Re: En liten kommentar om "tar"

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 1997-06-13 21:07:01

> När jag gjorde min senaste back.. öh, säkerhetskopiering, så fick jag
> följande utskrift:
> 
>     tar: Tar bort inledande "/" från absoluta sökvägar i arkivet
>     tar: Tar bort inledande "/" från absoluta länkar
> 
> Så här när meddelandena hamnar bredvid varandra känns det lite
> inkonsekvent att den ena avslutas med "i arkivet" men inte i det
> andra.

Ja.  Det är en direkt översättning från engelskan, en har "in archive"
en har det inte.  De ligger dessutom inte brevid varandra så man
ser inte inkonsekvensen.  Ska fixa det och påtala det hos den som
har hand om tar.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.