Gnome 0.13

From: Martin Wahlen (mva_at_sbbs.se)
Date: 1998-06-12 19:27:40

Ok, här kommer ett första försök på en översättning. Av gnome-core version
0.13. Jag skall försöka ladda ner gnome-core 0.20 i kväll och arbeta med
den i fortsättningen. 

Martin

===========================================================================
Martin Wahlén		Sound Foundation Inc.	  tel.  (613) 563-2226
mwahlen@soundfound.com 152 Hawthorne Ave.     fax.  (613) 563-2228
www.soundfound.com   K1S 0B3

LINUX LINUX LINUX LINUX LINUX LINUX LINUX LINUX LINUX LINUX LINUX LINUX 

===========================================================================# Swedish translation for the gnome-core module.
# Copyright (C) 1998 Free Software Foundation, Inc.
# Martin Wahlen <mva@sslug.dk>, 1998.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-core-0.13\n"
"POT-Creation-Date: 1998-04-21 13:08+0200\n"
"PO-Revision-Date: 1998-06-11 16:30+0100\n"
"Last-Translator: Martin Wahlen <mva@sslug.dk>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"

#: applets/batmon/batmon.c:96
msgid "Can't open /proc/apm; can't get data."
msgstr "Kan inte öppna /proc/apm; får inte data."

#: applets/batmon/batmon.c:102
msgid "Something wrong with /proc/apm; can't get data."
msgstr "Något är fel på /proc/apm; får inte data."

#: applets/batmon/batmon.c:150
msgid "There is no battery?!?"
msgstr "Inget batteri?!?"

#: applets/batmon/batmon.c:153
msgid "High and charging."
msgstr "Högt och laddas."

#: applets/batmon/batmon.c:156
msgid "High."
msgstr "Högt."

#: applets/batmon/batmon.c:159
msgid "Low and charging."
msgstr "Lågt och laddas."

#: applets/batmon/batmon.c:162
msgid "Low."
msgstr "Lågt."

#: applets/batmon/batmon.c:165
msgid "Critical and charging."
msgstr "Kritiskt och laddas."

#: applets/batmon/batmon.c:168
msgid "Critical!!"
msgstr "Kritiskt!!"

#: applets/batmon/batmon.c:171
msgid "Charging."
msgstr "Laddas."

#: applets/batmon/batmon.c:179
#, c-format
msgid "%d minutes of battery"
msgstr "%d minuter batteritid"

#. would have to be an error
#: applets/batmon/batmon.c:181
msgid "More than 100,000,000 minutes of battery life?!?"
msgstr "Mer än 100.000.000 minuter batteritid?!?"

#: applets/batmon/batmon.c:253
msgid "APM Stats"
msgstr "APM-värden"

#: applets/batmon/batmon.c:269
msgid "Linux APM Driver Version:"
msgstr "Linux APM-driver version:"

#: applets/batmon/batmon.c:281
msgid "APM BIOS Version:"
msgstr "APM BIOS version:"

#: applets/batmon/batmon.c:298
msgid "Battery Status:"
msgstr "Batteristatus:"

#. close button
#: applets/batmon/batmon.c:322 applets/mailcheck/mailcheck.c:460
#: help-browser/window.c:135 panel/launcher.c:329 panel/panel_config.c:254
#: panel/panel_config_global.c:283
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: applets/mailcheck/mailcheck.c:226
msgid "You have new mail."
msgstr "Du har ny post."

#: applets/mailcheck/mailcheck.c:228
msgid "You have mail."
msgstr "Du har post."

#: applets/mailcheck/mailcheck.c:230
msgid "No mail."
msgstr "Ingen post."

#: applets/mailcheck/mailcheck.c:419
msgid "Notification"
msgstr "Melding"

#: applets/mailcheck/mailcheck.c:436
msgid "Select animation"
msgstr "Välj animation"

#: applets/mailcheck/mailcheck.c:455
msgid "Mail check properties"
msgstr "Egenskaper för postkontroll"

#. apply button
#: applets/mailcheck/mailcheck.c:459 panel/launcher.c:338
#: panel/panel_config.c:262 panel/panel_config_global.c:291
msgid "Apply"
msgstr "Använd"

#: applets/mailcheck/mailcheck.c:570
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"

#: panel/panel.c:399
msgid "Remove from panel"
msgstr "Tag bort från panelen"

#: panel/panel.c:406
msgid "Move applet"
msgstr "Flytta applet"

#: panel/panel.c:743
msgid "This panel properties..."
msgstr "Denna panelens inställningar..."

