Re: Hello 1.3.9

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-01-09 23:08:14

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: Hello 1.3.9
   Date:   Thu, 9 Jan 1997 23:08:14 +0100 (MET)
   ------

> Här kommer en ny hello. Appropå versioner. Det har ju kommit en 
> hel del nya versioner av just hello, men det är väl bara den
> senaste som är intressant, eller?

Det tror jag också. Många paket har förresten kommit i en version som
slutar på "b" på sistone. Är det någon som vet varför de plötsligt
börjat numreras så?

> Nya Zeeland! (Varför stavas 
> det så? På engelska: New Zealand)

Tja, engelsmännen har väl svårt att stava, förmodar jag :-) "Zeeland"
ser ut som det vore holländska, men vad vet jag.

Trevlig resa!

> " -v, --version    display version information and exit\n"
> " -t, --traditional  use traditional greeting format\n"
	...
> " -v, --version    visa versionsinformation och avsluta\n"
> "\n"
> " -t, --traditional  använd traditionellt hälsningsformat\n"

Den extra nyraden i översättningen är ett misstag, förmodar jag?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.