gcal 2.30

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-01-10 23:20:09

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
   Subject: gcal 2.30
   Date:   Fri, 10 Jan 1997 23:20:09 +0100
   ------

Här kommer första versionen av gcal 2.30. Mycket nöje!


/Johan


# Swedish messages for gcal 2.30.
# Copyright (C) 1997 Free Software Foundation, Inc.
# Johan Linde <jl@theophys.kth.se>, 1997.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcal 2.30\n"
"POT-Creation-Date: 1997-01-02 23:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 1997-01-10 23:01+0100\n"
"Last-Translator: Johan Linde <jl@theophys.kth.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. !USE_DE
#: src/file-io.c:1342 src/file-io.c:1360 src/file-io.c:1376 src/gcal.c:2676
#: src/rc-insert.c:1341
msgid ":"
msgstr "."

#. !USE_DE
#: src/file-io.c:1478
#, c-format
msgid "Try to write %s `%s'... %s%s%s"
msgstr "Försöket att skriva %s \"%s\"... %s%s%s"

#: src/file-io.c:1480 src/file-io.c:1575 src/file-io.c:1589
msgid "failed"
msgstr "misslyckades"

#: src/file-io.c:1480 src/file-io.c:1575 src/file-io.c:1589
msgid "success"
msgstr "lyckades"

#. !USE_DE
#: src/file-io.c:1573
#, c-format
msgid "Try to open resource file `%s'... %s%s%s"
msgstr "Försöket att öppna resursfilen \"%s\"... %s%s%s"

#. !USE_DE
#: src/file-io.c:1586
#, c-format
msgid "Try to open (level: %02d) include file `%s'... %s%s%s"
msgstr "Försöket att öppna (nivå: %02d) inkluderingsfil \"%s\"... %s%s%s"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:973
msgid "legal holidays"
msgstr "allmänna helgdagar"

#: src/gcal.c:974
msgid "holidays"
msgstr "helgdagar"

#: src/gcal.c:975
msgid "Mondays"
msgstr "måndagar"

#: src/gcal.c:976
msgid "Tuesdays"
msgstr "tisdagar"

#: src/gcal.c:977
msgid "Wednesdays"
msgstr "onsdagar"

#: src/gcal.c:978
msgid "Thursdays"
msgstr "torsdagar"

#: src/gcal.c:979
msgid "Fridays"
msgstr "fredagar"

#: src/gcal.c:980
msgid "Saturdays"
msgstr "lördagar"

#: src/gcal.c:981
msgid "Sundays"
msgstr "söndagar"

#: src/gcal.c:982
msgid "Mondays...Thursdays"
msgstr "måndagar - torsdagar"

#: src/gcal.c:983
msgid "Mondays...Fridays"
msgstr "måndagar - fredagar"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:1025
msgid "Day group (exactly one member must be defined):"
msgstr "Daggrupp (exakt en medlem måste definieras):"

#: src/gcal.c:1026
msgid "Day number with leading zeroes"
msgstr "Dagnummer med inledande nollor"

#: src/gcal.c:1027
msgid "Day number with leading spaces"
msgstr "Dagnummer med inledande blanktecken"

#: src/gcal.c:1028
msgid "Day number with leading zeroes and trailing suffix"
msgstr "Dagnummer med ändelse och inledande nollor"

#: src/gcal.c:1029
msgid "Day number with leading spaces and trailing suffix"
msgstr "Dagnummer med ändelse och inledande blanktecken"

#: src/gcal.c:1030
msgid "Month group (exactly one member must be defined):"
msgstr "Månadsgrupp (exakt en medlem måste definieras):"

#: src/gcal.c:1031
msgid "Complete month name"
msgstr "Månadens fullständiga namn"

#: src/gcal.c:1032
msgid "Abbreviated month name (3 letters)"
msgstr "Månadens förkortade namn (3 bokstäver)"

#: src/gcal.c:1033
msgid "Month number with leading zero"
msgstr "Månadsnummer med inledande nolla"

#: src/gcal.c:1034
msgid "Month number with leading space"
msgstr "Månadsnummer med inledande blanktecken"

#: src/gcal.c:1035
msgid "Year group (exactly one member must be defined):"
msgstr "Årsgrupp (exakt en medlem måste definieras):"

#: src/gcal.c:1036
msgid "Complete year number with leading zeroes"
msgstr "Fullständigt årtal med inledande nollor"

#: src/gcal.c:1037
msgid "Complete year number with leading spaces"
msgstr "Fullständigt årtal med inledande blanktecken"

#: src/gcal.c:1038
msgid "Last two digits of year number with leading zero"
msgstr "Sista två siffrorna i årtal med inledande nolla"

#: src/gcal.c:1039
msgid "Last two digits of year number with leading space"
msgstr "Sista två siffrorna i årtal med inledande blanktecken"

#: src/gcal.c:1040
msgid "Weekday name group (one member may be defined):"
msgstr "Namngrupp med veckodagar (en medlem kan definieras):"

#: src/gcal.c:1041
msgid "Complete weekday name"
msgstr "Veckodagens fullständiga namn"

#: src/gcal.c:1042
msgid "Abbreviated weekday name (3 letters)"
msgstr "Veckodagens förkortade namn (3 bokstäver)"

#: src/gcal.c:1043
msgid "Abbreviated weekday name (2 letters)"
msgstr "Veckodagens förkortade namn (2 bokstäver)"

#: src/gcal.c:1044
msgid "Highlighting group (all members must be defined):"
msgstr "Framhävd grupp (alla medlemmar måste definieras):"

#: src/gcal.c:1045
msgid "Start of highlighting sequence/marking character"
msgstr "Start på framhävningssekvens/markeringstecken"

#: src/gcal.c:1046
msgid "End of highlighting sequence/marking character"
msgstr "Slut på framhävningssekvens/markeringstecken"

#: src/gcal.c:1047
msgid "Character replacement:"
msgstr "Ersättningstecken:"

#: src/gcal.c:1048
msgid "Space/blank (' ') character"
msgstr "Blanktecken (\" \")"

#: src/gcal.c:1049
msgid "Underscore ('_') character"
msgstr "Understrykningstecken (\"_\")"

#: src/gcal.c:1050
msgid "Percent ('%') character"
msgstr "Procenttecken (\"%\")"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:1084
msgid "Germany"
msgstr "Tyskland"

#: src/gcal.c:1085
msgid "U.S.A."
msgstr "USA"

#: src/gcal.c:1086
msgid "Great Britain"
msgstr "Storbritannien"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:1560
msgid "default"
msgstr "standard"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:1654
msgid "y"
msgstr "å"

#: src/gcal.c:1655
msgid "m"
msgstr "m"

#: src/gcal.c:1656
msgid "w"
msgstr "v"

#: src/gcal.c:1657
msgid "d"
msgstr "d"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:1722 src/gcal.c:1737
msgid "environment variable"
msgstr "miljövariabel"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:1886
#, c-format
msgid ""
"%s: command in environment variable `%s' found -- %s\n"
"%s\n"
msgstr ""
"%s: kommando i miljövariabeln \"%s\" funnet -- %s\n"
"%s\n"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:2125 src/gcal.c:4667 src/gcal2txt.c:294 src/gcal2txt.c:298
#: src/rc-use.c:1617 src/rc-use.c:1692 src/rc-use.c:1756 src/rc-use.c:1937
#: src/rc-utils.c:640 src/rc-utils.c:672 src/tcal.c:354 src/tcal.c:361
#: src/txt2gcal.c:294 src/txt2gcal.c:298 src/utils.c:641 src/utils.c:660
#: src/utils.c:686 src/utils.c:920
msgid "Internal"
msgstr "Intern"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:2183
#, c-format
msgid ""
"%s: invalid date given -- %c%s\n"
"%s\n"
msgstr ""
"%s: felaktigt datum angivet -- %c%s\n"
"%s\n"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:2504
msgid "response file"
msgstr "responsfil"

#: src/gcal.c:2504 src/gcal.c:2516
msgid "Created"
msgstr "Skapad"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:2516
msgid "shell script"
msgstr "skalprogram"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:2674
#, c-format
msgid "Mail from \\`%s' (%02d-%s-%04d %02d%s%02d%s%02d"
msgstr "Post från \\\"%s\" (%02d-%s-%04d %02d%s%02d%s%02d"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:3861 src/gcal.c:3885
msgid "command line"
msgstr "kommandorad"

#: src/gcal.c:5010
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:5019 src/gcal2txt.c:478 src/tcal.c:694 src/txt2gcal.c:480
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%s'"
msgstr "%s: okänd flagga \"%s\""

#: src/gcal.c:5027
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %s"
msgstr "%s: felaktig flagga -- %s"

#: src/gcal.c:5035
#, c-format
msgid "%s: option `%s' doesn't allow an argument"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" tar inget argument"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:5044 src/tcal.c:670
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" behöver ett argument"

#: src/gcal.c:5052
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %s"
msgstr "%s: flaggan behöver ett argument -- %s"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:5060 src/tcal.c:730
#, c-format
msgid "%s: option with invalid argument -- %s"
msgstr "%s: flagga med felaktigt argument -- %s"

#: src/gcal.c:5067
#, c-format
msgid "%s: option with ambiguous argument -- %s"
msgstr "%s: flagga med tvetydigt argument -- %s"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:893
msgid "Austrian"
msgstr "österrikiska"

#: src/hd-data.c:894
msgid "Australian"
msgstr "australiska"

#: src/hd-data.c:895
msgid "Belgian"
msgstr "belgiska"

#: src/hd-data.c:896
msgid "Canadian"
msgstr "kanadensiska"

#: src/hd-data.c:897
msgid "Swiss"
msgstr "schweiziska"

#: src/hd-data.c:898
msgid "Czech"
msgstr "tjeckiska"

#: src/hd-data.c:899
msgid "German"
msgstr "tyska"

#: src/hd-data.c:900
msgid "Danish"
msgstr "danska"

#: src/hd-data.c:901
msgid "Spanish"
msgstr "spanska"

#: src/hd-data.c:902
msgid "Finnish"
msgstr "finska"

#: src/hd-data.c:903
msgid "French"
msgstr "franska"

#: src/hd-data.c:904
msgid "British"
msgstr "brittiska"

#: src/hd-data.c:905
msgid "Greek"
msgstr "grekiska"

#: src/hd-data.c:906
msgid "Hungarian"
msgstr "ungerska"