#: panel/menu.c:426 panel/panel.c:750
msgid "Global properties..."
msgstr "Globala egenskaper..."

#: panel/logout.c:47 panel/menu.c:468 panel/panel.c:768
msgid "Log out"
msgstr "Logga ut"

#: panel/menu.c:388
msgid "Add to panel"
msgstr "Lägg till panelen"

#: panel/menu.c:393
msgid "Add applet"
msgstr "Lägg till applet"

#: panel/menu.c:401
msgid "Add main menu"
msgstr "Lägg till huvudmeny"

#: panel/menu.c:409
msgid "Add drawer"
msgstr "Lägg till låda"

#: panel/menu.c:416
msgid "Add swallowed app"
msgstr "Lägg till svald applikation"

#: panel/menu.c:456
msgid "Panel"
msgstr "Panel"

#: panel/menu.c:463
msgid "Lock screen"
msgstr "Lås skärmen"

#. Position frame
#: panel/panel_config.c:100
msgid "Position"
msgstr "Position"

#. Top Position
#: panel/panel_config.c:112
msgid "Top"
msgstr "Överst"

#: panel/panel_config.c:125
msgid "Bottom"
msgstr "Nederst"

#: panel/panel_config.c:138
msgid "Left"
msgstr "Vänster"

#: panel/panel_config.c:151
msgid "Right"
msgstr "Höger"

#. Auto-hide/stayput frame
#: panel/panel_config.c:162
msgid "Minimize Options"
msgstr "Minimeringsalternativ"

#. Stay Put
#: panel/panel_config.c:174
msgid "Explicitly Hide"
msgstr "Göm exksplisitt"

#: panel/panel_config.c:187
msgid "Auto Hide"
msgstr "Göm automatiskt"

#: panel/panel_config.c:227
msgid "Panel Configuration"
msgstr "Konfiguration for panelen"

#. label for Position notebook page
#: panel/panel_config.c:241
msgid "Orientation"
msgstr "Plassering"

#. AutoHide Animation step_size scale frame
#: panel/panel_config_global.c:118
msgid "Auto-Hide Animation Speed"
msgstr "Animationshastighet vid automatisk gömming"

#. ExplicitHide Animation step_size scale frame
#: panel/panel_config_global.c:126
msgid "Explicit-Hide Animation Speed"
msgstr "Animationshastighet vid eksplisitt gömming"

#. Minimize Delay scale frame
#: panel/panel_config_global.c:134
msgid "Auto-Hide Minimize Delay (ms)"
msgstr "Minimeringsventetid for automatisk gjemming (ms)"

#. Minimized size scale frame
#: panel/panel_config_global.c:142
msgid "Auto-Hide Minimized Size (pixels)"
msgstr "Minimert størrelse for automatisk gjemming (piksler)"

#. Tooltips frame
#: panel/panel_config_global.c:166
msgid "Icon Tooltips"
msgstr "Verktygstips för ikoner"

#. Tooltips enable
#: panel/panel_config_global.c:179
msgid "Tooltips enabled"
msgstr "Verktygstips på"

#. Menu frame
#: panel/panel_config_global.c:191
msgid "Menus"
msgstr "Menyer"

#. Small Icons
#: panel/panel_config_global.c:204
msgid "Show small icons"
msgstr "Visa små ikoner"

#: panel/panel_config_global.c:248
msgid "Global Panel Configuration"
msgstr "Global konfigurering av panel"

#. label for Animation notebook page
#: panel/panel_config_global.c:262
msgid "Animation settings"
msgstr "Animasjonsverdier"

#. label for Miscellaneous notebook page
#: help-browser/toc-man.c:24 help-browser/toc2-man.c:27
#: panel/panel_config_global.c:270
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Blandat"

#: panel/launcher.c:253
msgid "App"
msgstr "Applikation"

#: panel/launcher.c:301
msgid "Launcher properties"
msgstr "Egenskaper for launcher"

#: panel/launcher.c:312
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: panel/launcher.c:313
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"

#: panel/launcher.c:314
msgid "Execute"
msgstr "Kör"

#: panel/launcher.c:315
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"

#: panel/launcher.c:316
msgid "Documentation"
msgstr "Dokumentation"

#: panel/launcher.c:319
msgid "Run inside terminal"
msgstr "Kör i en terminal"

#: panel/launcher.c:486
msgid "Properties ..."
msgstr "Egenskaper ..."

