gnome-control-center

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-02 02:58:32

Här är uppdateringen av gnome-control-center. Även här har Sun gjort en
del tillägg och ändringar. En del av dem gillar jag inte, medan andra
var bra. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-control-center.sv.po.


Christian


 # Swedish messages for gnome-control-center.
 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Martin Wahlen <mva@sbbs.se>, 1998, 1999.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.87 2002/06/01 23:54:27 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-control-center\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-05-06 17:01-0500\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-04-01 22:39+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-06-02 01:54+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-06-02 01:54+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:262
 msgid "_Enable keyboard accessibility"
G msgstr "_Använd tangentbordsåtkomst"
N msgstr "_Använd tangentbordshjälpmedel"
 
 
 #: capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.desktop.in.h:2
 msgid "Keyboard Accessibility Properties"
G msgstr "Inställningar för tangentbordsåtkomst"
N msgstr "Egenskaper för tangentbordshjälpmedel"
 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:1
G msgid "&lt;b&gt;Test&lt;/b&gt;"
G msgstr "&lt;i&gt;Testa&lt;/i&gt;"
N msgid "<b>Test</b>"
N msgstr "<b>Test</b>"
 
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:3
 msgid "Beep when an LED is turned on and two beeps when one is turned off."
 msgstr ""
N "Avge en ljudsignal när en lysdiod sätts på och två ljudsignaler när en "
N "stängs av."
 
 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:10
 msgid ""
 "Ignore all subsequent presses of the SAME key if they happen within a user "
 "selectable period of time."
 msgstr ""
G "Studstangenter kan vara till fördel för användare som ibland skakar då de "
G "släpper en tangent. Studstangenter talar om för systemet att ignorera alla "
G "efterföljande nedtryckningar av SAMMA tangent om de sker inom en "
G "användardefinierbar tidsperiod."
N "Ignorera alla efterföljande nedtryckningar av SAMMA tangent om de sker inom "
N "en användardefinierbar tidsperiod."
 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:11
 msgid "Keyboard Accessibility Configuration (AccessX)"
G msgstr "Konfiguration av tangentbordsåtkomst"
N msgstr "Konfiguration av tangentbordshjälpmedel (AccessX)"
 
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:14
 msgid ""
 "Perform multiple simultaneous key press operations by pressing modifier keys "
 "in sequence."
 msgstr ""
N "Tryck ned flera modifierare i följd i stället för att trycka ned flera "
N "tangenter samtidigt."
 
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:17
 msgid "Turn the numeric keypad into a mouse control pad."
G msgstr ""
N msgstr "Får det numeriska tangentbordet att fungera som en musstyrningsenhet."
 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:18
 msgid "_Beep when enabling/disabling keyboard accessibility features"
G msgstr "_Använd tangentbordsåtkomst"
N msgstr "_Pip vid aktivering/inaktivering av tangentbordshjälpmedel"
 
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha "_Övrigt"
 # Jag vill ha "_Diverse"
 #
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:23
 msgid "_Misc"
G msgstr ""
N msgstr "_Diverse"
 
 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:1
N msgid "A preview of the background picture."
N msgstr "En förhandsvisning av bakgrundsbilden."
N 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:3
N msgid "Background Preview"
N msgstr "Bakgrundsförhandsvisning"
N 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:4
 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:9
 #: libbackground/preview-file-selection.c:198
N msgid "Preview"
N msgstr "Förhandsgranska"
N 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:10
 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:13
N msgid "The background picture's file name."
N msgstr "Filnamnet för bakgrundsbilden."
N 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:14
N msgid "To set the background picture, drop an image or click to browse."
N msgstr ""
N "Dra en bild eller klicka för att bläddra för att ställa in bakgrundsbilden."
N 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:15
 
 #: capplets/background/background.desktop.in.h:1
N msgid "Background"
N msgstr "Bakgrund"
N 
 #: capplets/background/background.desktop.in.h:2
N msgid "Change the desktop background"
N msgstr "Ändra skrivbordsbakgrunden"
N 
 #: capplets/common/activate-settings-daemon.c:18
 msgid ""
 "Unable to start the settings manager 'gnome-settings-daemon'.\n"
 "Without the GNOME settings manager running, some preferences may not take "
 "effect. This could indicate a problem with Bonobo, or a non-GNOME (e.g. KDE) "
 "settings manager may already be active and conflicting with the GNOME "
 "settings manager."
 msgstr ""
G "Kan inte starta inställningshanteraren \"gnome2-settings-daemon'.\n"
N "Kan inte starta inställningshanteraren \"gnome-settings-daemon'.\n"
 "Om inte GNOME-inställningshanteraren körs kan en del inställningar inte "
 "verkställas. Detta kan tyda på ett problem med Bonobo eller att en "
 "inställningshanterare från något annat än GNOME (t.ex. KDE) redan kör och är "
 "i konflikt med GNOME-inställningshanteraren."
 
 
 #: capplets/common/capplet-util.c:315
 #, c-format
N msgid "There was an error displaying help: %s"
N msgstr "Ett fel inträffade vid visande av hjälp: %s"
N 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:95
 #, c-format
 msgid "%i of %i"
G msgstr ""
N msgstr "%i av %i"
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:119
 #, c-format
 msgid "Transferring: %s"
G msgstr ""
N msgstr "Överför: %s"
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:126
 #, c-format
 msgid "From: %s"
G msgstr ""
N msgstr "Från: %s"
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:134
 #, c-format
 msgid "To: %s"
G msgstr ""
N msgstr "Till: %s"
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:185
 msgid "From URI"
G msgstr ""
N msgstr "Från-URI"
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:186
 msgid "URI currently transferring from"
G msgstr ""
N msgstr "URI som för tillfället överförs från"
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:193
 msgid "To URI"
G msgstr ""
N msgstr "Till-URI"
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:194
 msgid "URI currently transferring to"
G msgstr ""
N msgstr "URI som för tillfället överförs till"
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:201
 msgid "Fraction completed"
G msgstr ""
N msgstr "Del färdig"
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:202
 msgid "Fraction of transfer currently completed"
G msgstr "Varaktigheten av aktuell form."
N msgstr "Del av överföringen som för tillfället är färdig"
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:209
 msgid "Current URI index"
G msgstr "Aktuell tid"
N msgstr "Aktuellt URI-index"
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:210
 msgid "Current URI index - starts from 1"
G msgstr ""
N msgstr "Aktuellt URI-index - börjar med 1"
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:217
 msgid "Total URIs"
G msgstr ""
N msgstr "Totala URI:er"
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:218
 msgid "Total number of URIs"
G msgstr "antal myror"
N msgstr "Totala antalet URI:er"
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:372
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:374
 msgid "Connecting..."
G msgstr " Konfigurera..."
N msgstr "Ansluter..."
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:379
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:381
 msgid "Downloading..."
G msgstr ""
N msgstr "Hämtar..."
 
