Re: Gnome 0.13

From: Tomas Gradin (tg_at_ipro.se)
Date: 1998-06-16 11:16:38

#<text/plain; charset=ISO-8859-1

> > msgid "More than 100,000,000 minutes of battery life?!?"
> > msgstr "Mer än 100.000.000 minuter batteritid?!?"
> 
> Jag vet att bruket varierar lite, men jag brukar rekommendera att
> använda blanktecken som avgränsare mellan siffrorna istället för
> punkt.  Även om komma är internationellt decimaltecken, så finns
> alltid risken för förvirring.

Svensk standard stipulerar "." som tusentalsseparator, "," som decimalseparator 
och ";" som listseparator.

Jag tycker att vi ska följa detta. Risken för förvirring finns framför allt om
man hittar på egna "standarder".

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.