jag börjar med grep 2.2

From: Göran Uddeborg (gvran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1998-08-18 11:53:22

Daniel Bergstrom tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> grep är ett program jag nog klarar att översätta.

Ok, det är noterat.  Listorna på FTP-siten uppdateras inom kort.  (Jag
hinner inte just nu.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.