nautilus

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-01 01:07:07

Här är uppdateringen av nautilus. Ta hemskt gärna en titt. Filen finns
även på http://www.menthos.com/po/gnome/nautilus.sv.po.


Christian # Swedish messages for Nautilus.
 # Copyright (C) 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000.
 # Richard Hult <rhult@hem.passagen.se>, 2000.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.
 # Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 2000, 2001.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.197 2002/05/31 23:01:46 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nautilus\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-05-27 13:08+0200\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-04-08 17:54+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-06-01 01:01+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-06-01 01:02+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: data/browser.xml.h:2
 msgid "Art"
G msgstr "Artist"
N msgstr "Konst"
 
 
 #: data/browser.xml.h:11
 msgid "Camera"
G msgstr "Varning"
N msgstr "Kamera"
 
 
 #: data/browser.xml.h:27
 msgid "Documents"
G msgstr "Dokumentation"
N msgstr "Dokument"
 
 
 #: data/browser.xml.h:52
 msgid "Mail"
G msgstr "Metal"
N msgstr "Post"
 
 
 #: data/browser.xml.h:57
 msgid "Multimedia"
G msgstr ""
N msgstr "Multimedia"
 
 
 #: data/browser.xml.h:65
 msgid "Package"
G msgstr "Rackspace"
N msgstr "Paket"
 
 
 #: data/browser.xml.h:69
 msgid "Pictures"
G msgstr ""
N msgstr "Bilder"
 
 
 # Ljud eller sund?
 #: data/browser.xml.h:80
 msgid "Sound"
G msgstr "Soul"
N msgstr "Ljud"
 
 
 #: data/browser.xml.h:88
 msgid "Web"
G msgstr ""
N msgstr "Webb"
 
 
 #: data/preferences.desktop.in.h:2
 msgid "Desktop Preferences"
G msgstr "Visningsinställningar"
N msgstr "Skrivbordsinställningar"
 
 
 #: data/serverconfig.desktop.in.h:2 data/serverconfig.directory.in.h:2
 msgid "Server Settings"
G msgstr "Systeminställningar"
N msgstr "Serverinställningar"
 
 
 #: libnautilus-private/filesystem-attributes.xml.h:14
 msgid "MacOS Volume"
G msgstr "MSDOS-volym"
N msgstr "MacOS-volym"
 
 
 #: libnautilus-private/nautilus-dnd.c:579
 msgid "Set as _Background"
G msgstr "Återställ bakgrund"
N msgstr "Ställ in som _bakgrund"
 
 
 #: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2222
 msgid "Empty Trash?"
G msgstr "Töm papperskorgen"
N msgstr "Tömma papperskorgen?"
 
 
 #: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:100
 msgid "_Always"
G msgstr "Alltid"
N msgstr "_Alltid"
 
 #: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:101
 msgid "_Local Files Only"
G msgstr "Endast lokala filer"
N msgstr "_Endast lokala filer"
 
 #: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:102
 msgid "_Never"
G msgstr "Aldrig"
N msgstr "Al_drig"
 
 
 #: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:137
 msgid "Activate items with a _single click"
G msgstr "Aktivera objekt med ett enkelklick"
N msgstr "Aktivera objekt med ett _enkelklick"
 
 #: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:141
 msgid "Activate items with a _double click"
G msgstr "Aktivera objekt med ett dubbelklick"
N msgstr "Aktivera objekt med ett _dubbelklick"
 
 #: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:149
 msgid "E_xecute files when they are clicked"
G msgstr "Kör filer när de klickas"
N msgstr "_Kör filer när de klickas"
 
 #: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:153
 msgid "Display _files when they are clicked"
G msgstr "Visa filer när de klickas"
N msgstr "_Visa filer när de klickas"
 
 #: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:157
 msgid "_Ask each time"
G msgstr "Fråga varje gång"
N msgstr "_Fråga varje gång"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: libnautilus-private/nautilus-search-uri.c:308
 #, c-format
 msgid "[Items ]larger than %s bytes"
G msgstr "[Objekt ]större än %s byte"
N msgstr "[Objekt ]större än %s byte"
 
 
 #: src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:892
 #, c-format
 msgid "Error executing utility program '%s': %s"
G msgstr ""
N msgstr "Fel vid körning av verktygsprogrammet \"%s\": %s"
 
 
 #: src/file-manager/fm-directory-view.c:4480
 msgid "R_emove Custom Icons"
G msgstr "_Ta bort anpassad ikon"
N msgstr "_Ta bort anpassade ikoner"
 
 
 #: src/file-manager/fm-error-reporting.c:102
 #, c-format
 msgid ""
 "The name \"%s\" is already used in this folder. Please use a different name."
G msgstr ""
G "Namnet \"%s\" används redan i denna mapp. Var vänlig och välj ett annat namn."
N msgstr "Namnet \"%s\" används redan i denna mapp. Välj ett annat namn."
 
