Re: soundtracker-0.6.5

Författare: Patrik Wallstrom (pawal_at_blipp.com)
Datum: 2002-05-20 21:58:24

On Mon, 20 May 2002, Christian Rose wrote:

> Här är uppdateringen av soundtracker. Ta gärna en titt. Filen finns även 
> på http://www.menthos.com/po/tp/soundtracker-0.6.5.sv.po.

> G msgid "Use anti-aliased envelope editor"
> G msgstr "Använd kuvertredigerare med kantutjämning"

Som musiker skulle jag bli ivägskrämd med ovanstående formulering. Jag
måste springa iväg och se i en synth-manual för att se vad detta borde
heta.

Yamaha behåller envelop för att undvika förvirring. Envelopredigering alltså.

> N "Unused instruments: %d (used: %d)\n"
> N "\n"
> N "Clear unused and reorder playlist?\n"
> N msgstr ""
> N "Oanvända mönster: %d (använda: %d)\n"
> N "Oanvända instrument: %d (använda: %d)\n"
> N "\n"

Mönster är olycklig översättning av pattern, men jag har inget bra
förslag just nu. Kanske behölla pattern.

> #: app/audioconfig.c:62
> msgid "Playback Output"
> msgstr "Spela upp utmatning"
> 
> #: app/audioconfig.c:68
> msgid "Editing Output"
> msgstr "Redigerar utmatning"

Jag gissar att Output syftar på vilket ljudkort, eller typ OSS / ALSA,
man vill ha i programmet. En
konfigurationsinställning. Uppspelningsport
är nog bättre på den första, på den andra vet jag inte.

> #: app/drivers/alsa-input.c:426 app/drivers/alsa-output.c:426
> #: app/drivers/oss-input.c:261 app/drivers/oss-output.c:418
> msgid "Required sound output format not supported.\n"
> msgstr "Det ljudutmatningsformat som krävs stöds inte.\n"

Ljudutmatning klingar fortfarande falskt i mina öron. Ljudutgångens
format?
(Handlar kanske om att man vill spela upp en 5555Hz sampling på en
port som bara stöder 11025/22050/44100...)

> #: app/drivers/esd-output.c:161
> #, c-format
> msgid ""
> "Couldn't connect to ESD for sound output:\n"
> "%s"
> msgstr ""
> "Kunde inte ansluta till ESD för ljudutmatning:\n"
> "%s"

Ljuduppspelning eller uppspelning av ljud.

> #: app/drivers/oss-output.c:385
> #, c-format
> msgid ""
> "Couldn't open %s for sound output:\n"
> "%s"
> msgstr ""
> "Kunde inte öppna %s för ljudutmatning:\n"
> "%s"

Samma här.

> #: app/envelope-box.c:985
> msgid ""
> "Graphical\n"
> "Envelope\n"
> "Editor\n"
> "only in\n"
> "GNOME Version"
> msgstr ""
> "Grafisk\n"
> "kuvertredigerare\n"
> "endast i\n"
> "GNOME-versionen"

Behåll "envelop".

> #: app/envelope-box.c:1000
> msgid "Sustain"
> msgstr "Uthållning"

Sustain syfter på "Attack / Sustain / Release / Decay". Utklangning är
ett bättre svenskt ord, för att undvika förvirring kanske man bör
behålla den engelska termen.

> #: app/gui-settings.c:95
> msgid "Scopes Frequency"
> msgstr "Skopfrekvens"

Scopes syftar på oscilloscope, skop är helfel.

> #: app/gui-settings.c:364
> msgid "Horizontal effect column editing"
> msgstr "Horisontell effekt vid kolumnredigering"

Detta handlar om "effekt"-siffror i en viss kolumn, detta är en
märklig tingest. Man bör nog titta i applikationen för att få en
korrekt översättning.

