Re: Knepiga ord.

From: Tomas Gradin (tg_at_bosun.bm.lu.se)
Date: 1997-06-16 11:35:09

>> Kanske "citerat"? Kommer det inte ifrån att man kan "qoute" något genom
>> att sätta det inom citattecken?
>
>Ja hur är det nu... ' och " heter väl egentligen (enkel)apostrof respektive
>dubbelapostrof på svenska? Det är iaf vad jag har sett i annan litteratur
>(ett par svenska böcker om C, den enda datorlitteratur på svenska jag har i
>hyllan) - jag kör med det f.n.  Dessa ord är (i svenskan) snarast fackord
>inom typografin som jag ser det.

' = apostrof, " = citationstecken. Enligt SIS.

>"Expansion" - Jag vill minnas att detta har diskuterats tidigare, men jag
>minns inte om vi kom fram till någon slags konsensus. Det som avses är
>omskrivningen av "wildcard matches", tilde m.fl. Jag kör f.n. med
>expansion/expandera, men jag trivs inte riktigt med det. ...det låter
>nästan lite ekivokt emellanåt. ;)  Egentligen är det inte "utvidgning"
>det handlar om - även om det kan vara det.  Jag har prövat med
>"omskrivning"/"skrivs om till" också. På många ställen passade det utmärkt,
>på andra inte.

Vad sägs om "ersättning"? Kanske "matchning"?

"Wildcard expansion" = "jokermatchning" :-)

>"positional parameters" - Det vill säga de formella parametrarna till
>skalet eller skriptet: $0, $1, $2, $3 osv. "argv[]", för att snacka C. Jag
>har döpt dem till "nummerparametrarna". Låter det begripligt?

Varför inte kalla dem just "positionsparametrar"?

>Orginaltexten använder "argument" och "parameter" om vartannat. Detta är
>jag lite tveksam till. "Argument" är väl egentligen identiskt med
>"aktuella parametrar"? För ett skript som heter "ole" och startas med "ole
>dole doff" så är "dole" ett argument eller aktuell parameter, medan $1 är
>en formell parameter. ...eller?

Du menar alltså att argumentet "dole" är den första parametern? Hmm, tja, 
låter väl OK, även om jag själv aldrig gjor någon direkt skillnad på dem.

>"host" - Tror jag vi har diskuterat tidigare. (?) Vad kör vi med,
>"värddator"?

Ja, eller bara "värd" helt enkelt, vilket ju är vad det betyder!

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.