Re: LifeLines Obs. ompostning

Författare: Jens Arvidsson (arvid-jens_at_algonet.se)
Datum: 2002-05-20 19:42:03

"Göran Uddeborg" <goeran@uddeborg.pp.se> writes:

> > Här är nya LifeLines. Det har kommit till mycket nytt, så diffen är
> > stor, men i och med detta ska tydligen alla meddelanden i programmet
> > finnas med i po-filen.
> 
> Jag försökte ta en titt på detta, men det verkar som det är lite
> konstigt kodat.  Dels har du använt likhetestecken i avskiljaren
> mellan delarna (MIME boundary), vilket förvirrade min läsare.
> 
> Men allvarligare än det var hur svenska tecken var kodade.  Det stod i
> huvudet att det skulle vara UTF8, men det verkar inte stämma.  Det
> verkar istället som om alla svenska tecken är kodade med EF BF BD.
> Oavsett VILKET tecken det är!  Något är uppenbarligen trasigt här
> 
> > N msgstr "lines [-adkrwifmntcuFyxo] [databas]   # Anv=EF=BF=BDnd -F f=EF=BF=
> > =BDr finsk databas"


Elände. Jag förstår inte vad som är fel, men det är något med Gnus;
det blir konstigt om filen heter något med .diff, och går bra i alla
andra fall.

Hoppas att det fungerar den här gången.

Jens


Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.