> #: app/gui-settings.c:371
> msgid "Asynchronous (IT-style) pattern editing"
> msgstr "Asynkron mönsterredigering (IT-sätt)"

pattern, eller nåt annat. IT-sättet, eller IT-metoden vore kanske
bättre. IT är Impulse Tracker, detta syftar alltså på att programmet
ska imitera beteendet hos IT.

> #: app/gui-settings.c:406
> msgid "Scopes buffer size [MB]"
> msgstr "Skopbuffertstorlek [MB]"

Oscilloscope.

> #: app/gui-settings.c:449
> msgid "Track line format:"
> msgstr "Spåra radformat:"

Track syftar nog inte på spåra, utan spåret. "Spårets radformat:"
kanske är bättre, eller behålla engelskans track.

> #: app/gui-subs.c:34
> msgid "Playing pattern..."
> msgstr "Spelar mönster..."

Jag blir mer och mer allergisk mot mönster nu. :)

> #: app/gui.c:1487
> msgid "Play Pattern"
> msgstr "Spela mönster"

> #: app/gui.c:1529 app/playlist.c:301
> msgid "Pattern"
> msgstr "Mönster"

> #: app/gui.c:1546
> msgid "PatLength"
> msgstr "Mönsterlängd"

...


> #: app/instrument-editor.c:75
> msgid "VolFade"
> msgstr "Volymborttoning"
> 
> #: app/instrument-editor.c:76
> msgid "VibSpeed"
> msgstr "Vibrationshast."
> 
> #: app/instrument-editor.c:77
> msgid "VibDepth"
> msgstr "Vibrationsdjup"
> 
> #: app/instrument-editor.c:78
> msgid "VibSweep"
> msgstr "Vibrationssvep"

Vet inte om man vill behålla dessa på engelska...

> #: app/instrument-editor.c:229
> msgid "Volume envelope"
> msgstr "Volymkuvert"

Volym-envelop (egentligen amplitud-envelop, dålig engelska här)

> #: app/instrument-editor.c:237
> msgid "Panning envelope"
> msgstr "Panoreringskuvert"

Panorerings-envelop

> #: app/menubar.c:411
> msgid "Increment cmd value"
> msgstr "Öka kommandovärde"
> 
> #: app/menubar.c:413
> msgid "Decrement cmd value"
> msgstr "Minska kommandovärde"

cmd syftar kanske på något särskilt, ska man översätta detta?

> #: app/menubar.c:436 app/menubar.c:483
> msgid "_Interpolate effects"
> msgstr "_Interpolera effekter"

Interpolerings-effekter

> #: app/menubar.c:465 app/menubar.c:490 app/menubar.c:595
> msgid "_Pattern"
> msgstr "M_önster"

> #: app/menubar.c:499
> msgid "_Find Unused Pattern"
> msgstr "_Sök oanvänt mönster"
> 
> #: app/menubar.c:501
> msgid "_Copy Current to Unused Pattern"
> msgstr "_Kopiera från aktuellt till oanvänt mönster"
> 
> #: app/menubar.c:506
> msgid "C_lear Unused Patterns"
> msgstr "T_öm oanvända mönster"
> 
> #: app/menubar.c:508
> msgid "_Pack Patterns"
> msgstr "_Packa mönster"

...

(under arkiv)

> #: app/module-info.c:393
> #, c-format
> msgid ""
> "Unused patterns: %d (used: %d)\n"
> "Unused instruments: %d (used: %d)\n"
> "\n"
> "Clear unused and reorder playlist?\n"
> msgstr ""
> "Oanvända mönster: %d (använda: %d)\n"
> "Oanvända instrument: %d (använda: %d)\n"
> "\n"
> "Töm oanvända och sortera om spellistan?\n"

...

> #: app/sample-editor.c:328
> msgid "Set as loop"
> msgstr "Ställ in som slinga"

Det är inte fel att använda loop här.

> #: app/sample-editor.c:336
> msgid "RelNote"
> msgstr "Versionsinformation"

Fel.

-- 
patrik_wallstrom->foodfight->pawal@blipp.com->+46-709580442

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.