Re: gettext 0.10.35

From: Thomas Olsson (cid95tho_at_student1.lu.se)
Date: 1998-05-03 18:46:20

Hej!

> Bifogar ny po-fil för kommentarer. Skillnader kommer först, därefter
> den totala filen.

Trevligt att se att arbetet inte helt har dött! Kanske ska inte jag säga
så mycket, eftersom jag fortfarande inte har kompleterat de paket jag
har ansvar för...

> N #: src/msgcomm.c:400
> N #, c-format, no-wrap
> N msgid ""
> N "Usage: %s [OPTION] INPUTFILE ...\n"
> N "Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
> N " -d, --default-domain=NAME   use NAME.po for output (instead of messages.po)\n"
> N " -D, --directory=DIRECTORY   add DIRECTORY to list for input files search\n"
> N " -e, --no-escape        do not use C escapes in output (default)\n"
> N " -E, --escape          use C escapes in output, no extended chars\n"
> N " -f, --files-from=FILE     get list of input files from FILE\n"
> N "   --force-po         write PO file even if empty\n"
> N " -F, --sort-by-file       sort output by file location\n"
> N " -h, --help           display this help and exit\n"
> N msgstr ""
> N "Användning: %s [FLAGGA] INFIL ...\n"
> N "Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
> N " -d, --default-domain=NAMN   använd NAMN.po som utfil (i st.f. messages.po)\n"

Tycker inte om hur du har förkortar istället för. Till att börja med så
heter det ju inte "i stället". Varför förkorta? Om man nu måste förkorta
(den vanliga debatten...) så tycker jag att en bättre förkortning är
"ist. f." eller "ist. för".

> N " -D, --directory=KATALOG    sök infiler även i KATALOG\n"
> N " -e, --no-escape        använd inte C-kontrollsekvenser i resultatet\n"
> N "                 (normalläge)\n"
> N " -E, --escape          använd C-kontrollsekvenser i resultatet, men\n"
> N "                 inte \\v eller \\a\n"
> N " -f, --files-from=FIL      hämta lista med infiler från FIL\n"
> N "   --force-po         skriv PO-fil även om den är tom\n"
> N " -F, --sort-by-file       sortera resultatet efter filposition\n"
> N " -h, --help           visa denna hjälptext och avsluta\n"
> N 
> N #: src/msgcomm.c:412
> N msgid ""
> N " -i, --indent          write the .po file using indented style\n"
> N "   --no-location       do not write '#: filename:line' lines\n"
> N " -n, --add-location       generate '#: filename:line' lines "
> N "(default)\n"
> N "   --omit-header       don't write header with `msgid \"\"' entry\n"
> N " -o, --output=FILE       write output to specified file\n"
> N " -p, --output-dir=DIR      output files will be placed in directory "
> N "DIR\n"
> N " -s, --sort-output       generate sorted output and remove "
> N "duplicates\n"
> N "   --strict          write out strict Uniforum conforming .po "
> N "file\n"
> N " -T, --trigraphs        understand ANSI C trigraphs for input\n"
> N " -u, --unique          shorthand for --less-than=2, requests\n"
> N "                 that only unique messages be printed\n"
> N msgstr ""
> N " -i, --indent          skriv -po-filen i indenterad stil.\n"
> N "   --no-location       skriv inte ut raderna \"#: filnamn:rad\"\n"
> N " -n, --add-location       skriv ut raderna \"#: filnamn:rad\"\n"
> N "                 (normalläge)\n"
> N "   --omit-header       skriv inte ut huvudrader med msgid \"\"\n"

Här har du missat lite citationstecken. I den engelska varianten så har
de apostrofer runt msgid. 

> N " -o, --output=FIL        skriv resultatet till FIL\n"
> N " -p, --output-dir=KATALOG    utfiler placeras i katalogen KATALOG\n"
> N " -s, --sort-output       sortera resultatet och ta bort dubbletter\n"
> N "   --strict          skriv ut en .po-fil som följer Uniforum strikt\n"

Jag skulle nog skriva "...som strikt följer Uniforum\n". 

> N " -T, --trigraphs        hantera ANSI C treteckenssekvenser i infiler\n"
> N " -u, --unique          samma som --less-than=2, bara unika\n"
> N "                 meddelanden skrivs\n"
> N 
> N #: src/msgcomm.c:425
> N msgid ""
> N " -V, --version         output version information and exit\n"
> N " -w, --width=NUMBER       set output page width\n"
> N " -<, --less-than=NUMBER     print messages with less than this many\n"
> N "                 definitions, defaults to infinite if not\n"
> N "                 set\n"
> N " ->, --more-than=NUMBER     print messages with more than this many\n"
> N "                 definitions, defaults to 1 if not set\n"
> N "\n"
> N "Find messages which are common to two or more of the specified PO files.\n"
> N "By using the --more-than option, greater commonality may be requested\n"
> N "before messages are printed. Conversely, the --less-than option may be\n"
> N "used to specify less commonality before messages are printed (i.e.\n"
> N "--less-than=2 will only print the unique messages). Translations,\n"
> N "comments and extract comments will be preserved, but only from the first\n"
> N "PO file to define them. File positions from all PO files will be\n"
> N "preserved.\n"
> N msgstr ""
> N " -V, --version         visa versionsinformation och avsluta\n"
> N " -w, --width=ANTAL       sätt antal kolumner i resultatet\n"
> N " -<, --less-than=ANTAL     skriv meddelanden med färre än ANTAL\n"
> N "                 definitioner, normalvärde: oändligt\n"
> N " ->, --more-than=ANTAL     skriv meddelanden med fler än ANTAL\n"
> N "                 definitioner, normalvärde: 1\n"

Jag tycker att det är otydligt hur allt syftar när du förkortar genom
att använda kolon på detta sätt. Varför inte skriva "...normalvärdet är
oändligt" och motsvarande? Eller översätta det lite friare och börja en
ny mening efter "definitioner" och då skriva som du har gjort? Alltså
"...definitioner. Normalvärde: oändligt".

> N "\n"
> N "Hitta meddelanden som förekommer i två eller flera angivna PO-filer.\n"
> N "Genom att använda --more-than kan man begära att meddelanden är\n"
> N "gemensamma i flera filer före de skrivs ut. På motsvarande sätt\n"
> N "används --less-than till att ange meddelanden som förekommer i\n"
> N "färre filer (--less-than=2 skriver endast de meddelanden som är unika).\n"

Tycker bättre som den senare formuleringen med "...förekommer i
färre..." än "...gemensamma i flera filer...". Jag skulle använt
"förekommer" i båda fallen.

> N "Översättningar, kommentarer och extraheringskommentarer bevaras, men\n"
> N "endast från den första PO-filen som definierar dem. Filpositioner från\n"
                            ^^^
Lite många mellanslag.

/T

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.