#: panel/main.c:76
msgid "ID"
msgstr ""

#: panel/main.c:76
msgid "Discard session"
msgstr "Avbryt sessionen"

#: desktop-properties/property-background.c:417
msgid "Color"
msgstr "Färg"

#: desktop-properties/property-background.c:441
msgid "Flat"
msgstr "Platt"

#: desktop-properties/property-background.c:447
msgid "Gradient"
msgstr "Gradient"

#: desktop-properties/property-background.c:462
msgid "Vertical"
msgstr "Vertikal"

#: desktop-properties/property-background.c:468
msgid "Horizontal"
msgstr "Horisontal"

#: desktop-properties/property-background.c:603
msgid "Wallpaper Selection"
msgstr "Val av bakgrund"

#: desktop-properties/property-background.c:642
msgid "Wallpaper"
msgstr "Bakgrund"

#: desktop-properties/property-background.c:645
msgid " Browse... "
msgstr " Se på... "

#: desktop-properties/property-background.c:650
msgid "none"
msgstr "ingen"

#: desktop-properties/property-background.c:694
msgid "Centered"
msgstr "Centrerad"

#: desktop-properties/property-background.c:700
msgid "Tiled"
msgstr "Sida-vid-sida"

#: desktop-properties/property-background.c:951
msgid " Background "
msgstr " Bakgrund "

#: desktop-properties/property-screensaver.cc:143
msgid "Settings"
msgstr "Innställingar"

#: desktop-properties/property-screensaver.cc:145
msgid "Wait"
msgstr "Vänta"

#: desktop-properties/property-screensaver.cc:146
msgid "Min"
msgstr ""

#: desktop-properties/property-screensaver.cc:158
msgid "Requires Password"
msgstr "Behöver lösenord"

#: desktop-properties/property-screensaver.cc:167
msgid "Use DPMS"
msgstr "Använd DPMS"

#: desktop-properties/property-screensaver.cc:176
msgid "Priority"
msgstr "Prioritet"

#: desktop-properties/property-screensaver.cc:184
msgid "Normal"
msgstr "Normal"

#: desktop-properties/property-screensaver.cc:185
msgid "Low"
msgstr "Låg"

#: desktop-properties/property-screensaver.cc:231
msgid "Screensavers"
msgstr "Skärmsläckare"

#: desktop-properties/property-screensaver.cc:243
msgid "Setup..."
msgstr "Inställningar..."

#: desktop-properties/property-screensaver.cc:247
msgid "Test"
msgstr "Test"

#: desktop-properties/property-screensaver.cc:348
msgid " Screensaver "
msgstr " Skärmsläckare "

#: desktop-properties/xlockmore.cc:158
msgid "XLockMore Properties"
msgstr "Egenskaper for XLockMore"

#: desktop-properties/xlockmore.cc:176
msgid " OK "
msgstr ""

#: desktop-properties/xlockmore.cc:177
msgid " Apply "
msgstr " Bruk "

#: desktop-properties/xlockmore.cc:178
msgid " Cancel "
msgstr " Avbryt "

#: desktop-properties/xlockmore.cc:179
msgid " Defaults "
msgstr " Forhåndsvalg "

#: desktop-properties/xlockmore.cc:180 help-browser/window.c:169
#: help-browser/window.c:194
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"

#: desktop-properties/xlockmore.cc:185 desktop-properties/xlockmore.cc:197
msgid " Mode "
msgstr " Läge "

#: desktop-properties/xlockmore.cc:186
msgid " XLockMore "
msgstr ""

#: desktop-properties/xlockmore.cc:195
msgid " Options "
msgstr " Alternativ "

#: desktop-properties/xlockmore.cc:196
msgid " Preview "
msgstr " Förhandsvisning "

#: desktop-properties/property-keyboard.c:153
msgid "Speed"
msgstr "Fart"

#: desktop-properties/property-keyboard.c:159
msgid "Auto repeat"
msgstr "Auto repetering"

#: desktop-properties/property-keyboard.c:171
msgid "Repeat rate"
msgstr "Repeteringsintervall"

#: desktop-properties/property-keyboard.c:185
msgid "Repeat delay"
msgstr "Väntetid för repetering"

#: desktop-properties/property-keyboard.c:210
msgid "Click"
msgstr "Klick"

#: desktop-properties/property-keyboard.c:216
msgid "Click on keypress"
msgstr "Klicka vid tangentnedslag"

#: desktop-properties/property-keyboard.c:226
msgid "Click volume"
msgstr "Klickvolym"

