Re: Fil- eller Arkivmeny

From: Martin Wahlen (mva_at_sbbs.se)
Date: 1998-06-16 11:38:34

On Tue, 16 Jun 1998, Tomas Gradin wrote:

> > file menu för Arkivmeny eller något annat.
> 
> Det tycker jag inte. "File menu" = "filmeny". Låt programskaparen avgöra vad 
> han vill ha. Vi översätter, vi "förbättrar" inte.

Jo men, 
	[noun] file = fil
	[verb] file = arkivera
	Ex. to file = att arkivera

Dvs. vad handlar menyn egentligen om? Arkivering (spara, öppna) eller
filhantering (Kopiering, Flyttning) vissa programmerare har ju också saker
som Nytt projekt och liknande i menyn. Vad jag menar är skall man ta det
som att de menar, underförstått, att arkivera eller?

Martin 

===========================================================================
Martin Wahlén		Sound Foundation Inc.	  tel.  (613) 563-2226
mwahlen@soundfound.com 152 Hawthorne Ave.     fax.  (613) 563-2228
www.soundfound.com   K1S 0B3

LINUX LINUX LINUX LINUX LINUX LINUX LINUX LINUX LINUX LINUX LINUX LINUX 

===========================================================================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.