#: src/hd-data.c:907
msgid "Italian"
msgstr "italienska"

#: src/hd-data.c:908
msgid "Mexican"
msgstr "mexikanska"

#: src/hd-data.c:909
msgid "Dutch"
msgstr "nederländska"

#: src/hd-data.c:910
msgid "Norwegian"
msgstr "norska"

#: src/hd-data.c:911
msgid "Polish"
msgstr "polska"

#: src/hd-data.c:912
msgid "Portuguese"
msgstr "portugisiska"

#: src/hd-data.c:913
msgid "Swedish"
msgstr "svenska"

#: src/hd-data.c:914
msgid "Slovenian"
msgstr "slovenska"

#: src/hd-data.c:915
msgid "Thai"
msgstr "thailändska"

#: src/hd-data.c:916
msgid "U.S. American"
msgstr "amerikanska"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:991
msgid "Std"
msgstr "Std"

#: src/hd-data.c:992
msgid "All Fool's Day"
msgstr "Första april"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:1063
msgid "Chr"
msgstr "Kr"

#: src/hd-data.c:1064
msgid "Trinity Sunday"
msgstr "Heliga trefaldighets dag"

#: src/hd-data.c:1068
msgid "St. Nicholas' Day"
msgstr "S:t Nikolaus dag"

#: src/hd-data.c:1071
msgid "4th Advent"
msgstr "4:e söndagen i advent"

#: src/hd-data.c:1074
msgid "3rd Advent"
msgstr "3:e söndagen i advent"

#: src/hd-data.c:1077
msgid "2nd Advent"
msgstr "2:a söndagen i advent"

#: src/hd-data.c:1081 src/hd-data.c:1084
msgid "1st Advent"
msgstr "1:a söndagen i advent"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:1216
msgid "Anzac Day"
msgstr "Anzacdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:1273
msgid "Flemish Culture Day"
msgstr "Flamländska kulturdagen"

#: src/hd-data.c:1277
msgid "French Culture Day"
msgstr "Franska kulturdagen"

#: src/hd-data.c:1279
msgid "Dynasty Day"
msgstr "Dynastidagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:1336
msgid "Victoria Day"
msgstr "Viktoriadagen"

#: src/hd-data.c:1340
msgid "St. Jean Baptiste Day"
msgstr "S:t Jean Baptistes dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:1396
msgid "St. Berchtold's Day"
msgstr "S:t Berchtolds dag"

#: src/hd-data.c:1465
msgid "Czech People's May Uprising"
msgstr "Tjeckiska folkets majuppror"

#: src/hd-data.c:1470
msgid "Slav Missionaries Method's Day"
msgstr "Slaviska missionärernas dag"

# Jag gissar att Jan Hus är en stad. Detta är en helgdag i Tjeckien.
#: src/hd-data.c:1475
msgid "Burning of Jan Hus"
msgstr "Branden i Jan Hus"

#: src/hd-data.c:1477
msgid "Day of Students Revolt"
msgstr "Studentrevoltens dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:1548
msgid "Women's shrove day"
msgstr "Kvinnans fastedag"

#: src/hd-data.c:1553 src/hd-data.c:1557
msgid "German Unity Day"
msgstr "Dagen för Tysklands enande"

#: src/hd-data.c:1561
msgid "Day of Prayer and Repentance"
msgstr "Böne- och ångerdagen"

#: src/hd-data.c:1565
msgid "Death Sunday"
msgstr "Domsöndagen"

#: src/hd-data.c:1568
msgid "National Affliction Day"
msgstr "Nationell sorgedag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:1644
msgid "Prayer Day"
msgstr "Bönedagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:1717
msgid "St. Josef's Day"
msgstr "S:t Josefs dag"

#: src/hd-data.c:1721
msgid "St. James' Day"
msgstr "S:t James dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:1890
msgid "Burns Night"
msgstr "Burns natt"

#: src/hd-data.c:1894
msgid "St. David's Day"
msgstr "S:t Davids dag"

#: src/hd-data.c:1896
msgid "Swallow Day"
msgstr "Svalans dag"

#: src/hd-data.c:1898
msgid "St. George's Day"
msgstr "S:t Görans dag"

#: src/hd-data.c:1900
msgid "Battle of Boyne"
msgstr "Slaget vid Boyne"

#: src/hd-data.c:1902
msgid "Grotto Day"
msgstr "Grottodagen"

#: src/hd-data.c:1904
msgid "St. Edward's Day"
msgstr "S:t Edwards dag"

#: src/hd-data.c:1907
msgid "Guy Fawke's Day"
msgstr "Guy Fawkes dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2012
msgid "Feast of Our Theotokos"
msgstr "Theotokos högtid"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2115
msgid "Ferragosto"
msgstr "Ferragosto"

#: src/hd-data.c:2119
msgid "St. Stephen's Day"
msgstr "S:t Stefans dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2196
msgid "Benito Juarez Day"
msgstr "Benito Juarez dag"

#: src/hd-data.c:2200
msgid "Puebla's Battle"
msgstr "Slaget vid Puebla"

#: src/hd-data.c:2202
msgid "Teacher's Day"
msgstr "Lärarens dag"

#: src/hd-data.c:2204
#, fuzzy
msgid "President's Inform"
msgstr "Presidentens tal"

#: src/hd-data.c:2206
msgid "Independence proclamation"
msgstr "Oavhängighetsförklaringen"

#: src/hd-data.c:2208
#, fuzzy
msgid "Breed fusion Day"
msgstr "Skiftets dag"

#: src/hd-data.c:2210
msgid "Revolution Day"
msgstr "Revolutionsdagen"

#: src/hd-data.c:2212
msgid "Guadalupe Virgin's Day"
msgstr "Guadalupe Virgins dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2274
msgid "Eindhoven's Liberation"
msgstr "Eindhovens befrielse"

#: src/hd-data.c:2279
msgid "Princess' Day"
msgstr "Prinsessans dag"

#: src/hd-data.c:2281
msgid "World Animal Day"
msgstr "Världsdjurdagen"

#: src/hd-data.c:2283
msgid "St. Nicholas' Eve"
msgstr "S:t Nikolaus afton"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2349
msgid "Lapp National Holiday"
msgstr "Samernas nationaldag"

#: src/hd-data.c:2353
msgid "Union with Sweden dissolved"
msgstr "Unionsupplösningen med Sverige"

#: src/hd-data.c:2355
msgid "Olsok Eve"
msgstr "Olsok afton"

#: src/hd-data.c:2357
msgid "United Nations Day"
msgstr "FN-dagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2424
msgid "Victory Day"
msgstr "Segerdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2562
msgid "St. Canute's Day"
msgstr "Tjugondag Knut"

#: src/hd-data.c:2566
msgid "The King's Name-Day"
msgstr "Konungens namnsdag"

#: src/hd-data.c:2568
msgid "The Crown Princesse's Name-Day"
msgstr "Kronprinsessans namnsdag"

#: src/hd-data.c:2570
msgid "Whitsun Eve"
msgstr "Pingstafton"

#: src/hd-data.c:2572
msgid "The Crown Princesse's Birthday"
msgstr "Kronprinsessans födelsedag"

#: src/hd-data.c:2574
msgid "The Queen's Name-Day"
msgstr "Drottningens namnsdag"

#: src/hd-data.c:2576
msgid "Gustavus Adolphus' Day"
msgstr "Gustav Adolfsdagen"

#: src/hd-data.c:2578
msgid "Nobel Day"
msgstr "Nobeldagen"

#: src/hd-data.c:2580
msgid "St. Lucia's Day"
msgstr "Luciadagen"

#: src/hd-data.c:2582
msgid "Holy Innocent's Day"
msgstr "Menlösa barns dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2667
msgid "Culture Day"
msgstr "Kulturdagen"

#: src/hd-data.c:2671
msgid "National Resistance Day"
msgstr "Nationella motståndsrörelsens dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2723
msgid "Coronation Day"
msgstr "Kröningsdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2793
msgid "Martin L. King's Day"
msgstr "Martin L. Kings dag"

#: src/hd-data.c:2798
msgid "President's Day"
msgstr "Presidentens dag"

#: src/hd-data.c:2800
msgid "St. Patrick's Day"
msgstr "S:t Patriks dag"

#: src/hd-data.c:2803
msgid "Armed Forces' Day"
msgstr "Militärens dag"

#: src/hd-data.c:2805
msgid "Flag Day"
msgstr "Flaggans dag"

#: src/hd-data.c:2808
msgid "Columbus Day"
msgstr "Columbus dag"

#: src/hd-data.c:2810
msgid "Halloween"
msgstr "Allhelgonaafton"

#: src/hd-data.c:2815
msgid "Election Day"
msgstr "Valdagen"