 
 #: src/file-manager/fm-error-reporting.c:121
 #, c-format
 msgid "The name \"%s\" is not valid. Please use a different name."
G msgstr "Namnet \"%s\" är inte giltigt. Var vänlig och välj ett annat namn."
N msgstr "Namnet \"%s\" är inte giltigt. Välj ett annat namn."
 
 
 #: src/file-manager/fm-icon-view.c:1295
 #: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:25
 msgid "Restore Icons' _Original Sizes"
G msgstr "Återställ ikoner till originalstorlekarna"
N msgstr "Återställ ikoners _originalstorlekar"
 
 #: src/file-manager/fm-icon-view.c:1296
 msgid "Restore Icon's _Original Size"
G msgstr "_Återställ ikon till originalstorlek"
N msgstr "Återställ ikonens _originalstorlek"
 
 
 #: src/file-manager/fm-properties-window.c:315 src/nautilus-sidebar.c:748
 msgid ""
 "You can't assign more than one custom icon at a time! Please drag just one "
 "image to set a custom icon."
 msgstr ""
G "Du kan inte tilldela mer än en anpassad ikon åt gången! Var vänlig och dra "
G "endast en bild för att ställa in en anpassad ikon."
N "Du kan inte tilldela mer än en anpassad ikon åt gången! Dra endast en bild "
N "för att ställa in en anpassad ikon."
 
 
 #: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:6
 msgid "Format"
G msgstr "Glöm"
N msgstr "Formatera"
 
 #: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:7
 msgid "Format Conditionally"
G msgstr ""
N msgstr "Formatera på villkor"
 
 #: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:8
 msgid "Media Properties"
G msgstr "Egenskaper för %s"
N msgstr "Mediaegenskaper"
 
 #: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:9
 msgid "Media Properties Conditionally"
G msgstr "Skapar fönstret Egenskaper"
N msgstr "Mediaegenskaper på villkor"
 
 
 #: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:14
 msgid "Protect"
G msgstr ""
N msgstr "Skydda"
 
 #: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:15
 msgid "Protect Conditionally"
G msgstr ""
N msgstr "Skydda på villkor"
 
 
 #: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:18
 msgid "Unmount Volume Conditionally"
G msgstr "Avmontera volym"
N msgstr "Avmontera volym på villkor"
 
 #: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:19
 #: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:58
 msgid "Use Default Background"
G msgstr "Återställ skrivbordsbakgrund"
N msgstr "Använd standardbakgrund"
 
 #: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:20
 msgid "Use the default desktop background"
G msgstr "Återställ skrivbordsbakgrund"
N msgstr "Använd standardskrivbordsbakgrunden"
 
 
 #: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:16
N msgid "Edit Launcher"
N msgstr "Redigera startare"
N 
 #: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:17
N msgid "Edit the launcher information"
N msgstr "Redigera startarinformationen"
N 
 #: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:19
 
 #: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:25
N msgid "New La_uncher"
N msgstr "Ny s_tartare"
N 
 #: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:27
 
 #: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:42
 msgid "Properties"
G msgstr "Egenskaper för %s"
N msgstr "Egenskaper"
 
 #: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:43
 msgid "Remove Custom Icons"
G msgstr "_Ta bort anpassad ikon"
N msgstr "Ta bort anpassade ikoner"
 
 
 #: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:47
 msgid "Reset View to Default"
G msgstr "Standardalternativ för listvyn"
N msgstr "Återställ vy till standard"
 
 #: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:48
 msgid "Reset View to _Defaults"
G msgstr "Standardalternativ för listvyn"
N msgstr "Återställ vy till _standardalternativ "
 
 
 #: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:59
 msgid "Use the default background for this location"
G msgstr "Inga indextermer hittades för denna markering"
N msgstr "Använd standardbakgrunden för denna plats"
 
 
 #: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:69
 msgid "_Properties"
G msgstr "Egenskaper för %s"
N msgstr "_Egenskaper"
 