 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.c:105
N msgid "Please specify a name and a command for this editor."
N msgstr "Ange ett namn och ett kommando för att denna textredigerare."
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:1
G msgid "Acce_pts URLs"
G msgstr "Acce_pterar URL:er"
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:1
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:1
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:1
N msgid "*"
N msgstr "*"
 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:2
G msgid "Accepts Line _Number"
G msgstr "Accepterar _radnummer"
N msgid "Acce_pts URLs"
N msgstr "Acce_pterar URL:er"
 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:3
G msgid "C_ustom Editor:"
G msgstr "_Anpassad redigerare:"
 #: capplets/mime-type/mime-type-capplet.c:93
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:1151
N msgid "Add..."
N msgstr "Lägg till..."
 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:4
N msgid "C_ustom Editor"
N msgstr "_Anpassad textredigerare:"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:5
 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:9
N msgid "Custom Editor Properties"
N msgstr "Egenskaper för anpassad textredigerare"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:10
 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:15
 #: capplets/mime-type/mime-type-capplet.c:83
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:1161
N msgid "Delete"
N msgstr "Ta bort"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:16
 
G msgid "He_lp Browser"
G msgstr "_Hjälpläsare"
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:17
 #: capplets/mime-type/mime-type-capplet.c:97
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:1156
N msgid "Edit..."
N msgstr "Redigera...."
 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:18
N msgid "Help Browser"
N msgstr "Hjälpläsare"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:20
 
G msgid "Te_rminal"
G msgstr "Te_rminal"
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:22
N msgid "Terminal"
N msgstr "Terminal"
 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:23
N msgid "Text Editor"
N msgstr "Textredigerare"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:24
N msgid "This application can open _URIs"
N msgstr "Detta program kan öppna _URI:er"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:25
N msgid "This application can open _multiple files"
N msgstr "Detta program kan öppna _flera filer"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:26
N msgid "This application needs to be run in a _shell"
N msgstr "Detta program måste köras i ett _skal"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:27
 
G msgid "Web _Browser"
G msgstr "_Webbläsare"
G 
G msgid "_Add..."
G msgstr "_Lägg till..."
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:28
N msgid "Use this _editor to open text files in the file manager"
N msgstr "Använd denna _textredigerare för att öppna textfiler i filhanteraren"
 
G msgid "_Delete"
G msgstr "_Ta bort"
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:29
N msgid "Web Browser"
N msgstr "Webbläsare"
 
G msgid "_Edit..."
G msgstr "_Redigera..."
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:30
N msgid "Window Manager"
N msgstr "Fönsterhanterare"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:31
N msgid "_Name:"
N msgstr "_Namn:"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:32
N msgid "_Properties..."
N msgstr "_Egenskaper..."
 
 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:36
 msgid "_Select an Editor:"
G msgstr "_Välj en redigerare:"
G 
G msgid "_Text Editor"
G msgstr "_Textredigerare"
G 
G msgid "_Window Manager"
G msgstr "_Fönsterhanterare"
N msgstr "_Välj en textredigerare:"
 
 
G msgid "CD Properties"
G msgstr "CD-egenskaper"
G 
G msgid "Configure handling of CD devices"
G msgstr "Konfigurera hantering av cd-enheter"
G 
G msgid "Legacy Applications"
G msgstr "Gamla program"
G 
G msgid "Legacy applications settings (grdb)"
G msgstr "Inställningar för gamla program (grdb)"
G 
G msgid "Global panel properties"
G msgstr "Typsnittsegenskaper"
 #: capplets/desktop-links/Sawfish/Sawfish.directory.in.in.h:1
N msgid "Control Center Menu"
N msgstr "Kontrollpanelsmeny"
 
G msgid "Panel"
G msgstr "Panel"
 #: capplets/desktop-links/Sawfish/Sawfish.directory.in.in.h:2
N msgid "Sawfish window manager"
N msgstr "Fönsterhanteraren Sawfish"
 
 
 #: capplets/desktop-links/cd.desktop.in.in.h:1
N msgid "CD Properties"
N msgstr "CD-egenskaper"
N 
 #: capplets/desktop-links/cd.desktop.in.in.h:2
N msgid "Configure handling of CD devices"
N msgstr "Konfigurera hantering av cd-enheter"
N 
 #: capplets/desktop-links/legacy-applications.desktop.in.in.h:1
N msgid "Legacy Applications"
N msgstr "Gamla program"
N 
 #: capplets/desktop-links/legacy-applications.desktop.in.in.h:2
N msgid "Legacy applications settings (grdb)"
N msgstr "Inställningar för gamla program (grdb)"
N 
 #: capplets/desktop-links/panel.desktop.in.in.h:1
N msgid "Global panel properties"
N msgstr "Globala panelegenskaper"
N 
 #: capplets/desktop-links/panel.desktop.in.in.h:2
N msgid "Panel"
N msgstr "Panel"
N 
 #: capplets/desktop-links/session.desktop.in.in.h:1
 
 #: capplets/desktop-links/session.desktop.in.in.h:2
 msgid "Startup Programs"
G msgstr "Program"
N msgstr "Uppstartsprogram"
 
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:2
 msgid "Add _file type..."
G msgstr "Lägg till filtyp..."
N msgstr "Lägg till _filtyp..."
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:3
 msgid "Add _service..."
G msgstr "Lägg till tjänst..."
N msgstr "Lägg till _tjänst..."
 
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:9
 msgid "Needs _terminal"
G msgstr "Behöver terminal"
N msgstr "Behöver _terminal"
 
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:12
 msgid "Use category _defaults"
G msgstr "Använd kategoristandardvärden"
N msgstr "Använd _kategoristandardvärden"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:13
 msgid "Use parent category _defaults"
G msgstr "Använd kategoristandardvärden för förälder"
N msgstr "Använd _kategoristandardvärden för förälder"
 
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:15
 msgid "_Add"
G msgstr "Lägg till"
N msgstr "_Lägg till"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:16
 msgid "_Category"
G msgstr "Kategori"
N msgstr "_Kategori"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:17
 msgid "_Choose..."
G msgstr "Välj..."
N msgstr "_Välj..."
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:18
 msgid "_Description"
G msgstr "Beskrivning"
N msgstr "_Beskrivning"
N 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:19
N msgid "_Edit..."
N msgstr "_Redigera..."
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:20
 msgid "_MIME Type"
G msgstr "MIME-typ"
N msgstr "_MIME-typ"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:21
 msgid "_Name"
G msgstr "Namn"
N msgstr "_Namn"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:22
 msgid "_Program"
G msgstr "Program"
N msgstr "_Program"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:23
 msgid "_Program to run"
G msgstr "Program att köra"
N msgstr "_Program att köra"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:24
 msgid "_Protocol name"
G msgstr "Protokollnamn"
N msgstr "_Protokollnamn"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:25
 msgid "_Remove"
G msgstr "Ta bort"
N msgstr "_Ta bort"
 
 
 #: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:268
 msgid "Add file type"
G msgstr "Lägg till filtyp..."
N msgstr "Lägg till filtyp"
 
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha "_Övrigt" här
 # Jag vill ha "Diverse"
 #
 #: capplets/file-types/mime-type-info.c:726
N msgid "Misc"
N msgstr "Diverse"
N 
 #: capplets/file-types/mime-types-model.c:167
 #: capplets/file-types/mime-types-model.c:168
 
 #: capplets/file-types/service-edit-dialog.c:225
 msgid "Add service"
G msgstr "Lägg till tjänst..."
N msgstr "Lägg till tjänst"
 
 
 #: capplets/font/font-properties.desktop.in.h:1
 msgid "Change the default fonts used by the desktop and applications"
G msgstr ""
N msgstr "Ställ in de standardtypsnitt som används av skrivbordet och program"
 
 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:1
G msgid "File Manager Font"
G msgstr "Filhanterartypsnitt"
N msgid "Font Preferences"
N msgstr "Typsnittsinställningar"
 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:2
G msgid "Font Properties"
G msgstr "Typsnittsegenskaper"
N msgid "Set the font for applications"
N msgstr "Ställ in typsnitt för program"
 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:3
G msgid "Standard Desktop Font"
G msgstr ""
N msgid "Set the font for the icons on the desktop"
N msgstr "Ställ in typsnitt för ikonerna på skrivbordet"
N 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:4
N msgid "Standard _application font:"
N msgstr "Standard_typsnitt för program:"
N 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:5
N msgid "_Desktop font:"
N msgstr "_Skrivbordstypsnitt:"
 
