Gettext och wdiff inskickade

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 1997-04-14 21:37:07

Hej.

Jag har skickat in wdiff och gettext. Några svar på kommentarer.

Thomas Olsson om wdiff:
> Du har lagt till en punkt i slutet.
> 
> > #: src/unify.c:550
> > #, c-format
> > msgid "Invalid unified diff header at line %ld"
> > msgstr "Korrupt huvud för sammanslagen skillnad på rad %ld."
> 
> dito
> 
> Jag ser att du har gjort det på en massa ställen. Är det en "feature"? Hur som äm så skriver jag i slutet av detta mail ut alla rader jag hittade som hade en punkt i slutet där inte originalet hade det.
> 

I en tidigare version så hade alla dessa ".\n" på slutet. Sedan ändrades
det och jag missade tydligen att punkten också försvann.

Nu är det fixat på alla ställen, tack!

> > #: src/wdiff.c:1107
> >
> > " -t, --terminal       use termcap as for terminal displays\n"
> > " -t, --terminal       använd \"termcap\" för att markera ord\n"
> 
> Förstår i och för sig inte vad de menar, men det låter ändå inte som om det översatta betyder samma sak....

Wdiff markerar skillnader genom att sätta ord i fet stil eller vad nu
terminalen kan åstadkomma. -t tvingar wdiff att göra det även om
programmet inte skriver till en terminal. Översättningen är inte exakt,
men betyder faktiskt samma sak.

Göran Uddeborg om gettext:
> Thomas Olsson tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> > Heter det "lista av"? Tycker det låter konstigt. Jag kanske är
> > miljöskadat, men jag skulle säga "lista över" eller "lista på".
> 
> "Lista på" är väl ett exempel på att "på" används i tid och otid
> numera. Jag har själv inget emot "lista av" i det här fallet, men
> skulle också kunna valt "lista över" eller kanske "lista med". Det
> senare får en något annan nyans i betydelsen, men den betydelsen
> stämmer också i det här fallet.

Jag använde "lista med".

> > > #: src/msgfmt.c:579
> > > #, c-format
> > > msgid "field `%s' still has initial default value"
> > > msgstr "huvudrad \"%s\" har kvar initialt normalvärde"
> >
> > Normalvärde eller standardvärde? Jag tycker standardvärde.

Det blev "standardvärde".

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.