Svenska tecken i subject undviker jag

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-02-28 22:50:15

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Svenska tecken i subject undviker jag
   Date:   Fri, 28 Feb 1997 22:50:15 +0100
   ------

så långt det går.

Ursäkta en ordningsfråga: Vem är det som äger vår lista (sv@li..org)?
När jag gick med i den här gruppen skrev jag ett brev till sv-owner
och kanske också till owner-sv för att påtala att listan är
konfigurerad på ett felaktigt sätt. Jag skrev på svenska, och kanske
är det skälet till att jag inte fick något svar.

Hur som helst så börjar jag bli trött på att breven modifieras så att
de bryter mot MIME-standarden. Jag kan sköta Majordomo, så om jag
bara får tillåtelse (och lösenord) så kan jag göra något åt det.

/David

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Computational Linguistics student & Consultant Systems Administrator
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.            Carpe diem!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.