#: src/hd-data.c:2818
msgid "Veteran's Day"
msgstr "Veteranernas dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2887
msgid "All Saints' Day"
msgstr "Allhelgonadagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2915
msgid "All Souls' Day"
msgstr "Alla själars dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2943
#, fuzzy
msgid "Ash Monday"
msgstr "Askonsmåndag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2971
msgid "Ash Wednesday"
msgstr "Askonsdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2999
msgid "Armistice Day"
msgstr "Vapenstilleståndsdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3027
msgid "Bank Holiday"
msgstr "Bankhelgdag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3055
msgid "Boxing Day"
msgstr "Annandag jul"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3083
msgid "Children's Day"
msgstr "Barnens dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3111
msgid "Christmas Day"
msgstr "Juldagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3139
msgid "Christmas Eve"
msgstr "Julafton"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3167
msgid "Christ's Ascension Day"
msgstr "Kristi himmelsfärds dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3195
msgid "Constitution Anniversary"
msgstr "Författningsdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3223
msgid "Easter Sunday"
msgstr "Påskdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3251
msgid "Easter Monday"
msgstr "Annandag påsk"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3279
msgid "Father's Day"
msgstr "Fars dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3307
msgid "Feast of Corpus Christi"
msgstr "Kristi kropps och blods högtid"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3335
msgid "Good Friday"
msgstr "Långfredagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3363
msgid "Good Saturday/Easter Eve"
msgstr "Påskafton"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3391
msgid "Independence Day"
msgstr "Oavhängighetsdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3419
msgid "St. John's Day"
msgstr "S:t Johns dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3447
msgid "St. John's Eve"
msgstr "S:t Johns afton"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3475
msgid "The King's Birthday"
msgstr "Konungens födelsedag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3503
msgid "Labour Day"
msgstr "Första maj"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3531
msgid "Liberation Day"
msgstr "Befrielsedagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3559
msgid "Martinimas"
msgstr "Mårtensmässa"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3587
msgid "Mary's Annunciation Day"
msgstr "Marie bebådelsedag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3615
msgid "Mary's Ascension Day"
msgstr "Marie himmelsfärds dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3641
msgid "Mary's Immaculate Conception"
msgstr "Marie obefläckade avelse"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3669
msgid "Maundy Thursday"
msgstr "Skärtorsdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3697
msgid "May Day"
msgstr "Majdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3725
msgid "Midsummer's Day"
msgstr "Midsommardagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3753
msgid "Midsummer's Eve"
msgstr "Midsommarafton"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3781
msgid "Mother's Day"
msgstr "Mors dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3809
msgid "National Holiday"
msgstr "Nationell helgdag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3837
msgid "New Year's Day"
msgstr "Nyårsdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3865
msgid "Whitsunday/Pentecost"
msgstr "Pingstdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3893
msgid "Palm Sunday"
msgstr "Palmsöndagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3921
msgid "Reformation Day"
msgstr "Reformationsdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3949
msgid "Remembrance/Memorial Day"
msgstr "Minnesdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3977
msgid "Republic Day"
msgstr "Republikens dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:4005
msgid "Shrove Tuesday/Mardi Gras"
msgstr "Fettisdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:4033
msgid "Sylvester"
msgstr "Nyårsafton"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:4061
msgid "Thanksgiving"
msgstr "Tacksägelsedagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:4089
msgid "Epiphany/Three King's Day"
msgstr "Trettondedag jul"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:4117
msgid "The Queen's Birthday"
msgstr "Drottningens födelsedag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:4145
msgid "St. Valentine's Day"
msgstr "Alla hjärtans dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:4173
msgid "Walpurgis Night"
msgstr "Valborgsmässoafton"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:4201
msgid "Whit Monday"
msgstr "Annandag pingst"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:4229
msgid "International Women's Day"
msgstr "Internationella kvinnodagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-use.c:511 src/hd-use.c:512
msgid " day"
msgstr " dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-use.c:809 src/hd-use.c:814 src/hd-use.c:817 src/hd-use.c:823
#: src/hd-use.c:826 src/hd-use.c:928 src/hd-use.c:1113
msgid "Eternal holiday list"
msgstr "Evighetskalender för helgdagar"

#: src/hd-use.c:813
#, c-format
msgid "%s:%*sThe year %0*d is A leap year"
msgstr "%s:%*sÅr %0*d är ETT skottår"

#: src/hd-use.c:816
#, c-format
msgid "%s:%*sThe year %0*d is NO leap year"
msgstr "%s:%*sÅr %0*d är INTE NÅGOT skottår"

#: src/hd-use.c:822
#, c-format
msgid "%s:%*sThe year %d is A leap year"
msgstr "%s:%*sÅr %d är ETT skottår"

#: src/hd-use.c:825
#, c-format
msgid "%s:%*sThe year %d is NO leap year"
msgstr "%s:%*sÅr %d är INTE NÅGOT skottår"

#. !USE_DE
#: src/hd-use.c:1080
#, c-format
msgid " = %+4d day"
msgstr " = %+4d dag"

#: src/hd-use.c:1082
#, c-format
msgid " = %+4d days"
msgstr " = %+4d dagar"

#. !USE_DE
#: src/hd-use.c:1112
#, c-format
msgid "%s%s contains %d maximum entries now!%s"
msgstr "%s%s innehåller nu %d maxposter!%s"

#.
#. * Declare public(extern) variables.
#.
#. The table of long-style options
#. The table of country specific holidays
#. The table of info of %? special texts for day exclusion
#. The table of info of supported date formats
#. The table of supported date formats
#. Points to the used date format
#. The table of Gregorian Reformation dates
#. Points to the used Gregorian Reformation date
#. Effective hls 1 start (current day)
#. Effective hls 1 end (current day)
#. Effective hls 2 start (holiday)
#. Effective hls 2 end (holiday)
#. String length of the maximum year able to compute
#. Actual year
#. Is output displayed on a terminal?
#. Length of actual program name
#. The "yy" text
#. The "yyyy" text
#. The "mm" text
#. The "www" text
#. The "dd" text
#. General purpose text buffer
#. General purpose text buffer
#. Stores the actual program name
#. Name of external pager program
#. 3 char day name format specifier given in date format?
#. Must we emulate the highlighting sequences?
#. -H<yes> or -H<no>
#.
#. * Define local(static) variables.
#.
#. Compiler infotext
#. !USE_DE
#: src/help.c:171
#, c-format
msgid "Compiled with %s%s for %s%s%s%s"
msgstr "Kompilerad med %s%s för %s%s%s%s"

#. !USE_DE
#: src/help.c:201
#, c-format
msgid "%s: Use `%s %s' with one of these arguments"
msgstr "%s: Använd \"%s %s\" med ett av dessa argument"

#. !USE_DE
#: src/help.c:276
#, c-format
msgid "Usage: %s [[OPTION...] [%cDATE] [%cFILE...]] [COMMAND]"
msgstr "Användning: %s [[FLAGGA...] [%cDATUM] [%cFIL...]] [KOMMANDO]"

#. !USE_DE
#. !USE_RC
#. !USE_DE
#: src/help.c:283
#, c-format
msgid "Usage: %s [[OPTION...] [%cFILE...]] [COMMAND]"
msgstr "Användning: %s [[FLAGGA...] [%cFIL...]] [KOMMANDO]"

#: src/help.c:291
msgid "OPTION"
msgstr "FLAGGA"

#: src/help.c:1201
msgid "     Display help text and quit program"
msgstr "     Visa hjälptext och avsluta"

#: src/help.c:1214
msgid "     Display extended help text and quit program"
msgstr "     Visa utvidgad hjälptext och avsluta"

#: src/help.c:1228
msgid "     Display software license and quit program"
msgstr "     Visa programlicens och avsluta"

#: src/help.c:1236
msgid "     Display version number and quit program"
msgstr "     Visa versionsnummer och avsluta"

#: src/help.c:1244
#, c-format
msgid "     Create response file for the `%cFILE' option"
msgstr "     Skapa responsfil för \"%cFIL-flaggan\""

#: src/help.c:1246
msgid "  ARG  = Store arguments of command line in file ARG"
msgstr "  ARG  = Lagra argumenten från kommandoraden i filen ARG"

#: src/help.c:1255
msgid ""
"     Create shell script which contains the arguments of command line"
msgstr ""
"     Skapa ett skalprogram som innehåller argumenten från kommandoraden"

#: src/help.c:1257
msgid "  ARG  = File name of the shell script"
msgstr "  ARG  = Skalprogrammets filnamn"

#: src/help.c:1267
msgid "     Define global date variable(s) \"dvar->a...d|f...s|u...|z\""
msgstr "     Definiera globala datumvariabler \"dvar->a...d|f...s|u...|z\""

#: src/help.c:1269
#, c-format
msgid "  ARG  = Definition of \"dvar%s`%s%s'\" separated by `%s' characters"
msgstr "  ARG  = Definition av \"dvar%s'%s%s'\" skilda åt med \"%s\"-tecken"

#: src/help.c:1272
#, c-format
msgid ""
"      e.g. %sv a%s1127%sb%s054  Set `a' to Nov 27 and `b' to May 4"
msgstr ""
"      t.ex. %sv a%s1127%sb%s054  Sätt \"a\" till 27 nov och \"b\" till 4 maj"

#: src/help.c:1281
msgid "     Export local date variables from file to file"
msgstr "     Exportera lokala datumvariabler från fil till fil"

#: src/help.c:1289
#, c-format
msgid "     Define global text variable(s) \"tvar->%ca...%cz\""
msgstr "     Definiera globala textvariabler \"tvar->%ca...%cz\""

#: src/help.c:1292
#, c-format
msgid "  ARG  = Definition of \"tvar%s`text'\" separated by `%s' characters"
msgstr "  ARG  = Definition av \"tvar%s'text'\" skilda åt med \"%s\"-tecken"

#: src/help.c:1295
#, c-format
msgid ""
"      e.g. %sr %ca%sfoo%s%cb%sbar  Set `%ca' to `foo' and `%cb' to "
"`bar'"
msgstr ""
"      t.ex. %sr %ca%sfoo%s%cb%sbar  Sätt \"%ca\" till \"foo\" och \"%cb\" till "
"\"bar\""

#: src/help.c:1305
msgid "     Export local text variables from file to file"
msgstr "     Exportera lokala textvariabler från fil till fil"

#: src/help.c:1313 src/help.c:1331
msgid ""
"     Display only those fixed dates, whose date is not excluded by ARG"
msgstr ""
"     Visa bara de fasta datum, som inte utesluts av ARG"

#: src/help.c:1315
msgid "  ARG  = One or more of the following characters. If character"
msgstr "  ARG  = Ett eller fler av följande tecken. Om tecknet"

#: src/help.c:1317
msgid "      is a LOWER CASE LETTER, it means a `non'-exclusion!"
msgstr "      är en GEMEN, betyder det \"icke uteslutning\"!"