 
 #: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:598
 msgid "Desktop"
G msgstr ""
N msgstr "Skrivbord"
 
 #: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:602
 msgid "Window Management"
G msgstr "_Fönsterhanterare"
N msgstr "Fönsterhantering"
N 
 #: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:699
 #, c-format
N msgid "Error setting new accelerator in configuration database: %s\n"
N msgstr "Fel vid inställning av ny snabbtangent i konfigurationsdatabasen: %s\n"
 
 
G msgid "_Action"
G msgstr "_Åtgärd"
G 
G msgid "_Shortcut"
G msgstr "_Genväg"
 #: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:876
N msgid "Action"
N msgstr "Åtgärd"
N 
 #: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:888
N msgid "Shortcut"
N msgstr "Genväg"
 
 #: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.glade.h:1
G msgid "Desktop Shortcuts:"
G msgstr "Skrivbordsgenvägar:"
N msgid "Click for a list of keyboard navigation schemes."
N msgstr "Klicka för en lista på tangentbordsnavigeringsscheman."
 
 
 #: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.glade.h:5
N msgid "_Desktop shortcuts:"
N msgstr "_Skrivbordsgenvägar:"
N 
 #: capplets/keybindings/keybinding.desktop.in.h:1
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:2
G msgid "&lt;i&gt;fast&lt;/i&gt;"
G msgstr "&lt;i&gt;snabb&lt;/i&gt;"
N msgid "<i>fast</i>"
N msgstr "<i>snabb</i>"
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:3
G msgid "&lt;i&gt;loud&lt;/i&gt;"
G msgstr "&lt;i&gt;ljudlig&lt;/i&gt;"
N msgid "<i>loud</i>"
N msgstr "<i>ljudlig</i>"
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:4
G msgid "&lt;i&gt;quiet&lt;/i&gt;"
G msgstr "&lt;i&gt;tyst&lt;/i&gt;"
N msgid "<i>quiet</i>"
N msgstr "<i>tyst</i>"
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:5
G msgid "&lt;i&gt;slow&lt;/i&gt;"
G msgstr "&lt;i&gt;långsam&lt;/i&gt;"
G 
G msgid "*"
G msgstr ""
N msgid "<i>slow</i>"
N msgstr "<i>långsam</i>"
 
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:8
N msgid "Cursor _blinks in text fields"
N msgstr "Markören _blinkar i textfält"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:9
 
G msgid "Keyboard Properties"
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:13
N msgid "Keyboard Preferences"
 msgstr "Tangentbordsinställningar"
 
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:27
 msgid ""
G "The keyboard bell is the &lt;i&gt;beep&lt;/i&gt; sound heard when the system "
G "wants to get your attention. You can select a custom sound file to play "
G "instead of the traditional beeping noise."
G msgstr ""
G "Tangentbordssignalen är &lt;i&gt;pipljudet&lt;/i&gt; som hörs då systemet "
G "vill påkalla din uppmärksamhet. Du kan välja en egen ljudfil att spela "
G "istället för det traditionella pipljudet."
N "The keyboard bell is the <i>beep</i> sound heard when the system wants to "
N "get your attention."
N msgstr ""
N "Tangentbordssignalen är <i>pipljudet</i> som hörs då systemet vill påkalla "
N "din uppmärksamhet."
 
G msgid "Very fast"
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:28
N msgid "Very Fast"
 msgstr "Mycket snabb"
 
G msgid "Very long"
G msgstr "Mycket långsam"
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:29
N msgid "Very Short"
N msgstr "Mycket kort"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha:
 # "&lt;b&gt;Tips:&lt;/b&gt; Du kan konfigurera tangentbordets ///accessibility "
 # "features//hjälpmedelsfunktioner/// genom att öppna egenskapsdialogfönstret "
 # "'Inställningar för åtkomlighet' eller genom att trycka på knappen till höger."
 #
 # Jag vill ha:
 # "Du kan konfigurera tangentbordets hjälpmedelsfunktioner genom att öppna "
 # "egenskapsdialogfönstret \"Inställningar för åtkomlighet\" eller genom att "
 # "trycka på knappen till höger."
 #
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:30
N msgid ""
N "You can configure the keyboards accessibility features by bringing up the "
N "'Accessibility Settings' property dialog, or pressing the button on the "
N "right."
N msgstr ""
N "Du kan konfigurera tangentbordets hjälpmedelsfunktioner genom att öppna "
N "egenskapsdialogfönstret \"Inställningar för åtkomlighet\" eller genom att "
N "trycka på knappen till höger."
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:31
 msgid "_Accessibility..."
G msgstr "_Åtkomlighet"
N msgstr "_Åtkomlighet..."
 
 
 #: capplets/keyboard/keyboard.desktop.in.h:2
N msgid "Keyboard Properties"
N msgstr "Tangentbordsinställningar"
N 
 #. icon box
 #: capplets/mime-type/edit-window.c:266
 msgid "Select an icon..."
G msgstr "_Välj en redigerare:"
N msgstr "Välj en ikon..."
 
 #: capplets/mime-type/edit-window.c:276
 #: capplets/mime-type/new-mime-window.c:31
 msgid "Mime Type: "
G msgstr "MIME-typ"
N msgstr "Mime-typ: "
 
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #. gtk_container_set_border_width (GTK_CONTAINER (table), GNOME_PAD_SMALL);
 #: capplets/mime-type/edit-window.c:341
 #: capplets/mime-type/new-mime-window.c:69
 msgid "First Regular Expression: "
G msgstr ""
N msgstr "Första reguljära uttryck: "
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/mime-type/edit-window.c:349
 #: capplets/mime-type/new-mime-window.c:80
 msgid "Second Regular Expression: "
G msgstr ""
N msgstr "Andra reguljära uttryck: "
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha "Åtgärder av mime-typ"
 # Jag vill ha "Åtgärder för mime-typ"
 #
 #. Actions box
 #: capplets/mime-type/edit-window.c:356
 msgid "Mime Type Actions"
G msgstr ""
N msgstr "Åtgärder för mime-typ"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/mime-type/edit-window.c:363
 #, c-format
 msgid "Example: emacs %f"
G msgstr ""
N msgstr "Exempel: emacs %f"
 
 #: capplets/mime-type/edit-window.c:368
 msgid "Open"
G msgstr "Öppna fil"
N msgstr "Öppna"
 
 #: capplets/mime-type/edit-window.c:374 capplets/mime-type/edit-window.c:390
 #: capplets/mime-type/edit-window.c:405
 msgid "Select a file..."
G msgstr "Välj en ljudfil"
N msgstr "Välj en fil..."
 
