binutils-2.12-pre020121, andra delen

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-14 22:31:54

Tommy Pettersson writes:
> #: ieee.c:3254
> msgid "C++ default values not in a function"
> msgstr "C++-standardvärden inte innom en funktion"

"Inom" med ett "n".

> #: ieee.c:5333
> #, c-format
> msgid "IEEE unsupported integer type size %u\n"
> msgstr "IEEE klarar inte heltalstyper av storlek %u\n"

Jag undrar om det verkligen är IEEE som inte klarar storleken. Det
skulle också kunna vara en IEEE heltalstyp som inte stöds.

> #: ieee.c:5369
> #, c-format
> msgid "IEEE unsupported float type size %u\n"
> msgstr "IEEE klarar inte flyttalstyper av storlek %u\n"
> 
> #: ieee.c:5405
> #, c-format
> msgid "IEEE unsupported complex type size %u\n"
> msgstr "IEEE klarar inte komplextyper av storlek %u\n"

Motsvarande.

> #: nlmconv.c:726 nlmconv.c:915
> msgid "custom section"
> msgstr "personlig sektion"

Jag kan inte NLM-formatet, men jag betvivlar att "personlig" är en bra
översättning av "custom" här.

> #: nlmconv.c:910 nlmconv.c:939 nlmconv.c:957 nlmconv.c:1006 nlmconv.c:1025
> #, c-format
> msgid "%s: read: %s"
> msgstr "%s: läsfel: %s"

Det står inget om "fel" i orginalet.

> #: nlmconv.c:1228
> msgid "set .nlmsections size"
> msgstr "sätt .nlm-sektionsstorlek"

".nlmsections" är nog ett namn. Du behandlade det så tidigare.

> #: nlmconv.c:1316 nlmconv.c:1324 nlmconv.c:1333 nlmconv.c:1338
> msgid "set .nlmsection contents"
> msgstr "sätt .nlm-sektionsinnehåll"

Motsvarande.

> #: nlmconv.c:1980
> #, c-format
> msgid "unresolved PC relative reloc against %s"
> msgstr "olöst PC-relativ omlokalisering mot %s "

Ett onödigt blanksteg på slutet.

> " -n, --numeric-sort   Sort symbols numerically by address\n"
> " -n, --numeric-sort   Sortera symboler nummeriskt efter adress\n"

"Numeriskt" med ett "m".

> #: nm.c:334 objdump.c:216
> #, c-format
> msgid "Report bugs to %s.\n"
> msgstr ""
> "Rapportera fel till $s.\n"
> "Rapportera fel i översättningen till sv@li.org.\n"

"$s" var nog fel.

> #: nm.c:546
> #, c-format
> msgid "data size %ld"
> msgstr "datasegmentets storlek: %ld"

Valde du avsiktligt att lägga till ett kolon för att du tyckte det
blev bättre så, eller var det ett misstag? (Själv skulle jag nog bara
skrivit "datastorlek %ld", men det är jag det.)

> #: objcopy.c:1550
> msgid "making"
> msgstr "tillverkning"

Eller kanske "tillverkar".

> #: objcopy.c:2092
> msgid "byte number must be non-negative"
> msgstr "byte-nr får inte vara negativ"

"NegativT" väl, ett negativt nummer.

> #: objcopy.c:2342
> #, c-format
> msgid "Warning: truncating gap-fill from 0x%s to 0x%x"
> msgstr "Varning: kortar av utfyllnadstalet från 0x%s till 0x%x"

Man kan ju fråga sig om det verkligen skall vara %s första gången,
eller om det skulle varit %x. Har du koden lätt tillgänlig så du kan
kolla?

> #: objcopy.c:2494
> msgid "alternate machine code index must be positive"
> msgstr "index för annan maskinkod måste vara positiv"

Ett index, alltså positivT.

> " -z, --disassemble-zeroes    Do not skip blocks of zeroes when "
> "disassembling\n"
> " -z, --disassemble-zeroes    Hoppa inte över nollor vid "
> "disassemblering\n"

Att det handlar om BLOCK med nollor kanske är värdefullt för att
förstå bättre.

> #: readelf.c:351
> #, c-format
> msgid "Unable to seek to %x for %s\n"
> msgstr "Kan inte uppsöka %x i %s\n"

Jag tycker formuleringen "seek ... for" är lite udda. Har du kollat
att %s verkligen blir det man söker i?

> #: readelf.c:1085
> #, c-format
> msgid "<string table index %3ld>"
> msgstr "<txt.str.tab.index %3ld>"

Samma kommentar som tidigare om "textsträng". (Om du skippar "text"
kanske du inte behöver förkorta så mycket, dessutom.)

Tja, nu får det räcka för den här gången. Men jag återkommer.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.