 
 #: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:1
 msgid "Arrange Items"
G msgstr ""
N msgstr "Ordna objekt"
 
 
 #: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:32
 msgid "_Arrange Items"
G msgstr ""
N msgstr "_Ordna objekt"
 
 
 #: src/nautilus-bookmarks-window.c:212
 msgid "_Name"
G msgstr "Namn"
N msgstr "_Namn"
 
 #: src/nautilus-bookmarks-window.c:227
 msgid "_Location"
G msgstr "Plats"
N msgstr "_Plats"
 
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:69
 msgid "_Open each file or folder in a separate window"
G msgstr "Öppna varje fil eller mapp i ett eget fönster"
N msgstr "_Öppna varje fil eller mapp i ett eget fönster"
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:74
 msgid "Display _sidebar in new windows"
G msgstr "Visa sidopanel i nya fönster"
N msgstr "Visa _sidopanel i nya fönster"
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:79
 msgid "Display _toolbar in new windows"
G msgstr "Visa verktygsrad i nya fönster"
N msgstr "Visa _verktygsrad i nya fönster"
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:84
 msgid "Display location _bar in new windows"
G msgstr "Visa adressrad i nya fönster"
N msgstr "Visa adress_rad i nya fönster"
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:89
 msgid "Display st_atus bar in new windows"
G msgstr "Visa statusrad i nya fönster"
N msgstr "Visa st_atusrad i nya fönster"
 
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:98
 msgid "_Use Nautilus to draw the desktop"
G msgstr "Använd Nautilus för att rita skrivbordet"
N msgstr "_Använd Nautilus för att rita skrivbordet"
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:103
 msgid "Use your _home folder as the desktop"
G msgstr "Använd din hemmapp som skrivbord"
N msgstr "Använd din _hemmapp som skrivbord"
 
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:108
 msgid "_Ask before emptying the Trash or deleting files"
G msgstr "Fråga innan papperskorgen töms eller filer tas bort"
N msgstr "_Fråga innan papperskorgen töms eller filer tas bort"
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:113
 msgid "_Include a Delete command that bypasses Trash"
G msgstr "Inkludera kommandot Ta bort som förbigår papperskorgen"
N msgstr "_Inkludera kommandot Ta bort som förbigår papperskorgen"
 
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:132
 msgid "Show _hidden files (file names start with \".\")"
G msgstr "Visa dolda filer (filnamn börjar med \".\")"
N msgstr "Visa _dolda filer (filnamn börjar med \".\")"
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:137
 msgid "Show _backup files (file names end with \"~\")"
G msgstr "Visa säkerhetskopior (filnamn slutar med \"~\")"
N msgstr "Visa _säkerhetskopior (filnamn slutar med \"~\")"
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:142
 msgid "Show special flags in _Properties window"
G msgstr "Visa specialflaggor i fönstret Egenskaper"
N msgstr "Visa specialflaggor i fönstret _Egenskaper"
 
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:147
 msgid "Always _list folders before files"
G msgstr "Visa alltid mappar före filer"
N msgstr "Visa alltid _mappar före filer"
 
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:171
 msgid "_View new folders using:"
G msgstr "Visa ny mappar genom att använda:"
N msgstr "_Visa nya mappar genom att använda:"
 
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:178
 msgid "_Arrange Items:"
G msgstr ""
N msgstr "_Ordna objekt:"
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:183
 msgid "_Sort in reversed order"
G msgstr "Sortera i omvänd ordning"
N msgstr "_Sortera i omvänd ordning"
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:188
 msgid "_Default zoom level:"
G msgstr "Standardzoomnivå:"
N msgstr "Standard_zoomnivå:"
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:194
 msgid "Use _tighter layout"
G msgstr "Använd kompaktare layout"
N msgstr "Använd _kompaktare layout"
 
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:202
 msgid "Arrange _Items:"
G msgstr ""
N msgstr "Ordna o_bjekt:"
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:207
 msgid "Sort in _reversed order"
G msgstr "Sortera i omvänd ordning"
N msgstr "Sortera i _omvänd ordning"
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:212
 msgid "Default _zoom level:"
G msgstr "Standardzoomnivå:"
N msgstr "Standardzoom_nivå:"
 
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:239
 msgid "_Location:"
G msgstr "Plats:"
N msgstr "_Plats:"
 