 #: capplets/mime-type/edit-window.c:383
 msgid "View"
G msgstr "Viner"
N msgstr "Visa"
 
 #: capplets/mime-type/edit-window.c:399
 msgid "Edit"
G msgstr "Redigera...."
N msgstr "Redigera"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #. we initialize everything
 #: capplets/mime-type/edit-window.c:448
 #, c-format
 msgid "Set actions for %s"
G msgstr ""
N msgstr "Ange åtgärder för %s"
 
 #: capplets/mime-type/mime-data.c:384
 msgid "Mime Type"
G msgstr "MIME-typ"
N msgstr "Mime-typ"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/mime-type/mime-data.c:493
 msgid "You must enter a mime-type"
G msgstr ""
N msgstr "Du måste ange en mime-typ"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/mime-type/mime-data.c:498
 msgid ""
 "You must add either a regular-expression or\n"
 "a file-name extension"
 msgstr ""
N "Du måste ange antingen ett reguljärt uttryck eller\n"
N "ett filsnamstillägg"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/mime-type/mime-data.c:502
 msgid ""
 "Please put your mime-type in the format:\n"
 "CATEGORY/TYPE\n"
 "\n"
 "For Example:\n"
 "image/png"
 msgstr ""
N "Ange mime-typen i formatet:\n"
N "KATEGORI/TYP\n"
N "\n"
N "Till exempel:\n"
N "image/png"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/mime-type/mime-data.c:507
 msgid "This mime-type already exists"
G msgstr ""
N msgstr "Den här mime-typen finns redan"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/mime-type/mime-data.c:588 capplets/mime-type/mime-info.c:427
 msgid ""
 "We are unable to create the directory\n"
 "~/.gnome/mime-info\n"
 "\n"
 "We will not be able to save the state."
 msgstr ""
N "Det går inte att skapa katalogen\n"
N "˜/.gnome/mime-info\n"
N "\n"
N "Tillståndet kommer inte att kunna sparas."
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/mime-type/mime-data.c:594 capplets/mime-type/mime-info.c:433
 msgid ""
 "We are unable to access the directory\n"
 "~/.gnome/mime-info\n"
 "\n"
 "We will not be able to save the state."
 msgstr ""
N "Det går inte att komma åt katalogen\n"
N "˜/.gnome/mime-info\n"
N "\n"
N "Tillståndet kommer inte att kunna sparas."
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/mime-type/mime-data.c:605
 msgid ""
 "Cannot create the file\n"
 "~/.gnome/mime-info/user.mime\n"
 "\n"
 "We will not be able to save the state"
 msgstr ""
N "Det går inte att skapa filen\n"
N "˜/.gnome/mime-info/ user.mime\n"
N "\n"
N "Tillståndet kommer inte att kunna sparas"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/mime-type/mime-info.c:444
 msgid ""
 "Cannot create the file\n"
 "~/.gnome/mime-info/user.keys.\n"
 "\n"
 "We will not be able to save the state"
 msgstr ""
G 
G msgid "Delete"
G msgstr "_Ta bort"
G 
G msgid "Add..."
G msgstr "_Lägg till..."
G 
G msgid "Edit..."
G msgstr "Redigera...."
N "Det går inte att skapa filen\n"
N "˜/.gnome/mime-info/ user.keys\n"
N "\n"
N "Tillståndet kommer inte att kunna sparas"
 
 #: capplets/mime-type/mime-type.desktop.in.in.h:1
 msgid "Configure how files are associated and started"
G msgstr "Konfigurera vilka sessionsomedvetna program som startas upp"
N msgstr "Konfigurera hur filer associeras och startas"
 
 #: capplets/mime-type/mime-type.desktop.in.in.h:2
 msgid "Mime Types"
G msgstr "MIME-typ"
N msgstr "Mime-typer"
 
 #: capplets/mime-type/new-mime-window.c:25
 msgid "Add Mime Type"
G msgstr "Lägg till filtyp..."
N msgstr "Lägg till mime-typ"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/mime-type/new-mime-window.c:26
 msgid ""
 "Add a new Mime Type\n"
 "For example: image/tiff; text/x-scheme"
 msgstr ""
N "Lägg till en ny mime-typ\n"
N "Till exempel: image/tiff; text/x-scheme"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/mime-type/new-mime-window.c:43
 msgid ""
 "Type in the extensions for this mime-type.\n"
 "For example: .html, .htm"
 msgstr ""
N "Skriv in filnamnstilläggen för den här mime-typen.\n"
N "Till exempel: .html, .htm"
 
 #: capplets/mime-type/new-mime-window.c:50
 msgid "Extension:"
G msgstr "Tillägg"
N msgstr "Tillägg:"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/mime-type/new-mime-window.c:55
 msgid "Regular Expressions"
G msgstr ""
N msgstr "Reguljära uttryck"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha dubbelt blanksteg mellan meningarna
 # Jag vill ha enkelt
 #
 #: capplets/mime-type/new-mime-window.c:59
 msgid ""
 "You can set up two regular expressions here to identify the Mime Type\n"
 "by. These fields are optional."
 msgstr ""
N "Här kan du ange två reguljära uttryck som mime-typen ska identifieras\n"
N "genom. De här fälten är valfria."
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:1
 msgid ""
G "&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; You will need to logout and log back in for this "
G "setting to take effect."
N "<b>Note:</b> You will need to logout and log back in for this setting to "
N "take effect."
 msgstr ""
G "&lt;b&gt;Observera:&lt;/b&gt;\n"
G "\t\t\t  Du kommer att behöva logga ut och logga in igen för att denna "
G "inställning ska börja gälla."
N "<b>Observera:</b> Du kommer att behöva logga ut och logga in igen för att "
N "denna inställning ska börja gälla."
 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:2
G msgid "&lt;i&gt;Fast&lt;/i&gt;"
G msgstr "&lt;i&gt;Snabb&lt;/i&gt;"
N msgid "<i>Fast</i>"
N msgstr "<i>Snabb</i>"
 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:3
G msgid "&lt;i&gt;High&lt;/i&gt;"
G msgstr "&lt;i&gt;Hög&lt;/i&gt;"
N msgid "<i>High</i>"
N msgstr "<i>Hög</i>"
 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:4
G msgid "&lt;i&gt;Large&lt;/i&gt;"
G msgstr "&lt;i&gt;Stor&lt;/i&gt;"
N msgid "<i>Large</i>"
N msgstr "<i>Stor</i>"
 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:5
G msgid "&lt;i&gt;Low&lt;/i&gt;"
G msgstr "&lt;i&gt;Låg&lt;/i&gt;"
N msgid "<i>Low</i>"
N msgstr "<i>Låg</i>"
 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:6
G msgid "&lt;i&gt;Slow&lt;/i&gt;"
G msgstr "&lt;i&gt;Långsam&lt;/i&gt;"
N msgid "<i>Slow</i>"
N msgstr "<i>Långsam</i>"
 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:7
G msgid "&lt;i&gt;Small&lt;/i&gt;"
G msgstr "&lt;i&gt;Liten&lt;/i&gt;"
N msgid "<i>Small</i>"
N msgstr "<i>Liten</i>"
 
 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:9
G msgid "C_ursors"
G msgstr "_Muspekare"
N msgid "Buttons"
N msgstr "Knappar"
 
 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:11
N msgid "Cursors"
N msgstr "Muspekare"
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:12
 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:17
N msgid "Motion"
N msgstr "Rörelse"
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:18
 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:19
N msgid "Mouse Preferences"
N msgstr "Musinställningar"
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:20
 
G msgid "Configure GNOME's use of sound"
G msgstr "Konfigurera GNOME:s användning av ljud"
 #: capplets/mouse/mouse.desktop.in.h:2
N msgid "Mouse Properties"
N msgstr "Egenskaper för mus"
N 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.desktop.in.h:1
N msgid "Network"
N msgstr "Nätverk"
N 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.desktop.in.h:2
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:3
N msgid "Network Preferences"
N msgstr "Nätverksinställningar"
 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:2
N msgid "HTTP Proxy Settings"
N msgstr "HTTP-proxyinställningar"
N 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:4
N msgid "P_ort:"
N msgstr "P_ort:"
N 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:5
N msgid "Pass_word:"
N msgstr "L_ösenord:"
N 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:6
N msgid "Pro_xy requires a username and password"
N msgstr "Pro_xyservern kräver ett användarnamn och lösenord"
N 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:7
N msgid "User_name:"
N msgstr "Användar_namn:"
N 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:8
N msgid "_Location:"
N msgstr "_Plats:"
N 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:9
N msgid "_Use HTTP proxy"
N msgstr "_Använd HTTP-proxy"
N 
 #: capplets/sound/sound-properties-capplet.c:180
 
 #: capplets/sound/sound.desktop.in.h:1
N msgid "Configure GNOME's use of sound"
N msgstr "Konfigurera GNOME:s användning av ljud"
N 
 #: capplets/theme-switcher/control/control.c:18
 
 #: capplets/theme-switcher/gtk-theme-selector.desktop.in.h:1
 msgid "Change the appearance of buttons, scrollbars, etc"
G msgstr ""
N msgstr "Ändra utseendet på knappar, rullningslister m.m."
 
