hello och sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-03-09 18:54:10

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
   Subject: hello och sh-utils
   Date:   Sun, 9 Mar 1997 18:54:10 +0100
   ------

Nu har jag tittat på ändringarna i hello och sh-utils. I hello hittade jag
inget att anmärka på, men i sh-utils finns det jag några saker jag vill
kommentera.

> #: src/chroot.c:43
> msgid ""
> "If no command is given, run ``${SHELL} -i'' (default: /bin/sh).\n"
> msgstr ""
> "Om inget kommando angetts kör \"${SHELL} -i\" (standard: /bin/sh).\n"

Här tycker jag det ska var komma precis som i originalet:
"Om inget kommando angetts, kör \"${SHELL} -i\" (standard: /bin/sh).\n"


> #: src/seq.c:90
> msgid ""
> "Print numbers from FIRST to LAST, in steps of INCREMENT.\n"
> "\n"
> " -f, --format FORMAT   use printf(3) style FORMAT (default: %%g)\n"
> " -s, --separator STRING  use STRING to separate numbers (default: \\n)\n"
> " -w, --equal-width    equalize width by padding with leading zeroes\n"
> "   --help        display this help and exit\n"
> "   --version      output version information and exit\n"
> "\n"
> "If FIRST or INCREMENT is omitted, it defaults to 1.\n"
> "FIRST, INCREMENT, and LAST are interpreted as floating point values.\n"
> "INCREMENT should be positive if FIRST is smaller than LAST, and negative\n"
> "otherwise. When given, the FORMAT argument must contain exactly one of\n"
> "the printf-style, floating point output formats %%e, %%f, or %%g.\n"
> msgstr ""
> "Skriv ut siffror från FÖRSTA till SISTA, i steg om ÖKNING..\n"

Här blev det en punkt för mycket på slutet.

> "\n"
> " -f, --format FORMAT   använd FORMAT av typ printf(3) (standard: %%g)\n"
> " -s, --separator STRÄNG använd STRÄNG för att separera siffror
>(standard: \\n)\n"
> " -w, --equal-width    jämnar ut längd genom att lägga till inledande
>nollor\n"

Jag tycker det vore bättre om du skrev "jämna", så att du använder samma form
överallt.

> "   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
> "   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
> "\n"
> "Om FÖRSTA eller ÖKNING utelämnas, sätts de till 1. FÖRSTA, ÖKNING och
>SISTA \n"
> "tolkas som flyttal. ÖKNING ska vara positivt om FÖRSTA är mindre än
>SISTA \n"
> "och negativt annars. När det anges måste argumentet FORMAT innehålla \n"
> "precis en av flyttalsformattyperna %%e, %%f eller %%g (samma som i
>printf).\n"

Jag tycker sista meningen blir mer lättläst om du skriver:
"När argumentet FORMAT anges måste det innehålla..."

> #: src/who-users.c:642
> #, c-format
> msgid ""
> "   --message   same as -T\n"
> "   --writeable  same as -T\n"
> "   --help    display this help and exit\n"
> "   --version   output version information and exit\n"
> msgstr ""
> "   --help    visa denna hjälptext och avsluta\n"
> "   --message   samma som -T\n"
> "   --version   visa versionsinformation och avsluta\n"
> "   --writeable  samma som -T\n"

Här är inte raderna i samma ordning som i originalet.=============================================================================
Johan Linde           |       Alphas HTML-läge
mailto:jl@theophys.kth.se    |       Alpha's HTML mode
http://bach.theophys.kth.se/~jl/ | http://bach.theophys.kth.se/~jl/Alpha.html
=============================================================================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.