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:244
 msgid "_Don't include the built-in bookmarks in the Bookmarks menu"
G msgstr "Inkludera inte de inbyggda bokmärkena i bokmärkesmenyn"
N msgstr "Inkludera i_nte de inbyggda bokmärkena i bokmärkesmenyn"
 
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:268
 msgid "_Don't make thumbnails for files larger than:"
G msgstr "Skapa inte miniatyrbilder för filer större än:"
N msgstr "Skapa i_nte miniatyrbilder för filer större än:"
 
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:291
 msgid "_Show only folders (no files) in the tree"
G msgstr "Visa endast mappar (inga filer) i trädet"
N msgstr "_Visa endast mappar (inga filer) i trädet"
 
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:301
 msgid "_Maximum number of items displayed per site"
G msgstr "Största antalet objekt som visas per webbplats"
N msgstr "_Största antalet objekt som visas per webbplats"
 
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:306
 msgid "_Update frequency in minutes"
G msgstr "Uppdateringsfrekvens i minuter"
N msgstr "_Uppdateringsfrekvens i minuter"
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:316
 msgid "View Defaults"
G msgstr "Standardalternativ för ikonvyn"
N msgstr "Visa standardalternativ"
 
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:318
 msgid "Windows"
G msgstr "Nytt fönster"
N msgstr "Fönster"
 
 #: src/nautilus-preferences-dialog.c:319
 msgid "Desktop & Trash"
G msgstr "Flytta till papperskorgen"
N msgstr "Skrivbord och papperskorg"
 
 
 #. make the keyword label and field
 #: src/nautilus-property-browser.c:975
 msgid "_Keyword:"
G msgstr "Nyckelord:"
N msgstr "_Nyckelord:"
 
 #. set up a gnome icon entry to pick the image file
 #: src/nautilus-property-browser.c:993
 msgid "_Image:"
G msgstr "Bild:"
N msgstr "_Bild:"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #. make the name label and field
 #: src/nautilus-property-browser.c:1035
 msgid "Color _name:"
G msgstr "Färgnamn:"
N msgstr "Färg_namn:"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/nautilus-property-browser.c:1051
 msgid "Color _value:"
G msgstr "Färgvärde:"
N msgstr "Färg_värde:"
 
 
 #: src/nautilus-property-browser.c:1148
 msgid "Select an image file to add as a pattern"
G msgstr "Välj en bildfil att lägga till som mönster:"
N msgstr "Välj en bildfil att lägga till som mönster"
 
 
 #: src/nautilus-property-browser.c:1262
 msgid "Select a color to add"
G msgstr "Välj en färg att lägga till:"
N msgstr "Välj en färg att lägga till"
 
 
 #: src/nautilus-property-browser.c:1368
 #, c-format
 msgid ""
 "Sorry, but \"%s\" is an existing keyword. Please choose a different name "
 "for it."
 msgstr ""
G "Tyvärr, namnet \"%s\" är ett redan existerande nyckelord. Var vänlig och "
G "välj ett annat namn på det."
N "Tyvärr, namnet \"%s\" är ett redan existerande nyckelord. Välj ett annat "
N "namn på det."
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun vill ha "A_vbryt ta bort"
 # Jag vill ha "A_vbryt borttagning"
 # men jag går med på ändringen.
 #
 #: src/nautilus-property-browser.c:2037
 msgid "C_ancel Remove"
G msgstr "Avbryt borttagning"
N msgstr "A_vbryt ta bort"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/nautilus-property-browser.c:2043
 msgid "_Add a New Pattern..."
G msgstr "Lägg till ett nytt mönster..."
N msgstr "_Lägg till ett nytt mönster..."
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/nautilus-property-browser.c:2046
 msgid "_Add a New Color..."
G msgstr "Lägg till en ny färg..."
N msgstr "_Lägg till en ny färg..."
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/nautilus-property-browser.c:2049
 msgid "_Add a New Emblem..."
G msgstr "Lägg till ett nytt emblem..."
N msgstr "_Lägg till ett nytt emblem..."
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/nautilus-property-browser.c:2112
 msgid "_Remove a Pattern..."
G msgstr "Ta bort ett mönster..."
N msgstr "_Ta bort ett mönster..."
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/nautilus-property-browser.c:2115
 msgid "_Remove a Color..."
G msgstr "Ta bort en färg..."
N msgstr "_Ta bort en färg..."
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/nautilus-property-browser.c:2118
 msgid "_Remove an Emblem..."
G msgstr "Ta bort ett emblem..."
N msgstr "_Ta bort ett emblem..."
 