 #: capplets/theme-switcher/gtk-theme-selector.desktop.in.h:2
 msgid "Theme"
G msgstr "Gtk+-tema"
N msgstr "Tema"
 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:2
G msgid "Install new theme"
G msgstr "Installera nytt tema..."
N msgid "Gtk+ Theme Preferences"
N msgstr "Gtk+temainställningar"
 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:3
G msgid "Installed Themes"
G msgstr "Installera nytt tema..."
N msgid "Install new theme"
N msgstr "Installera nytt tema"
 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:4
G msgid "New themes can also be installed by dragging them into the window."
G msgstr ""
N msgid "Installed Themes"
N msgstr "Installerade teman"
 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:5
G msgid "Theme Properties"
G msgstr "CD-egenskaper"
N msgid "List of available GTK+ themes"
N msgstr "Lista med tillgängliga GTK+-teman"
 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:6
G msgid "_Go to theme folder..."
G msgstr ""
N msgid "New themes can also be installed by dragging them into the window."
N msgstr "Nya teman kan också installeras genom att de dras till fönstret."
 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:7
G msgid "_Install"
G msgstr ""
N msgid "_Go to theme folder"
N msgstr "_Gå till temamappen"
 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:8
G msgid "_Install new theme..."
G msgstr "Installera nytt tema..."
N msgid "_Install"
N msgstr "_Installera"
 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:9
N msgid "_Install new theme..."
N msgstr "_Installera nytt tema..."
N 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:10
 msgid "_Location of new theme:"
G msgstr "_Åtgärd"
N msgstr "_Plats för nytt tema:"
 
 #: capplets/ui-properties/behavior.desktop.in.h:1
 msgid "Change how toolbars and menus are displayed"
G msgstr ""
N msgstr "Ändra hur verktygsrader och menyer visas"
 
 
G msgid "Icons and Text"
G msgstr "Ikoner och text"
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:1
N msgid "A preview of what a menubar looks like with these settings."
N msgstr "En förhandsvisning av hur en menyrad ser ut med dessa inställningar."
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:2
N msgid "A preview of what a toolbar looks like with these settings."
N msgstr ""
N "En förhandsvisning av hur en verktygsrad ser ut med dessa inställningar."
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:3
N msgid "Icons Only"
N msgstr "Endast ikoner"
 
 
G msgid "Menu items have _icons"
G msgstr "Menyobjekt har _ikoner"
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:12
N msgid "Menu items can have _icons"
N msgstr "Menyobjekt kan ha _ikoner"
 
 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:16
N msgid "Priority Text Beside Icons"
N msgstr "Prioritetstext bredvid ikoner"
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:17
 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:20
N msgid "Text Below Icons"
N msgstr "Text under ikoner"
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:21
N msgid "Text Only"
N msgstr "Endast text"
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:22
 
G msgid "Toolbar and Menu Properties"
G msgstr "Egenskaper för verktygsrader och menyer"
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:23
N msgid "Toolbar and Menu Preferences"
N msgstr "Inställningar för verktygsrader och menyer"
 
 
G msgid "At the center of the screen"
G msgstr "Hastighet för tömning av skärmen"
G 
G msgid "At the mouse pointer"
G msgstr ""
G 
G msgid "Bottom"
G msgstr "_Nedre färg"
G 
G msgid "Default (Spread out - big)"
G msgstr ""
G 
G msgid "Dialog Buttons"
G msgstr "Exempelknapp"
G 
G msgid "Dialog buttons have icons"
G msgstr "Menyobjekt har _ikoner"
G 
G msgid "Dialogs"
G msgstr ""
G 
G msgid "Dialogs are treated"
G msgstr ""
G 
G msgid "Dialogs open"
G msgstr ""
G 
G msgid "Interface"
G msgstr ""
G 
G msgid "Left"
G msgstr "Längd"
G 
G msgid "Left aligned"
G msgstr ""
G 
G msgid "Like any other window"
G msgstr ""
G 
G msgid "Menu bars are detachable"
G msgstr ""
G 
G msgid "Menu bars have a border"
G msgstr ""
G 
G msgid "Menu items have icons"
G msgstr "Menyobjekt har _ikoner"
G 
G msgid "Menus can be torn off"
G msgstr ""
G 
G msgid "Multiple Documents"
G msgstr "Dokument"
G 
G msgid "Notebook tabs"
G msgstr ""
G 
G msgid "Place dialogs over application window when possible"
G msgstr ""
G 
G msgid "Progress bar is on the left"
G msgstr ""
G 
G msgid "Progress bar is on the right"
G msgstr ""
G 
G msgid "Right"
G msgstr "Hög"
G 
G msgid "Right aligned"
G msgstr "Högerhänt"
G 
G msgid "Seperate windows"
G msgstr "Matchade fönster"
G 
G msgid "Settings will not take effect until applications restart"
G msgstr ""
G 
G msgid "Specially by the window manager"
G msgstr "Fönsterhanteraren Sawfish"
G 
G msgid "Spread out"
G msgstr "Kalkylblad"
G 
G msgid "Spread out (big)"
G msgstr ""
G 
G msgid "Status Bar"
G msgstr ""
G 
G msgid "Status bar is interactive when possible"
G msgstr ""
G 
G msgid "The same window"
G msgstr ""
G 
G msgid "Tool Bars"
G msgstr "Verktygsrad"
G 
G msgid "Tool bar buttons are icons only"
G msgstr ""
G 
G msgid "Tool bar buttons are text below icons"
G msgstr ""
G 
G msgid "Tool bar buttons pop up on mouse over"
G msgstr ""
G 
G msgid "Tool bars are detachable"
G msgstr "Verktygsrader kan _tas loss och flyttas runt"
G 
G msgid "Tool bars have a border"
G msgstr "_Verktygsrader har: "
G 
G msgid "Tool bars have line separators"
G msgstr "_Verktygsrader har: "
G 
G msgid "Top"
G msgstr "Två"
G 
G msgid "Use status bar instead of dialog when possible"
G msgstr ""
G 
G msgid "When opening Multiple documents, use"
G msgstr ""
G 
G msgid "When using Notebook tabs, place the tabs on the"
G msgstr ""
G 
G msgid "Wherever the Window Manager places them"
G msgstr ""
 #: capplets/url-properties/url-properties.c:64
N msgid "Protocol"
N msgstr "Protokoll"
 