#: src/help.c:1321
#, c-format
msgid "      %c = Exclusion of all %s"
msgstr "      %c = Uteslutning av %s"

#: src/help.c:1333
#, c-format
msgid "  ARG  = List of `%c[DATE][%c[DATE]]' and/or `%c[DATE][%c[DATE]]'"
msgstr "  ARG  = Lista med \"%c[DATUM][%c[DATUM]]\" och/eller \"%c[DATUM][%c[DATUM]]\""

#: src/help.c:1336
#, c-format
msgid "      expressions separated by `%s' characters"
msgstr "      uttryck skilda åt med \"%s\"-tecken"

#: src/help.c:1344
msgid "     Display only those fixed dates, whose text is matched by ARG"
msgstr "     Visa bara de fasta datum, vars text överensstämmer med ARG"

#: src/help.c:1347
msgid "  ARG  = Any text you like, metacharacters are not respected"
msgstr "  ARG  = Vilken text som helst, metatecken tas inte hänsyn till"

#. !NO_REGEX
#: src/help.c:1349
msgid "  ARG  = Any text respectively \"regular expression\" you like"
msgstr "  ARG  = Vilken text eller \"reguljärt uttryck\" som helst"

#: src/help.c:1359
msgid "     Display some debug informations"
msgstr "     Visa lite felsökningsinformation"

#: src/help.c:1361
msgid ""
" [ARG]  = internal  Informations if program internal maximums are reached"
msgstr ""
" [ARG]  = internal  Information om programmets interna maxima uppnås"

#: src/help.c:1363
msgid ""
"     = handled   Like `internal' and file names which are handled"
msgstr ""
"     = handled   Som \"internal\" plus filnamn som hanteras"

#: src/help.c:1365
msgid ""
"     = unhandled  Like `internal' and file names which are unhandled"
msgstr ""
"     = unhandled  Som \"internal\" plus filnamn som inte hanteras"

#: src/help.c:1367
msgid "     = all     Like `handled' and `unhandled' together"
msgstr "     = all     Som \"handled\" och \"unhandled\" tillsammans"

#: src/help.c:1369
msgid ""
"     = abort    Like `all' and abort if file name can't be handled"
msgstr ""
"     = abort    Som \"all\" men avbryt om filnamnet inte kan hanteras"

#: src/help.c:1377
msgid "     Use special format for calendar sheet"
msgstr "     Använd speciellt format för kalenderblad"

#: src/help.c:1379
msgid " [MOD]  = -  Use standard format for calendar sheet"
msgstr " [MOD]  = -  Använd standardformat för kalenderblad"

#: src/help.c:1387
msgid "     Use leap year rule of Eastern orthodox churches"
msgstr "     Använd regeln för skottår i ortodoxa kyrkan"

#: src/help.c:1395
msgid "     Provide calendar sheet with ISO week numbers"
msgstr "     Tillhandahåll kalenderblad med ISO-veckonummer"

#: src/help.c:1403
msgid "     Suppress output of calendar sheet explicitly"
msgstr "     Undertryck utmatning av kalenderblad explicit"

#: src/help.c:1414
#, c-format
msgid "     Pass output thru external `%s' pager"
msgstr "     Skicka utdata genom en extern \"%s\"-paginerare"

#. !GCAL_EPAGER
#: src/help.c:1417 src/help.c:1419
msgid "     Pass output thru simple internal pager"
msgstr "     Skicka utdata genom en enkel intern paginerare"

#: src/help.c:1431
msgid "     Disable highlighting of text, holiday resp., actual day"
msgstr "     Stäng av framhävning av text, helgdagar resp. aktuell dag"

#: src/help.c:1441
msgid "     Forces highlighting sequences if output is redirected/piped"
msgstr "     Framtvinga framhävningssekvens om utdata styrs om"

#: src/help.c:1449
msgid ""
"     Set highlighting sequence pairs 1 (=actual day) and 2 (=holiday)"
msgstr ""
"     Sätt framhävningssekvenspar 1 (=aktuell dag) och 2 (=helgdag)"

#: src/help.c:1451
#, c-format
msgid "  ARG  = Highlighting sequence pairs separated by `%s' characters"
msgstr "  ARG  = Framhävningssekvenspar skilda åt med \"%s\"-tecken"

#: src/help.c:1454
#, c-format
msgid ""
"      e.g. %sH \\x2%s\\xAE  Use hex values 2 and AE for sequence 1"
msgstr ""
"      t.ex. %sH \\x2%s\\xAE  Använd hexvärdena 2 och AE för sekvens 1"

#: src/help.c:1457
#, c-format
msgid ""
"      e.g. %sH %s%s*%s*   Use characters `*' and `*' for sequence 2"
msgstr ""
"      t.ex. %sH %s%s*%s*   Använd tecknen \"*\" och \"*\" för sekvens 2"

#: src/help.c:1466
msgid "     Modify format of year calendar"
msgstr "     Ändra format på årskalender"

#: src/help.c:1468
msgid "  ARG  = 1|2|3|4|6|12  Number of blocks"
msgstr "  ARG  = 1|2|3|4|6|12  Antalet block"

#: src/help.c:1476
msgid "     Use consecutive day of year in calendar sheet"
msgstr "     Använd fortlöpande dagar på året på kalenderbladet"

#: src/help.c:1478
msgid " [MOD]  = b  Use both date notations (day of month+year)"
msgstr " [MOD]  = b  Använd båda datumbeteckningarna (dag i månaden+dag på året)"

#: src/help.c:1486
msgid "     Use consecutive day of year in eternal holiday list"
msgstr "     Använd fortlöpande dagar på året i evighetskalendern"

#: src/help.c:1488 src/help.c:1499
msgid "  [MOD] = b  Use both date notations (day of month+year)"
msgstr " [MOD]  = b  Använd båda datumbeteckningarna (dag i månaden+dag på året)"

#: src/help.c:1497
msgid "     Use consecutive day of year in fixed date list"
msgstr "     Använd fortlöpande dagar på året på listan med fasta datum"

#: src/help.c:1508
msgid "     Set starting day of week"
msgstr "     Sätt dag som veckan börjar med"

#. AMIGA && !__GNUC__
#: src/help.c:1537
#, c-format
msgid "     Send output via `%s' program to user"
msgstr "     Skicka utdata via programmet \"%s\" till användare"

#: src/help.c:1539
msgid "  ARG  = Email address"
msgstr "  ARG  = E-postadress"

#: src/help.c:1551
#, c-format
msgid "     Display eternal holiday list (Year in range: %d...%d)"
msgstr "     Visa evighetskalender för helgdagar (år i intervallet: %d - %d)"

#: src/help.c:1554
msgid " n    = Legal days and memorial days"
msgstr " n    = Allmänna helgdagar och minnesdagar"

#: src/help.c:1556
msgid "  N   = Legal days only"
msgstr "  N   = Enbart allmänna helgdagar"

#: src/help.c:1558 src/help.c:1697
#, c-format
msgid "  [MOD] = %s  Descending sort order"
msgstr "  [MOD] = %s  Fallande sorteringsordning"

#: src/help.c:1566
msgid "     Exclude title of eternal holiday list"
msgstr "     Evighetskalender för helgdagar utan titel"

#: src/help.c:1574
msgid "     Provide eternal holiday list without standard holidays"
msgstr "     Tillhandahåll en evighetskalender utan standardhelgdagar"

#: src/help.c:1582
msgid "     Provide eternal holiday list with Christian holidays"
msgstr "     Tillhandahåll en evighetskalender med kristna helgdagar"

#: src/help.c:1590
msgid "     Provide eternal holiday list with country specific holidays"
msgstr "     Tillhandahåll en evighetskalender med landspecifika helgdagar"

#: src/help.c:1592
msgid "  ARG  = Single country code or list of country codes"
msgstr "  ARG  = Enstaka landkod eller en lista med landkoder"

#: src/help.c:1594
#, c-format
msgid "      which are connected by `%s' characters"
msgstr "      som är sammanbundna med \"%s\"-tecken"

#: src/help.c:1598
#, c-format
msgid "      %s = %s holidays"
msgstr "      %s = %s helgdagar"

#: src/help.c:1607
msgid "     Set period of Gregorian Reformation"
msgstr "     Ställ in perioden för gregorianska reformationen"

#: src/help.c:1609
#, c-format
msgid "     Actual respected period: %02d-%02d %s %0*d"
msgstr "     Aktuell tidsperiod: %02d-%02d %s %0*d"

#: src/help.c:1615
#, c-format
msgid "  %-*d%*s = Set period to: %02d-%02d %s %0*d"
msgstr "  %-*d%*s = Sätt tidsperioden till: %02d-%02d %s %0*d"

#: src/help.c:1621
#, c-format
msgid "  ARG  = %s%s%s%s%s%s%s  Set period explicitly"
msgstr "  ARG  = %s%s%s%s%s%s%s  Sätt tidsperioden uttryckligen"

#: src/help.c:1630
msgid "     Set order of date elements using the ARG format text"
msgstr "     Sätt ordningen på datumelementen genom att använda formattexten ARG"

#: src/help.c:1632
#, c-format
msgid "     Actual format: (%s) `%s' (%s)"
msgstr "     Aktuellt format: (%s) \"%s\" (%s)"

#: src/help.c:1633 src/help.c:2432
msgid "self-defined"
msgstr "eget"

#: src/help.c:1638
#, c-format
msgid "  %-6s = Set format to: `%s' (%s)"
msgstr "  %-6s = Sätt formatet till: \"%s\" (%s)"

#: src/help.c:1642
msgid "  ARG  = Define personal format. Respected format elements are:"
msgstr "  ARG  = Definiera eget format. Formatelement som känns igen är:"

#: src/help.c:1658
msgid "     Set EXIT status of program to 127 on --help, --version etc."
msgstr "     Sätt programmets EXIT-status till 127 vid --help, --version osv."

#: src/help.c:1667
msgid "+++ FIXED DATES +++"
msgstr "+++ FASTA DATUM +++"

#: src/help.c:1684
#, c-format
msgid "     Use standard resource file `.%s%s' for fixed date list"
msgstr "     Använd standardresursfilen \".%s%s\" för listan med fasta datum"

#. !GCAL_SHELL
#: src/help.c:1687
#, c-format
msgid "     Use standard resource file `%s%s' for fixed date list"
msgstr "     Använd standardresursfilen \"%s%s\" för listan med fasta datum"

#. !GCAL_SHELL
#: src/help.c:1691 src/help.c:2013
msgid "     Implies period: Today"
msgstr "     Medför tidsperioden: idag"

#: src/help.c:1693
msgid " c    = Display only those dates, for which fixed dates exists"
msgstr " c    = Visa bara de dagar, som har fasta datum"

#: src/help.c:1695
msgid ""
"  C   = Display those dates, for which fixed dates doesn't exist, too"
msgstr ""
"  C   = Visa också de dagar, som inte har fasta datum"

#: src/help.c:1705
msgid ""
"  [MOD] = One or more of the following modifiers which are marked by #"
msgstr ""
"  [MOD] = En eller fler av följande modifierare markerade med #"

#: src/help.c:1715
msgid "     # g[MOD]    = Group fixed dates by day using text MOD"
msgstr "     # g[MOD]    = Gruppera fasta datum genom att använda texten MOD"

#: src/help.c:1726
msgid "     1. Representation of text"
msgstr "     1. Representation av text"

#: src/help.c:1735
msgid "     # a      = Display origin of fixed date"
msgstr "     # a      = Visa ursprunget till fast datum"

