla fönsterhanteraren
fortfarande kommer vara kvar någonstans i bakgrunden.

 
> >  #: src/theme.c:4212
> >  #, c-format
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid "No <author> set for theme \"%s\""
> > G msgstr "Inget <author> angivet för temat \"%s\""
> > N msgstr "Ingen <author> angivet för temat \"%s\""
> 
> Tveksam... <author> är ju ett element!

Nja. Tycker SUN:s version klingar renare i mina öron. Då skulle man
skriva "Inget element <author> givet" eller nåt sånt. Ordet 'element'
finns liksom inte med i texten, utan man refererar ju till 'author'.


/Janne

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.