Re: Signaler

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 1997-05-01 14:41:12

Christian skrev:
> On Mon, 28 Apr 1997, Göran Uddeborg wrote:
> 
> > Är detta bättre än "Stoppad" tycker du?  Ursprunget till diskussionen
> > var väl hur man skulle skilja på "SIGTSTP/Stoppad" och
> > "SIGSTOP/Stoppad (signal)", och hur det bättre skulle framgå att det
> > förra (sannolikt) beror på att användaren tryckt en viss tangent.  Att
> > bara byta "Stoppad" till "Avstannad" hjälper väl inte då, och gör bara
> > att avståndet från engelskans "Stopped/Stopped (signal)" ökar.
> 
> Visst kanske det är längre ifrån engelskan, men inte mycket längre.
> Fast jag ser inte varför vi måste vara så hårt bundna till engelskan, om
> man verkligen vill vara säker på vilken signal man tagit emot så får man
> väl läsa signalnamnet "SIGSTOP/SIGTSTP". Strängen finns ju faktiskt där
> för att beskriva signalen.

Naturligtvis bör vi inte vara bundna till engelskan.  Men ibland får man
bara beskrivningen.  Om jag har ett jobb i bakgrunden och det dör p.g.a.
någon signal så skriver bash bara ut beskrivningen, inte signalnamnet
eller signalnumret.

> > > Låt mig förklara. Ska det vara som 'man skickar en SIGHUP för att låta
> > > processen hänga på' eller man får en SIGHUP när någon lägger på?
> > > Båda användnings områdena finns ju faktiskt.
> 
> > Men för att tala om för en process att DEN skall "lägga på luren"
> > finns väl inget standardiserat sätt.  Man kan naturligtvis tänka sig
> > att använda SIGHUP för det, men det vore inte något normalt.  Det
> > normalaste är nog snarare att man bara dödar processen som talar med
> > en vanlig SIGTERM.  Eller tänkte du på något speciellt program där man
> > har den konventionen.
> 
> Tja, här vill jag nog säga att kill -HUP <pid> är ganska vanligt. Kanske
> inte standard, men vanligt.

Det är ganska vanligt för demon-processer att läsa om sina konfigurerings-
filer när de får SIGHUP (inetd exemeplvis).

> > Som jag ser det är signalen något som händer med en process, och de
> > här hjälptexterna används normalt av en annan process.  Denna andra
> > process observerar vad som hände med den första, och behöver en
> > lämplig text att beskriva det med.  Det var ungefär det jag försökte
> > säga i mitt första brev, och det var ur det perspektivet jag försökte
> > välja texterna.
> 
> Jo, och då ger ju signal namnet exakt signal nummer till den kunnige och
> en någrlunda förståbar beskrivning till 'joe user'.

Förutsatt att man vet båda.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.