Re: New PO file matrix

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-15 16:22:47

tis 2002-01-15 klockan 11.12 skrev François Pinard:
>          bg BR ca cs da de el eo es et fi fr
>          1 17 5 15 35 37 13 9 37 17 2 48
>          gl he hr hu id it ja ko lv nb nl nn
>          24 6 1 3 12 14 25 14 1 11 30 2
>  34 teams    no pl pt ru sk sl sv tr uk zh
>  54 domains   11 20 8 30 12 14 40 29 4 5 552

Jippi! Vi rockar! 40 och ännu inget stopp i sikte! Men fransoserna har
förvisso en svårintagelig ledning...


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.