#: src/help.c:1743
msgid "     # A      = Display using alternative list format"
msgstr "     # A      = Visa genom att använda ett alternativt listformat"

#: src/help.c:1751
#, c-format
msgid "     # B      = Don't execute `%c%c[ARG]' shell commands"
msgstr "     # B      = Utför inte skalkommandona \"%c%c[ARG]\""

#: src/help.c:1760
msgid "     # e      = Include legal days and memorial days"
msgstr "     # e      = Tag med allmänna helgdagar och minnesdagar"

#: src/help.c:1762
msgid "     # E      = Include legal days only"
msgstr "     # E      = Tag bara med allmänna helgdagar"

#: src/help.c:1770
msgid "     # k      = Display ISO week number"
msgstr "     # k      = Visa ISO-veckonummer"

#: src/help.c:1778
msgid "     # o      = Omit repeating date part of fixed dates"
msgstr "     # o      = Utelämna del av datumet som upprepas"

#: src/help.c:1786
msgid "     # x      = Exclude title of fixed date list"
msgstr "     # x      = Lista med fasta datum utan titel"

#: src/help.c:1794
msgid "     # z      = Display consecutive number of fixed date"
msgstr "     # z      = Visa fortlöpande fasta datum"

#: src/help.c:1802
msgid ""
"     # Z      = Display dates, for which fixed dates doesn't exist"
msgstr ""
"     # Z      = Visa dagar, som saknar fasta datum"

#: src/help.c:1810
msgid "     2. Respected period"
msgstr "     2. Aktuell tidsperiod"

#: src/help.c:1819
msgid "             = Manage `29-FEBRUARY' in non-leap years"
msgstr "             = Hantera 29 FEBRUARI under icke skottår"

#: src/help.c:1821
msgid "              ARG = february  Respect at `28-FEBRUARY'"
msgstr "              ARG = february  Beakta den 28 FEBRUARI"

#: src/help.c:1823
msgid "              ARG = march   Respect at `01-MARCH'"
msgstr "              ARG = march   Beakta den 1 MARS"

#: src/help.c:1831
msgid ""
"     # d      = Include actual date if list of periods is "
"generated"
msgstr ""
"     # d      = Tag med aktuellt datum om periodlista "
"skapas"

#: src/help.c:1839
msgid ""
"     # l      = Generate list of periods instead of a single "
"period"
msgstr ""
"     # l      = Skapa periodlista i stället för en enstaka "
"period"

#: src/help.c:1853
msgid "     # Nd      = Single absolute day N"
msgstr "     # Nd      = Enstaka dag N"

#: src/help.c:1855
#, c-format
msgid "     # %cdN     = Single absolute day N"
msgstr "     # %cdN     = Enstaka dag N"

#: src/help.c:1858
msgid "     # NMOD     = Single day N relative to today"
msgstr "     # NMOD     = Enstaka dag N relativt idag"

#: src/help.c:1860
#, c-format
msgid "       MOD      = %s  Forwards"
msgstr "       MOD      = %s  Framåt"

#: src/help.c:1862
#, c-format
msgid "              = %s  Backwards"
msgstr "              = %s  Bakåt"

#: src/help.c:1865
msgid "     # Nw      = Complete week N"
msgstr "     # Nw      = Hel vecka N"

#: src/help.c:1867
msgid ""
"              N = 0    1st week / last week of previous year"
msgstr ""
"              N = 0    1:a veckan / sista veckan föregående år"

#: src/help.c:1869
msgid "              N = 1...52  1st...52nd week (always)"
msgstr "              N = 1 - 52  1:a - 52:a veckan (alltid)"

#: src/help.c:1871
msgid "              N = 53    53rd week (sometimes)"
msgstr "              N = 53    53:e veckan (ibland)"

#: src/help.c:1873
msgid "              N = 99    Last week"
msgstr "              N = 99    Sista veckan"

#: src/help.c:1876
#, c-format
msgid "     # `%s%s'    = Single day `%s' of month `%s'"
msgstr "     # \"%s%s\"    = Enstaka dag \"%s\" i månaden \"%s\""

#: src/help.c:1880
#, c-format
msgid "     # `%s%s'N   = Single N'th weekday `%s' of month `%s'"
msgstr "     # \"%s%s\"N   = Enstaka N:e veckodag \"%s\" i månaden \"%s\""

#: src/help.c:1883
#, c-format
msgid "              N = 1...4  1st...4th weekday `%s' (always)"
msgstr "              N = 1 - 4  1:a - 4:e veckodagen \"%s\" (alltid)"

#: src/help.c:1885
#, c-format
msgid "              N = 5    5th weekday `%s' (sometimes)"
msgstr "              N = 5    5:e veckodagen \"%s\" (ibland)"

#: src/help.c:1887
#, c-format
msgid "              N = 9    Last weekday `%s'"
msgstr "              N = 9    Sista veckodagen \"%s\""

#: src/help.c:1890
#, c-format
msgid "     # %cdN`%s'   = Single N'th weekday `%s'"
msgstr "     # %cdN\"%s\"   = Enstaka N:e veckodag \"%s\""

#: src/help.c:1893
#, c-format
msgid ""
"              N = 1...51  1st...51st weekday `%s' (always)"
msgstr ""
"              N = 1 - 51  1:a - 51:a veckodagen \"%s\" (alltid)"

#: src/help.c:1895
#, c-format
msgid ""
"              N = 52|53  52|53rd weekday `%s' (sometimes)"
msgstr ""
"              N = 52|53  52|53:e veckodagen \"%s\" (ibland)"

#: src/help.c:1897
#, c-format
msgid "              N = 99    Last weekday `%s'"
msgstr "              N = 99    Sista veckodagen \"%s\""

#: src/help.c:1900
#, c-format
msgid "     # %cwN`%s'   = Single weekday `%s' of N'th week"
msgstr "     # %cwN\"%s\"   = Enstaka veckodag \"%s\" i N:e veckan"

#: src/help.c:1903
#, c-format
msgid ""
"              N = 0    `%s' which isn't located in 1st week"
msgstr ""
"              N = 0    \"%s\" som inte finns i 1:a veckan"

#: src/help.c:1905
#, c-format
msgid ""
"              N = 1...51  `%s' of 1st...51st week (always)"
msgstr ""
"              N = 1 - 51  \"%s\" i 1:a - 51:a veckan (alltid)"

#: src/help.c:1907
#, c-format
msgid ""
"              N = 52|53  `%s' of 52|53rd week (sometimes)"
msgstr ""
"              N = 52|53  \"%s\" i 52:a|53:e veckan (ibland)"

#: src/help.c:1909
#, c-format
msgid "              N = 99    `%s' of last week"
msgstr "              N = 99    \"%s\" i sista veckan"

#: src/help.c:1912
#, c-format
msgid "     # %c%c[[%s|%s]N]  = Single day N relative to Easter Sunday"
msgstr "     # %c%c[[%s|%s]N]  = Enstaka dag N relativt påskdagen"

#: src/help.c:1916
#, c-format
msgid ""
"     # %c%c[%s|%s]N`%s'= Single N'th weekday relative to Easter Sunday"
msgstr ""
"     # %c%c[%s|%s]N\"%s\"= Enstaka N:e veckodag relativt påskdagen"

#: src/help.c:1920
#, c-format
msgid "     # %c%c[[%s|%s]N]  = Single day N relative to today's date"
msgstr "     # %c%c[[%s|%s]N]  = Enstaka dag N relativt dagens datum"

#: src/help.c:1924
#, c-format
msgid ""
"     # %c%c[%s|%s]N`%s'= Single N'th weekday relative to today's date"
msgstr ""
"     # %c%c[%s|%s]N\"%s\"= Enstaka N:e veckodag relativt dagens datum"

#: src/help.c:1928
#, c-format
msgid "     # %c?[[%s|%s]N]  = Single day N relative to date variable"
msgstr "     # %c?[[%s|%s]N]  = Enstaka dag N relativt datumvariabel"

#: src/help.c:1932
#, c-format
msgid ""
"     # %c?[%s|%s]N`%s'= Single N'th weekday relative to date variable"
msgstr ""
"     # %c?[%s|%s]N\"%s\"= Enstaka N:e veckodag relativt datumvariabel"

#: src/help.c:1939
msgid "     # t|T     = List tomorrow"
msgstr "     # t|T     = Lista imorgon"

#: src/help.c:1953
msgid "     # w|W[MOD]   = List complete week"
msgstr "     # w|W[MOD]   = Lista hela veckan"

#: src/help.c:1955
#, c-format
msgid ""
"        [MOD]    = %s  List tomorrow until ending day of week"
msgstr ""
"        [MOD]    = %s  Lista från imorgon till slutet på veckan"

#: src/help.c:1958
#, c-format
msgid ""
"              = %s  List yesterday until starting day of week"
msgstr ""
"              = %s  Lista från igår till början på veckan"

#: src/help.c:1975
msgid "     # m|M[MOD]   = List complete month"
msgstr "     # m|M[MOD]   = Lista hela månaden"

#: src/help.c:1977
#, c-format
msgid ""
"        [MOD]    = %s  List tomorrow until ending day of month"
msgstr ""
"        [MOD]    = %s  Lista från imorgon till slutet på månaden"

#: src/help.c:1980
#, c-format
msgid ""
"              = %s  List yesterday until starting day of month"
msgstr ""
"              = %s  Lista från igår till början på månaden"

#: src/help.c:1997
msgid "     # y|Y[MOD]   = List complete year"
msgstr "     # y|Y[MOD]   = Lista hela året"

#: src/help.c:1999
#, c-format
msgid ""
"        [MOD]    = %s  List tomorrow until ending day of year"
msgstr ""
"        [MOD]    = %s  Lista från imorgon till slutet på året"

#: src/help.c:2002
#, c-format
msgid ""
"              = %s  List yesterday until starting day of year"
msgstr ""
"              = %s  Lista från igår till början på året"

#: src/help.c:2011
msgid "     Use alternative file(s) instead of standard resource file"
msgstr "     Använd alternativ(a) fil(er) i stället för standardresursfil"

#: src/help.c:2015
msgid " f    = Display only those dates, for which fixed dates exists"
msgstr " f    = Visa bara de dagar, som har fasta datum"

#: src/help.c:2017
msgid ""
"  F   = Display those dates, for which fixed dates doesn't exist, too"
msgstr ""
"  F   = Visa också de dagar, som inte har fasta datum"