G msgid "Configure which programs are used to display URLs"
G msgstr "Konfigurera vilka sessionsomedvetna program som startas upp"
 #: capplets/url-properties/url-properties.c:64
N msgid "Command"
N msgstr "Kommando"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/url-properties/url-properties.c:66
 #: capplets/url-properties/url-properties.desktop.in.h:2
 #: capplets/url-properties/url.desktop.in.in.h:2
 msgid "URL Handlers"
G msgstr ""
G 
G msgid "Protocol"
G msgstr "Protokollnamn"
G 
G msgid "Command"
G msgstr "Ko_mmando:"
N msgstr "URL-hanterare"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/url-properties/url-properties.c:89
 msgid "handler:"
G msgstr ""
N msgstr "hanterare:"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #. set some commonly used handlers
 #: capplets/url-properties/url-properties.c:99
 msgid "Netscape"
G msgstr ""
N msgstr "Netscape"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/url-properties/url-properties.c:104
 msgid "Netscape (new window)"
G msgstr ""
N msgstr "Netscape (nytt fönster)"
 
 #: capplets/url-properties/url-properties.c:110
 msgid "Help browser"
G msgstr "_Hjälpläsare"
N msgstr "Hjälpläsare"
 
 #: capplets/url-properties/url-properties.c:115
 msgid "Help browser (new window)"
G msgstr "Bläddra med endast ett fönster"
N msgstr "Hjälpläsare (nytt fönster)"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/url-properties/url-properties.c:127
 msgid "Set"
G msgstr ""
N msgstr "Ange"
 
G msgid "Enlightenment"
G msgstr ""
G 
G msgid "Ice WM"
G msgstr ""
G 
G msgid "Scwm"
G msgstr ""
G 
G msgid "twm"
G msgstr ""
G 
G msgid "Window Maker"
G msgstr "_Fönsterhanterare"
 #: capplets/url-properties/url-properties.desktop.in.h:1
 #: capplets/url-properties/url.desktop.in.in.h:1
N msgid "Configure which programs are used to display URLs"
N msgstr "Konfigurera vilka program som används för att visa URL:er"
 
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.c:232
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:206
 #, c-format
 msgid ""
 "Starting %s\n"
G "(%d seconds left before operation times out)"
G msgstr ""
G 
G msgid "%s (Current)"
G msgstr ""
G 
G msgid "Run Configuration Tool for %s"
G msgstr "Konfiguration"
N "(%d seconds left before operation times out)"
N msgstr ""
N "Startar %s\n"
N "(%d sekunder kvar innan åtgärden når tidsgränsen)"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.c:393
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:381
 msgid " (Not found)"
G msgstr ""
N msgstr " (Hittades inte)"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.c:416
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:420
 msgid ""
 "wm-properties-capplet: Unable to initialize window manager.\n"
 "\tAnother window manager is already running and could not be killed\n"
 msgstr ""
N "wm-egenskaper-capplet: Det går inte att initiera fönsterhanteraren.\n"
N "\tEn annan fönsterhanterare körs redan och den kan inte stängas\n"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill använda ''
 # Jag vill använda \"\" som i alla andra GNOME-översättningar
 #
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.c:420
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:424
 #, c-format
 msgid ""
 "wm-properties-capplet: Unable to initialize window manager.\n"
 "\t'%s' didn't start\n"
 msgstr ""
N "wm-egenskaper-capplet: Det går inte att initiera fönsterhanteraren.\n"
N "\t\"%s\" startade inte\n"
 
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.c:469
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:473
 msgid "Previous window manager did not die\n"
G msgstr "Använd fönsterhanterarens ljudhändelser"
N msgstr "Föregående fönsterhanterare dog inte\n"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill använda ''
 # Jag vill använda \"\" som i alla andra GNOME-översättningar
 #
 # Sun vill ha "fönsterhanterare'%s'\n"
 # Jag vill ha "fönsterhanteraren \"%s\"\n"
 #
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.c:502
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:506
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not start '%s'.\n"
 "Falling back to previous window manager '%s'\n"
 msgstr ""
N "Det gick inte att starta \"%s\".\n"
N "Återgår till tidigare fönsterhanteraren \"%s\"\n"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha "markera\"Kör…\""
 # Jag vill ha "välja \"Kör\""
 #
 # Jag vill också ha med "i fotmenyn"
 #
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.c:533
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:537
 msgid ""
 "Could not start fallback window manager.\n"
 "Please run a window manager manually. You can\n"
 "do this by selecting \"Run Program\" in the\n"
 "foot menu\n"
 msgstr ""
N "Det gick inte att återgå till fönsterhanteraren.\n"
N "Kör en fönsterhanterare manuellt. Det gör du\n"
N "genom att välja \"Kör\" i menyn längst ned i\n"
N "fotmenyn\n"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.c:558
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:562
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:812
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:921
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:928
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:1070
 msgid "OK"
G msgstr ""
N msgstr "OK"
N 
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.c:798
N msgid "Window Preferences"
N msgstr "Fönsterinställningar"
N 
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.glade.h:1
N msgid "Apply Now"
N msgstr "Verkställ nu"
N 
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.glade.h:2
N msgid "Select windows when the mouse moves over them"
N msgstr "Markera fönster när muspekaren rör sig över dem"
N 
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.glade.h:3
N msgid "Titlebar Font"
N msgstr "Titelradstypsnitt"
N 
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.glade.h:4
N msgid "Window Border Appearance"
N msgstr "Fönsterramsutseende"
N 
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.glade.h:5
N msgid "Window Manager:"
N msgstr "Fönsterhanterare:"
N 
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.glade.h:6
 #: capplets/windows/window-properties.desktop.in.h:1
N msgid "Window Properties"
N msgstr "Fönsteregenskaper"
N 
 #: capplets/windows/window-properties.desktop.in.h:2
N msgid "Windows"
N msgstr "Fönster"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha "Upplysning"
 # Jag vill ha "Enlightenment" (det är namnet på fönsterhanteraren!)
 #
 #: capplets/wm-properties/wm-desktops/Enlightenment.desktop.in.in.h:1
N msgid "Enlightenment"
N msgstr "Enlightenment"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/wm-properties/wm-desktops/IceWM.desktop.in.in.h:1
N msgid "Ice WM"
N msgstr "Ice WM"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/wm-properties/wm-desktops/Scwm.desktop.in.in.h:1
N msgid "Scwm"
N msgstr "Scwm"
N 
 #: capplets/wm-properties/wm-desktops/WindowMaker.desktop.in.in.h:1
N msgid "Window Maker"
N msgstr "Window Maker"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/wm-properties/wm-desktops/twm.desktop.in.in.h:1
N msgid "twm"
N msgstr "twm"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:367
 #, c-format
N msgid "%s (Current)"
N msgstr "%s (aktuell)"
N 
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:370
 #, c-format
N msgid "Run Configuration Tool for %s"
N msgstr "Kör konfigurationsverktyg för %s"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha
 # "Den aktuella fönsterhanteraren har ändrats. För att spara\n"
 # "den här ändringen måste du spara den aktuella\n"
 # "sessionen. Det kan du göra genom att omedelbart markera \"Spara session\n"
 # "nu\" nedan eller spara sessionen senare. Det kan du\n"
 # "göra genom att antingen markera\"///Save Current Session//Spara aktuell "
 # "session///\" under \"Inställningar\"\n"
 # "på huvudmenyn, eller genom att sätta på \"///Save Current Setup//Spara "
 # "aktuell inställning///\" när\n"
 # "du loggar ut.\n"
 #
 # Jag vill ha
 # "Den aktuella fönsterhanteraren har ändrats. För att spara\n"
 # "den här ändringen måste du spara den aktuella sessionen. Det\n"
 # "kan du göra genom att omedelbart markera \"Spara session nu\"\n"
 # "nedan eller spara sessionen senare. Det kan du göra genom att\n"
 # "antingen markera \"Spara aktuell session\" under \"Inställningar\"\n"
 # "på huvudmenyn, eller genom att sätta på \"Spara aktuella\n"
 # "inställningar\" när du loggar ut.\n"
 #
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:580
 msgid ""
 "Your current window manager has been changed. In order for\n"
 "this change to be saved, you will need to save your current\n"
 "session. You can do so immediately by selecting the \"Save session\n"
 "now\" below, or you can save your session later. This can be\n"
 "done either selecting \"Save Current Session\" under \"Settings\"\n"
 "in the main menu, or by turning on \"Save Current Setup\" when\n"
 "you log out.\n"
 msgstr ""
N "Den aktuella fönsterhanteraren har ändrats. För att spara\n"
N "den här ändringen måste du spara den aktuella sessionen. Det\n"
N "kan du göra genom att omedelbart markera \"Spara session nu\"\n"
N "nedan eller spara sessionen senare. Det kan du göra genom att\n"
N "antingen markera \"Spara aktuell session\" under \"Inställningar\"\n"
N "på huvudmenyn, eller genom att sätta på \"Spara aktuella\n"
N "inställningar\" när du loggar ut.\n"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:587
 msgid "Save Session Later"
G msgstr ""
N msgstr "Spara session senare"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:587
 msgid "Save Session Now"
G msgstr ""
N msgstr "Spara session nu"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha
 # "Den aktuella fönsterhanteraren har ändrats. För att spara\n"
 # "den här ändringen måste du spara den aktuella\n"
 # "sessionen. Det kan du\n"
 # "göra genom att antingen markera\"\n"
 # "///Save Current Session//Spara aktuell session///\n"
 # "\" under \"Inställningar\"på huvudmenyn, eller genom att sätta på \"///Save "
 # "Current Setup//Spara aktuell inställning///\" när\n"
 # "du loggar ut.\n"
 #
 # Jag vill ha
 # "Den aktuella fönsterhanteraren har ändrats. För att spara\n"
 # "den här ändringen måste du spara den aktuella sessionen. Det\n"
 # "kan du göra genom att antingen markera \"Spara aktuell session\"\n"
 # "under \"Inställningar\" på huvudmenyn, eller genom att sätta på\n"
 # "\"Spara aktuell inställning\" när du loggar ut.\n"
 #
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:590
 msgid ""
 "Your current window manager has been changed. In order for\n"
 "this change to be saved, you will need to save your current\n"
 "session. This can be done by either selecting \"Save Current Session\"\n"
 "under \"Settings\" in the main menu, or by turning on\n"
 "\"Save Current Setup\" when you log out.\n"
 msgstr ""
N "Den aktuella fönsterhanteraren har ändrats. För att spara\n"
N "den här ändringen måste du spara den aktuella sessionen. Det\n"
N "kan du göra genom att antingen markera \"Spara aktuell session\"\n"
N "under \"Inställningar\" på huvudmenyn, eller genom att sätta på\n"
N "\"Spara aktuell inställning\" när du loggar ut.\n"
 
