Re: util-linux-2.11t.sv.po

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2002-07-12 00:30:31

 > > Jag tycker inte parentesen ser bra ut som en självständig mening.

 > Men du har ju fortfarande formulerat det som en egen mening!  Som det
 > står är det fel.  Alltså rent syntaktiskt, det är en fullständig och
 > fristående mening men interpunktionen avspeglar inte det.

Parentes är egna satser (dock inte egna meningar), så att det skulle vara fel 
håller jag inte med om.

En sats innehåller subjekt och predikat plus eventuellt annat, medan en 
mening kan bestå av flera satser.

Wellander skriver bland annat så här (p. 497):

"I vissa fall är det brukligt att genom tankstreck eller parentes skilja den 
inskjutna satsen från meningen i övrigt. Långa utvikningar böra dock ej, även 
om de avskiljas genom parentes, tankstreck eller på annat sätt, placeras inne 
i en sats, så att sammanhanget brytes."

Bisatser osv. är ju också egna satser, men inte egna meningar. Det är ingen 
egentlig skillnad mellan bisatser och parenteser.

Dessa tre är i detta fall syntaktiskt ekvivalenta:

varning: uid avkortade till X bitar (detta kan vara ett säkerhetsproblem).
varning: uid avkortade till X bitar - detta kan vara ett säkerhetsproblem.
varning: uid avkortade till X bitar: detta kan vara ett säkerhetsproblem.

Jag tror faktiskt jag gillar trean bäst :)

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.