Översättning av bash

From: Göran Uddeborg (gvran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1998-04-17 23:07:49

Peter Andersson tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Har någon börjat översätta bash ännu?

Enlig vår lista med ansvariga (som du hittar på
ftp://ftp.carmen.se/gnu-sv/) så har Erik Mats
<f96ema@student.tdb.uu.se> reserverat bash.  Det var dock väldigt
länge sedan, och har inte hänt något på länge, så jag misstänker att
arbetet ligger nere.  Är det så, Erik?  Skulle Peter i så fall vilja
ta över?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.