#: desktop-properties/property-keyboard.c:254
msgid " Keyboard "
msgstr " Tangentbord "

#. Frame for choosing button mapping.
#: desktop-properties/property-mouse.c:184
msgid "Buttons"
msgstr "Knappar"

#: desktop-properties/property-mouse.c:186
msgid "Left handed"
msgstr "Vänsterhänt"

#: desktop-properties/property-mouse.c:188
msgid "Right handed"
msgstr "Högerhänt"

#. Frame for setting pointer acceleration.
#: desktop-properties/property-mouse.c:208
msgid "Motion"
msgstr "Rörelse"

#: desktop-properties/property-mouse.c:213
msgid "Acceleration"
msgstr "Acceleration"

#: desktop-properties/property-mouse.c:213
msgid "Slow"
msgstr "Långsam"

#: desktop-properties/property-mouse.c:213
msgid "Fast"
msgstr "Fort"

#: desktop-properties/property-mouse.c:219
msgid "Threshold"
msgstr "Tröskel"

#: desktop-properties/property-mouse.c:219
msgid "Small"
msgstr "Liten"

#: desktop-properties/property-mouse.c:219
msgid "Large"
msgstr "Stor"

#: desktop-properties/property-mouse.c:231
msgid "Mouse"
msgstr "Mus"

#: desktop-properties/main.c:31
msgid "Set parameters from saved state and exit"
msgstr "Sätt parametrar från det lagrade läget och avsluta"

#: desktop-properties/app-mouse.c:10
msgid "Mouse Properties"
msgstr "Mus egenskaper"

#: desktop-properties/app-keyboard.c:10
msgid "Keyboard Properties"
msgstr "Tangentbords egenskaper"

#: desktop-properties/app-background.c:10
msgid "Background Properties"
msgstr "Bakgrunds egenskaper"

#: gsm/main.c:40
msgid "[SESSION]"
msgstr "[SESSION]"

#: gsm/save-session.c:35
msgid "Kill session"
msgstr "Avbryt session"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:77
msgid "X"
msgstr "X"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:77
msgid "X position of window"
msgstr "Fönstrets X-position"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:78
msgid "Y"
msgstr "Y"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:78
msgid "Y position of window"
msgstr "Fönstrets Y-position"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:79
msgid "WIDTH"
msgstr "BREDD"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:79
msgid "Width of window"
msgstr "Fönstrets bredd"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:80
msgid "HEIGHT"
msgstr "HÖJD"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:80
msgid "Height of window"
msgstr "Fönstrets höjd"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:81
msgid "Debug level"
msgstr "Nivå för avlusning (debugging)"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:89
msgid "[URL]"
msgstr "[URL]"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:306
msgid "Gnome Help Browser"
msgstr ""

#: help-browser/gnome-help-browser.c:309
msgid ""
"GNOME Help Browser allows easy access to various forms of documentation on "
"your system"
msgstr ""
"GNOME Help Browser ger dig enkel tillgång till olika typer av dokumentation"
"på ditt system"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:528
msgid "History size"
msgstr "Historikfilens storlek"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:529
msgid "History file"
msgstr "Historikfil"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:530
msgid "Cache size"
msgstr "Cachestorlek"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:531
msgid "Cache file"
msgstr "Cachefil"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:532
msgid "Bookmark file"
msgstr "Bokmärkesfil"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:534
msgid "Man Path"
msgstr "Sökväg till manualsidor"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:535
msgid "Info Path"
msgstr "Sökväg till infosidor"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:536
msgid "GNOME Help Path"
msgstr "Sökväg till GNOME Help"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:604
msgid "Gnome Help Configure"
msgstr "Konfigurera Gnome Help"

#: help-browser/window.c:120
msgid "New window"
msgstr "Nytt fönster"

#: help-browser/window.c:120
msgid "Open new browser window"
msgstr "Öppna nytt fönster"

#: help-browser/window.c:125
msgid "Add Bookmark"
msgstr "Lägg till bokmärke"

#: help-browser/window.c:125
msgid "Add bookmark"
msgstr "Lägg till bokmärke"

#: help-browser/window.c:130
msgid "Configure"
msgstr "Konfigurera"

#: help-browser/window.c:135
msgid "Close window"
msgstr "Stäng fönster"

#: help-browser/window.c:140
msgid "Exit"
msgstr "Avsluta"

#: help-browser/window.c:140
msgid "Exit all windows"
msgstr "Stäng alla fönster"

#: help-browser/window.c:149
msgid "About"
msgstr "Om"