 
 #: src/nautilus-shell-ui.xml.h:14
 msgid "Display Nautilus help"
G msgstr "Nautilus-skal"
N msgstr "Visa hjälp för Nautilus"
 
 
 #: src/nautilus-shell-ui.xml.h:26
 msgid "Go up one level"
G msgstr ""
N msgstr "Gå upp en nivå"
 
 
 #: src/nautilus-shell-ui.xml.h:37
 msgid "Reload"
G msgstr "Läs"
N msgstr "Läs om"
 
 
 #: src/nautilus-shell-ui.xml.h:56
 msgid "_About Nautilus"
G msgstr "Om Nautilus"
N msgstr "_Om Nautilus"
 
 
 #: src/nautilus-shell-ui.xml.h:61
 msgid "_Clear History"
G msgstr "_Glöm historik"
N msgstr "_Töm historik"
 
 
 #: src/nautilus-shell-ui.xml.h:66
 msgid "_Edit Bookmarks"
G msgstr "_Redigera bokmärken..."
N msgstr "_Redigera bokmärken"
 
 
 #: src/nautilus-shell-ui.xml.h:77
 msgid "_Reload"
G msgstr "Läs"
N msgstr "_Läs om"
 
 
 #: src/nautilus-theme-selector.c:156
 #, c-format
 msgid "Sorry, but \"%s\" is not a valid theme file."
G msgstr "Tyvärr, \"%s\" är inte en giltig temamapp."
N msgstr "Tyvärr, \"%s\" är inte en giltig temafil."
 
 
 #: src/nautilus-theme-selector.c:306
 msgid ""
 "Sorry, but you can't remove the current theme. Please change to another "
 "theme before removing this one."
 msgstr ""
G "Tyvärr, du kan inte ta bort det aktuella temat. Var vänlig och byt till ett "
G "annat tema innan du tar bort detta."
N "Tyvärr, du kan inte ta bort det aktuella temat. Byt till ett annat tema "
N "innan du tar bort detta."
 
 
 #: src/nautilus-window-manage-views.c:1230
 #, c-format
 msgid "Couldn't find \"%s\". Please check the spelling and try again."
G msgstr ""
G "Kunde inte hitta \"%s\". Var vänlig och kontrollera stavningen och försök "
G "igen."
N msgstr "Kunde inte hitta \"%s\". Kontrollera stavningen och försök igen."
 
 #: src/nautilus-window-manage-views.c:1236
 #, c-format
 msgid ""
 "\"%s\" is not a valid location. Please check the spelling and try again."
G msgstr ""
G "\"%s\" är ingen giltig plats. Var vänlig och kontrollera stavningen och "
G "försök igen."
N msgstr "\"%s\" är ingen giltig plats. Kontrollera stavningen och försök igen."
 
 
 #: src/nautilus-window-menus.c:350
 msgid "Clear History?"
G msgstr "Glöm historik?"
G 
G msgid "Clear"
G msgstr "Töm text"
N msgstr "Tömma historik?"
 
 
 #: src/nautilus-window-toolbars.c:469
 msgid "Go back a few pages"
G msgstr ""
N msgstr "Gå bakåt ett par sidor"
 
 #: src/nautilus-window-toolbars.c:472
 msgid "Go forward a number of pages"
G msgstr ""
N msgstr "Gå framåt ett par sidor"
 
 
 #: src/nautilus-zoom-control.c:97
 msgid "Zoom to Fit"
G msgstr "Zooma ut"
N msgstr "Zooma så att det passar"
 
 #: src/nautilus-zoom-control.c:109
 msgid "Try to fit in window"
G msgstr "Visa verktygsrad i nya fönster"
N msgstr "Försök att passa i fönster"
 
 #: src/nautilus-zoom-control.c:1082
 msgid "Zoom"
G msgstr "Zooma in"
N msgstr "Zooma"
 
 #: src/nautilus-zoom-control.c:1088
 msgid "Set the zoom level of the current view"
G msgstr ""
N msgstr "Ställ in zoomnivån på den aktuella vyn"
N 
 #~ msgid "Clear"
 #~ msgstr "Töm"
N 
 #~ msgid " (invalid Unicode)"
 #~ msgstr " (ogiltig Unicode)"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.