Ord frågor

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1998-06-15 21:56:50

Martin Wahlen tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> runlevel
> browser
> browse

I tidigare diskussioner har vi i mesta möjliga mån försökt följa 
Svenska datatermgruppens (http://www.nada.kth.se/dataterm/)
rekommendationer.  För "browser" rekommenderar de "webbläsare".  (Jag
förutsätter att det är en "WEB browser" du talar om.)

Någon översättning av "runlevel" har de inte.  Vore en
direktöversättning "körnivå" vettig?  (Frågan är alltså riktad till
gruppen som helhet, inte bara till Martin.)

> Ber om ursäkt för alla e-brev som jag skickat. Det blir kanske lite
> "spammigt".

Så länge det är relevant innehåll är det väl inte "spammigt".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.