#: help-browser/window.c:149
msgid "Info about this program"
msgstr "Info om dette programmet"

#: help-browser/window.c:159 help-browser/window.c:189
msgid "History"
msgstr "Historik"

#: help-browser/window.c:159 help-browser/window.c:189
msgid "Show History Window"
msgstr "Visa historikfönstret"

#: help-browser/window.c:161
msgid "Bookmarks"
msgstr "Bokmärken"

#: help-browser/window.c:161 help-browser/window.c:191
msgid "Show Bookmarks Window"
msgstr "Visa bokmärkesfönstret"

#: help-browser/window.c:167
msgid "File"
msgstr "Fil"

#: help-browser/window.c:168
msgid "Window"
msgstr "Fönster"

#: help-browser/window.c:176
msgid "Back"
msgstr "Tillbaka"

#: help-browser/window.c:177
msgid "Go to the previous location in the history list"
msgstr "Gå till förutgående plats i historiklistan"

#: help-browser/window.c:179
msgid "Forward"
msgstr "Framåt"

#: help-browser/window.c:180
msgid "Go to the next location in the history list"
msgstr "Gå till nästa plats i historiklistan"

#: help-browser/window.c:183
msgid "Reload"
msgstr "Läs in på nytt"

#: help-browser/window.c:186
msgid "Index"
msgstr "Index"

#: help-browser/window.c:186
msgid "Show Documentation Index"
msgstr "Vis index för dokumentation"

#: help-browser/window.c:191
msgid "BMarks"
msgstr "BMärken"

#: help-browser/window.c:194
msgid "Help on Help"
msgstr "Hjelp om Help"

#: help-browser/gnome-helpwin.c:270
msgid "<body><h2>Error: file not found</h2></body>"
msgstr "<body><h2>Feil: fil ikke funnet</h2></body>"

#: help-browser/bookmarks.c:218
msgid "Bookmark"
msgstr "Bokmärke"

#: help-browser/bookmarks.c:218
msgid "Page Title"
msgstr "Sidotittel"

#: help-browser/bookmarks.c:228
msgid "Gnome Help Bookmarks"
msgstr "Bokmärke till Gnome Help"

#. Buttons
#: help-browser/bookmarks.c:238
msgid "Remove"
msgstr "Tag bort"

#: help-browser/history.c:255
msgid "URL"
msgstr "URL"

#: help-browser/history.c:255
msgid "Last"
msgstr "Sista"

#: help-browser/history.c:255
msgid "Count"
msgstr "Tal"

#: help-browser/history.c:268
msgid "Gnome Help History"
msgstr "Historia till Gnome Help"

#: help-browser/toc-man.c:18 help-browser/toc2-man.c:21
msgid "User Commands"
msgstr "Användar kommandon"

#: help-browser/toc-man.c:19 help-browser/toc2-man.c:22
msgid "System Calls"
msgstr "Systemanrop"

#: help-browser/toc-man.c:20 help-browser/toc2-man.c:23
msgid "Library Functions"
msgstr "Biblioteksfunksioner"

#: help-browser/toc-man.c:21 help-browser/toc2-man.c:24
msgid "Special Files"
msgstr "Specialfiler"

#: help-browser/toc-man.c:22 help-browser/toc2-man.c:25
msgid "File Formats"
msgstr "Filformat"

#: help-browser/toc-man.c:23 help-browser/toc2-man.c:26
msgid "Games"
msgstr "Spel"

#: help-browser/toc-man.c:25 help-browser/toc2-man.c:28
msgid "Administration"
msgstr "Administration"

#: help-browser/toc-man.c:26 help-browser/toc2-man.c:29
msgid "man9"
msgstr "man9"

#: help-browser/toc-man.c:27 help-browser/toc2-man.c:30
msgid "mann"
msgstr "mann"

#: help-browser/toc-man.c:28 help-browser/toc2-man.c:31
msgid "manx"
msgstr "manx"

#. Add one new item for each type
#. This really should iterate through the toc_config list
#. MAN PAGES
#: help-browser/toc.c:134
msgid "Man Pages"
msgstr "Manualsidor"

#. INFO PAGES
#: help-browser/toc.c:146
msgid "Info Pages"
msgstr "Infosidor"

#. GNOME HELP
#: help-browser/toc.c:158
msgid "GNOME Help"
msgstr "GNOME Hjälp"

#: help-browser/visit.c:95
msgid "<BODY>Unknown TOC argument</BODY>"
msgstr "<BODY>Ukjent argument for innholdsfortegnelse</BODY>"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.