Re: gEdit första försöket

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1998-11-19 22:34:45

Johan Linde tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Photoshop använder ordet "insticksprogram". Kan det vara nåt?

Jag har inte sett några protester och inga andra förslag.  Ordet som
sådant är väl ganska rättvisande, men man får kanske ha med det
engelska i parentes också i de fall det inte är uppenbart vad som
avses.  (Så har vi gjort i något annat fall vill jag minnas.)

Jag tar med det i ordlistan.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.