Re: Översättning av bash

From: Göran Uddeborg (gvran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1998-05-08 22:33:31

Peter Andersson tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Jag tackar för erbjudandet men ... i nuläget ... tidsbrist,

Då låter jag Erik Mats stå kvar tills vidare.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.