Re: binutils-2.12-pre020121

Författare: Jens Arvidsson (arvid-jens_at_algonet.se)
Datum: 2002-05-19 13:31:33

Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se> writes:

> Äntligen är jag klar med översättningen av binutils. Det är
> min första översättning, så flå den, klå den och tukta mig
> duktigt! ;-)

OK, ska göra ett försök. :-)


> #: ar.c:263
> msgid ""
> " r[ab][f][u] - replace existing or insert new file(s) into the archive\n"
> msgstr ""
> " r[ab][f][u] - ersätt existerande eller infoga ny fil(er) i arkivet\n"

"Ny(a) fil(er)"?


> #: dlltool.c:1777
> #, c-format
> msgid "Unable to open temporary assembler file: %s"
> msgstr "Kan inte öppna temporära assemblerfil: %s"

"temporär"

 
> #: dllwrap.c:547
> msgid "  --no-idata4      Don't generate idata$4 section\n"
> msgstr "  --no-idata4      Generara ingen idata$4-sektion\n"

"GenerEra".


> #: dllwrap.c:549
> msgid "  -U           Add underscores to .lib\n"
> msgstr "  -U           Sätt dit understräck i .lib\n"

"understrEck"


> #: ieee.c:3144
> msgid "unrecognized C++ object overhead spec"
> msgstr "okänd C++-objektöversiktsspes"

"speC"


> #: nlmconv.c:1217
> msgid "set section flags"
> msgstr "sätt sketionsflaggor"

Slagfel i "sEKtionsflaggor".

> #: objcopy.c:2102
> msgid "interleave must be positive"
> msgstr "intervallstorleken måste vara positivt"

> #: objcopy.c:2494
> msgid "alternate machine code index must be positive"
> msgstr "index för annan maskinkod måste vara positiv"

Jag kanske är ute och cyklar, men på de båda ovanstående skulle jag
vilja växla plats på positivt och positiv.


> #: readelf.c:2152
> msgid "Usage: readelf {options} elf-file(s)\n"
> msgstr "Användning: readlef {flaggor} elf-fil(er)\n"

Slagfel i "readELf".

 
> #: readelf.c:5252
> msgid "Unable to read in dynamic data\n"
> msgstr "Kan inte läsa in den dynamisk datan\n"

"dynamiskA"

 
> #: readelf.c:7096
> msgid "(User defined location op)"
> msgstr "(använderdefinierad plats-op)"

användArdefinierad

 
> #: readelf.c:7376
> msgid "(not inlined)"
> msgstr "(inte inlajnad)"

<m. fl.>

Detta är väl en bedömningsfråga, men personligen skulle jag helst se
att stavningen av "inline" inte var försvenskad.


> #: readelf.c:7783
> msgid ""
> "\n"
> "  Address Length\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "  adressländ\n"

"adresslänGd"


> #: readelf.c:8565
> #, c-format
> msgid ""
> "\n"
> "Section '%s' has no debugging data.\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Sektion \"%s\" innehåller ingen felsökningsdata.\n"

"inga"?


> #: size.c:85
> msgid "default is --format=berkeley\n"
> msgstr "standardvärdet är --format=barkley\n"

"berkeley"


> #. Complain and keep going, so compilers can invent new
> #. cross-reference types.
> #: stabs.c:1297
> msgid "unrecognized cross reference type"
> msgstr "okänd korsrefferenstyp"

"referens"


Där var det slut! Hoppas att det inte slunkit med något som redan
hunnit påpekas tidigare i tråden.

Jens

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.