#: src/help.c:2019
#, c-format
msgid "   ARG = Single file or list of files connected by `%s' characters"
msgstr "   ARG = Enstaka fil eller lista med filer sammanbundna med \"%s\"-tecken"

#: src/help.c:2031
#, c-format
msgid "%cDATE"
msgstr "%cDATUM"

#: src/help.c:2036
msgid "Use given `DATE' instead of today's date"
msgstr "Använd angivet \"DATUM\" i stället för dagens datum"

#: src/help.c:2038
#, c-format
msgid ""
"Date format: %s[%s[%s|%s[N]]], %s%c%c|%c|dvar[[%s|%s]N[%s]], %s%cdN[%s]"
msgstr ""
"Datumformat: %s[%s[%s|%s[N]]], %s%c%c|%c|dvar[[%s|%s]N[%s]], %s%cdN[%s]"

#: src/help.c:2042
#, c-format
msgid "       %s%cwN[%s], month name[%s], weekday name[N] or %s"
msgstr "       %s%cwN[%s], namn på månad[%s], namn på veckodag[N] eller %s"

#: src/help.c:2053
#, c-format
msgid "%cFILE"
msgstr "%cFIL"

#: src/help.c:2058
msgid "Preload options and commands from `FILE'"
msgstr "Läs flaggor och kommandon från \"FIL\""

#: src/help.c:2064
msgid "COMMAND"
msgstr "KOMMANDO"

#: src/help.c:2068
#, c-format
msgid "%s    = Month in range: %d...%d"
msgstr "%s    = Månad i intervallet: %d - %d"

#: src/help.c:2070
#, c-format
msgid "            or: month name | %s | %s%s | %s%s | %s%s"
msgstr "            eller: namn på månad | %s | %s%s | %s%s | %s%s"

#: src/help.c:2074
#, c-format
msgid "      List:  %s[%s%s]%s...%s%s[%s%s]"
msgstr "      Lista:   %s[%s%s]%s...%s%s[%s%s]"

#: src/help.c:2077
#, c-format
msgid "      Range: %s[%s%s]%s%s[%s%s] | %s%s%s%s%s | %s %s%s%s"
msgstr "      Intervall: %s[%s%s]%s%s[%s%s] | %s%s%s%s%s | %s %s%s%s"

#: src/help.c:2083
#, c-format
msgid "%s%*s  = Year in range: %d...%d"
msgstr "%s%*s  = År i intervallet: %d - %d"

#: src/help.c:2087
#, c-format
msgid "      List:  [%s%s]%s%s...%s[%s%s]%s"
msgstr "      Lista:   [%s%s]%s%s...%s[%s%s]%s"

#: src/help.c:2090
#, c-format
msgid "      Range: [%s%s]%s%s[%s%s]%s"
msgstr "      Intervall: [%s%s]%s%s[%s%s]%s"

#. !USE_DE
#: src/help.c:2172
#, c-format
msgid ""
"%sh|hh  = Help screen; %sL = License; %sV = Version; %su = Suppress "
"calendar sheet"
msgstr ""
"%sh|hh  = Hjälpfönster; %sL = Licens; %sV = Version; %su = Undertryck "
"kalenderblad"

#: src/help.c:2175
#, c-format
msgid "%si[-]  = Special calendar format; "
msgstr "%si[-]  = Speciellt kalenderformat; "

#: src/help.c:2177
#, c-format
msgid "%sp = Simple pager; "
msgstr "%sp = Enkel paginerare; "

#: src/help.c:2180
#, c-format
msgid "%sH yes = Use highlighting"
msgstr "%sH yes = Använd framhävning"

#: src/help.c:2183
#, c-format
msgid ""
"%sb ARG = Year calendar with 1|2|3|4|6|12 blocks; %sH no = Disable "
"highlighting"
msgstr ""
"%sb ARG = Årskalender med 1|2|3|4|6|12 block; %sH no = Stäng av "
"framhävning"

#: src/help.c:2186
#, c-format
msgid "%sj[]  = Output of consecutive day of year (Modifiers: [b n nb"
msgstr "%sj[]  = Utmatning av fortlöpande dagar på året (Modifierare: [b n nb"

#: src/help.c:2195 src/help.c:2199
#, c-format
msgid ""
"%ss ARG = Starting day of week (ARG = 0|Today | %d|%s | %d|%s | ... | %d|%s)"
msgstr ""
"%ss ARG = Första dagen i veckan (ARG = 0|Today | %d|%s | %d|%s | ... | %d|%s)"

#: src/help.c:2203
#, c-format
msgid "%sn|N[%s] = Display eternal holiday list (Year in range: %d...%d)"
msgstr "%sn|N[%s] = Visa evighetskalender för helgdagar (År i intervallet: %d - %d)"

#: src/help.c:2208
#, c-format
msgid ""
"%sc|C[] = Fixed date list of file `.%s%s'; %sf|F ARG[%sARG%s...]=Use file "
"ARG"
msgstr ""
"%sc|C[] = Fil med fasta datum \".%s%s\"; %sf|F ARG[%sARG%s...]=Använd filen "
"ARG"

#. !GCAL_SHELL
#: src/help.c:2211
#, c-format
msgid ""
"%sc|C[] = Fixed date list of file `%s%s'; %sf|F ARG[%sARG%s...]=Use file ARG"
msgstr ""
"%sc|C[] = Fil med fasta datum \"%s%s\"; %sf|F ARG[%sARG%s...]=Använd filen ARG"

#: src/help.c:2219
#, c-format
msgid ""
"%s  = Month in range: %d...%d         List: "
"%s[%s%s]%s...%s%s[%s%s]"
msgstr ""
"%s  = Månad i intervallet: %d - %d      Lista: "
"%s[%s%s]%s...%s%s[%s%s]"

#: src/help.c:2223
#, c-format
msgid ""
"          or: month name|%s[%s|%s|%s]  Range: %s[%s%s]%s%s[%s%s]"
msgstr ""
"          eller: namn på månad|%s[%s|%s|%s]  Intervall: %s[%s%s]%s%s[%s%s]"

#: src/help.c:2227
#, c-format
msgid ""
"%s = Year in range: %d...%d%*s%*s      List: [%s%s]%s%s...%s[%s%s]%s"
msgstr ""
"%s = År i intervallet: %d - %d%*s%*s     Lista: [%s%s]%s%s...%s[%s%s]%s"

#: src/help.c:2231
#, c-format
msgid ""
"                        Range: [%s%s]%s%s[%s%s]%s"
msgstr ""
"                        Intervall: [%s%s]%s%s[%s%s]%s"

#. !USE_DE
#: src/help.c:2275
msgid "This software doesn't claim completeness, correctness or usability."
msgstr "Detta program gör inte anspråk på fullständighet, riktighet eller användbarhet."

#: src/help.c:2277
msgid "On principle I will not be liable for ANY damages or losses (implicit"
msgstr "Av principiella skäl är jag inte ansvarig för NÅGON skada eller förlust (implicit"

#: src/help.c:2279
msgid "or explicit), which result from using or handling my software."
msgstr "eller explicit), som användandet eller handhavandet av mitt program gett upphov till"

#: src/help.c:2281
msgid "If you use this software, you agree without any exception to this"
msgstr "Om du använder detta program, accepterar du utan undantag detta"

#: src/help.c:2283
msgid "agreement, which binds you LEGALLY !!"
msgstr "avtal, som binder dig ENLIGT LAG!!"

#: src/help.c:2286
msgid "This program is free software; you can redistribute it and/or modify"
msgstr "Detta program är fri programvara; du får distribuera det och/eller modifiera"

#: src/help.c:2288
msgid "it under the terms of the `GNU General Public License' as published by"
msgstr "det under villkoren i \"GNU General Public License\" utfärdade av"

#: src/help.c:2290
msgid "the `Free Software Foundation'; either version 2, or (at your option)"
msgstr "\"Free Software Foundation\"; antingen version 2, eller (om du så önskar)"

#: src/help.c:2292
msgid "any later version."
msgstr "en senare version."

#: src/help.c:2295
msgid "You should have received a copy of the `GNU General Public License'"
msgstr "Du skall ha fått en kopia av \"GNU General Public License\""

#: src/help.c:2297
msgid "along with this program; if not, write to the:"
msgstr "tillsammans med detta program; om inte, skriv till:"

#. !USE_DE
#: src/help.c:2332
msgid "Compilation options:"
msgstr "Kompileringsflaggor:"

#. !USE_DE
#: src/help.c:2422
#, c-format
msgid "Gregorian Reformation: %02d-%02d %s %0*d"
msgstr "Gregorianska reformationen: %02d-%02d %s %0*d"

#. !USE_DE
#: src/help.c:2431
#, c-format
msgid "Date format: (%s) `%s' (%s)"
msgstr "Datumformat: (%s) \"%s\" (%s)"

#. !USE_DE
#: src/gcal2txt.c:141 src/help.c:2442 src/tcal.c:198 src/txt2gcal.c:141
msgid "Email bug reports to esken@uni-muenster.de"
msgstr "Rapportera fel till esken@uni-muenster.de"

#: src/gcal2txt.c:143 src/help.c:2444 src/tcal.c:200 src/txt2gcal.c:143
msgid "or (if this fails) to bug-gnu-utils@prep.ai.mit.edu"
msgstr ""
"eller (om inte det går) till bug-gnu-utils@prep.ai.mit.edu\n"
"Rapportera synpunkter på översättningen till sv@li.org"

#. !USE_DE
#: src/help.c:2469
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [%s|%s{[?|h|??|hh|L|V]|{%sHKNOR%sXb%sij%sn%sq%ssu%s}}] [[%s] [%s]]"
msgstr ""
"Användning: %s [%s|%s{[?|h|??|hh|L|V]|{%sHKNOR%sXb%sij%sn%sq%ssu%s}}] [[%s] [%s]]"

#. !USE_DE
#: src/help.c:2494
#, c-format
msgid "Use `%s %s' or "
msgstr "Använd \"%s %s\" eller "

#: src/help.c:2496
#, c-format
msgid "`%s %s|[%s?]' for more information."
msgstr "\"%s %s|[%s?]\" för mer information."