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:811
 msgid "Add New Window Manager"
G msgstr "_Fönsterhanterare"
N msgstr "Lägg till ny fönsterhanterare"
 
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:812
 msgid "Cancel"
G msgstr "Panel"
N msgstr "Avbryt"
 
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:824
 msgid "Name:"
G msgstr "Namn"
N msgstr "Namn:"
 
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:837
 msgid "Command:"
G msgstr "Ko_mmando:"
N msgstr "Kommando:"
 
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:850
 msgid "Configuration Command:"
G msgstr "Konfiguration"
N msgstr "Konfigurationskommando:"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha "Fönsterhanterare är sessionshanterade"
 # Jag vill ha "Fönsterhanterare är sessionshanterad"
 #
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:869
 msgid "Window manager is session managed"
G msgstr ""
N msgstr "Fönsterhanterare är sessionshanterad"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:919
 msgid "Name cannot be empty"
G msgstr ""
N msgstr "Namn kan inte vara tomt"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:926
 msgid "Command cannot be empty"
G msgstr ""
N msgstr "Kommando kan inte vara tomt"
 
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:974
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:1012
 msgid "Edit Window Manager"
G msgstr "_Fönsterhanterare"
N msgstr "Redigera fönsterhanterare"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:1069
 msgid "You cannot delete the current Window Manager"
G msgstr ""
N msgstr "Du kan inte ta bort den aktuella fönsterhanteraren"
 
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:1111
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:1123
 msgid "Window Manager Selector"
G msgstr "_Fönsterhanterare"
G 
G msgid "HTTP Proxy Settings"
G msgstr ""
G 
G msgid "Network Preferences"
G msgstr "Ljudegenskaper"
N msgstr "Fönsterhanterarväljare"
 
G msgid "P_ort:"
G msgstr "Punkter:"
G 
G msgid "Pass_word:"
G msgstr ""
G 
G msgid "Pro_xy requires a username and password"
G msgstr ""
G 
G msgid "User_name:"
G msgstr ""
G 
G msgid "_Location:"
G msgstr "_Åtgärd"
G 
G msgid "_Use HTTP proxy"
G msgstr ""
G 
G msgid "Network"
G msgstr ""
 #: control-center/capplet-dir-view-list.c:324
 #, c-format
N msgid "GNOME Control Center: %s"
N msgstr "GNOME-kontrollpanelen: %s"
 
 
 #: control-center/capplet-dir-view.c:335
N msgid "translator_credits"
N msgstr ""
N "Christian Rose\n"
N "Martin Wahlén\n"
N "Rapportera fel i översättningen till sv@li.org"
N 
 #: control-center/capplet-dir-view.c:344 control-center/gnomecc.desktop.in.h:1
 
 #: control-center/gnomecc-ui.xml.h:2
N msgid "Overview of the control center"
N msgstr "Översikt av kontrollpanelen"
N 
 #: control-center/gnomecc-ui.xml.h:3
 
 #: control-center/gnomecc-ui.xml.h:4
N msgid "_Contents..."
N msgstr "_Innehåll..."
N 
 #: control-center/gnomecc-ui.xml.h:5
 
 #: control-center/gnomecc.desktop.in.h:2
N msgid "The GNOME configuration tool"
N msgstr "Konfigurationsverktyget för GNOME"
N 
 #: control-center/main.c:43
 
 #: gnome-settings-daemon/gnome-settings-font.c:74
 #, c-format
N msgid ""
N "Cannot create the directory \"%s\".\n"
N "This is needed to allow changing cursors."
N msgstr ""
N "Kan inte skapa katalogen \"%s\".\n"
N "Detta krävs för att möjliggöra ändring av muspekare."
N 
 #: gnome-settings-daemon/gnome-settings-screensaver.c:92
 #, c-format
N msgid ""
N "There was an error starting up the screensaver:\n"
N "\n"
N "%s\n"
N "\n"
N "Screensaver functionality will not work in this session."
N msgstr ""
N "Det inträffade ett fel vid uppstart av skärmsläckaren:\n"
N "\n"
N "%s\n"
N "\n"
N "Skärmsläckarfunktionen kommer inte att fungera under denna session."
N 
 #: gnome-settings-daemon/gnome-settings-screensaver.c:102
N msgid "_Do not show this message again"
N msgstr "_Visa inte detta meddelande igen"
N 
 #: gnome-settings-daemon/gnome-settings-sound.c:125
 #, c-format
N msgid "Couldn't load sound file %s as sample %s"
N msgstr "Kunde inte läsa in ljudfilen %s som prov %s"
N 
 #: gnome-settings-daemon/gnome-settings-xsettings.c:150
 #, c-format
N msgid "GConf key %s set to type %s but its expected type was %s\n"
N msgstr ""
N "GConf-nyckeln %s är satt till typen %s men dess förväntade typ var %s\n"
N 
 #: libbackground/applier.c:239
 