#. !USE_DE
#: src/gcal2txt.c:175 src/help.c:2590 src/tcal.c:232 src/txt2gcal.c:175
msgid "This is free software; see the source for copying conditions."
msgstr "Detta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor"

#: src/gcal2txt.c:177 src/help.c:2592 src/tcal.c:234 src/txt2gcal.c:177
msgid "There is NO warranty, without even the implied warranty of"
msgstr "Det finns INGEN garanti, ej heller någon underförstådd garanti om"

#: src/gcal2txt.c:179 src/help.c:2594 src/tcal.c:236 src/txt2gcal.c:179
msgid "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE."
msgstr "SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL"

#. !USE_DE
#: src/help.c:2624
#, c-format
msgid ":%*s The GNU calendar program ("
msgstr ":%*s GNUs kalenderprogram ("

#. !USE_DE
#: src/help.c:2662
#, c-format
msgid ""
"  +++ If you specify two digits for the year I DON'T assume %2d%s +++"
msgstr ""
"  +++ Om du anger året med två siffror ANTAR JAG INTE %2d%s +++"

#: src/help.c:2665
#, c-format
msgid "  +++ `%s' is free software, enjoy  =8^) +++"
msgstr "  +++ \"%s\" är \"fri programvara\". Mycket nöje!  =8^) +++"

#. __BCPLUSPLUS__ = 0x0310
#. __BCPLUSPLUS__ = 0x0320
#. !USE_DE
#: src/help.c:2796 src/help.c:2978
msgid " 4.0 or 4.02"
msgstr " 4.0 eller 4.02"

#. !USE_DE
#: src/help.c:2808 src/help.c:2990
msgid " later than 5.0"
msgstr " senare än 5.0"

#. !USE_DE
#. Kevin: 3.0 -> 0x0401
#. !USE_DE
#: src/help.c:2823 src/help.c:3001
msgid "++ 3.0 or later"
msgstr "++ 3.0 eller senare"

#. !USE_DE
#: src/help.c:2854 src/help.c:3134
msgid "5.1 or earlier"
msgstr "5.1 eller tidigare"

#. !USE_DE
#. !USE_DE
#: src/help.c:2861 src/help.c:3141 src/help.c:3347 src/help.c:3445
msgid "unknown compiler"
msgstr "okänd kompilator"

#. !USE_DE
#: src/help.c:2904 src/help.c:3025 src/help.c:3186 src/help.c:3221
#: src/help.c:3365 src/help.c:3396 src/help.c:3475 src/help.c:3713
msgid " on "
msgstr " på "

#. !USE_DE
#: src/help.c:2949
msgid "(bad version)"
msgstr "(dålig version)"

#. !USE_DE
#: src/help.c:3015
msgid "unknown compiler (SDK?)"
msgstr "okänd kompilator (SDK?)"

#. !USE_DE
#: src/help.c:3093
msgid " later than 4.5"
msgstr " senare än 4.5"

#. USE_DE
#: src/help.c:3107
msgid "++ 1.0 or later"
msgstr "++ 1.0 eller senare"

#. !USE_DE
#: src/help.c:3119
msgid " 1.0 or 1.5?"
msgstr " 1.0 eller 1.5?"

#. !USE_DE
#: src/help.c:3266
msgid "unknown "
msgstr "okänd "

#. !USE_DE
#: src/help.c:3283
#, c-format
msgid "version %d.%d"
msgstr "version %d.%d"

#. !USE_DE
#. !USE_DE
#: src/help.c:3290 src/help.c:3338 src/help.c:3518
#, c-format
msgid "version %d"
msgstr "version %d"

#. !USE_DE
#. !USE_DE
#: src/help.c:3296
msgid "unknown version"
msgstr "okänd version"

#. !USE_DE
#: src/help.c:3305
#, c-format
msgid " on %s"
msgstr " på %s"

#. !USE_DE
#. !USE_DE
#: src/help.c:3311
msgid " unknown date"
msgstr " okänt datum"

#. !USE_DE
#: src/help.c:3457
#, c-format
msgid " (%.4s for Alpha)"
msgstr " (%.4s för Alpha)"

#. !USE_DE
#: src/help.c:3464
#, c-format
msgid " (%.4s for VAX)"
msgstr " (%.4s för VAX)"

#. !USE_DE
#: src/help.c:3630
msgid " (NetBSD before 0.9)"
msgstr " (NetBSD före 0.9)"

#: src/help.c:3630
msgid " (NetBSD 1.2 or later)"
msgstr " (NetBSD 1.2 eller senare)"

#. !USE_DE
#. !USE_DE
#: src/help.c:3641
msgid " (FreeBSD 2.0 or later)"
msgstr " (FreeBSD 2.0 eller senare)"

#. !USE_DE
#. !USE_DE
#: src/help.c:3648
msgid " (BSD/386 1.1 or later)"
msgstr " (BSD/386 1.1 eller senare)"

#. !USE_DE
#: src/print.c:619 src/print.c:998 src/print.c:1043
#, fuzzy
msgid "CW"
msgstr "VE"

#. !USE_DE
#: src/print.c:643
msgid "Week"
msgstr "Vecka"

#. !USE_DE
#: src/rc-insert.c:1324
msgid "pm"
msgstr "pm"

#. !USE_DE
#: src/rc-insert.c:1333
msgid "am"
msgstr "am"

#. !USE_DE
#: src/rc-insert.c:1522
#, c-format
msgid ""
"Cannot execute command in file `%s'\n"
"Line: %ld %s"
msgstr ""
"Kan inte utföra kommando i filen \"%s\"\n"
"Rad: %ld %s"

#. !USE_DE
#: src/rc-insert.c:1544
#, c-format
msgid ""
"Command executed (exit code=%d) in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"Kommando utfört (exit-kod=%d) i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#. !USE_DE
#: src/rc-use.c:964 src/rc-use.c:1063
msgid "`Eternal holiday list'"
msgstr "\"Evighetskalender för helgdagar\""

#. !USE_DE
#: src/rc-use.c:1674 src/rc-use.c:1738
msgid "`Internal'"
msgstr "\"Intern\""

#. !USE_DE
#: src/rc-use.c:1895
msgid "Fixed date list"
msgstr "Lista med fasta datum"

#. !USE_DE
#: src/rc-use.c:2075
#, c-format
msgid " ; Week %s"
msgstr " ; Vecka %s"

#. !USE_DE
#: src/rc-utils.c:651 src/rc-utils.c:680
#, c-format
msgid ""
"%s: invalid date given -- %s\n"
"%s\n"
msgstr ""
"%s: felaktigt datum angivet -- %s\n"
"%s\n"

#. !USE_DE
#: src/rc-utils.c:3224
#, c-format
msgid "Leap-day set to `%02d-%s' in file `%s'."
msgstr "Skottdagen satt till \"%02d-%s\" i filen \"%s\"."

#. !USE_DE
#: src/rc-utils.c:3231
#, c-format
msgid "Line %ld: %s"
msgstr "Rad %ld: %s"

#. !USE_DE
#: src/rc-utils.c:3266
#, c-format
msgid "Date variable `%c' undefined in file `%s'."
msgstr "Datumvariabeln \"%c\" odefinierad i filen \"%s\"."

#. !USE_DE
#: src/rc-utils.c:3273
#, c-format
msgid "Invalid date value (variable `%c') in file `%s'."
msgstr "Felaktigt datum (variabeln \"%c\") i filen \"%s\"."

#. !USE_DE
#: src/rc-utils.c:3293
#, c-format
msgid "Argument `%s' of command line ignored"
msgstr "Argumentet \"%s\" på kommandoraden ignorerat"

#: src/rc-utils.c:3295
#, c-format
msgid "Line %ld ignored: %s"
msgstr "Rad %ld ignorerad: %s"

#. !USE_DE
#: src/rc-utils.c:3303
msgid "Abort!"
msgstr "Avbryt!"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:239
msgid "NULL argument"
msgstr "NOLL-argument"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:256
msgid "regexp too big"
msgstr "reguttr för stort"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:265
msgid "out of space"
msgstr "brist på utrymme"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:343
msgid "too many ()"
msgstr "för många ()"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:386 src/regexp.c:393
msgid "unmatched ()"
msgstr "omaka ()"

#. !USE_DE
#. "Can't happen".
#. !USE_DE
#: src/regexp.c:399
msgid "junk on end"
msgstr "skräp på slutet"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:474
msgid "*+ operand could be empty"
msgstr "*+ operanden kan vara tom"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:509
msgid "nested *?+"
msgstr "sammanflätade *?+"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:566
msgid "invalid [] range"
msgstr "felaktigt []-intervall"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:580
msgid "unmatched []"
msgstr "omaka []"

#. Supposed to be caught earlier.
#. !USE_DE
#: src/regexp.c:598
msgid "internal urp"
msgstr "internt urk"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:608
msgid "?+* follows nothing"
msgstr "?+* följer inte efter någonting"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:617
msgid "trailing \\"
msgstr "avslutande \\"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:634
msgid "internal disaster"
msgstr "intern katastrof"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:810
msgid "NULL parameter"
msgstr "NOLL-parameter"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:820
msgid "corrupted program"
msgstr "skadat program"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:1080
msgid "memory corruption"
msgstr "minnesfel"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:1097
msgid "corrupted pointers"
msgstr "felaktig pekare"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:1142
msgid "internal foulup"
msgstr "internt fel"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:1216
#, c-format
msgid "start `%c' "
msgstr "start \"%c\" "

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:1222
msgid "anchored "
msgstr "ankrad "

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:1228
#, c-format
msgid "must have \"%s\""
msgstr "måste ha \"%s\""

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:1310
msgid "corrupted opcode"
msgstr "skadad opcode"

#. !GCAL_TCAP || !USE_HLS
#. !GCAL_TCAP || !USE_HLS
#. !USE_DE
#: src/tty.c:525
#, c-format
msgid "<Return> for more , <%s> to quit..."
msgstr "<Vagnretur> för mer , <%s> för att avsluta..."

#. !USE_DE
#: src/tty.c:1131
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Environment variable `%s' not found"
msgstr ""
"\n"
"Miljövariabeln \"%s\" ej funnen"

#. !USE_DE
#: src/tty.c:1143
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Environment variable `%s' not set"
msgstr ""
"\n"
"Miljövariabeln \"%s\" ej satt"

#. !USE_DE
#: src/tty.c:1185
msgid ""
"\n"
"`termcap' file not found"
msgstr ""
"\n"
"\"termcap\"-fil ej funnen"

#. !USE_DE
#: src/tty.c:1195
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Unknown terminal type defined in `%s'"
msgstr ""
"\n"
"Okänd terminaltyp definierad i \"%s\""

#. !USE_DE
#: src/gcal2txt.c:271 src/tcal.c:328 src/txt2gcal.c:271 src/utils.c:453
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: abort, "
msgstr ""
"\n"
"%s: avbryt, "

#. !USE_DE
#: src/utils.c:574
#, c-format
msgid ""
"invalid year for computing Easter Sundays date\n"
"Year must be in range (%d...%d)"
msgstr ""
"felaktigt år för att kunna beräkna datum för påskdagen\n"
"Året måste vara i intervallet (%d - %d)"

#. !USE_DE
#: src/gcal2txt.c:289 src/tcal.c:349 src/txt2gcal.c:289 src/utils.c:578
#, c-format
msgid "`%s' line %ld: virtual memory exhausted (%s=%d)"
msgstr "\"%s\" rad %ld: virtuellt minne slut (%s=%d)"

#: src/utils.c:583
#, c-format
msgid ""
"invalid date part in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"del av datum felaktig i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/utils.c:587
#, c-format
msgid ""
"invalid month field(%02d) in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"felaktigt månadsfält(%02d) i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/utils.c:591
#, c-format
msgid ""
"invalid day field(%02d) in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"felaktigt dagfält(%02d) i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/utils.c:595
#, c-format
msgid ""
"malformed %s in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"felaktig %s i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/utils.c:599
#, c-format
msgid ""
"invalid recursive/cyclic %s in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"felaktig rekursiv/cyklisk %s i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/utils.c:603
#, c-format
msgid "file `%s' not found"
msgstr "filen \"%s\" ej funnen"

#: src/utils.c:606
#, c-format
msgid ""
"invalid N'th weekday field(%d) in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"felaktigt N:e veckodagsfält(%d) i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/utils.c:610
#, c-format
msgid ""
"missing `whitespace' character after date part in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"blanktecken saknas efter datumdelen i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/utils.c:615
#, c-format
msgid ""
"illegal date variable operation in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"felaktig operation med datumvariabel i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/utils.c:619
#, c-format
msgid ""
"illegal date variable operation (%s)\n"
"%s\n"
msgstr ""
"felaktig operation med datumvariabel (%s)\n"
"%s\n"

#. USE_RC
#: src/utils.c:626
#, c-format
msgid ""
"file `%s' can't be written\n"
"Storage media full!"
msgstr ""
"filen \"%s\" kan inte skrivas\n"
"Lagringsmediet fullt!"

#: src/utils.c:631
#, c-format
msgid "sending eMail to `%s' have failed"
msgstr "att skicka e-post till \"%s\" misslyckades"

#: src/utils.c:633 src/utils.c:650
#, c-format
msgid ""
"\n"
"`%s' line %ld: "
msgstr ""
"\n"
"\"%s\" rad %ld: "

#: src/utils.c:640
#, c-format
msgid "`%s' line %ld: (`%s') `%s%d' have failed"
msgstr "\"%s\" rad %ld: (\"%s\") \"%s%d\" misslyckades"

#: src/utils.c:648
#, c-format
msgid "read error in file `%s'"
msgstr "läsfel i filen \"%s\""

#: src/utils.c:655
#, c-format
msgid ""
"illegal character in response file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"ogiltigt tecken i responsfilen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/gcal2txt.c:293 src/tcal.c:353 src/txt2gcal.c:293 src/utils.c:659
#, c-format
msgid "`%s' line %ld: (`%s') invalid value for table size `sizeof %s>%d'"
msgstr "\"%s\" rad %ld: (\"%s\") ogiltigt värde på tabellstorleken \"sizeof %s>%d\""

#: src/utils.c:663
#, c-format
msgid "(`%s') date format `%s' is invalid"
msgstr "(\"%s\") datumformatet \"%s\" är felaktigt"

#: src/utils.c:668
#, c-format
msgid ""
"illegal text variable definition in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"felaktig definition av textvariabel i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/utils.c:672
#, c-format
msgid ""
"illegal text variable definition (%s)\n"
"%s\n"
msgstr ""
"felaktig definition av textvariabel (%s)\n"
"%s\n"

#: src/utils.c:679
#, c-format
msgid "%s in search pattern `%s'"
msgstr "%s i sökmönstret \"%s\""

#: src/utils.c:681
#, c-format
msgid "invalid search pattern `%s' specified"
msgstr "felaktigt sökmönster \"%s\" specificerat"

#. USE_RC
#: src/gcal2txt.c:297 src/tcal.c:360 src/txt2gcal.c:297 src/utils.c:685
#, c-format
msgid "`%s' line %ld: (`%s') unmanaged error (%d)"
msgstr "\"%s\" rad %ld: (\"%s\") ej hanterbart fel (%d)"

#. !USE_DE
#: src/utils.c:1319
msgid "th"
msgstr ":e"

#: src/utils.c:1319
msgid "st"
msgstr ":a"

#: src/utils.c:1319
msgid "nd"
msgstr ":a"

#: src/utils.c:1319
msgid "rd"
msgstr ":e"

#. !USE_DE
#: src/utils.c:1360 src/utils.c:1385 src/utils.c:1411
msgid "invalid day"
msgstr "felaktig dag"

#: src/utils.c:1361
msgid "Mon"
msgstr "mån"

#: src/utils.c:1361
msgid "Tue"
msgstr "tis"

#: src/utils.c:1361
msgid "Wed"
msgstr "ons"

#: src/utils.c:1361
msgid "Thu"
msgstr "tor"

#: src/utils.c:1362
msgid "Fri"
msgstr "fre"

#: src/utils.c:1362
msgid "Sat"
msgstr "lör"

#: src/utils.c:1362
msgid "Sun"
msgstr "sön"

#: src/utils.c:1386
msgid "Mo"
msgstr "må"

#: src/utils.c:1386
msgid "Tu"
msgstr "ti"

#: src/utils.c:1386
msgid "We"
msgstr "on"

#: src/utils.c:1386
msgid "Th"
msgstr "to"

#: src/utils.c:1387
msgid "Fr"
msgstr "fr"

#: src/utils.c:1387
msgid "Sa"
msgstr "lö"

#: src/utils.c:1387
msgid "Su"
msgstr "sö"

#: src/utils.c:1412
msgid "Monday"
msgstr "måndag"

#: src/utils.c:1412
msgid "Tuesday"
msgstr "tisdag"

#: src/utils.c:1412
msgid "Wednesday"
msgstr "onsdag"

#: src/utils.c:1412
msgid "Thursday"
msgstr "torsdag"

#: src/utils.c:1413
msgid "Friday"
msgstr "fredag"

#: src/utils.c:1413
msgid "Saturday"
msgstr "lördag"

#: src/utils.c:1413
msgid "Sunday"
msgstr "söndag"

#. !USE_DE
#: src/utils.c:1443 src/utils.c:1476
msgid "invalid month"
msgstr "felaktig månad"

#: src/utils.c:1444
msgid "Jan"
msgstr "jan"

#: src/utils.c:1444
msgid "Feb"
msgstr "feb"

#: src/utils.c:1444
msgid "Mar"
msgstr "mar"

#: src/utils.c:1444
msgid "Apr"
msgstr "apr"

#: src/utils.c:1444 src/utils.c:1478
msgid "May"
msgstr "maj"

#: src/utils.c:1444
msgid "Jun"
msgstr "jun"

#: src/utils.c:1445
msgid "Jul"
msgstr "jul"

#: src/utils.c:1445
msgid "Aug"
msgstr "aug"

#: src/utils.c:1445
msgid "Sep"
msgstr "sep"

#: src/utils.c:1445
msgid "Oct"
msgstr "okt"

#: src/utils.c:1445
msgid "Nov"
msgstr "nov"

#: src/utils.c:1445
msgid "Dec"
msgstr "dec"

#: src/utils.c:1477
msgid "January"
msgstr "januari"

#: src/utils.c:1477
msgid "February"
msgstr "februari"

#: src/utils.c:1477
msgid "March"
msgstr "mars"

#: src/utils.c:1478
msgid "April"
msgstr "april"

#: src/utils.c:1478
msgid "June"
msgstr "juni"

#: src/utils.c:1479
msgid "July"
msgstr "juli"

#: src/utils.c:1479
msgid "August"
msgstr "augusti"

#: src/utils.c:1479
msgid "September"
msgstr "september"

#: src/utils.c:1480
msgid "October"
msgstr "oktober"

#: src/utils.c:1480
msgid "November"
msgstr "november"

#: src/utils.c:1480
msgid "December"
msgstr "december"

#. !USE_DE
#: src/tcal.c:194
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [--help | --version] | [--shift=[+|-]NUMBER] [ARGUMENT...]\n"
msgstr ""
"Användning: %s [--help | --version] | [--shift=[+|-]TAL] [ARGUMENT...]\n"

#: src/tcal.c:357
#, c-format
msgid "shift value `%s' is invalid"
msgstr "skiftvärdet \"%s\" är felaktigt"

#. !USE_DE
#: src/tcal.c:819
#, c-format
msgid "%s: error during program execution of `%s'\n"
msgstr "%s: fel när programmet \"%s\" kördes\n"

#. !USE_DE
#: src/txt2gcal.c:137
#, c-format
msgid "Usage: %s [--help | --version] | [TEXT-FILE | -] [DATE-PART]\n"
msgstr "Användning: %s [--help | --version] | [TEXTFIL | -] [DATUMDEL]\n"

#. !USE_DE
#: src/gcal2txt.c:519 src/txt2gcal.c:521
#, c-format
msgid "%s: no regular file\n"
msgstr "%s: ingen reguljär fil\n"

#. !HAVE_ERRNO_H
#. !USE_DE
#: src/gcal2txt.c:527 src/txt2gcal.c:529
#, c-format
msgid "%s: file not found\n"
msgstr "%s: filen ej funnen\n"

#. !USE_DE
#: src/gcal2txt.c:137
#, c-format
msgid "Usage: %s [--help | --version] | [RESOURCE-FILE | -]\n"
msgstr "Användning: %s [--help | --version] | [RESURSFIL | -]\n"

=============================================================================
Johan Linde           |       Alphas HTML-läge
mailto:jl@theophys.kth.se    |       Alpha's HTML mode
http://bach.theophys.kth.se/~jl/ | http://bach.theophys.kth.se/~jl/Alpha.html
=============================================================================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.