G msgid "GConf key %s set to type %s but its expected type was %s\n"
G msgstr ""
 #~ msgid "Accepts Line _Number"
 #~ msgstr "Accepterar _radnummer"
N 
 #~ msgid "_Add..."
 #~ msgstr "_Lägg till..."
N 
 #~ msgid "_Delete"
 #~ msgstr "_Ta bort"
N 
 #~ msgid "_Action"
 #~ msgstr "_Åtgärd"
N 
 #~ msgid "_Shortcut"
 #~ msgstr "_Genväg"
N 
 #~ msgid "&lt;i&gt;fast&lt;/i&gt;"
 #~ msgstr "&lt;i&gt;snabb&lt;/i&gt;"
N 
 #~ msgid "&lt;i&gt;loud&lt;/i&gt;"
 #~ msgstr "&lt;i&gt;ljudlig&lt;/i&gt;"
N 
 #~ msgid "&lt;i&gt;quiet&lt;/i&gt;"
 #~ msgstr "&lt;i&gt;tyst&lt;/i&gt;"
N 
 #~ msgid "&lt;i&gt;slow&lt;/i&gt;"
 #~ msgstr "&lt;i&gt;långsam&lt;/i&gt;"
N 
 #~ msgid "Very long"
 #~ msgstr "Mycket långsam"
N 
 #~ msgid "_Sound"
 #~ msgstr "_Ljud"
N 
 #~ msgid "&lt;i&gt;Fast&lt;/i&gt;"
 #~ msgstr "&lt;i&gt;Snabb&lt;/i&gt;"
N 
 #~ msgid "&lt;i&gt;High&lt;/i&gt;"
 #~ msgstr "&lt;i&gt;Hög&lt;/i&gt;"
N 
 #~ msgid "&lt;i&gt;Large&lt;/i&gt;"
 #~ msgstr "&lt;i&gt;Stor&lt;/i&gt;"
N 
 #~ msgid "&lt;i&gt;Low&lt;/i&gt;"
 #~ msgstr "&lt;i&gt;Låg&lt;/i&gt;"
N 
 #~ msgid "&lt;i&gt;Slow&lt;/i&gt;"
 #~ msgstr "&lt;i&gt;Långsam&lt;/i&gt;"
N 
 #~ msgid "&lt;i&gt;Small&lt;/i&gt;"
 #~ msgstr "&lt;i&gt;Liten&lt;/i&gt;"
N 
 #~ msgid "Theme Properties"
 #~ msgstr "Temaegenskaper"
N 
 #~ msgid "Icons and Text"
 #~ msgstr "Ikoner och text"
N 
 #~ msgid "Only Icons"
 #~ msgstr "Endast ikoner"
N 
 #~ msgid "Only Text"
 #~ msgstr "Endast text"
N 
 #~ msgid "At the center of the screen"
 #~ msgstr "Vid mitten på skärmen"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "At the mouse pointer"
 #~ msgstr "Vid muspekaren"
N 
 #~ msgid "Bottom"
 #~ msgstr "Nederkant"
N 
 #~ msgid "Dialog Buttons"
 #~ msgstr "Dialogknappar"
N 
 #~ msgid "Dialog buttons have icons"
 #~ msgstr "Dialogknappar har ikoner"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Dialogs"
 #~ msgstr "Dialogfönster"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Dialogs are treated"
 #~ msgstr "Dialogfönster hanteras"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Dialogs open"
 #~ msgstr "Dialogfönster öppnas"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Interface"
 #~ msgstr "Gränssnitt"
N 
 #~ msgid "Left"
 #~ msgstr "Vänster"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Like any other window"
 #~ msgstr "som alla andra fönster"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Menu bars are detachable"
 #~ msgstr "Det går att lossa menyraderna"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Menu bars have a border"
 #~ msgstr "Menyraderna har ram"
N 
 #~ msgid "Menu items have icons"
 #~ msgstr "Menyobjekt har ikoner"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha "Menyerna kan tas bort"
 # Jag vill ha "Menyerna kan tas loss"
 #
 #~ msgid "Menus can be torn off"
 #~ msgstr "Menyerna kan tas loss"
N 
 #~ msgid "Multiple Documents"
 #~ msgstr "Flera dokument"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Notebook tabs"
 #~ msgstr "Anteckningsblocksflikar"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Place dialogs over application window when possible"
 #~ msgstr "Placera dialogfönster framför programfönster om det går"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Progress bar is on the left"
 #~ msgstr "Förloppsindikatorn finns till vänster"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Progress bar is on the right"
 #~ msgstr "Förloppsindikatorn finns till höger"
N 
 #~ msgid "Right"
 #~ msgstr "Höger"
N 
 #~ msgid "Right aligned"
 #~ msgstr "Högerjusterad"
N 
 #~ msgid "Seperate windows"
 #~ msgstr "Seperata fönster"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Settings will not take effect until applications restart"
 #~ msgstr "Inställningarna börjar inte gälla förrän programmen har startats om"
N 
 #~ msgid "Specially by the window manager"
 #~ msgstr "Speciellt av fönsterhanteraren"
N 
 #~ msgid "Spread out"
 #~ msgstr "Sprid ut"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Status Bar"
 #~ msgstr "Statusrad"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Status bar is interactive when possible"
 #~ msgstr "Statusraden är interaktiv om det är möjligt"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "The same window"
 #~ msgstr "Samma fönster"
N 
 #~ msgid "Tool Bars"
 #~ msgstr "Verktygsrader"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Tool bar buttons are icons only"
 #~ msgstr "Verktygsradsknappar är endast ikoner"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha "Verktygsradsknappar är text under ikonerna"
 # Jag vill ha "Verktygsradsknappar är text under ikoner"
 #
 #~ msgid "Tool bar buttons are text below icons"
 #~ msgstr "Verktygsradsknappar är text under ikoner"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Tool bar buttons pop up on mouse over"
 #~ msgstr "Verktygsradsknappar visas om du drar muspekaren över"
N 
 #~ msgid "Tool bars are detachable"
 #~ msgstr "Verktygsrader kan tas loss"
N 
 #~ msgid "Tool bars have a border"
 #~ msgstr "Verktygsrader har en ram"
N 
 #~ msgid "Tool bars have line separators"
 #~ msgstr "Verktygsrader har radavskiljare"
N 
 #~ msgid "Top"
 #~ msgstr "Överkant"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Use status bar instead of dialog when possible"
 #~ msgstr "Använd statusraden i stället för dialogfönster om det går"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha "När du öppnar flera dokument använder du"
 # jag vill ha "När flera dokument öppnas används"
 #
 #~ msgid "When opening Multiple documents, use"
 #~ msgstr "När flera dokument öppnas används"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha
 # "När du använder anteckningsblocksflikar placerar du flikarna på"
 #
 # Jag vill ha
 # "När anteckningsblocksflikar används placeras flikarna till"
 #
 #~ msgid "When using Notebook tabs, place the tabs on the"
 #~ msgstr "När anteckningsblocksflikar används placeras flikarna till"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Wherever the Window Manager places them"
 #~ msgstr "där fönsterhanteraren placerar dem"
N 
 #~ msgid "Could not load pixbuf \"%s\"; disabling wallpaper."
 #~ msgstr "Kunde inte läsa in bilden \"%s\"; slår av bakgrundsbild."
N 
 #~ msgid "Starting esd\n"
 #~ msgstr "Startar esd\n"
N 
 #~ msgid "Stopping esd\n"
 #~ msgstr "Stoppar esd\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.